Page 1

NOVEMBER 2013 NR 9

Nieuwsblad van ANBO HELLEVOETSLUIS

www.anbo.nl/hellevoetsluis

Het najaar is gekomen, de bladeren vallen van de bomen Misschien is voor u de tijd gekomen om naar een leuke activiteit te komen.


COLOFON Bestuur ANBO: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid:

Vacature Dhr. F. Ruis Mevr. G.Koster Dhr. R. Sporre Mw. W.H. van der Ster Mw. G. Brink Mw. T. Benard Dhr. G.A.M. van Kints

anbo.frans@gmail.com anbo.gre@gmail.com rsporre@hetnet.nl anbowilma@live.nl gerdabrink2@hotmail.com tinebenard@upcmail.nl anbo.gerard@gmail.com

tel. 314989 tel. 316140 tel. 317790 tel. 506259 tel. 327597 tel. 321112 tel. 410211

Ons kantoor is gevestigd aan de Isaac da Costastraat 299 te Hellevoetsluis. Kantoorbezoek op telefonische afspraak. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0181-753439. Postadres: ANBO Afd. Hellevoetsluis I. da Costastraat 299 Internet : www.anbo.nl/hellevoetsluis

3221 TH Hellevoetsluis

e-mail : anbohellevoetsluis@tele2.nl

Ledenadministratie:

Mevr. T. Zijlstra

anbo.tineke@live.nl tel.848823 tussen 16 en18.00 uur tel. 410211 tel. 327597

Computerdocent, website: Lief & leed “Het bloemetje”:

Dhr. G. van Kints Mevr. G. Brink

Redactie Sluiswachter: Redactie & lay-out: Redactie

Mw. W.H. van der Ster anbowilma@live.nl Mw. E. Luteijn pj.luteijn@hetnet.nl

tel. 506259 tel. 314878

Afdrukken, samenstelling en bezorging Advertenties:

Mw. E. Luteijn Dhr. G. Snoek

tel. 314878 tel. 318873

Bingo: Biljarten: Fietsen Sportief: Fietsen Toeristisch: Kaarten: Koffieochtend, zondagact. Koersbal: Wandelen

Mw. G. Brink Dhr. J. Dalmeyer Dhr. J. de Zwart Dhr. H. Valk Dhr. C. Vos Mevr. C. Bruinsma Fam. P. Berkelaar Dhr. B. de Looij

pj.luteijn@hetnet.nl gerardsnoek@hetnet.nl

tel. 327597 tel. 314913 tel. 320686 tel. 283508 tel: 315226 tel: 313071 tel. 771735 tel. 310413

Contributie voor alleenstaanden € 37,30 voor de partner € 33,80 Wilt u de ANBO steunen in haar werk, stort dan een bijdrage op bankrekeningnr. 36.54.46.378 t.n.v. ANBO Hellevoetsluis o.v.v. vrijwillige bijdrage. (ons IBAN nr is NL60RABO0365446378) e

Wilt u kopij voor de Sluiswachter vóór de 17 van de maand inleveren bij: De redactie (zie Colofon ANBO) De redactie van de sluiswachter behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te wijzigen of te weigeren. Volgende verschijningsdatum is ± 6 december 2013

2


Voorwoord van het Bestuur Het najaar is weer begonnen en we hebben het geweten. Na hevige hoosbuien hadden we in onze regio heel wat water te verwerken. De brandweer deed zijn uiterste best om de calamiteiten het hoofd te bieden. In politieke Den Haag weten ze ook van figuurlijk hoogwater. Onze regering heeft te nauwer nood voldoende steun kunnen vinden voor hun plannen, die voor ouderen vaak niet zo positief uitpakken. De ANBO houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en probeert waar mogelijk (en met regelmatig succes) invloed uit te oefenen en kwesties, die onze ANBO leden aangaan, te bepleiten. Deze belangenbehartiging is in een tijd van bezuinigingen en tekorten een dringende noodzaak! Dankzij uw lidmaatschap kan de ANBO to actief zijn. Volg de media aangaande ouderenzaken en u zult merken dat de ANBO, naast de lokale activiteiten, landelijk erg actief is voor haar leden. Kijk ook eens op www.anbo.nl en www.anbo.nl/hellevoetsluis, waar u uitgebreide informatie vindt over de meest uiteenlopende zaken zoals inkomen,wonen, gezondheid en participatie. Ook het hoofdstuk Voordeel & Korting is een bezoekje waard. Het bestuur

3


Wij heten van harte welkom bij de ANBO Dhr. J.J. Marges Dhr. J.J. Lazet Mw. M.D. Lazet-van den Berg Dhr. J.J. Wols Mw. J.M. Beemink Dhr. H. Huisman Mw. W. Meekers Dhr. J. Schoemaker Mw. E. van Straten Dhr. D.A. Willemsen Dhr. J. Witte Dhr. T.J. van Amersfoort

3224 HD 3221 BJ 3221 BJ 3223 HZ 3225 GK 3223 HN 3223 XG 3224 TE 3221 BZ 3325 BH 3223 PA 3221 CE

Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis

Oproep van de redactie Bezoekt u regelmatig een van onze activiteiten, probeer dan eens een stukje op papier te zetten over uw ervaringen tijdens de activiteit . Het hoeft ook niet altijd over de ANBO te gaan. Als het maar interessant is voor de lezers van de Sluiswachter. Zeker als er eens iets bijzonders gebeurt of een leuk voorval plaatsvindt dat het vermelden waard is, zet u het op papier en stuur het op, mail het of gooi het in de brievenbus van ons kantoor. Veel mensen denken dat ze dat niet kunnen maar dat klopt niet want u kunt wel een verhaal vertellen! dus kan het ook op papier. Over de taal en vorm hoeft u zich niet druk te maken, de redactie zal indien nodig de juiste correcties aanbrengen. Dus kom, trek de stoute schoenen aan en stuur uw stukje in voor plaatsing. De komende feestdagen of interessante hobby's bieden ook leuke aanknopingspunten. Wij hopen op vele enthousiaste inzendingen. Alvast bedankt namens de redactie, 4


Lief en Leed ”het Bloemetje” Waar knapt u nou meer van op dan van een gezellig klein bloemetje, nergens van toch? Zeker als u net uit het ziekenhuis komt. Kent u zo iemand, laat het dan even weten aan Gerda Brink, telefoon 327597 Oh ja, en mocht u 45 jaar of meer getrouwd zijn, dan verdient dat ook een bloemetje.

Hartelijk dank voor het mooie bloemstukje wat we kregen van de ANBO voor onze 50 jarige huwelijksdag. Gerard en Sonja Croonenberg.

DINSDAGMIDDAG BINGO 5 en 19 november 3 december De bingo wordt gehouden in Voornesteyn, de Eik 68. Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.15 uur. Leden betalen € 1,50, niet-leden € 2,00

Iedereen is welkom!

http://www.zorgwijzerrijnmondzuid.nl 5


SFEERVOLLE KERSTDAGTOCHT 18 DECEMBER Woensdag 18 december gaan we met een bus vanuit Hellevoetsluis vertrekken naar restaurant Vallen in Vleuten waar het verwennen van de gasten hoog in het vaandel staat. Daar worden we ontvangen in het sfeervolle restaurant dat geheel in kerstsfeer is met kerstgebak en onbeperkt koffie . Na de koffie vertrekken we naar een schitterende mooie kerstshow waar u zeker van zal genieten en in de kerstsfeer komt. Na dit bezoek keren we terug naar restaurant Vallen voor een uitgebreid zes gangen kerstdiner. .

De mensen die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen ongeveer 14 dagen voor vertrek waar ze kunnen opstappen. Heeft u spijt dat u zich niet opgegeven heeft, probeer het alsnog er kunnen nog enkele mensen mee. Groetjes Annie en Wilma

6


Leeftijd Rijbewijskeuring van 70 naar 75 jaar. Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 75 e te laten keuren. Lagere kosten voor ouderen Op dit moment worden automobilisten en motorrijders vanaf 70 jaar elke 5 jaar gekeurd bij verlenging van het rijbewijs. Door de verhoging van de keuringsleeftijd hoeven oudere bestuurders minder te regelen en besparen zo op de kosten voor bijvoorbeeld de Eigen verklaring, een bezoek aan de keuringsarts en eventuele extra kosten voor onderzoeken door medisch specialisten. Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders: • Jonger dan 60 jaar. Wordt het rijbewijs verlengd nog voor het 60ste levensjaar dan is het rijbewijs 10 jaar geldig en hoeft niet gekeurd te worden. • Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. De medische keuring is niet nodig. • Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig. • Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaadag of daarna. 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen. Voordelige Rijbewijs- en Medische Keuringen Regelzorg ook in Hellevoetsluis. Bij Regelzorg kunt u voordelig terecht voor de meest gangbare rijbewijs- en medische keuringen. Telefonische Afspraak Voor uw afspraak of vragen kunt u uitsluitend contact opnemen met de landelijke afsprakenlijn: 088 - 23 23 300 Online Afspraak Wanneer u zelf direct een afspraak wilt maken via de website, ga dan naar www.regelzorg.nl en volg de instructies. Locatie: Voornesteyn, de Eik 68 Hellevoetsluis Tarief: € 30,- B/E keuring. ( voor andere rijbewijzen kunt u contact opnemen met regelzorg). 7


ANBO WANDELCLUB Beste wandelaars, Praktische informatie: De wandelclub wandelt altijd op woensdagochtend. Dit doen we om de week. We verzamelen om 09.30 uur voor de bibliotheek. Kijk ook op onze website. Als u vragen heeft en/of u wilt zich opgeven kan dit bij : Boudewijn de Looij. Telefoon 310413, 0639664499 en mail bdelooij@gmail.com.

Wijziging bezoekregeling aan ons ANBO kantoor Tot nu toe was ons kantoor iedere donderdag van 09:30—11:30 uur geopend om onze leden van dienst te zijn. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat van deze service door onze leden niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt. U kunt nog steeds ons kantoor bezoeken, echter alleen op afspraak. Om een afspraak te maken, belt u naar ons ANBO telefoonnummer 0181-753439 of naar een van de bestuursleden/ vrijwilligers die in de Sluiswachter en op onze website vermeld zijn. Wij zullen u dan graag te woord staan en alle inlichtingen verschaffen die u wenst. Het bestuur 8


Winkelcentrum “de Kooistee� Forel 2c Hellevoetsluis Tel: 0181-317888

Openingstijden: Di t/m Vr 08.30 tot 17.30 uur Za 08.00 tot 14.00 uur

Mobiele Pedicure Isabel (Ik kom bij u thuis) Vlasakkerplein 13 3224 VL Hellevoetsluis Tel: 06-14830333

Certificaat/Aantekening: Diabetische, Reumatische Voet

Uitvaartverzorging Roland & Joke Pippel 0181-328039 Wijting 19 Hellevoetsluis

Voor alle reparaties en aanpassingen aan uw kleding Bel 314812 9


BOEK EN FILM In samenwerking met de ANBO worden er boekverfilmingen vertoond in de bibliotheek van Hellevoetsluis. Wilt u niet alleen naar de film maar ook het boek lezen, dan kunt u ongeveer 3 weken van tevoren een exemplaar van het desbetreffende boek ophalen. Na afloop van de filmvertoning is er gelegenheid tot napraten. De filmvoorstelling is op 18 november 2013 aanvang 13:30 uur. Toegang voor leden van de bibliotheek of ANBO â‚Ź 5,00 niet leden â‚Ź 7,50 inclusief koffie. U bent van harte welkom. Opgave: via de website www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl of tel: 315111. We vertonen de film LIVE OF PI Levend in Canada blikt de hoofdpersoon terug op zijn bizarre avontuur op een sloep in de Grote Oceaan. De vader van de 16-jarige Indiase jongen Pi heeft een dierentuin in een plaatsje in India. Men besluit het land te verlaten met medeneming van alle dieren. Het schip vergaat echter en de enige overlevenden zijn de jongen en een paar dieren, waaronder een Bengaalse tijger. Het kost de jongen veel inventiviteit en moeite om samen met de tijger te leven en het 227 dagen uit te houden in de sloep. Prachtig uitgewerkt verhaal, waarin de jongen alle tijd heeft om te filosoferen over een groot aantal levensvragen.

10


Service Bureau voor Ouderen (SBO) Het SBO is een vrijwilligersorganisatie, dat uiteenlopende diensten verleent aan hun doelgroep bestaande uit ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het doel van het SBO is behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze doelgroep en waar mogelijk de belasting van de betrokken mantelzorgers te verminderen. Om in aanmerking te komen voor de diensten van het SBO moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: woonachtig zijn in de gemeente Hellevoetsluis en; een leeftijd hebben van tenminste 65 jaar of in het bezit zijn van een sociale-, psychische- of fysieke indicatie inzake een verminderde zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn een verklaring van een huisarts, maatschappelijk werker of een specialist. Voor een aantal diensten is bovendien een geldige SBO Servicepas vereist. Projecten van het SBO zijn: SBO Maaltijdvoorziening:

Vries Vers Koel Vers Tafeltje Dekje

SBO Sociale Ondersteuning: Ouderenadvisering Activerend Huisbezoek Belservice Open Tafel Mantelzorgsalon Koffie bijeenkomsten SBO Servicepas:

Klussendienst Knoppendienst Rollatordienst Tuindienst Koeriersdienst Thuisadministratie Formulierendienst Voor meer informatie kunt u op werkdagen, tussen 09.00-13.00 uur, contact opnemen met:: SBO Polaris 34 3225 GT Hellevoetsluis, tel. (0181) 322273 fax. (0181) 312735 internet www.sbohellevoetsluis.nl

11


Reacties oproep bezorgers Sluiswachter. Naar aanleiding van mijn oproep voor nieuwe bezorgers, ben ik zeer verheugd te kunnen mededelen dat mevr. Y Twigt en mevr. L.Geerdinckz zich hebben aangemeld. U bent van harte welkom bij de club van bezorgers. Dan wil ik namens de ANBO mevr. Bieshaar en dhr. v.d. Velde heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet bij het bezorgen van de Sluiswachter. Altijd kwamen ze opgewekt hun route ophalen om vervolgens zo snel mogelijk de Sluiswachters bij de leden in de bus te doen. Ik wens beiden het allerbeste verder in goede gezondheid. Vriendelijke groeten, Etty Luteijn. Servicelijn ANBO Voor voorlichting, advies of informatie belt u de servicelijn van de ANBO. De ANBO Servicelijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, bereikbaar via 0348 466 666 of email: servicelijn@anbo.nl

Attentie Attentie!! Als er in uw gegevens iets gewijzigd is wat van belang is voor uw lidmaatschap, geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze ledenadministratie, bereikbaar tussen 16.00 en 18.00 u. 0181-848823 of mail naar anbo.tineke@live.nl 12


Fietsclub Sportief Hans wil naast de gewone fietsen ook de elektrische fietsen nu eens de kans geven mee te gaan met de leuke en gezellige tochtjes die hij onderneemt. Let op! Dit zijn tochten voor mensen die gewend zijn iets verder te fietsen. Er is hiervoor echter één voorwaarde, de elektrische fietsen moeten een actie radius hebben van minimaal 45 kilometer. Er wordt natuurlijk gestopt voor de versterking van de inwendige mens. Voor de data kunt u even contact opnemen op een van onderstaande manieren. Kijk ook eens op de website. Het vertrek is natuurlijk afhankelijk van het weer. U kunt zich opgeven bij: Hans of Els de Zwart. Telefoon 0181 320686 email: jcm.de.zwart@gmail.com

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2012 Voor hulp bij belastingaangifte kunt u een afspraak maken met : Wilma van der Ster, coördinator belastingconsulenten telefoon 506259 (Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) Maak pas een afspraak als u bericht van de belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen en alle benodigde financiële gegevens ter beschikking heeft.

13


ANBO Koffieochtend Dinsdag om de week houden wij een gezellige koffie-ochtend, er komen dan veel trouwe bezoekers, nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Dinsdag 12 november is Hennie Wiersma van de vrijwilligersbank onze gast, ook kunt u met uw vragen of ideeën bij haar terecht.

Dinsdag 26 november is er weer bingo, met leuke prijsjes, kosten vanaf € 1,75 altijd lekker druk en gezellig.

Dan is er 10 december weer een koffieochtend. De intree is € 1,75 en de tijd van 10.00 tot 12.00 uur in buurthuis “de Kooistee” Haring 2. Voor informatie kunt u contact opnemen met Clazien telefoon nummer 0181-313071 Ahmet telefoon nummer 06-23873922

14


15


De herfst is weer aangebroken en dat zou een ideale periode moeten zijn om gezellig een kaartje te leggen met vrienden van de ANBO. Ook de vrienden van de ANBO mogen gerust vrienden of vriendinnen meebrengen om op een gezellige wijze de dinsdagmiddagen door te brengen. Jammer genoeg is de opkomst op dit moment niet al te groot en dat kun je zien aan het onderstaande schema. Ik hoop dat er de komende weken meerdere personen de moeite nemen om zich bij ons aan te sluiten. Tot ziens op 29 oktober (boekje is dan al gedrukt), 12 en 26 november en de laatste bijeenkomst van 2013 is op 10 december. De resultaten waren als volgt: Klaverjassen 01-10-2013 Aantal deelnemers 16

15-10-2013 Aantal deelnemers 12

1 Dhr Gotlieb 5633 Mevr. Pierse 2 Dhr Rissen 5563 Dhr. Theunissen 3 Dhr. Theunissen 5212 Dhr. Vos 4 Dhr. Gijssen 5563 Dhr. Visser Poedelprijzen gewonnen door: Mevr. Keereweer 3619 Mevr. Stoffer Jokeren Aantal deelnemers 7 Aantal deelnemers 4 1 Mevr. Vermeulen 150 Mevr. Bos 2 Mevr. Bos 214 De poedelprijzen werden gewonnen door: Mevr. Hartog 406 Mevr. Vermeulen

5272 5108 4906* 4662 3664

308

712

Zoals je kunt zien is het opvallend dat bij de deelnemers aan het jokeren de terugval het grootst is. Ik hoop dat het weer een beetje gaat aantrekken. De prijzen staan weer klaar. Tot ziens, Kees Vos * = buiten mededingen van de prijzen. 16


Showroom:Rijksstraatweg 132, 3223 KC Hellevoetsluis www.hucozonwering.nl, info@hucozonwering.nl Openingstijden: ma, wo, do, vr van 13.00-17.30 * za van 10.00-16.00 uur www.hucozonwering.nl

17


ANBO BILJARTCLUB Er is weer ruimte voor enkele personen om op de wachtlijst op de woensdagmiddag geplaatst te worden. Wij spelen van 12.30 tot 16.30 u. een competitie met 20 leden in de Buiten Veste. Vrij biljarten is mogelijk op de dinsdagen, donderdagen en vrijdagen, Dit alles op vertoon van de lidmaatschapskaart van de ANBO. Opgeven bij: J. Dalmayer, wedstrijdleider Telefoon nummer 314913 D. den Doelder Telefoon nummer 310871

Toeristisch Fietsen Met de ANBO Sorry mensen maar het is winterstop Voor informatie: Tineke Zijlstra tel: 0181-848823 of bij Henk Valk tel: 0181-283508 (Beiden zijn bereikbaar tussen 16.00 en 18.00 uur) 18


GARAGE WOLTERS b.v. OC

Speciaal ingericht voor“autoschade”

NS CA S I O

Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn Email info@auto-wolters.nl Internet: www.auto-wolters.nl

(reparaties alle merken)

Verkoop Nieuwe en Gebruikte auto’s

Directeur A.J. Wolters

Tel. (0181) 469946 Fax. (0181) 469942

Kantooradres: Sportlaan 7, 3223 EV Hellevoetsluis Postadres: postbus 200, 3220 AE Hellevoetsluis

YVONNE FASHION Hollandseweg 1 3227 CB Oudenhoorn tel. 01810181-462023 Dameskleding in de maten 38/52,10% korting op vertoon van uw Anbopas

De Klusjesman bij u in de buurt! Voor allerhande voorkomende klussen. ANBO leden met kortingspas krijgen 20% korting Voor informatie en/of afspraak kunt u bellen: Tel. 317724 W. Bernard, Cricketpad 19 3223 EA Hellevoetsluis

19


Computercursus .

Computercursus voor beginners. U maakt kennis met de basisbeginselen van het computergebruik en de digitale wereld. Ook internet en e-mail komen aan bod. Cursusduur 6 lessen. Kosten € 53,00 incl. lesmateriaal + USB stick.

Computercursus voor gevorderden. Vervolgcursus voor beginners, ook geschikt voor mensen met wat computer-ervaring, die nog graag willen bijleren. Er wordt uitgebreider aandacht besteed aan de mogelijkheden met de PC Cursusduur 6 lessen. Kosten € 45,00 incl. lesmateriaal.

Computercursus voor gevorderden-2 Aandacht o.a. voor fotobehandeling via Picasa, Windows configuratiescherm, downloaden, bestandsorganisatie etc. Cursusduur 6 lessen. Kosten € 45,00 incl. lesmateriaal. Beschikt u over een notebook, breng hem dan mee naar de cursus, zodat direct op uw eigen computer leert werken. Aanmelden met de bon achter in “De Sluiswachter” of via email anbohellevoetsluis@tele2.nl. Nadat zich voldoende cursisten hebben aangemeld, kan een cursus starten. U krijgt dan van ons bericht over de aanvangsdatum/ tijd, betaling etc. Graag tot ziens op een van onze cursussen!!! Uw computerdocent, Gerard van Kints Email: anbo.gerard@gmail.com

20


Voor donderdag 10.00 uur besteld woensdag geleverd.

21


KOERSBAL De laatste berichten die wij binnen hebben gekregen zijn dat we toestemming hebben tot december 2015 door te gaan met koersbal. Nederland in beweging is voor koersbal een groot succes geworden, het was er gezellig druk en we hebben er weer nieuwe leden bij gekregen. Bent u niet geweest kom dan gezellig naar buurthuis “de Kooistee” om een balletje te gooien, de koffie staat klaar en wij helpen u graag over uitleg van koersbal.

Wij spelen om de 14 dagen op woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. De kosten zijn € 2,50 per keer (per kwartaal te voldoen), Onze speelplek is in buurthuis “de Kooistee”, Haring 2. . Onze speeldatums zijn 13 en 27 november 11 december

Voor verdere informatie kunt u bellen naar:

Piet en Riet Berkelaar, telefoonnummer 771735 en/of Coby de Groot telefoonnummer 320237

22


Inktpatroon leeg ? Gooi deze niet weg, vul hem zelf of laat hem door ons vullen. Dit geeft een kostenbesparing van 50 t/m 80 % PeBe-inkt biedt u een refill-systeem aan waarmee je op een vakkundige manier alle cartridge’s kan bijvullen. Voor info: www.refill-inkt.com Moriaanseweg west 20a Hellevoetsluis, Tel: 0181-316896

Uw warme bakker

BAKKERIJ KLOK grote sortering ovenvers luxe brood en klein brood. Smitsweg 78 Telefoon 31 25 65

In Hellevoetsluis

DE KRINGLOOP geopend: MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR De Kringloop is gevestigd aan de Daltonweg 3 3223 LR Hellevoetsluis Mobiel: 06-54695695

GUNTER Palthe Depot NAAIMACHINES Nieuw al voor ...168 Euro

ATI CRE

Rijksstraatweg 56 Hellevoetsluis. Tel. 0181-312966 MAANDAG GESLOTEN!

23

EF Borduurpakketten, kralen D.M.C. Handwerkstoffen 3 D kaarten-servetten pailetten, ornare, embossing encire, styropor, folkart verf Inlijsterij, Kleinvak fournituren


ANBO zondagactiviteit Dames en Heren, Zondag 10 november is Cindy Koebergen onze gast (deze lezing is in oktober niet doorgegaan) zij is stresscounselor/coach en geeft psychosociale hulp aan vrouwen, vertelt over overmatige stress soms door problemen met instanties, werkgevers, artsen enz., dat weer o.a. door stress, lichamelijke klachten en problemen kan veroorzaken, deze lezing is heel leerzaam!

Zondag 8 december zit vol zang en muziek o.l.v. Piet Metaal, want als Piet komst is het altijd gezellig, en er kan natuurlijk ook gedanst worden.

Om 10.30 uur tot 15.00 uur kunt u bij ons terecht in het buurthuis “de Kooistee” aan de Haring 2, voor een lekker kopje koffie, een kleine lunch en een hapje en drankje voor maar € 4,00. Onze trouwe bezoekers, maar ook nieuw leden zijn van harte welkom!!!! Informatie bij Clazien tel.nr.: 0181-313071 24


E. WAASDORP Fysiotherapie Fysiotherapie Sportfysiotherapie Ook gespecialiseerd in revalidatie na ziekenhuisopname of ongeval (b.v. een nieuwe heup of knie) Lymfedrainage en bekkenbodemtherapie

Helius Medical Center Schelpenpad 2c Tel. 0181-390086 Rijkstraatweg 100 Tel. 0181-312630

Bever 11 Tel. 0181-321500

Hans van Gasteren meubelstoffeerderij Ook voor:

. rolgordijnen . . . .

vouwgordijnen aluminium jaloezieĂŤn verticale jaloezieĂŤn screenschermen

Hairfashion Daphne Uw kapster aan Huis

Rijksstraatweg 9 3222 KA Hellevoetsluis

Daphne Allround kapster 06-26616170

Na afspraak: Tel/Fax : 0181-313621 Mobiel : 06-24236186

25


AANMELDING COMPUTERCURSUS Lidnummer ANBO (staat op uw leden pas): Naam: dhr. / mevr. Adres: Postcode en woonplaats: Tel.nl:

Evt. E-mailadres:

Gebruikt het besturingsprogramma: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 Wil de cursus gaan volgen: Beginners / Gevorderden / Gevorderden II Neemt laptop mee naar de cursus : ja / nee Dit formulier inleveren bij of opsturen naar: ANBO, Isaac da Costastraat 299, 3221 TH Hellevoetsluis

LEDENADMINISTRATIE Wilt u lid worden of heeft u een nieuw lid voor ons, vul de bon in of bel: Mevrouw T. Zijlstra. tel. 0181-848823 alleen op werkdagen van 16.00-18.00 uur.

Naam:

_____________________

Geb.: ________

m/v

Partner:

_____________________

Geb.: ________

m/v

Adres:

_____________________

Tel:

Postcode: ________

________

Woonplaats: ___________

Indien u geen acceptgiro en/of ANBO pasje heeft ontvangen, of als er andere problemen met betaling en/of registratie van uw lidmaatschap zijn, kunt u contact opnemen met de Centrale Ledenadministratie ANBO Woerden telefoon 0348-466666.

26


27


Restaurant en Expo Haringvliet organiseert in 2013: Vrijmarkten van 9.00 uur tot 16.00 uur, gratis entree voor bezoekers. Zaterdag 9 november Zaterdag 30 november, kadobeurs van 9.00 tot 16.00 uur. Een beurs voor jong en oud met vele leuke cadeautjes voor de feestdagen. Dinershows van 18.00 tot 23.00 uur. Reserveren gewenst. Kosten zijn â‚Ź22,50 per persoon inclusief diner en welkomstdrankje (geen buitenlands). Zaterdag; 23 november. Elke show heeft een eigen thema! Alle leden van de ANBO krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting. Openingstijden: November tot en met maart; Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00uur Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot sluitingstijd. April tot en met oktober; Elke dag geopend van 10.00 uur tot sluitingstijd.

Restaurant en Expo Haringvliet Haringvlietplein 3 3251 LD Stellendam Tel: 0187-499913 Email: info@expoharingvliet.nl

28

Sluiswachter november 2013 web pdf  
Sluiswachter november 2013 web pdf  

Sluiswachter november 2013

Advertisement