Page 1

NOVEMBER 2012 NR 9

Nieuwsblad van ANBO HELLEVOETSLUIS

www.anbo.nl/hellevoetsluis


Op vertoon van uw

ANBO pas.

Twins Ladies Fashion voert een eigentijdse basis collectie ĂŠn trendsettende merken voor elke maat!

www.twinsladiefashion.com Shoppen onder het genot van een goede kop koffie of een verfrissend drankje! Openingstijden: maandag 13 –18 uur dinsdag en woensdag 10-18 uur donderdag en vrijdag van 10-21 uuren zaterdag van 10-17 uur. Twinsladies Fashion , Rijksstraatweg 128 ,3223 KC Hellevoetsluis tel.nr 0181-336336

2

2

*Niet in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

25% KORTING*


Toeristisch Fietsen Met uw ANBO Voor volgend jaar zijn er 4 routes gepland en wel op de volgende data: dinsdag 7 mei 2013 12.30 donderdag 4 juli 2013 12.30 dinsdag 12 augustus 2013 12.30 dinsdag 17 september 2013 12.30. T.z.t. kunt u informatie lezen in de Sluiswachter of verkrijgen via de website www.anbo.nl/hellevoetsluis. Groeten van Tineke, Joop en Henk.

ANBO WANDELCLUB

Praktische informatie: De wandelclub wandelt altijd op woensdagochtend. Dit doen we om de week. De eerstvolgende wandeling is op 14 november a.s. We verzamelen om 09.30 uur voor de bibliotheek. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Als u vragen heeft en/of u wilt zich opgeven kan dit bij : Boudewijn de Looij. Telefoon 310413, 0639664499 en mail bdelooij@gmail.com.

3


Bestuur ANBO: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid: Alg. Bestuurslid:

Dhr. T. H. Malone Dhr. F. Ruis Mevr. J. Antones Dhr. R. Sporre Mw. W.H. van der Ster Mw. G. Brink Mw. T. Benard Dhr. G.A.M. van Kints

anbo.terry@gmail.com fransruis@hotmail.nl anbo.janny@gmail.com rsporre@hetnet.nl anbowilma@live.nl g.brink578@upcmail.nl tinebenard@upcmail.nl anbo.gerard@gmail.com

tel. 751373 tel. 314989 tel. 314943 tel. 317790 tel. 506259 tel. 327597 tel. 321112 tel. 410211

Ons kantoor is gevestigd aan de Isaac da Costastraat 299 te Hellevoetsluis. Wij zijn geopend op donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0181-753439. Postadres: ANBO Hellevoetsluis I. da Costastraat 299 3221 TH Hellevoetsluis Internet www.anbo.nl/hellevoetsluis e-mail anbohellevoetsluis@tele2.nl Ledenadministratie: Mevr.T. Zijlstra anbo.tineke@live.nl tel.848823 tussen 16 en18.00 uur Computerdocent,website: Lief & leed “Het bloemetje”: Adviesraad welzijn:

Dhr. G. van Kints Mevr. G. Brink Mevr. T. Benard

tel. 410211 tel. 327597 tel. 321112

Redactie Sluiswachter: Redactie & lay-out: Mw. W.H. van der Ster email: anbowilma@live.nl Redactie Dhr. T.H. Malone email: anbo.terry@gmail.com Redactie Mw. E. Luteijn email: pj.luteijn@hetnet.nl

tel. 506259 tel. 751373 tel. 314878

Afdrukken, samenstelling en bezorging Mw. E. Luteijn Advertenties: Dhr. T.H. Malone

tel. 314878 tel. 751373

Bingo: Biljarten: Fietsen Sportief: Fietsen Toeristisch: Kaarten: Koffieochtend, zondagactiviteit Koersbal: Wandelen

email: pj.luteijn@hetnet.nl email: anbo.terry@gmail.com

Mw. G. Brink Dhr. A. Deelen Dhr. J. de Zwart Dhr. H. Valk Dhr. C.Vos Mevr. C. Bruinsma Fam. P. Berkelaar Dhr, B. de Looij

tel. 327597 tel. 319343 tel. 320686 tel. 283508 tel: 315226 tel. 313071 tel. 771735 tel. 310413

Contributie voor alleenstaanden € 35,45 voor de partner € 32,10 Wilt u de ANBO steunen in haar werk, stort dan een bijdrage op bankrekeningnr. 36.54.46.378 t.n.v. ANBO Hellevoetsluis o.v.v. vrijwillige bijdrage. e

Wilt u kopij voor de Sluiswachter vóór de 17 van de maand inleveren bij: De redactie (zie Colofon ANBO) De redactie van de sluiswachter behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te wijzigen of te weigeren. Volgende verschijningsdatum is ± 7 december 2012

4


Lief en Leed ”het Bloemetje” Waar knapt u nou meer van op dan van een gezellig klein bloemetje, nergens van toch? Zeker als u net uit het ziekenhuis komt. Weet u zo iemand, laat het dan even weten aan Gerda Brink, telefoon 327597 Oh ja, en mocht u 45 jaar of meer getrouwd zijn, dan verdient dat ook een bloemetje.

Hartelijk bedankt voor de mooie plant die ik kreeg bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Mevr. Kooke Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik kreeg bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Mevr. Roobol Hartelijk dank voor de mooie plant (die nu mooi in bloei staat) die ik kreeg na thuiskomst uit het ziekenhuis. Mevr. E. Schols

Inktpatroon leeg ? Gooi deze niet weg, vul hem zelf of laat hem door ons vullen. PeBe-inkt biedt u een refill-systeem aan waarmee je op een vakkundige manier alle cartridge’s kan bijvullen. Voor info: www.refill-inkt.com Moriaanseweg west 20a Dit geeft een kostenHellevoetsluis, Tel: 0181-316896 besparing van 50 t/m 80 %

5


Hairfashion Daphne Uw kapster aan Huis Daphne Allround kapster 06-26616170

GUNTER

ATI CRE

EF

Palthe Depot NAAIMACHINES Nieuw al voor ...168 Euro

Rijksstraatweg 56 Hellevoetsluis. Tel. 0181-312966 MAANDAG GESLOTEN!

Borduurpakketten, kralen D.M.C. Handwerkstoffen 3 D kaarten-servetten pailetten, ornare, embossing encire, styropor, folkart verf Inlijsterij, Kleinvak fournituren

Servicelijn ANBO Voor voorlichting, advies of informatie belt u de servicelijn van de ANBO De ANBO Servicelijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, bereikbaar via 0348 466 666 of email: servicelijn@anbo.nl

In Hellevoetsluis en Stellendam

DE KRINGLOOP geopend: MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR De Kringloop is gevestigd aan de Daltonweg 3 3223 LR Hellevoetsluis Mobiel: 06-54695695 Delta Industrieweg 38 Stellendam

6


U weet vast wel dat wij bij ons in het kantoor over een fijne activiteitenruimte beschikken. Wij willen deze ruimte meer gaan inzetten voor activiteiten voor onze leden en (nog) niet- leden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opzetten van een: ANBO-Sjoelclub of ANBO -Damclub of enige andere vorm van speelclub of een andere activiteitenclub. Op dit moment is hier om de week op woensdagmiddag een kaartmakers clubje aan het werk. Wij zoeken dus naar mensen die op dit moment wel of niet lid zijn van de ANBO en zich vrijwillig willen inzetten om zo’n soort ANBO club op te zetten. Heeft u er idee in om zoiets op te zetten dan kunt u altijd even langskomen op donderdagochtend of een andere afspraak maken voor een gesprekje. Belt u voor een afspraak dan even naar één van de mensen in de colofon van dit blad? Geweldig! Tot ziens, Terry Malone

7


Service Bureau voor Ouderen (SBO) Het SBO is een vrijwilligersorganisatie, dat uiteenlopende diensten verleent aan hun doelgroep bestaande uit ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het doel van het SBO is behoud van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze doelgroep en waar mogelijk de belasting van de betrokken mantelzorgers te verminderen. Om in aanmerking te komen voor de diensten van het SBO moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:woonachtig zijn in de gemeente Hellevoetsluis en; een leeftijd hebben van tenminste 65 jaar of in het bezit zijn van een sociale-, psychische- of fysieke indicatie inzake een verminderde zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn een verklaring van een huisarts, maatschappelijk werker of een specialist. Voor een aantal diensten is bovendien een geldige SBO Servicepas vereist. Projecten van het SBO zijn: SBO Maaltijdvoorziening:

Vries Vers Koel Vers Tafeltje Dekje

SBO Sociale Ondersteuning: Ouderenadvisering Activerend Huisbezoek Belservice Open Tafel Mantelzorgsalon Koffie bijeenkomsten Klussendienst Knoppendienst Rollatordienst Tuindienst Koeriersdienst Thuisadministratie Formulierendienst Voor meer informatie kunt u op werkdagen, tussen 09.00-13.00 uur, contact opnemen met:: SBO Polaris 34 3225 GT Hellevoetsluis, tel. (0181) 322273 fax. (0181) 312735 internet www.sbohellevoetsluis.nl

SBO Servicepas:

8


Winkelcentrum “de Kooistee� Forel 2c Hellevoetsluis Tel: 0181-317888

Openingstijden: Di t/m Vr 08.30 tot 17.30 uur Za 08.00 tot 14.00 uur

Mobiele Pedicure Isabel Vlasakkerplein 13 3224 VL Hellevoetsluis

Tel: 0181-324376 06-14830333

(Ik kom bij u thuis)

Certificaat/Aantekening:

Diabetische, Reumatische Voet Aangesloten bij branche organisatie: Provoet

Prijslijst 2012 Pedicure behandeling (45min) : 35 Euro ( Hellevoetsluis) Pedicure behandeling (45 min): 38 Euro ( Oudenhoorn) Cosmetische voetverzorging (30 min): 35 Euro Voetzone-Reflexologie (30 min): 36 Euro

Uitvaartverzorging Roland & Joke Pippel 0181-328039 Wijting 19 Hellevoetsluis

Voor alle reparaties en aanpassingen aan uw kleding en gordijnen Bel 314812

9


De vorige keren was het diner in het restaurantje van het Albeda College een succes. Maandag 26 november a.s. is de gelegenheid om u nogmaals te laten verrassen met een viergangendiner. Schoolrestaurant Fazantenlaan 1a Hellevoetsluis Liaison is een restaurant dat door deelnemers van de horeca- opleiding wordt bemand. U kunt daar tijdens de lesuren heerlijk eten. Aanvang 17.30 uur. Kosten â‚Ź 17.50 inclusief 2 drankjes (wijn of frisdrank) en fooi.

Inlichtingen en opgave Tine Benard telefoon 0181321112

Betaling uiterlijk 25 november. op rekeningnummer 156742195 t. n v. C. Benard-Kool.

10


DINSDAGMIDDAG BINGO 6 NOVEMBER 4 DECEMBER De bingo wordt gehouden in Voornesteyn, de Eik 68. Zaal open 14.00 uur aanvang 14.15 uur Leden betalen € 1,50, niet-leden € 2,00

Iedereen is welkom PAS OP 20 november is er geen bingo dit in verband met een nieuw vloer

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2011

Voor hulp bij belastingaangifte kunt u een afspraak maken met : Wilma van der Ster coördinator belastingconsulenten telefoon 506259 Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur Maak pas een afspraak als u bericht van de belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen en alle benodigde financiële gegevens ter beschikking heeft.

11


OPA EN OMA OP HET INTERNET? Ja===. WAAROM NIET? www.opa en oma.nl

COMPUTERWINKEL Voor al uw apparatuur kunt u terecht in de

Winkelpassage Rijksstraatweg 56 Hellevoetsluis tel. 0181-390504 VERKOOP*INKOOP*REPARATIE*SERVICE*LEASE

Showroom:Rijksstraatweg 132, 3223 KC Hellevoetsluis www.hucozonwering.nl, info@hucozonwering.nl Openingstijden: ma, wo, do, vr van 13.00-17.30 * za van 10.00-16.00 uur www.hucozonwering.nl

12


Grip op geld en administratie is Grip op uw leven. In de afgelopen periode heeft u in de Sluiswachters kunnen lezen dat er binnen onze afdeling Hellevoetsluis vrijwilligers zijn die formulierendiensten verrichten of belangenbehartiger zijn. Wij, de Vrijwilligers die deze diensten verrichten, willen u graag meer duidelijkheid geven over wat we zo al voor u zouden kunnen betekenen. Uw ANBO heeft, goed opgeleide, Vrijwilligers die de kennis in huis hebben om samen met u belangrijke papieren te ordenen, inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven en te bekijken of u gebruik kunt maken van toeslagen en/of inkomensondersteunende maatregelen. Over het algemeen is iedereen wel in staat om de administratieve en financiĂŤle zaken bij te houden. Maar er kunnen zich situaties voordoen door veranderde omstandigheden zoals ziekte, het even samen niet meer weten wat, of dat u alleen bent komen te staan. Dan kan het zijn dat u de grip ook op deze zaken even kwijt raakt en tijdelijk wel wat ondersteuning kunt gebruiken, om samen met u uw financiĂŤle administratie op orde brengen. Wij kunnen u helpen de juiste weg te vinden in het terugbrengen van eventuele schulden en indien nodig u de juiste weg te wijzen voor het aanvragen van schuldhulpsanering. Het kan ook zijn het helpen bij het invullen van de juiste papieren voor huur- en zorgtoeslag en uw administratie in orde maken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten gebeurt dit gratis en onder strikte geheimhouding , bij u thuis of in een aparte spreekkamer, waar privacy is gewaarborgd, op het kantoor van de ANBO aan de Isaac Da Costastraat 299. Wij willen u graag helpen uw zorgen te verlichten, schroom niet en bel of kom langs om een afspraak te maken. U kunt bellen met telefoonnummer 0181-317790 of met een van onze andere bestuursleden.

13


Wij heten van harte welkom bij de ANBO Mevr. J.E.A. Stam Mv. M.H. Hoefman-Drinkenburg Dhr. G. Hoefman Dhr. B. de Looij Dhr. K. van Kapel Mevr. E. Oprel-Goudappel Mevr. T.J. Rongen-van Dilst Mevr. I.M.M.I. Wegman Mevr. A. Bal Dhr. J. Danko Mevr. L.C.A. Kastelein-v.d.Blink Mevr. G.J. Langerveld-Keukens Mevr. M.H. Nijs-v.d. Bos Mevr. E.P.J. Luyendijk-Veenmar

Roosenhoeklaan 17 Smitsweg 5 Smitsweg 5 Tollenshof 24 Christinaplaats 128 Langemeetstraat 6 k 47 Handelstraat 20 Wetering 78 Waterlinze 176 Getijstroom 12 Bruggehoofd 69 Wetering 172 Getijstroom 60 Terwogtstraat 113

3223 BM 3222 AG 3222 AG 3221 VV 3223 XG 3223 BL 3223 TH 3224 HD 3224 HJ 3224 CJ 3224 DJ 3224 HD 3224 CK 3223 HV

REGIOTAXI Heeft u een klacht over de regiotaxi,dan kunt u bij het zorgloket aan het Bruggehoofd 1 of bij ons kantoor Isaac da Costastraat 299 een klachtenformulier ophalen. Dit formulier kunt u dan persoonlijk invullen en versturen naar het adres wat al op de kaart staat. U moet er dan wel nog een postzegel op plakken.

14


ANBO Koffieochtend Bezoekers, voor dinsdag 13 november hebben wij Ton Pollemans uitgenodigd, om bij ons langs te komen en een verkeersquiz te houden voor 55+ ers. Omdat we allemaal aan het verkeer deelnemen per auto, fiets en lopend, is het belangrijk om de verkeersregels goed te weten, door middel van een PowerPoint worden vragen gesteld en Ton geeft daar uitleg bij. Het word dus een gezellige morgen met een leerzame quiz. Dinsdag 27 november is het weer tijd om de sjoelbakken te voorschijn te halen. Een leuk spel om mee te doen!! Dinsdag 4 december is er een bingo-ochtend gepland met mooie prijsjes. Deze ochtenden kosten u € 1.75 inclusief een lekker kopje koffie met iets erbij en een sapje en hapje. U bent van harte welkom in buurhuis “de Kooistee” Haring 2 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Wilt u ons nog iets vragen of meer informatie bel dan Clazien tel.nr. 313071 of Ahmet tel.nr. 06-23873922

15


16


17


NIEUWS VAN DE ANBO KAARTCLUB IN VOORNESTEIJN De activiteiten van onze ”kaartclub” worden weer als van ouds bezocht door een aantal vaste bezoekers die met veel plezier de middag door brengen in Voornesteijn met de spelletjes klaverjassen en jokeren. Ook nu weer zijn er enkele vaste deelnemers uitgeschakeld door ziekte of een ander ongemak. Dat vinden wij jammer en hopen deze personen weer snel in goede gezondheid terug te zien. Uitslagen van de laatste weken zijn als volgt: KLAVERJASSEN JOKEREN 4 september 2012 Aantal deelnemers 11 aantal deelnemers 6 1ste Dhr. Risse 5434 Mw. de Vries 99 2de Mw. Bijl 5412 Mw. Smit 146 3de Mw. Nodelijk 5046 Poedel Mw. Tillema 3036 Mw. Hoefman 418 18 september 2012 Aantal deelnemers 16 aantal deelnemers 6 1ste Mw. Tillema 5946 Mw. Hoefman 344 2de Mw. Pierse 5591 Mw. Smit 399 3de Mw. Keereweer 5152 4de Mw. Bijl 4897 Poedel Mw. Nodelijk 3804 Mw. Vermeulen 434 Opvallend alleen maar dames aan de TOP !. 2 oktober 2012 Aantal deelnemers 15 aantal deelnemers 7 1ste Mw. Witte 5435 Mw. Gottschal 208 2de Dhr. Risse 5311 Mw. Hartog 294 3de Dhr. Snoek 5017 4de Dhr. Dijkstra 4934 Poedel Mw. Oosters 4013 Mw. Smit 695

18


Let op de volgende data zijn: 30 oktober 2012, locatie Voornesteijn. Zaal open 13.30 uur. 13 november 2012, locatie EVERTSESTATE (bij het winkelcentrum Evertseplein- ingang huisartsenpost !!!!). Zaal open 13.30 uur. 27 november 2012. Locatie wordt nog bekend gemaakt. Omdat er voor de Evertsestate zaalhuur betaald moet worden en wij als kaartclub zelf supporting zijn wordt voor deze bijeenkomst een bijdrage gevraagd van ₏ 3. Ik hoop U allen weer in volle gezondheid terug te zien, breng gerust een vriend of vriendin mee (geen lid, geen bezwaar – kennismaken met de organisatie van de ANBO kan altijd !) Er zijn natuurlijk weer leuke prijzen te winnen. Het plezier staat natuurlijk voorop. Groetjes. Kees Vos

Dubieus Een bliksembezoek brengen tijdens een onweersbui Een boswachter die een uiltje knapt Een glazenwasser die ladderzat is Een kapper met een onderscheiding Een kapperszaak die permanent gesloten is Een kok die roet in het eten gooit Een ober die een steakje laat vallen Een schilder die overal lak aan heeft Een avondje doorzakken op een kapotte barkruk Een konijn die een hazewind laat

19


Boekverfilming in de Bibliotheek In samenwerking met de ANBO worden er boekverfilmingen vertoond in de bibliotheek van Hellevoetsluis. Wilt u niet alleen naar de film maar ook het boek lezen, dan kunt u ongeveer 3 weken van tevoren een exemplaar van het desbetreffende boek ophalen. Na afloop van de filmvertoning is er gelegenheid tot napraten. De filmvoorstelling is op 26 november aanvang 13.30 uur Toegang voor leden van de bibliotheek of ANBO â‚Ź4,50 niet leden â‚Ź5,00 inclusief koffie. U bent van harte welkom. Opgave: via de website www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl of tel: 315111 We vertonen de film Extremely loud and incredibly close, Verfilming van de gelijknamige bestseller over een jongen die na een tragisch verlies de helende kracht van zelfontdekking ervaart. De elfjarige Oskar Schell is een bijzonder kind: amateur uitvinder, Francofiel en pacifist. Na het vinden van een mysterieuze sleutel, afkomstig van zijn in het World Trade Center omgekomen vader, begint voor hem een wonderbaarlijke zoektocht door de vijf wijken van New York City, Voor inlichtingen: Tine Benard tel: 0181-321112

20


21


ANBO zondagactiviteit Dames en Heren De zomer is voorbij nu komen die lange herfst/winter maanden tijd om de 2e zondag van de maand een bezoek te brengen aan de Anbo zondagactiviteit, met een afwisselend programma. Zo is er op zondag 11 november een spel dag, dat wil zeggen, sjoelen, kaarten, rummikub en andere leuke spellen, altijd leuk om met elkaar bezig te zijn. Dit onder het genot van lekker eten en drinken en een mooi muziekje en dit alles voor € 4,00 per persoon inclusief. Dus op 11 november kunt u vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur een gezellige zondag hebben in buurthuis “de Kooistee” Haring 2. Voor vragen of informatie kunt u bellen met Clazien tel 313071 Tot Ziens!!

Attentie Attentie!! Als er in uw gegevens iets gewijzigd is wat van belang is voor uw lidmaatschap, geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze ledenadministratie tussen 16.00 en 18.00 0181-848823 of mail naar anbo.tineke@live.nl

22


Voordelige rijbewijskeuring Regelzorg ook in Hellevoetsluis Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 of ouder zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Sinds 2005 moet ook iedereen die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D (ook jonger dan 70 jaar) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een bedrijfs- of arbo-arts. Voor wie jonger is dan 70 jaar, gaat met ingang van 19 januari 2013, de geldigheid van het C/D/E rijbewijs terug van tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van wie dit rijbewijs in 2013 en de volgende 4 jaar verloopt, loont het de moeite om de vernieuwingsdatum te verschuiven. In 2012 krijgen zij het nieuwe rijbewijs nog voor tien jaar mee. Voor 60-70 jarigen geldt een aparte regeling, zij kunnen het beste bij hun gemeente informeren. Regelzorg hanteert aantrekkelijke tarieven voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze uit meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf maar dient u contact op te nemen met het landelijk afsprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of op www.regelzorg.nl, bijvoorbeeld voor: Locatie: Woon- zorg centrum De Rozenhoek. Langemeetstraat 6, Hellevoetsluis. Tarief: â‚Ź 35,00 voor de B/E keuring en â‚Ź 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met groot-rijbewijs. Data: 3 december en vervolgens in 2013 eens per maand.

23


Computercursus Computercursus voor beginners. U maakt kennis met de basisbeginselen van het computergebruik en de digitale wereld. Ook internet en e-mail komen aan bod. Cursusduur 6 lessen. Kosten € 53,00 inclusief lesmateriaal + USB stick Computercursus voor gevorderden Vervolgcursus voor beginners, ook geschikt voor mensen met wat computerervaring,die nog graag wat willen bijleren. Er wordt uitgebreider aandacht besteed aan de mogelijkheden met de computer. Cursusduur 6 lessen. Kosten € 45,00 inclusief lesmateriaal. Computercursus voor gevorderden-2 Vervolgcursus van gevorderdenles en voor geïnteresseerden. Aandacht o.a. voor fotobehandeling via Picasa, Windows configuratiescherm, downloaden en installeren van programma’s. Cursusduur 6 lessen van 1,5 uur. Kosten € 45,00 inclusief lesmateriaal. Beschikt u over een notebook, breng hem dan mee naar de cursus, zodat u direct op uw eigen computer leert werken. Cursusplanning. De cursussen starten nadat er voldoende aanmeldingen binnen zijn. Een schriftelijke bevestiging van deelname wordt u enkele weken voor aanvang van de cursus toegezonden. We hanteren een wachtlijst bij teveel aanmeldingen. Aanmelden via de bon achter in “De Sluiswachter” of via e-mail aan anbohellevoetsluis@tele2.nl met vermelding van alle in de bon gevraagde informatie. Graag tot ziens op een van onze cursussen!!! Uw computerdocent, Gerard van Kints (Email: anbo.gerard@gmail.com)

24


Uw warme bakker

BAKKERIJ KLOK grote sortering ovenvers luxe brood en klein brood. Smitsweg 78 De Struytse Hoeck

- Telefoon 31 25 65 - Telefoon 31 77 45

SMIT VERZEKERINGEN BV Vanaf 1947 vertrouwd en deskundig Kantoor: Gallasplein 1 3221 AB H’sluis Postadres: Postbus 195 3220 AD H’sluis Telefoon: 0181-313066 Fax: 0181-311919

info@smit-verzekeringen.nl

YVONNE FASHION Hollandseweg 1 3227 CB Oudenhoorn tel. 01810181-462023 Dameskleding in de maten 38/52 10% korting op vertoon van uw Anbopas

25


Bent u nog samen of alleen en heeft u tijd over, niet thuis blijven kom gezellig koersballen. De mensen die bij ons spelen hebben het erg naar hun zin. Ze vinden het iedere keer weer jammer als de tijd om is. Koersbal wordt om de 14 dagen gespeeld. Op woensdag middag van 13.30 uur tot 16.00 uur. De data dat wij aanwezig zijn, 7 en 21 november 5 en 19 december Voor de kosten hoeft u het niet te laten dat is namelijk € 2,00 per keer. Per kwartaal te voldoen. U mag ook een keertje komen kijken en meedoen, wilt u daarna blijven komen dan verwachten wij wel dat u lid word van onze ANBO afdeling Hellevoetsluis. U kunt ons vinden in buurthuis “de Kooistee” aan de Haring 2.

Voor informatie kunt u bellen naar Piet en Riet Berkelaar telefoonnummer 771735 of Coby de Groot telefoonnummer 320237

26


GARAGE WOLTERS b.v.

(reparaties alle merken)

Speciaal ingericht voor“autoschade”

OCCASIONS

Verkoop Nieuwe en Gebruikte auto’s

Molendijk 44, 3227 CC Oudenhoorn Directeur Email info@auto-wolters.nl Internet: www.auto-wolters.nl A.J. Wolters

Tel. (0181) 469946 Fax. (0181) 469942

Kantooradres: Sportlaan 7, 3223 EV Hellevoetsluis Postadres: postbus 200, 3220 AE Hellevoetsluis tel, 0181-318088 fax, 0181-318946

De Klusjesman bij u in de buurt! Voor allerhande voorkomende klussen. ANBO leden met kortingspas krijgen 20% korting Voor informatie en/of afspraak kunt u bellen: Tel. 317724 W. Bernard, Cricketpad 19 3223 EA Hellevoetsluis

27


ANBO BILJARTCLUB Voor diegenen die het nog niet weten, we spelen elke woensdagmiddag in gebouw de Buiten Veste aan de Wetering 180 in Hellevoetsluis van 13.30 tot 16.00 uur. Er wordt door de 20 leden een libre competitie gespeeld. Dit alles staat onder leiding van de heren A. Deelen en J. Dalmayer.. Door de vele aanvragen om lid te worden van de biljart club zijn wij genoodzaakt een ledenstop in te voeren tot nader bericht. Vrij biljarten is mogelijk op de dinsdagen, donderdagen en vrijdagen, dit alleen op vertoon van de ANBO lidmaatschapskaart. A.Deelen wedstrijdleider. Telefoon nummer 319343

ANBO HELLEVOETSLUIS heeft al jaren een “Fietsclub 1” Deze z.g. “sportieve” fietsclub maakt leuke fietstochtjes onder leiding van Hans de Zwart. Hans zorgt ervoor dat iedere deelne mer indien het weer het toelaat, tijdens voorjaar, zomer en najaar, sportief maar toch op zijn gemak kan fietsen in ploegverband. Gezellig fietsen in ploegverband is leuk en interessant en u ontmoet tevens andere sportieve mensen.

Mocht u eens met zo’n tochtje meewillen? Meld u dan aan bij Hans de Zwart Tel:320686 of per email jcm.de.zwart@gmail.com

28


E. WAASDORP Fysiotherapie Fysiotherapie Sportfysiotherapie Ook gespecialiseerd in revalidatie na ziekenhuisopname of ongeval (b.v. een nieuwe heup of knie) Lymfedrainage en bekkenbodemtherapie

Helius Medical Center Schelpenpad 2c Tel. 0181-390086 Rijkstraatweg 100 Tel. 0181-312630

Bever 11 Tel. 0181-321500

Hans van Gasteren

Hier

meubelstoffeerderij Ook voor:

had

. rolgordijnen

. . . .

vouwgordijnen aluminium jaloezieĂŤn verticale jaloezieĂŤn screenschermen

uw advertentie

Rijksstraatweg 9 3222 KA Hellevoetsluis

kunnen

Na afspraak: Tel/Fax : 0181-313621 Mobiel : 06-24236186

staan

http://www.zorgwijzerrijnmondzuid.nl

29


AANMELDING COMPUTERCURSUS Lidnummer ANBO (staat op uw ledenpas): Naam: dhr. /mevr. Adres: Postcode en Woonplaats:

Tel.nl:

Eventueel e-mailadres: Heeft het systeem/besturingsprogramma: windows xp / vista / windows 7 Wil de cursus gaan volgen: Beginners / Gevorderden / Gevorderden II Neemt laptop mee naar de cursus : ja / nee Dit formulier inleveren bij of opsturen naar: Isaac da Costastraat 299, 3221 TH Hellevoetsluis o.v.v. Computercursus beginners of gevorderden. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen: anbohellevoetsluis@tele2.nl met als onderwerp “computercursus� . Vermeld wel alle bovenstaande gegevens.

LEDENADMINISTRATIE Wilt u lid worden of heeft u een nieuw lid voor ons, vul de bon in of bel: Mevrouw T Zijlstra. tel. 0181-848823 alleen op werkdagen van 16.00-18.00 uur. Naam:

_____________________

Geb.: ________

m/v

Partner:

_____________________

Geb.: ________

m/v

Adres:

_____________________

Tel:

Postcode: ________

________

Woonplaats: ___________

Opsturen naar Mevrouw T.Zijlstra Duindoornstraat 17 3222 XD Hellevoetsluis

Indien u geen acceptgiro en/of ANBO pasje heeft ontvangen, of als er andere problemen met betaling en/of registratie van uw lidmaatschap zijn, kunt u contact opnemen met de Centrale Ledenadministratie ANBO Utrecht telefoon 030 2330090.

30


VAKANTIE IN HET ♥ HART VAN BRABANT, HEERLIJK! HOTEL DE PADDESTOEL Scheibaan 5 5062TM Oisterwijk Fam. De Bes. U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar. Opstapplaats Zuidplein/Alexander,busstation/metro Hoogvliet. Wat krijgt u nog meer aangeboden? Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen van Oisterwijk in “Hotel de Paddestoel” Dit Senioren-hotel biedt u een geheel verzorgde vakantie op basis van volp. Incl. koffie en /of thee, leuke uitstapjes, muziekavond, bingo en spelletjes. De comfortabele, ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast telefoon met nachtbel en TV. De kamers zijn op de begane grond en goed toegankelijk , ook met rollator . En kijken uit op een prachtige tuin met eigen terras met stoeltjes. Dus u hoeft geen trap of lift te nemen. U kunt zo naar buiten, heerlijk toch!!! Koffie en thee zijn gratis. Met dieet wensen kan rekening gehouden worden. Wij zijn geen groot hotel, dus ook voor alleenstaanden mogelijkheden voor snel vriendschappelijk contact en ook de persoonlijke aandacht die u bij ons krijgt!!! We gaan U voor dit nieuwe seizoen weer verwennen met nieuwe uitstapjes , het lekkere eten en vooral niet te vergeten de Brabantse Gastvrijheid.!!! Voor meer informatie en/of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555. Of bezoek onze website: www.hoteldepaddestoel.nl Ook kunt u bij ons terecht voor bridge, uitvaart, babyborrel, verjaardag, receptie, of familieweekendjes of als u iets te vieren hebt. Tot kijk in Oisterwijk Zomerarrangement € 630,00 p.p. Voor 2 pers. op één kamer geldt een korting van € 30,00 p.p.

31


Bezuinigen op zaalhuur? Dat kan Bij Restaurant en Expo Haringvliet Onze locatie biedt ruimtes aan voor groepen van 30 tot 400 personen, zonder zaalhuur! Wij beschikken over een ruim parkeerterrein. De evenementenhal is uitstekend geschikt voor beurzen, tentoonstellingen, uitvoeringen, vergaderingen, bruiloften of bedrijfsfestiviteiten. Bel voor informatie 0187-499913 of email info@expoharingvliet.nl Agenda evenementenhal Expo Haringvliet: Vrijmarkt : 10 november 2012 van 9.00 uur tot 16.00 uur Dinershow : 24 november 2012 Verdere info zie onze website. Ons restaurant is elke dag geopend! Zie onze website voor openingstijden.

Restaurant en Expo Haringvliet Haringvlietplein 3 3251 LD Stellendam Tel; 0187-499913 Email: info@expoharingvliet.nl Website: www.expoharingvliet.nl

32

Sluiswachter november 2012  

Sluiswachter november 2012

Advertisement