Page 1

- KOERIER

Maandblad van ANBO Dordrecht


28ste jaargang nummer 4 maandblad van ANBO Dordrecht

Samenstelling bestuur en commissies Arnold G. Daane voorzitter redactie

Arie van Zanten secretaris Leeuwstraat 22 3328 VD Dordrecht  6175671  arie.van.zanten@live.nl

Vijverplantsoen 72 3319 SX Dordrecht  6166320  arnolddaane@wxs.nl Bas de Deugd penningmeester

Corrie Dubbeld ledenadministratie redactie

Tak van Poortvlietstraat 169 3317 JT Dordrecht  06-11721337  penningmeester@anbodordrecht.nl NL36 RABO 0103 4414 68 t.n.v. ANBO Dordrecht

 06-23235009  cdubbeld@gmail.com (via de mail heeft de voorkeur)

Joke Herrewijn-de Vries bestuurslid redactie 'Lief en Leed'

Co Wapperom-Peterson bestuurslid reisclub  6170022  jpwapperompeterson@kpnmail.nl

 6170761  jherrewijn@hetnet.nl Wilma Molendijk bestuurslid reisclub 'Lief en Leed'

Els Bel bestuurslid  6161880  j.g.bel@12move.nl

 6173566  wilmamolendijk@gmail.com Jan Geenen redactie

Ab Küchler redactie

 6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl

 6185567  kuchler@chello.nl

Guus Koenders redactie (fotograaf)

Hein van der Wal webmaster

 062870705222  guuskoenders@gmail.com

 webmaster@anbo-dordrecht.nl

Ad Veltman reisclub NL41 RABO 0160 8956 42 t.n.v. ANBO-Dordrecht afdeling reizen

De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan leden en families, die bericht hebben gestuurd van overlijden, bruiloften, verjaardagen, opnamen in ziekenhuis, ziektes, enzovoort. Deze berichten moeten worden gestuurd naar de coördinator Wilma Molendijk, zie boven.

1

ANBO-Koerier mei 2014


COLOFON ANBO-Koerier is een maandblad van ANBO Dordrecht; verschijnt 10 keer per jaar (niet in januari en augustus). ………………………………………………… Redactieadres ANBO-Koerier p/a Jan Geenen Van Ravesteyn-erf 515 3315 DW Dordrecht  6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht De redactie bestaat uit: Arnold G. Daane  arnolddaane@wxs.nl

Inhoudsopgave 1. 2.

3. 5. 7. 9. 11.

Joke Herrewijn-de Vries  jherrewijn@hetnet.nl.

12.

Ab Küchler  kuchler@chello.nl

13.

Vormgeving en opmaak Jan Geenen (zie redactieadres hier boven)

14.

Guus Koenders, fotograaf  guuskoenders@gmail.com

16.

Coördinator bezorgers Corrie Dubbeld  06-23235009  cdubbeld@gmail.com (via de mail heeft de voorkeur)

18.

LET OP: Klachten over de bezorging van dit blad uitsluitend bij Corrie Dubbeld (zie boven).

20.

Samenstelling bestuur en commissies Colofon Inhoudsopgave Einddatum inleveren kopij Arie van Zanten: Van de bestuurstafel Bezorging ANBO-Koerier in 2014 Co Wapperom: Van de Reisclub Deadline: 14 april 1927 Puzzelplekkie: de oplossing van april Toni van Dam: Weinig transparant Weerspreuken voor mei Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking Ab Küchler: Limerick Wielborgh: UitKrant mei 2014 Zogezegd Op stap met de PlusBus: programma mei Informatiebijeenkomst over de Beleeftuin Verhalen over toen: Het snoepwinkeltje 50+ Fietsclub Gilde Dordrecht: programma mei Arie van Zanten: Drukbezochte algemene ledenvergadering 9 april De eigen bijdrage in de AWBZ en de Wmo Ab Küchler: Poëzie & Honden Bericht van overlijden Verjaardagskalender Nieuwe leden ANBO-service: Belangrijke telefoonnummers

Adverteren in dit blad? Voor inlichtingen en/of tarieven kunt u contact opnemen met de redactie (zie redactieadres).

Kopij voor de ANBO-Koerier van juni 2014 uiterlijk 14 mei 2014 inleveren bij de redactie, per adres Ab Küchler, Van Eesterenplein 269, 3315 KX Dordrecht, of per e-mail: kuchler@chello.nl ANBO-Koerier mei 2014

2


Van de bestuurstafel

Arie van Zanten

Waarover spraken we tijdens de bestuursvergadering van 2 april 2014? De burgers aan zet? Op 13 maart hield Jacques Wallage een boeiend verhaal in de Buitenwacht over burgerparticipatie. Hij citeerde uit het rapport 'Loslaten in vertrouwen'. Dat schetst dat onze politieke vertegenwoordigers niet in staat zijn alles te weten wat speelt bij burgers en daarom serieus met hen in gesprek moeten gaan over de gewenste inrichting en oplossingen voor onze samenleving. Zo gezien is dit een kans voor onze nieuwe gemeenteraad die maar liefst 19 nieuwe leden telt. En natuurlijk is het van belang de leden van de raad wegwijs te maken via de griffie van alle forse uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen, vooral in de sfeer van ouderenzorg, zorg voor gehandicapten en jeugdzorg. Maar het is minstens net zo belangrijk dat de raad in gesprek gaat met actieve (groepen) burgers in haar stad en in gesprek gaat over oplossingsrichtingen die draagvlak hebben, in plaats van discussies over de vraag 'Wat het mag kosten?' Eigenlijk zou de raad dit soort gesprekken stadsbreed moeten (durven) aan gaan. Want een stad die werkt, ontleent haar kracht juist aan samenwerken, denken en oplossen. Wij volgen de komende maanden de ontwikkelingen op de voet. In de vorige Koerier hebben we onze aandachtspunten al aangegeven.

Afscheid van Donald Opmeer Zondagmiddag 30 maart hebben de voorzitter en secretaris afscheid genomen, namens de ANBO, van Donald Opmeer. Een markante persoonlijkheid die onder meer een essentiĂŤle bijdrage heeft geleverd aan de vorming en de bouw van de huidige woongroep 'Op 't Eiland'. Wij zijn Donald zeer erkentelijk voor zijn inbreng en bijdrage en wensen hem een prettig verblijf in zijn volgende woonplaats, Diemen. Aangenaam kennis te maken We hebben besloten de kennismaking met onze nieuwe leden te organiseren in de vorm van een leuke bijeenkomst en een open gesprek. Dat doen we liefst in samenwerking met de PlusBus in de loop van april en mei. Leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Onze PlusBus Het gaat goed met onze PlusBus. Het aanbod met uitjes slaat goed aan en de Public Relations werkt steeds beter. De jaarvergadering We kijken uit naar de jaarvergadering van 9 april. Volgende keer leest u hierover veel meer. Arie van Zanten secretaris ANBO afdeling Dordrecht

Bezorging ANBO-Koerier in 2014 De ANBO-Koerier wordt ook in 2014 weer door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze 'KANJERS' doen dit geheel belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de afgesproken week dat het blad uitkomt (dit kan dus al op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs zaterdag). Om de bezorging te kunnen garanderen als er eens iemand door omstandigheden niet kan, kunnen wij altijd reservebezorgers gebruiken. U kunt zich opgeven bij de coĂśrdinator bezorgers, Corrie Dubbeld, per e-mail (via de e-mail heeft de voorkeur) naar cdubbeld@gmail.com of telefoon 06-23235009. Onze waardering zal groot zijn. De volgende ANBO-Koerier kunt u verwachten in week 23, van 2 t/m 7 juni.

Wilt u nog eens een oudere Koerier teruglezen? Dat kan! Ga naar www.anbo.nl/dordrecht. U vindt daar ook de laatste lokale nieuwtjes en andere interessante artikelen voor senioren. 3

ANBO-Koerier mei 2014


ANBO-Koerier mei 2014

4


Van de Reisclub

Co Wapperom

Orchideeënhoeve Luttelgeest Deze bijzondere dagtocht doen we op donderdag 22 mei 2014 Zo als altijd zijn ANBO-leden, bewoners van de Wielen en introducees van harte welkom. We vertrekken van de bekende opstapplaatsen, te weten van de Hellingen om 08.15 uur en van het Dalmeyerplein plusminus 08.30 uur. We rijden vervolgens naar de altijd weer mooie Flevopolder. Hier wacht ons koffie met gebak. Na de koffie maken we een afwisselende rondtour met een gids die ons van alles zal vertellen over de Flevopolder. Rond de klok van twaalf wordt ons een goed verzorgd diner geserveerd. Dan is het tijd voor de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Onder het dak van de Orchideeënhoeve groeien en bloeien drieduizend orchideeën en fladderen ook prachtige vlinders en papegaaien rond. Via een wandelpad ontdek je de vier verschillende tuinen waarmee je reist van werelddeel naar werelddeel. Met een temperatuur van 21o Celsius is het aangenaam warm in de tuin. Het is alsof je in een oerwoud loopt! Overal groeien de mooiste wilde orchideeën. De Maleisische tuin is de grootste, deze tuin is maar liefst 2.000 vierkante meter en ademt de sfeer van een tropisch vissersdorpje! Een 18 meter lange brug verbindt de paalwoningen in de tuin met elkaar. In de Vlinder Vallei, Europa's grootste vlindertuin, raak je betoverd door meer dan 2.000 rondfladderende vlinders. Een magische wereld met steile rotswanden, beekjes en vijvers die menig hart sneller laat kloppen. Een bijzondere beleving is de Lorituin. Hier vliegen meer dan 80 kleurrijke lori's rond, dit zijn kleine, nieuwsgierige papegaaitjes. Wie wil kan een bakje nectar kopen om de vogeltjes te voeren! Een gave ervaring, wanneer zo'n mooie lori op je arm landt om te snoepen van de nectar.

Deze tocht kost € 53,00 per persoon. U kunt u opgeven bij Wilma Molendijk, telefoon 6173566 of bij Co Wapperom telefoon 6170022. Daarna kunt u de kosten overmaken naar (nieuw rekeningnummer) NL41 RABO 0160 8956 42 ten name van ANBO Dordrecht afdeling reizen.

-------------------------------------------------------------------------------Wat verder dit jaar nog gepland staat Meerdaagse reizen Vijfdaagse reis is van 14 t/m 18 juli naar Euro hotel Atlas***, Valkenburg. Dit hotel is van alle gemakken voorzien. Zoals gebruikelijk zijn er dagtochten gepland. De kosten zijn € 410,00 per persoon, toeslag voor een 1-persoonskamer is € 50,00. Vol pension. De meerdaagse kaartreis is van 13 t/m 17 oktober in het Brink hotel****, Zuidlaren, Drenthe. Ook hier is een aantal dagtochten georganiseerd. De kosten zijn € 395,00 per persoon. Toeslag voor 1-persoonskamer is € 60,00; ook deze reis is vol pension. Namens de Reisclub Co Wapperom 5

ANBO-Koerier mei 2014


GORDIJNEN | VERF | BEHANG | VINYL RAAMDECORATIE | TAPIJT | LAMINAAT PVC VLOEREN | HOUTEN VLOEREN | SHUTTERS HORREN | KLEUR EN INTERIEURADVIES

Winkelcentrum Crabbehof Van Oldenbarneveltplein 68-69 3317 ES DORDRECHT Telefoon 078-6178035

ANBO-Koerier mei 2014

6


Deadline - 4-2014

Arnold G. Daane

14 april 1927

W

at is zo bijzonder aan deze datum? Wel, in de eerste plaats, een beetje ego誰stisch, de geboortedatum van Deadline. Het is namelijk de dag waarop hij nu 87 jaar geleden in Rotterdam geboren is. Al mijmerende over die afgelopen jaren besloot Deadline eens te gaan Googlen om te zien wat er op die datum nog meer gebeurde. Dat bracht een aantal wetenswaardigheden naar voren en wel de volgende: 1) het was witte donderdag; 2) op die dag zag de eerste Volvo het daglicht in Zweden in de plaats Gotenburg (Volvo is Latijn en betekent 'ik rol'); 3) in Amerika werd een record gebroken: een vliegtuig bleef 51 uur, 11 minuten en 25 seconden in de lucht; 4) er was een sneeuwstorm die vijf dagen duurde in Amerika; 5) er begon een opstand van communisten in China. Al verder Googlend kan men veel namen vinden, bekend en onbekend, van mensen die op die dag werden geboren of zijn overleden. Het is interessant om zo eens achter uw computer

te gaan zitten, uw eigen geboortedatum in te tikken en dan maar afwachten wat er naar voren komt. Ik kan het u aanraden. Overigens: 17 jaar later en wel op 11 november 1944 werd Deadline bij een razzia door de Duitsers naar Duitsland afgevoerd. Op 23 maart 1945 ontsnapte hij uit het werkkamp en kwam na een week lopen weer in Rotterdam aan. Vel over been, kaal geschoren hoofd en met een goed restant luizen en vlooien. Gelukkig was er in Rotterdam een ontluizinginrichting waar hij eerst naar toe ging voor dat hij weer zijn ouderlijk huis binnen ging. Een volgende keer hoop ik een iets vrolijkere column te kunnen schrijven. Maar ja, het leven bestaat helaas niet altijd alleen uit vrolijke zaken.

Puzzelplekkie: de oplossing van april

verzorgd door Jan Geenen

Om organisatorische redenen: in mei en juni geen puzzel! De oplossing van de aprilpuzzel is STORTREGEN (zie afbeelding hier rechts). De winnaars na loting zijn: de eerste prijs: de heer A. van Smaalen De tweede prijs: mevrouw C. de Wit-van Lemel de derde prijs: mevrouw G. Brand-van den Berg De winnaars worden gefeliciteerd, de gewonnen prijs wordt zo snel mogelijk naar de door u opgegeven rekening overgemaakt. 7

ANBO-Koerier mei 2014


Adverteren op deze- of andere plek in dit blad? Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad.  078-6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht

ANBO-Koerier mei 2014

8


Weinig transparant

H

Toni van Dam

elaas is niet iedereen er zich van bewust, of weet er nog niet van, maar vanaf 1 januari 2014 betaalt u voor ELK medicijn dat u op voorschrift van uw arts gebruikt, € 6,40 TERHANDSTELLINGSKOSTEN! Ja, zo heet dat, u leest het goed! Op het vergoedingsoverzicht dat u van uw ziektekostenverzekering krijgt toegestuurd, staat een piepklein sterretje voorafgaand aan een klein zinnetje, dat u meldt dat u voortaan voor IEDER medicijn dat u gebruikt € 6,40 betaalt. Een voorbeeld: ik gebruik vier medicijnen per dag, ik betaal dus 4 x € 6,40 PER PIL terhandstellingskosten, en wat betekent deze plotseling uit de lucht gevallen term? Dat zijn kosten die de apotheek voor u maakt in de vorm van tekst en uitleg over hoe uw medicijn te gebruiken. Wat zegt u? U slikt dat medicijn al jaren? U leest ook nog zorgvuldig de bijsluiter? En u leest op de verpakking hoeveel maal per dag u uw medicijn slikt? Niks mee te maken: u betaalt gewoon deze terhandstellingskosten en dat ook nog IEDERE 3 maanden, want in het algemeen krijgt u uw medicijnen voor 3 maanden mee. Nou gaan we rekenen: voor die 4 pillen van mij betaal ik dus iedere 3 maanden € 6,40 dat is € 25,60 per 3 maanden en dat x 4 = € 102,40. Zo kom je dus in ieder geval wel aan je 'eigen risico'. Niemand, de apotheek niet, de verzekering niet, echt niemand die mij goed kan uitleggen waar dit voor is. Ik stelde mijn vraag aan het programma KASSA van de VARA en de medewerkers van dit programma nodigden mij uit mijn vraag hierover in de uitzending van 12 april j.l. te stellen. De apotheker die was uitgenodigd om onduidelijkheden hier omtrent weg te nemen, maakte 't alleen nog maar erger. Een vertegenwoordigster van de Nederlandse Patiëntenbelangen vereniging, ook aanwezig, was het dan ook totaal niet eens met het onhandige geklets van

de apotheker. Ik, ook in de uitzending dus, stelde een beetje een flauw vergelijk: stel ik ga een broek of een trui kopen en de verkoper geeft mij advies over wassen en strijken van het kledingstuk, dan kan hij toch ook geen extra geld hiervoor vragen? Uiteindelijk is een apotheker een doodgewone verkoper en moet gewoon zijn/haar werk doen. Betalen voor uitleg en controle op uw medicijnen is gekkigheid, daarbij: ik WIL helemaal geen extra uitleg, ik lees het (nogmaals) wel in de bijsluiter. Jammer is wel dat wanneer ik deze kwestie aankaart, op bijvoorbeeld mijn bridgeclub of er tijdens de pauze met de leden van m'n zangkoor over spreek, blijkt dat men niet op de hoogte is van de gang van zaken in deze. Men zegt dan dat men niets extra's heeft hoeven betalen in de apotheek. Nou dat klopt, u betaalt die terhandstellingskosten (alleen de term al) aan uw verzekering waarvan u dus achteraf de rekening krijgt op uw VERGOEDINGSOVERZICHT. Ook sprak ik mensen die dachten dat wanneer zij hun medicijnen laten thuisbezorgen deze kosten niet hoeven te betalen. Heus mensen, u betaalt allemaal, afhankelijk van wat uw verzekering u rekent: € 6,40 TERHANDSTELLINGSKOSTEN. Ik verdenk verzekeringsmaatschappijen en de HH apothekers van afspraken om wat extra geld binnen te halen en omdat ouderen relatief meer medicijnen gebruiken en deze groep groot is gaat het WEER over de rug van de ouderen… Althans dat denkt uw in deze zeer argwanende Toni van Dam

Weerspreuken voor mei

verzameld door Ab Küchler

Ik ben altijd blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het toch wel. Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij. Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad. 9

ANBO-Koerier mei 2014


ANBO-Koerier mei 2014

10


Boekbespreking: 'Vaslav' van Arthur Japin

J

Joke Herrewijn-de Vries

apin is geboren in 1956 te Haarlem en debuteerde na een acteurscarrière met 'Magonische verhalen'. Tien jaar later schreef hij 'De zwarte met het witte hart'. Een indrukwekkend boek. Dit boek gaat over de grote balletdanser Vaslav Nijinski, of liever over de mensen rond Vaslav: over Peter zijn bediende, over Sergei Pavlovitsj de impressario en over Romola zijn vrouw. Door Peter is eigenlijk één dag beschreven, precies met alle tijden erbij. Peter heeft een geheime relatie met Lise, de huishoudelijke hulp. Het boek begint ermee, dat Kyra, het kind van Vaslav en Romola, verdwenen is. Peter gaat op zoek en vindt Vaslav op de tweede bocht naar de Duivelshoogte op het plateau bij het uitkijkpunt. In een bontdeken gewikkeld ligt het kind tegen hem aan. Daar zien we uit, dat Vaslav op gevoelens leeft, gevoelens van een danser, een kunstenaar en dat alles in Sankt Moritz. Peter voelt aan hoe hij zijn meester moet behandelen, voelt ook negatieve sferen aan. Vaslav had een relatie met Sergei Pavlovitsj. Maar op tournee in Argentinië, waar de impresario wegens zijn angst voor de zee niet bij

was, liet Vaslav zich inpalmen door een danseres: de Hongaarse gravin Romola Pulszky. Zij trouwden aan boord van het schip op weg naar Buenos Aires. Zodra Sergei dat hoorde, ontsloeg hij Vaslav per telegram. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog was hij de grote ster van Les Ballet Russes. Het gezelschap ontketende met de muziek en de decors van avant-garde kunstenaars zoals Stravinsky en Pablo Picasso een revolutie in de wereld van de dans. Het schandaal van Le Sacre du Printemps in 1913, waarvan Nijinski de choreografie ontwierp en de hoofdrol danste, geldt nog steeds als het ijkpunt in de geschiedenis van de moderne kunst. Pavlovitsj genoot van Vaslavs successen, hij had Vaslav alles bijgebracht over muziek en beeldende kunst, over geschiedenis, over liefhebben en leven. Hij was hun verhouding altijd blijven zien als die van meester en pupil. Romola gaat naar een kliniek om over haar man te praten, de arts aldaar zegt haar dat ze zich over haar man geen zorgen moet maken. Genialiteit en gekte zijn bijna hetzelfde. Bij scheppende kunstenaars is de grens tussen normaal en abnormaal flinterdun. Daarom kunnen ze wat ze kunnen en nog wel met een Russisch temperament! Het is een dramatisch verhaal, met als slot de beschrijving van de laatste dans van Vaslav. Voor Diagelev maakt Vaslav zijn failliet schrijnend zichtbaar. De mentale neergang van Nijinski is duidelijk. De danser verkondigt steeds luider dat niets belangrijker is dan de liefde. Alle verhalen in het boek zijn verteld met als groots slot het laatste optreden van Vaslav.

Limerick: Haar of geen haar

Ab Küchler

Er was eens een man uit de Langedaal Die riep: "Ik word nú al helemaal kaal!" Hij greep naar zijn kop Daar zat niet veel op "Toch blijft de Pellè-look mijn ideaal!" 11

ANBO-Koerier mei 2014


Wielborgh: UitKrant mei 2014 Als ANBO-lid kunt aan alle activiteiten deelnemen, u bent op alle locaties van harte welkom! Donderdag 1: Plantjesmarkt Voor het ultieme voorjaarsgevoel. Sta-pal, 13.00 uur, vrij toegankelijk Zaterdag 3: 50+ Dancing Met muziek van Frits Roskam. Polderwiel, 19.30 uur, € 5,00 Zaterdag 3: Muziekmiddag Met een optreden van de Swin Voices. Sterrenwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk Maandag 5: Bevrijdingsdag Met diverse optredens, vrij toegankelijk. Polderwiel, 14.00 uur, Roel Verbruggen Waterwiel, 14.00 uur, de heer Leydes Stadswiel, 14.00 uur, Gerrit Jansen (accordeon) Zaterdag 10: Kumpulan Indische muziek en hapjes. Waterwiel, 14.00 uur, € 1,40 Zondag 11: Moederdagmenu Smullen van speciaal aspergemenu. Stadswiel, 12.00 uur € 9,95 Zondag 11: Moederdagmenu Speciaal moederdagmenu met een optreden van Tonny Kivit. Sterrenwiel, 12.30 uur, € 12,50 Zondag 11: Afternoon tea en muziek Thee, lekkers en pianomuziek. Waterwiel, 14.30 uur, € 7,50 Zondag 11: Moederdagmenu Ook vandaag koken we alles vers! Polderwiel, 17.00 uur, € 15,00 Maandag 12: Themabijeenkomst Diabetes Met tips en adviezen van deskundigen. Sta-Pal, 15.00 uur, vrij toegankelijk Woensdag 14: Voorleesmiddag Luisteren of zelf peuters voorlezen. Waterwiel, 11.30 uur, vrij toegankelijk Woensdag 14: Toneelavond Met toneelgroep De Valkenier. Stadswiel, 19.30 uur, € 4,00 Het Stadswiel Het Sterrenwiel Het Waterwiel Het Polderwiel Sta-Pal De Klockelaer

Vrijdag 16: Buffet Eten wat u wilt. Stadswiel, 17.00 uur, € 8,75 Vrijdag 16: Film Aansluitend aan het buffet een film. Stadswiel, 19.00 uur, vrij toegankelijk Vrijdag 16: Viva Italia Vers gekookt: lasagne met rauwkost, tiramisu en koffie met een bonbon. Sterrenwiel, 17.15 uur, € 9,95 Zaterdag 17: Rommelmarkt Georganiseerd door Rina Griffioen. Sta-Pal, 10.00 – 15.00 uur, vrij toegankelijk Zaterdag 17: Muziekmiddag Met dameskoor Betty Foks. Polderwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk Zondag 18: Filmmiddag Op groot scherm. Waterwiel, 13.30 uur, vrij toegankelijk Zondag 18: Muziekmiddag Met dameskoor Ziezo. Sterrenwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk Zaterdag 24: Dordt in Stoom Optreden de Admiraliteit, 11.00 uur. Zondag 25: Muziekmiddag Met dameskoor Ziezo. Waterwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk Maandag 26: H&A Mode Kijken, passen en kopen. Polderwiel, 14.00 – 16.00 uur, vrij toegankelijk Dinsdag 27: Buurtdiner Samen eten is leuker dan alleen. Klockelaer, 17.00 uur, 3 gangen diner € 8,50 Woensdag 28: Van der Klooster mode Kijken, passen en kopen. Klockelaer, 10.00 uur, vrij toegankelijk Zaterdag 31: Nellie's dansavond Een feestavond met de buren! Sta-Pal, 20.00 uur, € 5,00

• Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht, telefoon 078-6492111 • Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht, telefoon 078-6547333 • Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht, telefoon 078-6547666 • Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht, telefoon 078-6305130 • Otto Dickeplein 1, 3311 TV Dordrecht, telefoon 078-6492111 • Tak van Poortvlietstraat 325, 3317 JV Dordrecht, telefoon 078-6547666

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op www.wielborgh.nl of bij de informatiebalie van een van onze locaties. Ook voor reserveringen of de complete UitKrant.

Zogezegd Neem de mensen zoals ze zijn, andere zijn er niet (Konrad Adenauer) ANBO-Koerier mei 2014

12


Op stap met de PlusBus: programma mei Omdat samen uitgaan leuker is dan alleen! Wij doen er alles aan om u een leuke dag te bezorgen. Dat stopt niet bij de deur open doen en wegrijden! Informatie en reservering: 06-33736189 of bus@wielborgh.nl Donderdag 1: Rondje Dordt Rondrit en daarna koffie met gebak. 13.30 uur, € 7,00 Vrijdag 2: Weekendmarkt Groenten, fruit, noten en nog veel meer. 11.00 uur, € 3,50 Maandag 5: Film in Bioscoop Landvast 13.30 uur, € 9,50 Woensdag 7: Rondje Dordt 13.30 uur, € 7,00 Vrijdag 9: Film in The Movies Inclusief koffie met gebak. 14.00 uur, € 15,00 Zaterdag 10: Weekendmarkt 11.00 uur, € 3,50 Maandag 12: Film in Bioscoop Landvast 13.30 uur, € 9,50 Woensdag 14: Rondje Dordt 13.30 uur, € 7,00 Vrijdag 16: Weekendmarkt 11.00 uur, € 3,50 Maandag 19: Excursie Graafstroom Inclusief museum de Koperen Knop. 13.30 uur, € 11,50 Woensdag 21: Rondje Dordt 13.30 uur, € 7,00 Vrijdag 23: Film in The Movies Inclusief koffie met gebak. 14.00 uur, € 15,00

Zaterdag 24: Weekendmarkt 11.00 uur, € 3,50 Zondag 25: Excursie Futureland Bezoek aan de Tweede Maasvlakte. 11.00 uur, € 13,50 Maandag 26: Verhaal van de herder (zie hieronder). 13.30 uur, € 5,50 Huug Hagoort is een schaapsherder, volgens verwachting gekleed in het groen, met wandelstok en altijd een bordercollie in zijn buurt. Met zijn Schonebeeker schapen trekt hij door de Biesbosch. De schaapskooi voelt een beetje als terug in de tijd, maar dan wel op een moderne manier. De stallen zijn volledig energieneutraal en de herder zit zelfs op Twitter. Zijn vrouw Cocky bakt heerlijke taarten en verkoopt schapenkaas in het kleine winkeltje naast het boerencafé. Dinsdag 27: Maritiem Museum Over ons maritieme verleden. 13.30 uur, € 12,50 Woensdag 28: Biesbosch Museum 11.00 uur, € 13,50 inclusief rondvaart Zaterdag 30: Weekendmarkt 11.00 uur, € 3,50

Informatiebijeenkomst over de Beleeftuin In en om de Beleeftuin van het Parkhuis worden binnenkort diverse wekelijkse activiteiten georganiseerd. Daarbij speelt muziek vaak een grote rol (heel belangrijk voor mensen met dementie!). Bij andere activiteiten worden kinderen betrokken. Ook buiten schilderen, het helpen in de tuin en het omgaan met dieren staan binnenkort wekelijks op het programma. Dit klinkt allemaal zeer ambitieus en dat is het ook. Het past allemaal in het streven van het Parkhuis om de bewoners niet alleen goede zorg te verlenen, maar ook een aangenaam verblijf. Zeker in deze tijd zijn al deze mooie plannen alleen uitvoerbaar met behulp van (veel) vrij13

willigers. De Beleeftuin – opgebouwd door vrijwilligers - heeft al bewezen van grote waarde te zijn voor de bewoners van het Parkhuis. Deze vrijwilligers vormen inmiddels een enthousiaste groep, omdat het zulk ontzettend leuk werk is. Als u hier meer over wilt weten: wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst, die plaats vindt op donderdag 1 mei 2014 om 19.00 uur in het Parkhuis. Daar zal informatie worden gegeven worden over de visie en de doelstelling van de Beleeftuin en voor welke activiteiten gezocht wordt naar vrijwilligers. Maak (voor onze bewoners) het verschil! ANBO-Koerier mei 2014


Verhalen over toen: Het snoepwinkeltje

O

f er indertijd zoveel gesnoept werd? Ik denk het niet, maar er was altijd wel zo'n klein snoepwinkeltje bij je in de buurt. Bij ons in de buurt heette het 'Het wonderhuis'. Het belletje aan de deur klingelde als je de deur open deed. En daar stond je dan in het snoepwinkeltje dat meestal heel klein was. Dan kwam de winkelier vanachter tevoorschijn. Je had net een cent, een paar cent of zelfs een stuiver van je moeder gekregen en die mocht je nu vrij besteden. Wat een feest. Het geld zat in je knuistje geklemd om het maar niet te verliezen. De meneer of mevrouw die het snoepwinkeltje runde moest werkelijk een engelengeduld hebben. Want ja, daar lag al dat lekkers: kauwgomballen, kleurballen (je weet wel, als je er op zoog kwam er steeds een nieuw kleurtje tevoorschijn), zuurballen (die waren zo zuur dat, als ik er aan terugdenk, ik de vullingen in mijn kiezen voel protesteren), zoute snippers, spekkies, noga, stroopstokken, veterdrop, zuurstok of een stokje zoethout. Eigenlijk teveel om een keuze te kunnen maken. Eerst vroeg je meestal wat je precies voor het geld dat je bij je had kon krijgen. De winkelier wees dat dan aan. Maar de keuze bleef nog steeds moeilijk. Want als je bijvoorbeeld een stuiver had kon je daar één ding voor kopen of verschillende dingen. Wat een probleem. Het snoepgoed lag nog niet in een glazen vitrine en je kon het dus zo aanraken. Je pakte eens wat op en legde het weer neer omdat iets anders toch een betere keuze leek. De winkelier werd er soms bijna gek van. Dan werd er gemopperd dat je nu eindelijk je keuze moest maken. Maar eindelijk was het dan zo ver: je had je keus gemaakt. Triomfantelijk ging je met de buit naar buiten. Had je zoethout gekocht daar kon je daar uren op zitten sabbelen. Het smaakte een beetje

50+ Fietsclub Gilde Dordrecht

naar zoete drop maar was niet zo duur. Of je had een dropveter. Soms, om er maar zo lang mogelijk van te kunnen genieten sneed je daar stukjes af en loste dat op in water. Het dropwater dronk je met kleine slokjes. Bij kleurballen gebeurde het wel dat je die samen kocht met een vriendje of vriendinnetje. Dan mocht je er om beurten op zuigen. Ieder mocht telkens één kleur opzuigen (nee, hij is nog steeds groen!). Telkens werd de bal uit de mond gehaald om te zien of er al een volgende kleur kwam. En dan die spekkies. Als je die nu aan een kind geeft dan is dat zo op. Maar nee je sabbelde eraan om er maar weer zo lang mogelijk van te kunnen genieten. Dezelfde zoete geuren van het snoepwinkeltje vind je nu nog bij de Jamin winkels, maar dat is een grootschalige winkel geworden. En zelfs voor een eurostuiver kun je er niet veel kopen. Schrijf ook eens een verhaal(tje) en stuur het ons en we zullen het in de rubriek 'Verhalen over toen' plaatsen. programma mei

Donderdag 15 mei een tocht van 40 kilometer naar Zevenbergen en omgeving. Vertrek 09.30 uur vanaf de Merwedekade en 09.45 vanaf de Wilhelminaboom. Gids is deze middag Renske Idsinga, telefoon 078-6144543. Wie incidenteel een keer wil meefietsen betaalt € 2,50 per keer. Voor een bedrag van € 12,00 mag men het gehele jaar deelnemen aan alle georganiseerde fietstochten. Neem ook wel zelf geld mee voor de pont en voor een versnapering onderweg. Wij stoppen wel bij een uitspanning, maar de consumpties zijn voor eigen rekening. ANBO-Koerier mei 2014

14


15

ANBO-Koerier mei 2014


Drukbezochte algemene ledenvergadering 9 april

O

p 9 april vond onze algemene ledenvergadering plaats in het Polderwiel. Over gebrek aan belangstelling hadden we niet te klagen: maar liefst 26 leden bezochten de vergadering! In vlot tempo wikkelde de voorzitter de agenda af. Van een tweetal leden van het bestuur, Christien Kommers en Cees Buikhuizen namen we afscheid met bloemen voor hun inzet. Als nieuwe penningmeester werd Bas de Deugd benoemd en Arnold Daane herkozen als voorzitter. Het algemene beeld van onze afdeling is goed, gezond en vitaal. Het aantal leden is behoorlijk toegenomen, de samenwerking met de stichting de

Arie van Zanten

Wielborgh blijkt wederzijds heel goed uit te pakken en het gezamenlijke project, de PlusBus, blijkt een prachtig product. We mogen ons verheugen over de inzet van actieve leden binnen de afdeling op allerlei onderdelen van belangenbehartiging voor senioren. Dat stimuleert ons als bestuur om er het komend jaar met onze leden iets moois van te maken, want samen zijn weer een sterke afdeling. Arie van Zanten secretaris ANBO afdeling Dordrecht

De foto's zijn gemaakt door onze nieuwe huisfotograaf Guus Koenders. Meer foto's van de vergadering kunt u vinden op onze site: www.anbo.nl/dordrecht/fotos.

De eigen bijdrage in de AWBZ en de Wmo

V

oor bepaalde zorg in Nederland moet een eigen bijdrage worden betaald. Het gaat hierbij niet alleen om het eigen risico, maar ook om de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In deze wet wordt de betaling van de zorg geregeld voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. AWBZ-zorg is:  verpleging thuis;  persoonlijke verzorging thuis;  (kortdurend) verblijf in een AWBZ-instelling;  begeleiding. U kunt AWBZ-zorg krijgen als daarvoor een indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Samen met u wordt gekeken naar de zorgbehoefte en de klachten. Voor deze AWBZ-zorg moet u zelf een deel betalen. Het deel dat u zelf moet betalen heet de eigen bijdrage. Alleen kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. U krijgt de rekeningen voor de eigen bijdrage van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK is ook de instantie die berekent hoe hoog de eigen bijdrage is. ANBO-Koerier mei 2014

16

Om de berekening te maken stuurt het CAK elk jaar formulieren op met vragen over het inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Als dit formulier niet wordt opgestuurd moet altijd de maximale eigen bijdrage worden betaald. Eventueel kan de eigen bijdrage via de aanvullende ziektekostenverzekering (deels) worden vergoed. Naast zorg vanuit de AWBZ is het ook mogelijk om hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te krijgen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Ook voor hulp uit de Wmo moet een eigen bijdrage worden betaald. Bij elkaar opgeteld kunnen deze eigen bijdrages een hoog bedrag worden. Daarom wordt een maximum vastgesteld voor het totaal van deze twee eigen bijdrages. Dit maximum wordt vastgesteld op basis van het inkomen en een deel van het vermogen. Op de site van het CAK (www.hetcak.nl) kan de maximale eigen bijdrage berekend worden. Wilt u meer informatie over bovenstaande? Neem dan contact op met Bureau Sociaal Raadslieden van Vivenz via onderstaand nummer. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwersdijk 2 te Dordrecht telefoon 088-1237011


17

ANBO-Koerier mei 2014


Poëzie & Honden

Ab Küchler

Er zijn heel veel mensen gek op honden, zoals er ook mensen zijn die honden haten. Het is duidelijk dat Hans Dorrestijn geen liefhebber is. Dat blijkt uit zijn lied 'Nooit nooit nooit neem ik een hond'. Een fragment daaruit: Nooit nooit nooit neem ik een hond. Ik neem geen Duitse herder Geen boxer en geen kees Geen poedel en geen tekkel En ook geen pekinees Ik vind de meeste diersoorten Al grof en onbesnaard maar van het hele faunarijk Is de hond het minste waard. Natuurlijk is dat niet eerlijk tegenover al die honden met een nuttige functie, zoals hulphonden en speurhonden. Over dat laatste fenomeen schreef Kees Stip 'Op een hond': Een hond, tot speurhond opgeleid, ving in een minimum van tijd de drie vermoedelijke daders alsook hun moeders en hun vaders. En steeds nog speurend sprak die hond: "Nu nog de moord, dan ben ik rond." Maar goed: honden zorgen ook voor ergernis, zoals hondenpoep op ongewenste plekken. Daan Zonderland vraagt zich af of honden behoefte hebben aan een beetje privacy: In de grote stad van Londen Wonen honderdduizend honden Die op sanitaire gronden Telken dage vele malen Stil staan bij lantarenpalen Londen nam tot onze stichting Dan ook op zich de verplichting Voor een goede straatverlichting Iets dat, volgens vele honden, Elders zelden wordt gevonden.

Soms lijken mensen gewoon jaloers te zijn op honden. Chris van Geel wekt in ieder geval die indruk in zijn gedichtje 'Over honden': Wat ik wil is wat honden doen: op vloeren liggen en bekomen van niets dan van een eindje los, een lang eind aan de ketting om. Koos Dijksterhuis kijkt in 'Rijk rijm' eigenlijk een beetje verwonderd naar zijn hond: Mijn hond loopt, als ik wandel, altijd op een hol kruipt na de wandeling gebroken in haar hol het dier uit zich uitsluitend uitgelaten de korte tijd vóór zij wordt uitgelaten Veel mensen hebben de neiging hun hond menselijke eigenschappen toe te kennen. In 'Op een herdershond' geeft Kees Stip daarvan een grappig voorbeeld: Een oude herdershond te Teuge had zo'n ontzettend slecht geheugen dat hij het telkens liggen liet, en waar dat wist hij dan weer niet. Ach, kon men ook een slecht geweten maar zo gemakkelijk vergeten. Heel serieus – en daardoor ook een beetje triest – is de bijna menselijke reactie die Hans Warren beschrijft in 'Mijn laatste hond': Hij stond op de steiger toen ik wegvoer, mijn enorme afghaan, vast geplant, niet gelovend dat ik wegging, niet écht gelovend. De avondbries streek het haar in zijn gezicht en zijn ogen, liefhebbender, hunkrender dan ooit mensenogen, en ook mooier, lonkten en straalden in de ondergaande zon. Pas toen duidelijk was dat ik werkelijk wegging, eens en voorgoed, weerklonk zijn wanhoopsblaf. Nooit wil ik meer een hond.

Bericht van overlijden ontvingen we van: mevrouw M.E. Faber mevrouw C.H. van Koeveringen-Hensen mevrouw A.C.J. Lagarde- Luijten mevrouw W.M. Waaifort-Roos

Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe. ANBO-Koerier mei 2014

18


19

ANBO-Koerier mei 2014


Verjaardagskalender Alle leden die in mei jarig zijn:

Op deze plek besteden wij speciale aandacht aan onze leden die de respectabele leeftijd van 90 jaar of ouder bereiken: mevrouw L.W. Romijn-Fransen, 2 mei 90 jaar de heer D. Noordhuis, 17 mei 91 jaar Het bestuur wenst u allen een hele fijne dag toe!

Nieuwe leden De dames: W.D. Verschoor-Boer C.J. van Gulik

De heer: P.J.W.M. Strijbos

Echtparen en samenwonenden Rectificatie Vorige maand (april) hebben wij de namen van de heer A. Stuur en mevrouw P.M. Verhoef verkeerd vermeld. Dit had moeten zijn de heer A. Stuut en mevrouw D.M. Verhoeff. Wij heten u van harte welkom bij ANBO Dordrecht.

ANBO-SERVICE

Belangrijke telefoonnummers

Voor spoedeisende huisartsenzorg: 's avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen; op werkdagen vanaf 5 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens Alarmnummer 112 Zorg aan huis: Snelle politiehulp maar 0900-8844 Aafje Zorglijn zonder zwaailicht InternosThuiszorg MEE Drechsteden 078-7508900 Stichting Wielborgh Thuiszorg Informatielijn, Adviseurs Stichting Wielborgh (algemeen) en Formulierenbrigade Curadomi (Christelijke Thuiszorg) Als thuis wonen een probleem wordt: Bureau Sociale Raadslieden Het Juridisch Loket Sociale Dienst Drechtsteden 078-7708910 Centrum Indicatie Zorg (CIZ) 0900-1404 Stichting SOS, telefonische hulpLandelijk nummer 088-7891440 dienst 24 uur per dag bereikbaar voor de Drechtsteden landelijk nummer 5 cent / minuut ANBO-Koerier mei 2014

20

078-6542600

0900-8644 078-6483838 078-6547333 078-6492111 0900-2582581 088-1237011 0900-8020 078-6132322 0900-0767


Anbo koerier mei 2014  
Anbo koerier mei 2014  
Advertisement