Page 1

28ste jaargang nummer 5 maandblad van ANBO Dordrecht

Samenstelling bestuur en commissies Arnold G. Daane voorzitter redactie

Arie van Zanten secretaris Leeuwstraat 22 3328 VD Dordrecht  6175671  arie.van.zanten@live.nl

Vijverplantsoen 72 3319 SX Dordrecht  6166320  arnolddaane@wxs.nl Bas de Deugd penningmeester

Corrie Dubbeld ledenadministratie redactie

Tak van Poortvlietstraat 169 3317 JT Dordrecht  06-11721337  penningmeester@anbodordrecht.nl NL36 RABO 0103 4414 68 t.n.v. ANBO Dordrecht

 06-23235009  cdubbeld@gmail.com (via de mail heeft de voorkeur)

Joke Herrewijn-de Vries bestuurslid redactie 'Lief en Leed'

Co Wapperom-Peterson bestuurslid reisclub  6170022  jpwapperompeterson@kpnmail.nl

 6170761  jherrewijn@hetnet.nl Wilma Molendijk bestuurslid reisclub 'Lief en Leed'

Els Bel bestuurslid  6161880  j.g.bel@12move.nl

 6173566  wilmamolendijk@gmail.com Jan Geenen redactie

Ab Küchler redactie

 6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl

 6185567  kuchler@chello.nl

Guus Koenders redactie (fotograaf)

Hein van der Wal webmaster

 062870705222  guuskoenders@gmail.com

 webmaster@anbo-dordrecht.nl

Ad Veltman reisclub NL41 RABO 0160 8956 42 t.n.v. ANBO-Dordrecht afdeling reizen

De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan leden en families, die bericht hebben gestuurd van overlijden, bruiloften, verjaardagen, opnamen in ziekenhuis, ziektes, enzovoort. Deze berichten moeten worden gestuurd naar de coördinator Wilma Molendijk, zie boven. 1

ANBO-Koerier juni 2014


COLOFON ANBO-KOERIER is een maandblad van de ANBO-afdeling Dordrecht; verschijnt 10 keer per jaar (niet in de maanden januari en augustus). ………………………………………………… Redactieadres ANBO-Koerier p/a Jan Geenen Van Ravesteyn-erf 515 3315 DW Dordrecht  6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht De redactie bestaat uit: Arnold G. Daane  arnolddaane@wxs.nl

Inhoudsopgave 1. 2.

3. 5. 7. 9.

Joke Herrewijn-de Vries  jherrewijn@hetnet.nl.

11.

Ab Küchler  kuchler@chello.nl

12. 13. 14.

Vormgeving en opmaak Jan Geenen (zie redactieadres hier boven) Coördinator bezorgers Corrie Dubbeld  06-23235009  cdubbeld@gmail.com (via de mail heeft de voorkeur) LET OP: Klachten over de bezorging van dit blad uitsluitend bij Corrie Dubbeld (zie boven).

16. 18.

20.

Samenstelling bestuur en commissies Colofon Inhoudsopgave Einddatum inleveren kopij Arie van Zanten: Van de bestuurstafel Rijbewijskeuring Co Wapperom: Van de Reisclub Bezorging ANBO-Koerier in 2014 Deadline: 14 april 2014, 87 jaar na 14 april 1927 50+ Fietsclub Gilde Dordrecht: programma juni Toni van Dam: Liedjes voor de tere kinderziel en voor volk en vaderland… Weerspreuken voor juni Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking Ab Küchler: Limerick Wielborgh: UitKrant juni Op stap met de PlusBus: programma juni Verhalen van toen: De kroontjespen Zogezegd Jan Geenen: Puzzelplekkie Ab Küchler: Poëzie & Vakantietijd Pas op voor phishingmail uit naam van de overheid Verjaardagskalender Hoe ouder we worden, hoe gelukkiger ANBO-service: Belangrijke telefoonnummers

Adverteren in dit blad? Voor inlichtingen en/of tarieven kunt u contact opnemen met de redactie (zie redactieadres).

Kopij voor de ANBO-Koerier van juli 2014 uiterlijk 12 juni 2014 inleveren bij de redactie, per adres Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515, 3315 DW Dordrecht, of per e-mail: redactie@anbo-dordrecht.nl. ANBO-Koerier juni 2014

2


Van de bestuurstafel

Arie van Zanten

Waarover spraken we tijdens de bestuursvergadering van 7 mei 2014? Samen aan de slag Met belangstelling hebben we kennis genomen van de inhoud van het politiek akkoord 2014-2018. Dit beschrijft op hoofdlijnen hoe de collegepartijen Beter Voor Dordt, CDA, Christenunie/SGP en VVD de uitdagingen voor de komende periode samen met de bewoners uit onze stad willen aanpakken. We staan, zeker gelet op de overheveling van de taken op het gebied van de ABWZ, Ouderenzorg en de zorg voor de jeugd in relatie met bezuinigingen, voor forse opgaven. Tevens is ons opgevallen dat het budget voor gratis busvervoer voor senioren overeind blijft. Dat is in ieder geval een pluspunt. Het spreekt ons aan dat dit nieuwe college haar kracht zoekt in het ruimte bieden voor verbinding. Ook wij zijn van mening dat onze stad beter wordt als we met elkaar de opgaven delen waar we voor staan en zoeken naar oplossingen die van deze tijd zijn en waarin mensen centraal staan. Graag gaan we hierover samen met de andere bonden op korte termijn in gesprek met wethouder Karin Lambrechts.

Informatie belastingservice Een van onze belastinginvulsters heeft ons er op geattendeerd dat de informatie over wie er van onze service gebruik mag maken een tikje scherper en vollediger kan. De kern is dat naast het totale jaarinkomen ook het vermogen betrokken moet worden. Dit geven we ook door aan het verenigingsbureau. Een uiteraard zullen we degene die dit gemeld heeft bedanken voor haar inbreng. Bijeenkomsten nieuwe leden We organiseren een tweetal bijeenkomsten voor nieuwe leden. De bijeenkomsten vinden plaats op 11 juni om 14.00 uur en op 18 juni om 20.00 uur in het Polderwiel. Over de uitkomst zullen we u informeren. Themabijeenkomsten We gaan aan de slag om dit jaar een aantal bijeenkomsten te organiseren - bij voorkeur met de andere bonden – over: a. levenstestament en schenking kinderen, te verzorgen door notaris Goedegebuuren; b. de invulling ouderenzorg/Wmo met Joyce Punt, Wmo-adviesraad; c. gesprekstraining indicatie zorg voor senioren (op aanvraag). Arie van Zanten secretaris ANBO Dordrecht

Nieuwe leden werven Onze ambitie is dat we eind dit jaar 1100 leden tellen. Daarom zetten we nog meer in op ledenwerving en uitstralen dat we juist het verschil maken met elkaar als ANBO.

Rijbewijskeuring Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur op 26 mei en 25 juni in De Merwelanden, Haringvlietstraat 515. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Op www.regelzorg.nl kunt u ook zelf een datum plannen. Schikt de datum u niet dan zijn er diverse andere mogelijkheden elders in de regio. Tarief: € 30,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Automobilisten die behoefte hebben aan een rijvaardigheidstraining kunnen zich ook opgeven via Regelzorg. Het verkeer is tenslotte toegenomen en de regelgeving uitgebreid.

Wilt u nog eens een oudere Koerier teruglezen? Dat kan! Ga naar www.anbo.nl/dordrecht. U vindt daar ook de laatste lokale nieuwtjes en andere interessante artikelen voor senioren. 3

ANBO-Koerier juni 2014


ANBO-Koerier juni 2014

4


Van de Reisclub

Co Wapperom

Giethoorn, gezellig en gevarieerd Beleef het mee en geniet van deze mooie tocht op donderdag 24 juli 2014 Zoals gebruikelijk zijn ANBO-leden, bewoners van de 'Wielen' en introducees van harte welkom. We vertrekken van de bekende opstapplaatsen, te weten om 08.15 uur van de Hellingen en om circa 08.30 uur van het Dalmeyerplein. Na vertrek rijden we via Hoevelaken richting Nunspeet voor de koffie met gebak. Vervolgens maken we een mooie tour via Elburg, Oosterwolde, Kampen, Oosterholt, Hasselt en Zwartsluis naar Giethoorn voor het diner. 's Middags hebben we een leuke rondvaart door Giethoorn en het plassengebied en genieten we volop van de afwisseling en de rust. Vanaf het water heeft u vanuit de rondvaartboot een schitterend gezicht op dit mooie dorp, met zijn fraaie boerderijen en leuke buitenplaatsen. Maar ook het uitgestrekte gebied van Bovenwijde heeft prachtige natuur en rust en ruimte. Na de rondvaart is er nog tijd om het dorp Giethoorn te verkennen.

Deze tocht kost € 53,00 per persoon

U kunt u opgeven bij Wilma Molendijk, telefoon 6173566 of bij Co Wapperom telefoon 6170022. Daarna kunt u de kosten overmaken naar rekeningnummer NL41 RABO 0160 8956 42 ten name van ANBO Dordrecht afdeling reizen.

-------------------------------------------------------------------------------Wat verder dit jaar nog op het programma staat Dagtochten 8 september: Paleis Het Loo en de Veluwe (omgeving Apeldoorn) 30 oktober: Willemstad en het Rien Poortvlietmuseum

Meerdaagse reizen De vijfdaagse reis is van 14 t/m 18 juli naar Eurotel Atlas*** Valkenburg. Dit hotel is van alle gemakken voorzien. Zoals gebruikelijk zijn er dagtochten gepland. De kosten zijn € 410,00 per persoon, de toeslag voor een 1-persoonskamer is € 50,00. Volpension. De meerdaagse kaartreis is van 13 t/m 17 oktober naar het Tulip Inn Brinkhotel**** Zuidlaren, Drenthe. Ook hier is een aantal dagtochten georganiseerd. De kosten zijn € 395,00 per persoon. Toeslag voor een 1persoonskamer is € 60,00; ook deze reis is volpension.

Bezorging ANBO-Koerier in 2014 De ANBO-Koerier wordt ook in 2014 weer door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze 'KANJERS' doen dit geheel belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de afgesproken week dat het blad uitkomt (dit kan dus al op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs zaterdag). Om de bezorging te kunnen garanderen als er eens iemand door omstandigheden niet kan, kunnen wij altijd reservebezorgers gebruiken. U kunt zich opgeven bij de coördinator bezorgers, Corrie Dubbeld, per e-mail (via de e-mail heeft de voorkeur) naar cdubbeld@gmail.com of telefoon 06-23235009. Onze waardering zal groot zijn. De volgende ANBO-Koerier kunt u verwachten in week 27, is van 30 juni t/m 5 juli. 5

ANBO-Koerier juni 2014


GORDIJNEN | VERF | BEHANG | VINYL RAAMDECORATIE | TAPIJT | LAMINAAT PVC VLOEREN | HOUTEN VLOEREN | SHUTTERS HORREN | KLEUR EN INTERIEURADVIES

Winkelcentrum Crabbehof Van Oldenbarneveltplein 68-69 3317 ES DORDRECHT Telefoon 078-6178035

ANBO-Koerier juni 2014

6


Deadline - 5-2014

Arnold G. Daane

14 april 2014, 87 jaar na 14 april 1927

N

og steeds is 14 april bijzonder, al is het dan nu op een minder prettige wijze‌ Het is namelijk de dag waarop de Nigeriaanse terreurgroepering Boko Haram een paar honderd schoolmeisjes ontvoerde om ze als slavinnen te verkopen. Het is schrikbarend dat in deze moderne tijd zulke dingen nog kunnen voorkomen. Het Westen wordt nog steeds aangekeken op het aandeel dat het had in de slavenhandel van honderden jaren geleden. Veel stemmen zijn opgegaan om er voor te zorgen dat het Westen de nodige excuses daarover zou aanbieden. Al deze instanties en groeperingen, die zulk soort excuses aanmoedigen en verlangen, vergeten echter dat het de Afrikaanse koningen zelf waren die hun onderdanen, mannelijke of vrouwelijke, verkochten aan Arabische slavenhandelaren. Deze Arabieren brachten dan de in het binnenland van Afrika aangekochte slaven naar de kust en dan kwam het Westen pas aan de beurt. Dit is uiteraard, gezien in het licht van de huidige tijd, niet goed te praten, maar toen is nu eenmaal toen. Andere tijden, andere zeden.. Het is derhalve des te ernstiger dat nu, anno 2014, Afrikaanse groeperingen nog steeds dezelfde handel bedrijven en onschuldige meisjes

ontvoeren en dreigen die te verkopen aan de meest biedende. De westerse wereld is verontwaardigd, de Nigeriaanse politie en het leger zijn niet sterk genoeg om adequate op te treden, de Verenigde Naties keuren het af, maar doen niets. Slechts een paar landen, waaronder de grote Satan, Amerika, bieden een helpende hand. We leven in een wereld, waarin dit alles kan gebeuren onder het mom van godsdienst. Wanneer zullen de diverse godsdiensten nu eens leren inzien dat gelovigen nu eenmaal niets kunnen verbeteren door elkaar te bestrijden en soms uit te moorden. Dus weer een trieste column. Nu hoop ik echt dat ik een volgende keer werkelijk weer iets vrolijker dingen heb om over te schrijven. Maar ja, het leven bestaat helaas niet altijd alleen uit vrolijke zaken. Tot Deadline 6-2014

50+ Fietsclub Gilde Dordrecht

programma juni

Donderdag 12 juni een tocht van 20 km. Omgeving Dordrecht. Vertrek 09.30 uur vanaf het Halmaheiraplein. Gids is deze middag is Renske Idsinga, telefoon 078-6144543. Donderdag 19 juni een tocht van 40 km. Beeldenroute/molens Kinderdijk. Vertrek 09.30 uur vanaf de Merwekade. Gids is deze middag Susan Heuvelink, telefoon 085-8781294. Wie incidenteel een keer wil meefietsen betaalt â‚Ź 2,50 per keer. Voor een bedrag van â‚Ź 12,00 mag men het gehele jaar deelnemen aan alle georganiseerde fietstochten. Neem wel zelf geld mee voor de pont en voor een versnapering onderweg. Wij stoppen wel bij een uitspanning, maar de consumpties zijn voor eigen rekening. 7

ANBO-Koerier juni 2014


Adverteren op deze- of andere plek in dit blad? Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad.  078-6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht

ANBO-Koerier juni 2014

8


Liedjes voor de tere kinderziel en voor volk en vaderland…

E

Toni van Dam

en paar weken geleden vroeg een vriendin mij of ik nog teksten van oude liedjes weet. Zij kan deze goed gebruiken in het Parkhuis, waar zij een groep bewoners op gitaar begeleidt bij het zingen. Het toeval wil dat ik wel 30 liedbundels heb verzameld door de jaren heen, onder andere de bundels: 'Kun je nog zingen, zing dan mee', 'Jan Pierewiet' en 'De Wielewaal' (1931). Niet zozeer kinderliedjes, al ben ik ook in het bezit van 'Liedjes uit Grootmoeders tijd', maar ook wel bundels met bekende vaderlandslievende gezangen. Bij de speurtocht in mijn verzameling stuitte ik op menig lachwekkend versje, althans: gezien in het licht van deze tijd. Bijvoorbeeld deze canon: "Oh Moeder de vink is dood, had je de vink te drinken gegeven, dan was de vink in leven gebleven". Simpeler kan het niet, toch? Nog een leuke: "Jan de Mulder, met zijne kulder, zoude zo geren met zijn lanteren te vrijen gaan". "Die winter is vergangen, ik zie des meien schijn" hebben wij op de lagere school ook nog wel gezongen, eigenlijk een mooi lied. "Schoon lief wilt gij met mij rijden"; 'pittig marstempo' staat er dan ook nog boven. "Het viel eens hemels douwe": wat dat te betekenen heeft wordt in het lied niet echt duidelijk. Nog simpeler dan de canon van de vink: "Hij die geen liedje zingen kan, die moet ’t dan maar fluiten". Uit de 'Nationale bundel voor Roomsch Nederland' uit 1912 haalde ik het lied 'De verhuizende meid': "Te Laren wilde ik niet wonen, daar zijn de bazinnen te kwaad, te Weert zou ik liever wonen daar zijn ze wat beter van aard" (!!!). Het lied: "Hou zee, hou zee" (1924, woorden en muziek van Brandt Buys) heeft na de Tweede Wereldoorlog niet zo’n sympathieke klank meer. In een geheel ander daglicht, na het vuurwerkincident tijdens de bekerfinale Ajax-PEC, staat een voetballied van A. Baron en M.J. Ogier: "’t Voetbalspel is onze vreugde, hojo, hojo, ’t kleurt je wangen, sterkt je longen, hojo hojo". Dat dit spektakel onze wangen kleurde is zeker waar. Uit 'Ons Liedboek' (1918 van Pelser van Zanten)

herinner ik mij de psalmen die onze moeder graag zong: "Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar...". Hoewel katholiek grootgebracht was mijn moeder van alle markten thuis, want ook uit de 'Socialistische Liederenbundel' citeerde zij regelmatig en dat Speenhoff ook niet ontbrak in haar repertoire laat zich raden, met o.a. "Het broekie van Jantje" en de "Brief van een moeder aan haar jongen in de nor" bracht zij zelfs met een snik in haar stem ten gehore. Bij m’n speurtocht naar bepaalde liedjes keek ik wel even raar op toen ik een vers ontdekte over "Jantje de duimzuiger" van weliswaar J.P. Heye, dus moeten we het ook in zijn tijd (ca. 1850) zien. De moeder van Jantje verbood het jongetje op zijn duimpje te zuigen terwijl zij even een boodschap ging doen. "Want", aldus de moeder, "wanneer je dat toch doet komt de kleermaker en knipt je duimpje af". Ja, heus… dat is de tekst, waarschijnlijk ter leeringe… natuurlijk zoog Jantje even op zijn duim en ja hoor, daar kwam de kleermaker… Te gruwelijk voor woorden, maar in die moralistische tijd normaal. En wat nou dat gezeur over Zwarte Piet: zoek de tekst eens op van "Wien Neerlands bloed door d’aderen vloeit, van VREEMDE smetten vrij". Niet langzaam maar VURIG gezongen staat ook nog bovenaan dit lied. Maar het meest stuitend is in deze toch wel 'De Noodhoorn', Vaderlandsche Liederen van René De Clercq. ’t Is dat ik nou eenmaal allerhande muziekbundels verzamel, zoals u al begrijpt uit het bovenstaande, maar anders werd het weggegooid door Toni van Dam

Weerspreuken voor juni

verzameld door Ab Küchler

Avondrood geen nood, morgenrood regen in de sloot. Als het koud en nat in juni is, dan is het de rest van het jaar ook mis. Als de haan niet kraait vóór het avondrood, gaat het regenen of de haan is dood. 9

ANBO-Koerier juni 2014


ANBO-Koerier juni 2014

10


Boekbespreking: Gisèle van Susan Smit

Joke Herrewijn-de Vries

W

e kennen Susan Smit van haar spirituele boeken. Met het boek 'Vloed' bewees de schrijfster, dat het schrijven van een historische roman haar heel goed ligt. Dit boek 'Gisèle' is eveneens op historische feiten gebaseerd. Het boek beschrijft het leven van Adriaan Roland Holst (1888-1976) en de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven: de actrice Mies Peters en Gisèle. Adriaan werd Jany genoemd en stond bekend als rokkenjager. In 1936 ontmoet Jany de mooie, getalenteerde glazenierster Gisèle van Waterschoot van der Gracht. Zij hebben een zielsverwantschap, die verder gaat dan uitsluitend romantiek. In het boek ontmoeten we allerlei bekende kunstenaars: Slauerhoff (Slau), Jan Retél, Ank van der Moer, Ko Arnoldi en Menno ter Braak. Deze pleegde suicide na de bekendmaking van de capitulatie van het Nederlandse leger. Hij vond dat hij onder Duitse bezetting niet meer wilde leven. De jonge actrice Mies was getrouwd met Paul; na de scheiding wordt hij lid van de NSB, gaat later naar het oostfront en overlijdt daar. Mies zoekt in Jany een hartstochtelijk minnaar, ze is aards en zinnelijk.

Regelmatig krijgt Gisèle opdrachten om grote gebrandschilderde ramen te maken. Joep Nicolaas, de leraar van Gisèle, gehuwd met Susanne, is een periode minnaar van Gisèle. Zij mocht gebruik maken van zijn atelier. Mies heeft af en toe contact met haar man Paul die steeds meer antiRussisch wordt. Duidelijk en goed wordt de sfeer van de Tweede Wereldoorlog beschreven en vooral wat die voor invloed had op de interactie tussen mensen. Gisèle neemt jonge joodse onderduikers in huis. ’s Nachts, wanneer de verduisteringsgordijnen gesloten zijn, onderwijst ze hen in filosofie, poëzie en tekenkunst. De oorlog dwingt uiteindelijk iedereen om de keuze te maken tussen buigen of barsten, goed of fout, haat of liefde. Temidden van vernietiging, honger en geweld ervaart men de kunst als enige manier om te overleven. Mies schrijft zich zonder dralen in bij de Kultuurkamer, omdat ze wil blijven acteren. Ze heeft een relatie met een SS-officier. Al met al krijgen we een boeiende kijk op het leven in die artistieke groep, het 'losse' leven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, een verwarrend tijdperk. Het werk van Gisèle is te zien in verscheidene kerken. In 1951 ontmoette ze de Amsterdamse burgemeester mr. Arnold d'Ailly; ze kregen een relatie. Koningin Juliana accepteerde de buitenechtelijke relatie niet en d'Ailly nam ontslag (hij werd gedwongen door de koningin). Ze trouwden in 1959 in Sudbury en gingen in Griekenland wonen. Voor de opvang van de joodse onderduikers kreeg Gisèle in 1998 de Israelische Yad Vashem onderscheiding.

Limerick: Heen en weer

Ab Küchler Een simpele veerman uit de Marslaan Had naar zijn idee een echte topbaan: "Ik ga met mijn veer Eerst heen en dan weer En zo blijf ik de hele dag doorgaan" 11

ANBO-Koerier juni 2014


Wielborgh: UitKrant juni 2014 Als ANBO-lid kunt u aan alle activiteiten deelnemen: u bent op alle locaties van harte welkom! dinsdag 3: Beter horen Test uw gehoor(apparaat). Waterwiel, 09.30 uur, vrij toegankelijk dinsdag 3: Muziekmiddag Met Erwin Hardenberg. Sterrenwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk zondag 8: Pinkstermenu Vers gekookt: asperges. Met live muziek van Kees van der Tuuk. Sterrenwiel, 12.30 uur, € 12,50 zondag 8: Pinkstermenu Nodig ook uw vrienden en familie uit! Polderwiel, 17.00 uur, € 15,00 zondag 8: Pinksterconcert Met muziek van de heer Leydes. Waterwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk zondag 8: Pinksterconcert Met muziek van Peter en Richard. Stadswiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk dinsdag 10: Hollands buffet Met live muziek van Gerrit Jansen. Waterwiel, 17.00 uur, € 15,00 woensdag 11: Hans de wijkagent Een presentatie over veiligheid. Sta-Pal, 14.30 uur, vrij toegankelijk donderdag 12: Hans de wijkagent Een presentatie over veiligheid. Klockelaer, 14.30 uur, vrij toegankelijk zaterdag 14: Italiaanse week Start van de Giro d’Italia met eten, film en muziek. Stadswiel, 14 t/m 21 juni zaterdag 14: Kumpulan Indische muziek en hapjes. Waterwiel, 14.00 uur, € 1,40 zaterdag 14: Optreden De Admiraliteit Speciaal omdat het bijna Vaderdag is. Polderwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk zondag 15: Vaderdagmenu Speciaal voor vader! Waterwiel, 12.00 uur, € 10,00 Stadswiel, 12.00 uur, € 9,95 Sterrenwiel, 12.30 uur, € 12,50 dinsdag 17 Hans de wijkagent Een presentatie over veiligheid. Sterrenwiel, 14.30 uur, vrij toegankelijk

Het Stadswiel Het Sterrenwiel Het Waterwiel Het Polderwiel Sta-Pal De Klockelaer

woensdag 18: Voorleesmiddag Luisteren of peuters voorlezen. Waterwiel, 11.30 uur, vrij toegankelijk vrijdag 20: Buffet Stadswiel, 17.00 uur, € 8,75 vrijdag 20: Film Aansluitend aan het buffet een film. Stadswiel, 19.00 uur, vrij toegankelijk vrijdag 20: Spaanse avond Verse paella, stokbrood met kruidenboter en ijs. Sterrenwiel, 17.15 uur, € 9,95 maandag 23: H&A Mode Kijken, passen en kopen. Sterrenwiel, 10.00 – 12.00 uur, vrij toegankelijk dinsdag 24: Haringparty Zwijndrechtse Smartlappenkoor 14.00 uur. Polderwiel, gehele dag, diverse prijzen dinsdag 24: Haringparty Met Frits Roskam van 12.00 – 14.00 uur. Stadswiel, gehele dag, diverse prijzen dinsdag 24: Buurtdiner Samen eten is leuker dan alleen. Klockelaer, 17.00 uur, 3-gangen diner, € 8,50 woensdag 25: Hans de wijkagent Polderwiel, 14.30 uur, vrij toegankelijk dondedag 26: Hans de wijkagent Waterwiel, 14.30 uur, vrij toegankelijk donderdag 26: Visio Een informatiemiddag van Visio. Stadswiel, 13.30 uur, vrij toegankelijk vrijdag 27: Haringdag Heerlijke Hollandse Nieuwe. Waterwiel, 11.00 uur, diverse prijzen zaterdag 28: Snuffelmarkt Kunst of kitsch!? Polderwiel, 10.00 uur, vrij toegankelijk zaterdag 28: Muziekmiddag Met een optreden van Gerrit Jansen. Sterrenwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk zaterdag 28: Dansen met Nelly Feesten met de buren! Sta-Pal, 20.00 uur, € 5,00 zondag 29: Muziekmiddag Met een optreden van de Troubadours. Waterwiel, 13.30 uur, vrij toegankelijk

• Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht, telefoon 078-6492111 • Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht, telefoon 078-6547333 • Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht, telefoon 078-6547666 • Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht, telefoon 078-6305130 • Otto Dickeplein 1, 3311 TV Dordrecht, telefoon 078-6492111 • Tak van Poortvlietstraat 325, 3317 JV Dordrecht, telefoon 078-6547666

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op www.wielborgh.nl of bij de informatiebalie van een van onze locaties. Ook voor reserveringen. ANBO-Koerier juni 2014

12


Op stap met de PlusBus: programma juni Omdat samen uitgaan leuker is dan alleen! Wij doen er alles aan om u een leuke dag te bezorgen en dat blijft niet bij de deur open doen en wegrijden! Maandag 2: Bezoek Madurodam Bij groot en (vooral) klein bekend. 10.00 uur, € 29,50 Dinsdag 3: Bezoek Kijkduin Winkelen, wandelen en naar het strand. 10.00 uur, € 12,50 Woensdag 4: Rondvaart met Spido in Rotterdam Een rondvaart door de Rotterdamse havens; de duur van de rondvaart is 75 minuten. 13.00 uur, € 15,50 Donderdag 5: Rondrit Graafstroom Met een bezoek aan museum ‘De Koperen Knop’, gevestigd in een 17e-eeuwse boerderij met in het voorhuis en op zolder een vaste expositie. In de stal zijn wisselende exposities. 13.30 uur, € 11,50 Vrijdag 6: Dordrechts Museum Wegens succes! Bezoek aan tentoonstelling Willem II - Kunstkoning. 13.00 uur, € 17,50 Maandag 9: Bezoek RTM Trammuseum Ouddorp Op deze dag zijn er ook historische vracht– en personenwagens te bewonderen. Inclusief tocht met de oude tram en boottocht. 11.00 uur, € 29,50 Dinsdag 10: Land van Strijen Bezoek aan het oudheidkundig museum, gevestigd in een oude dorpssmederij. 13.00 uur, € 10,00 Woensdag 11: Openluchtmuseum Arnhem Over wonen en leven in Nederland, vanaf 200 jaar terug. U kunt er met een tram doorheen rijden. 09.30 uur, € 31,50 Donderdag 12: Glasmuseum/Glasblazerij Leerdam Bekijk niet alleen het resultaat, maar ook de kunst van het glasblazen. 13.00 uur, € 24,50 Vrijdag 13: Rondvaart De Dordtevaer Met de fluisterboot door de oude havens. 14.00 uur, € 11,00

Maandag 16: Vaartocht ‘s-Hertogenbosch Tocht over de Binnendieze, gedeeltelijk onder het historische stadscentrum door. De schipper vertelt u van alles over het ontstaan en de restauratie. 13.00 uur, € 24,00 Dinsdag 17: Verrassingsrondje Brabant Natuurlijk inclusief koffie met gebak. 13.30 uur, € 12,50 Woensdag 18: Tochtje door de Hoeksche Waard Met bezoek aan het Streekmuseum Heinenoord. 13.30 uur, € 12,00 Donderdag 19: Diergaarde Blijdorp De geweldige dierentuin van Rotterdam met het prachtige Oceanium. 09.30 uur, € 26,00 Vrijdag 20: Rondje Dordt Een tocht over het Eiland van Dordrecht en door de oude binnenstad. Inclusief koffie met gebak. 13.30 uur, € 7,50 Maandag 23: Panorama Mesdag Den Haag Stap in het grootste schilderij van Nederland. Niet rolstoeltoegankelijk. 13.30 uur, € 22,50 Dinsdag 24: Zilvermuseum Schoonhoven Het enige zilvermuseum in Nederland, met gebruikszilver van 1600 tot heden. 13.30 uur, € 12,50 Woensdag 25: Biesbosch Museum Werkendam Inclusief rondvaart door het gebied. 11.00 uur, € 13,50 Donderdag 26: Winkelcentrum Ridderhof Winkelcentrum in Ridderkerk met ruim 140 winkels. 13.30 uur, € 4,50 Vrijdag 27: Hoek van Holland Eén van Nederlands mooiste badplaatsen! Winkelen, wandelen en naar strand. Maandag 30: Goudse Keramiek Dagen In het hart van Gouda kunt u het werk van meer dan 100 keramisten bekijken. U kunt ook het centrum van Gouda bezoeken. 10.00 uur, € 13,00.

Mee met de PlusBus, zo werkt dat:

 De PlusBus is bedoeld om leuke dingen te doen  De genoemde prijzen zijn inclusief eventuele    

 

samen met anderen. Iedereen ouder dan 50 jaar kan meedoen met de activiteiten. De bus haalt u thuis op en brengt u na afloop van de activiteit weer thuis. Er gaat altijd een gastvrouw of gastheer mee die u zo nodig kan helpen. In de PlusBus is ruimte voor zeven personen; wanneer de bus vol is kunt u op de reservelijst worden gezet. Uw rollator kan mee. Een uitje gaat door bij minimaal vier deelnemers.

13

  

 

entreebewijzen. De kosten voor de activiteit betaalt u bij aanvang. Dankzij vrijwilligers kunnen alle uitjes tegen kostprijs worden gerealiseerd. U kunt u tot twee dagen voor het uitje aanmelden via bus@wielborgh.nl of via het telefoonnummer 06-33736189. U wordt een dag vóór het uitje gebeld hoe laat u thuis wordt opgehaald. De genoemde tijd is de vertrektijd vanuit Dordrecht naar de activiteit. ANBO-Koerier juni 2014


Verhalen van toen: De kroontjespen

U

herinnert zich natuurlijk nog de kroontjespen. Dat was een puntig stukje ijzer dat gespleten was. De vorm was zodanig dat er een klein beetje inkt vastgehouden werd. Dat stukje ijzer was aan de bovenkant in een soort half rondje gebogen. Daardoor paste het in een houten penhouder. Dat was een lang stuk hout, veel langer dan van een vulpen, dat rondgeslepen was en dat aan het ene eind in een punt eindigde en aan de andere kant paste daar precies de kroontjespen in. Het metaal was niet al te best en regelmatig was het puntje van de pen afgestompt en dan kon je geen dunne lijnen meer maken. Je moest dan gewoon een nieuwe kroontjespen in de houder doen. Een nieuwe kroontjespen was wat vettig zodat de inkt er net goed in bleef hangen. Dan deed je eerste een beetje spuug op de pen waardoor het vet wat oploste. Als het stil was in de klas hoorde je de kroontjespennen over het papier krassen.

Iedere schoolbank was voorzien van een kleine bakelieten inktpotje met een schuifje. In dat kleine potje goot de meester of juffrouw een beetje (Talens) inkt. Als je ging schrijven moest je de pen in het potje dopen. Het was nog een hele kunst om dat precies te doen. Als je te diep indoopte viel er een hele klodder inkt van de pen. Om de pen af te vegen had je een inktlap. Dat waren meestal oude lapjes stof die je moeder in rondjes genipt had. Deze ronde stukjes stof werden aan elkaar genaaid met een paar steken die in het midden van het rondje zaten. Voor de sier werd er in het midden aan beide kanten een knoop aangenaaid. De rondjes waren meestal van verschillende stof en waren daardoor kleurrijk.

Meisjes met een lange vlecht waren wel slecht af. Als het inktpotje nog vol was werd de vlecht er even ingedoopt. Dat werd dan dus een smerige kliederboel. Het meisje had het niet in de gaten omdat het op haar rug was; ze ontdekte dat soms pas veel later. Schrijven met een kroontjespen was ook niet eenvoudig. Drukte je te zacht dan kwam er geen inkt op het papier maar drukte je te hard dan viel er een klodder inkt uit en had je een vlek op je papier. Daarvoor had je dan weer vloeipapier om de inkt op te zuigen. Als het stukje vloeipapier verzadigd was vielen de gaten erin. Het was ook geen snel drogende inkt. Als je een regel geschreven had drukte je het vloeipapier erop om de ergste inkt weg te halen. Je schreef eigenlijk niet gewoon, je kalligrafeerde de tekst. Een dunne ophaal als je rechts naar boven ging en een dikke streep als je naar beneden ging. Dat effect bereikte je door harder of zachter op de pen te drukken. Je moest ook met je rechterhand schrijven en je wijsvinger moest recht gehouden worden. Linkshandige kinderen waren daardoor slecht af. Als ze links probeerden te schrijven mocht dat gewoon niet van de meester of de juffrouw. Menig kind heeft daar een frustratie en een slecht handschrift aan overgehouden. Als je de wijsvinger van je rechterhand gebogen hield kwam de meester of de juffrouw langs met een rietje en gaf daarmee een tik op je wijsvinger zodat je daarna wel naliet om nog eens met een kromme vinger te schrijven. Je was nog maar een kind dus soms vergat je het weer en schreef je weer met een kromme wijsvinger. Dan volgde er weer zo'n tik. Maar ja als je een bladzij netjes geschreven had kreeg je op die bladzij een mooi stempeltje van een figuurtje, zoals een windmolen, en een stichtelijke tekst, zoals "ga zo door!". Heeft u ook nog herinneringen aan vroeger? Schrijf ook eens een verhaal en stuur het naar ons en wij zullen het in de rubriek 'Verhalen van toen' plaatsen.

Zogezegd Ren nooit achter iets aan, maar omarm wat je tegenkomt (Ramses Shaffy) ANBO-Koerier juni 2014

14


15

ANBO-Koerier juni 2014


Puzzelplekkie

verzorgd door Jan Geenen

Zweeds raadsel (juni) Een Zweedse puzzel is als een kruiswoordpuzzel, maar de omschrijvingen van de in te vullen woorden staan in het diagram (op de plaats van de normaal gesproken zwarte vakjes), met een pijltje dat de richting aangeeft waarin het woord moet worden ingevuld. Tevens bestaat (vanwege de beperkte ruimte) de omschrijving van elk woord meestal slechts uit één of twee woord(en), wat dan een synoniem is van het te raden woord.

Puzzel ook eens mee en maak kans op een prijs van 10, 8 of 6 euro. Uw oplossing kunt u uitknippen, kopiëren of overschrijven en sturen naar Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515, 3315 DW Dordrecht of e-mailen naar redactie@anbo-dordrecht.nl. Uw oplossing moet uiterlijk 17 juni 2014 bij ons binnen zijn. Voor het overmaken van een eventuele prijs graag uw naam, adres en banknummer vermelden. De winnaars worden vermeld in het blad van juli 2014. Veel puzzelplezier! ANBO-Koerier juni 2014

16


17

ANBO-Koerier juni 2014


Poëzie & Vakantietijd

Ab Küchler

De vakantietijd is een spannende tijd. Het is de bedoeling dat je er van opknapt, maar in de praktijk komen veel mensen overspannen thuis, bijvoorbeeld omdat het appartement niet aan de verwachtingen voldeed. Daarover schrijft Nico Dijkshoorn in 'Vakantie': alle mensen - in de bus hoopten - dat dit niet hun appartement - was Het is natuurlijk niet altijd narigheid. Kijk maar hoe opgetogen C. Buddingh’ was over het eerste bezoek aan zijn geliefde Engeland; hij beschreef dat in 'Die eerste nacht': Die eerste nacht, dat we door Londen reden! 't Bestond dus echt! Oxford Street, Regent's Street, Marble Arch, Bayswater Road, Kensington Gardens: 't leek allemaal één lang vertrouwd gebied. Toch moet je ook oog hebben voor de gevaren die je kunnen bedreigen. Gelukkig worden wij daar door Hans Dorrestein op gewezen in zijn lied 'De grote stad / Amsterdam': Aan de Amstel en het IJ Is de beschaving lang voorbij Daar wordt iemand die niet waakt Voor honderd gulden koud gemaakt Een eerlijk mens wordt weggehoond Waar misdaad zeer de moeite loont Waar men schiet en steekt en knalt En alsmaar banken overvalt Waar geen kassier meer uitbetaalt Als je geen trekker overhaalt In het mensendom zit de klad Daar in de stad, daar in de grote stad Ach, voor onrust hoef je niet persé naar de grote stad: ook een strandvakantie kan behoorlijk tegenvallen, zegt Toon Hermans in 'Strand': geschreeuw – gehuil – gekrijs gebrul – gejank – gedoe geen wonder dat de wijze zee zich t'rugtrekt af en toe.

Driek van Wissen geniet als iedereen de stad uit is; dan is het voor hem 'Vakantie': Ik loop door de verstilde lege straten, Er is hier verder niemand op de been. Ik heb de hele stad voor mij alleen, Want ieder heeft zijn eigen stek verlaten. Alleen nog op het strand en op Schiphol Weerklinkt de leuze: Nederland is vol. Maar goed, als je dan toch besluit wat verder weg te gaan wil je daar thuis wat van laten zien. Bij Kees Stip gaat ook dat niet helemaal probleemloos; zie 'Groeten uit Griekenland': Met foto's tover ik u ongelogen het vlieden van de eeuwigheid voor ogen. Kijk maar eens hier naar mijn Akropolis: het Parthenon heeft duidelijk bewogen. Ook een bijzondere ontmoeting kan voor een onvergetelijke vakantieherinnering zorgen. Zoals Jan J. Pieterse op een 'Terras in Spanje': Nu zitten ik en mijn man al de hele tijd te denken waar kennen wij u van? En net als ik bij wil schenken zie ik het: SINTERKLAAS! Er zijn mensen die niet uitgepraat raken over het heerlijke eten dat ze in hun vakantieland zijn tegengekomen. Hans Dorrestijn denkt daar anders over. Hij heeft medelijden met die buitenlanders (zoals 'De Hongaar') die het zonder al die heerlijke Nederlandse specialiteiten moeten stellen: Erwtensoep en nieuwe haring die moet missen de Hongaar. Met stamppot heeft hij geen ervaring, niet met andijvie rauw of gaar. Hierin zoek ik de verklaring voor zijn vioolspel en gitaar. Hoe mooi de vakantietijd ook geweest is, vaak is het ook weer fijn om thuis te komen. Dat gevoel beschrijft Kees Spiering in 'Thuis': Alsof je een plek bereikt. Om je heen kijkt en weet dat je thuis bent.

Pas op voor phishingmail uit naam van de overheid De Waarschuwingsdienst van de overheid meldt dat er nepmails de ronde doen, opgesteld uit naam van de overheid. De mails waarschuwen voor het stopzetten van uw bankrekening. In de nepmail worden ING, SNS en Rabobank genoemd. Maar mogelijk krijgen ook klanten van andere banken met de nepberichten te maken. Het bericht maakt u bang door te stellen dat als u geen actie onderneemt, uw bankrekening op non-actief wordt gezet. Dit is volslagen onzin. Reageer niet op de mail, klik niet op links in de mail en verwijder het bericht! ANBO-Koerier juni 2014

18


19

ANBO-Koerier juni 2014


Verjaardagskalender Alle leden die in juni jarig zijn:

Op deze plek besteden wij speciale aandacht aan onze leden die de respectabele leeftijd van 90 jaar of ouder bereiken: de heer C.J. Solinger wordt op 3 juni 90 jaar.

Het bestuur wenst alle jarigen een hele fijne dag toe! ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hoe ouder we worden, hoe gelukkiger Naarmate we ouder worden, gaat onze fysieke toestand er op achteruit. Toch worden we gelukkiger als we de middelbare leeftijd voorbij zijn. Onderzoekers van de University of Warwick hebben de leefstijl en gezondheid van 10.000 Britten en Amerikanen geanalyseerd en dit geconcludeerd. Aan de hand van acht factoren werd de kwaliteit van het leven geëvalueerd. Tot deze acht factoren behoren: hoe gezond mensen zichzelf vinden, pijn, sociaal gedrag en geestelijke gezondheid. De leider van het onderzoek, Saverio Stranges, denkt dat je in de loop der jaren beter leert omgaan met problemen en vervelende gebeurtenissen en daarom gelukkiger bent. Hij zegt: "Het kan ook liggen aan de lagere verwachtingen van het leven. Oudere mensen leggen zichzelf minder druk op, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak." De uitkomst van eerder onderzoek wordt met deze kennis bevestigd. In dit voorgaande onderzoek werd geconcludeerd dat ons niveau van geluk eruit ziet als een U-curve: het dal van de U bevindt zich bij het 45e levensjaar, maar naarmate je dan ouder wordt, neemt het geluksgevoel toe. Wat het onderzoek ook aantoont, is dat mensen die per nacht zes à acht uur slapen gezonder zijn en een groter geluksgevoel hebben dan deelnemers die minder dan zes of juist meer dan acht uur slapen. bron: NU.nl & University of Warwick

ANBO-SERVICE

Belangrijke telefoonnummers

Voor spoedeisende huisartsenzorg: 's avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen; op werkdagen vanaf 5 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens Alarmnummer 112 Zorg aan huis: Snelle politiehulp maar 0900-8844 Aafje Zorglijn zonder zwaailicht InternosThuiszorg MEE Drechsteden 078-7508900 Stichting Wielborgh Thuiszorg Informatielijn, Adviseurs Stichting Wielborgh (algemeen) en Formulierenbrigade Curadomi (Christelijke Thuiszorg) Als thuis wonen een probleem wordt: Bureau Sociale Raadslieden Het Juridisch Loket Sociale Dienst Drechtsteden 078-7708910 Centrum Indicatie Zorg (CIZ) 0900-1404 Stichting SOS, telefonische hulpLandelijk nummer 088-7891440 dienst 24 uur per dag bereikbaar voor de Drechtsteden landelijk nummer 5 ct. per min. ANBO-Koerier juni 2014

20

078-6542600

0900-8644 078-6483838 078-6547333 078-6492111 0900-2582581 088-1237011 0900-8020 078-6132322 0900-0767

Anbo koerier juni 2014  
Anbo koerier juni 2014  
Advertisement