Page 1

- KOERIER

Maandblad van ANBO Dordrecht


28ste jaargang nummer 1 maandblad van ANBO Dordrecht

Samenstelling bestuur en commissies Arnold G. Daane voorzitter redactie Vijverplantsoen 72 3319 SX Dordrecht  6166320  arnolddaane@wxs.nl Bas de Deugd penningmeester (ad interim) Tak van Poortvlietstraat 169 3317 JT Dordrecht  06-11721337  basdedeugd@hotmail.com NL36 RABO 0103 4414 68 t.n.v. ANBO Dordrecht Joke Herrewijn-de Vries bestuurslid redactie 'Lief en Leed'  6170761  jherrewijn@hetnet.nl Wilma Molendijk bestuurslid Reisclub 'Lief en Leed'  6173566 Jan Geenen redactie webmaster  6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl Ad Veltman reisclub NL41 RABO 01689956 t.n.v. ANBO-Dordrecht

Arie Van Zanten secretaris Leeuwstraat 22 3328 VD Dordrecht  6175671  arie.van.zanten@live.nl Corrie Dubbeld ledenadministratie redactie  06-23235009  cdubbeld@gmail.com (heeft de voorkeur)

Co Wapperom-Peterson bestuurslid reisclub  6170022  jpwapperompeterson@kpnmail.nl Els Bel bestuurslid  6161880  j.g.bel@12move.nl Ab Küchler redactie  6185567  kuchler@chello.nl De commissie 'Lief en Leed' besteedt aandacht aan leden en families, die bericht hebben gestuurd van overlijden, bruiloften, verjaardagen, opnamen in ziekenhuis, ziektes, enzovoort. Deze berichten moeten worden gestuurd naar de coördinator Wilma Molendijk,

Wilt u nog eens een oudere Koerier teruglezen? Dat kan! Ga naar www.anbo.nl/dordrecht. U vindt daar ook de laatste lokale nieuwtjes en andere interessante artikelen voor senioren. 1

ANBO-Koerier februari 2014


COLOFON

Inhoudsopgave

ANBO-KOERIER is een maandblad van de ANBO-afdeling Dordrecht; verschijnt 10 keer per jaar (niet in de maanden januari en augustus). …………………………………………………

1.

Samenstelling bestuur en commissies

2.

Colofon Inhoudsopgave Einddatum inleveren kopij

3.

Arie van Zanten: Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2014 Bezorging ANBO-Koerier in 2014

Redactieadres ANBO-Koerier p/a Jan Geenen Van Ravesteyn-erf 515 3315 DW Dordrecht  6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht

4.

Uitnodiging gezamenlijke ouderenbonden Geef DigiD niet zomaar aan belastinginvuller

7.

Deadline: Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Een iets andere ANBO-Koerier

8.

Toni van Dam: Goede voornemens Zogezegd

10.

Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking Weerspreuken voor februari

11.

ANBO Belastingservice 'Card trapping' opvolger van skimmen

12.

De Wielborgh introduceert de UitKrant Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap ANBO Dordrecht?

13.

Wielborgh: UitKrant februari 2014

14.

Nieuwe regels bij verlengen rijbewijs

15.

Vervolg: Nieuwe regels bij verlengen rijbewijs Ingezonden stuk: Als zelfstandigheid je lief is! Jan Geenen: Puzzelplekkie

18.

LET OP: Klachten over de bezorging van dit blad uitsluitend bij Corrie Dubbeld (zie boven).

Ab Küchler: Zeker weten Bespaar met de ANBO op uw zorgpremie Ab Küchler: Limerick

21.

Co Wapperom: Van de Reisclub Stichting Unie Van Vrijwilligers

Adverteren in dit blad? Voor inlichtingen en/of tarieven kunt u contact opnemen met de redactie (zie redactieadres).

23.

Ab Küchler: Poëzie & Fouten Puzzelplekkie: de oplossing van januari

24.

Verjaardagskalender Nieuwe leden Bericht van overlijden ANBO-service: Belangrijke telefoonnummers

De redactie bestaat uit: Arnold G. Daane  arnolddaane@wxs.nl Joke Herrewijn-de Vries  jherrewijn@hetnet.nl. Ab Küchler  kuchler@chello.nl Vormgeving en opmaak Jan Geenen (zie redactieadres hier boven) Coördinator bezorgers Corrie Dubbeld  06-23235009  cdubbeld@gmail.com (via de mail heeft de voorkeur)

Kopij voor de ANBO-Koerier van maart 2014 uiterlijk 17 februari 2014 inleveren bij de redactie, per adres Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515, 3315 DW Dordrecht, of per e-mail: redactie@anbo-dordrecht.nl. ANBO-Koerier februari 2014

2


Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2014

W

Arie van Zanten

oensdagmiddag 15 januari gaat de geschiedenis in als een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst van de ANBO Dordrecht. Dankzij de vrijwillige bijdrage van Jeannet Wetphal voor de bingo en niet te vergeten de muzikale bijdrage van Marina Eckhart kijken we terug op een druk bezochte en vooral heel gezellige middag in het Stadswiel. En natuurlijk kon iedereen aan het eind van de middag ook nog eens zelf kennis maken met de (boodschappen) PlusBus en de coรถrdinator Cok van Amen. Kortom een zeer geslaagde middag.

foto's: Jan Geenen. Meer foto's van deze middag zijn te zien op onze site: www.anbo.nl/dordrecht.

Bezorging ANBO-Koerier in 2014 De ANBO-Koerier wordt ook in 2014 weer door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze 'KANJERS' doen dit geheel belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de afgesproken week dat het blad uitkomt (dit kan dus al op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs zaterdag). Om de bezorging te kunnen garanderen als er eens iemand door omstandigheden niet kan, kunnen wij altijd reservebezorgers gebruiken. U kunt zich opgeven bij de coรถrdinator bezorgers, Corrie Dubbeld, per e-mail (heeft de voorkeur) naar cdubbeld@gmail.com of telefoon 06-23235009. Onze waardering zal groot zijn. De volgende ANBO-Koerier kunt u verwachten in week 10, is van 3 t/m 8 maart. 3

ANBO-Koerier februari 2014


Uitnodiging gezamenlijke ouderenbonden

U

itnodiging voor de bijeenkomst van de gezamenlijke ouderenbonden op DONDERDAG 20 februari 2014 in de Gravin van de Gravenhorst, Vijverlaan te Dor-

drecht (Dubbeldam). Deze bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).

· · · · · ·

Agenda: Opening door de voorzitter PCOB Mededelingen Inleidingen Korte pauze met een kopje koffie of thee Discussie Sluiting

We hopen op een goede opkomst. Onder leiding van mr. A. Slob, secretaris van de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) in Zuid-Holland, zal na de korte inleidingen van de politieke partijen een discussie plaatsvinden tussen u als leden van de ouderenbonden en de hieronder vermelde politieke partijen: BvD, CU-SGP, GroenLinks, CDA, D66, PvdA, VSP en de VVD

Mede namens de ouderenbonden ANBO Dordrecht, ANBO Dubbeldam, KBO Dordrecht, PCOB Dordrecht, WMSD Dordrecht, Cor den Dopper, voorzitter PCOB

Heeft u nu al vragen, schrijf deze dan alvast op papier en neem ze mee of geef ze aan een van uw bestuursleden.

Geef DigiD niet zomaar aan belastinginvuller

A

NBO waarschuwt ouderen voor hulp bij het invullen van hun belastingformulieren. Het komt volgens de ouderenbond regelmatig voor dat er belastinginvullers actief zijn die daarvoor niet de juiste papieren hebben. Een van de meest voorkomende gevaren is het afgeven van ouderen van hun persoonlijke DigiD. Pas hiermee op, zegt de ouderenbond. Code zorgvuldig bewaken "Een DigiD is strikt persoonlijk en moet net zo zorgvuldig bewaakt worden als een pincode. Gecertificeerde invullers, maar ook bijvoorbeeld de accountant, hebben een zogeheten 'derden-DigiD', waardoor zij gemachtigd kunnen worden voor het invullen van de aangifte. Wees kritisch en zorgvuldig en ga niet zomaar op elk aanbod in'', zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. ANBO krijgt te vaak signalen over ongecertificeerde belastinginvullers, die én geen opleiding hebben gehad én niet verzekerd zijn tegen eventuele fouten in de aangifte.

Maatschappelijke organisaties Een aantal maatschappelijke organisaties heeft van de Belastingdienst toestemming gekregen om hulp aan te bieden bij de belastingaangifte. Deze invullers krijgen, na het afronden van hun opleiding, de mogelijkheid om belastingplichtigen te helpen. Er zijn ook organisaties actief die niet zijn goedgekeurd door de Belastingdienst, maar die wel hun dienstverlening aanbieden. Het is daarom belangrijk dat de belastingplichtige weet dat hij zelf verantwoordelijk is voor de fouten van de invuller. Goedgekeurde dienstverleningen ANBO, helpt jaarlijks samen met de ouderenbonden Unie KBO en PCOB ruim 125.000 leden met het invullen van hun belastingaangifte. Deze invullers zijn allemaal goedgekeurd en gecertificeerd en kunnen worden aangesteld om de belasting in te vullen. Het gebruik van deze dienstverlening mag maximaal tien euro per huishouden kosten. ANP/Kassa/ANBO

ANBO-Koerier februari 2014

4


5

ANBO-Koerier februari 2014


GORDIJNEN | VERF | BEHANG | VINYL RAAMDECORATIE | TAPIJT | LAMINAAT PVC VLOEREN | HOUTEN VLOEREN | SHUTTERS HORREN | KLEUR EN INTERIEURADVIES

Winkelcentrum Crabbehof Van Oldenbarneveltplein 68-69 3317 ES DORDRECHT Telefoon 078-6178035

ANBO-Koerier februari 2014

6


Deadline - 1-2014

Arnold G. Daane

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

H

et jaar 2014 is begonnen. Alle feestdagen liggen weer achter ons. Ook onze Nieuwjaarsreceptie, gehouden in het Stadswiel op 15 januari, is verleden tijd. De opkomst was zeker niet teleurstellend (circa 60 aanwezigen) en heeft ons gesterkt in de wijziging van de eindejaarbijeenkomst in een receptie in het nieuwe jaar om gezamenlijk dat jaar in te luiden. Het was een erg gezellige bijeenkomst, waar niet in de minste mate de bingo aan heeft bijgedragen. De ambiance in het Stadswiel was uitstekend en de hapjes en de drankjes waren goed verzorgd. Graag hoort het bestuur of wij deze traditie moeten voortzetten of teruggaan naar een eindejaarbijeenkomst. Deadline schrijft dit met een dubbele pet op: een pet als voorzitter en de gebruikelijke maandelijkse pet als Deadline, de columnist. Wij moeten thans vooruitblikken op 2014. Trachten onze verworvenheden uit 2013 te behouden en onze wensen voor 2014 op een rijtje te zetten. Die wensen voor 2014 hangen voor wat betreft Dordrecht in niet geringe mate af van wat de gemeenteraadsverkiezingen ons gaan brengen. Derhalve is het een goede zaak de plannen van de diverse politieke partijen grondig te bestuderen en nota te nemen van wat die partijen ons als senioren te bieden hebben. Hierbij mag gedacht worden aan het gratis busvervoer voor 65-plussers dat tot na de

gemeenteraadsverkiezingen nog vastligt. Op 20 februari is er ’s middags in de Gravenhorst (nu De Gravin) in Dubbeldam een bijeenkomst, georganiseerd door de vier Dordtse ouderenbonden (zie uitnodiging op pagina 4), waar de Dordtse politieke partijen hun toekomstvisies zullen ontvouwen en op onze vragen antwoord zullen geven. Een hamvraag is dan: welke partijen hebben het vrije vervoer gesteund en welke vonden dat niet zo belangrijk. Gezien de drukte bij de Arriva Store is het voor heel veel 65-plussers een onderwerp van groot belang. Immers: dat vervoer haalt ons uit een zeker isolement en als wij nog over een auto beschikken bespaart het ons hoge parkeerkosten.

Natuurlijk geven wij vanuit de ANBO geen stemadvies, daar een ieder uiteraard moet stemmen op die partij die hem of haar het meest aan het hart ligt, maar het lijkt mij goed er bij die keuze ook op te letten welke partijen zich voor dit vervoer sterk hebben gemaakt. Ik wens u allen een goed en voorspoedig 2014 toe met veel verworvenheden voor senioren in Dordrecht. Tot Deadline 2 - 2014

Een iets andere ANBO-Koerier De bezuinigingen gaan ook aan de ANBO Koerier niet voorbij. Ons budget is verlaagd en ook de advertentie-inkomsten lopen terug. Om de kosten te drukken is besloten de omslag niet in kleur, maar in zwart/wit uit te voeren; terug te gaan van 11 edities per jaar naar 10 edities. Naast de papieren editie stellen wij u binnenkort een e-maileditie beschikbaar, die wel in kleur is. U kunt die nu al bekijken op onze site: www.anbo.nl/dordrecht. Binnenkort wordt u gevraagd te kiezen tussen deze twee uitvoeringen. 7

ANBO-Koerier februari 2014


Goede voornemens

E

Toni van Dam

erlijk gezegd: die heb ik niet. Nee, waarom zou ik, ik hoef niet te stoppen met roken want ik rook niet, ik hoef ook niet te stoppen met drinken want ik drink niet noemenswaardig. Afslanken ook niet: ik vind mezelf prima zo. Naar de sportschool gaan, doe ik al. Zuiniger worden ook niet, want dat doen we noodgedwongen ook al. Excuus mensen, maar nu ik dit zo nalees zie ik dat ik eigenlijk volmaakt ben. Ja ja, ik hoor u al snuiven. Nou, goed dan: misschien eens op tijd m'n ramen zemen, maar ja, het regent zo vaak en dat vind ik dan weer zonde van m'n tijd want ik lees zo graag… Wacht even, ik heb toch nog iets gevonden: ik ben van plan me niet meer te ergeren aan 'dommepraat' zo om mij heen. Ook wil ik mij van nu af aan niet meer ergeren aan de politiek, want dat doe ik nogal eens, eigenlijk wetend dat dat toch niets verandert. Ik ga me dus niet meer ergeren aan bijvoorbeeld de bezuinigingen in 'de zorg' die in schrille tegenstelling staan tot bijvoorbeeld de aanschaf van de JSF, en niet meer mopperen op de wachtgelden die nog steeds worden betaald (in sommige gevallen 12! jaar lang, wie de schoen past trekke hem aan), de bonussen en de gouden handdrukken, evenals bezuinigingen op cultuur waarvan schitterende orkesten in ons land de dupe worden. En op onderwijs… Oh jeetje, zit ik me toch weer kwaad te maken en het is nog maar het begin van 2014; niet doen dus! In ieder geval ben ik dit nieuwe jaar leuk begonnen met een weekendje Londen met onze dochter. Met de bus door de Kanaaltunnel was al een belevenis, in 35 minuten zit je aan de andere kant. Het ene museum in en het andere uit, want toegang tot musea is daar GRATIS. Je bent toch wel trots wanneer je daar in The National Gallery een echte Albert Cuyp ziet hangen. Een 'ale' in 'The Black Swan', even Har-

rods binnengelopen maar er ook direct weer uit: niet normaal die prijzen daar. Vlak voor de thuisreis, op mijn verzoek naar een Italiaans 'ristorante' waar we met veel strijkages werden verwelkomd. Aan het eind van toch wel vermoeiend door Londen struinen leek het ons verstandig geen alcohol te nuttigen en eenvoudig een flesje water te bestellen. Stom verbaasd bekeek ik de ober die onze bestelling bracht, namelijk met inspanning, zelfs een beetje kreunend, draaide hij onze flesjes water open. Nou mensen dat leer je niet op de toneelschool… gewoon kraanwater! Wij lachen, maar bij het weggaan kon ik toch niet laten te zeggen dat ik wel wist dat het 'just water from the tap' was - zonder ergernis hoor, want ergeren zou ik mij immers niet meer in 2014… Oh ja, ÉÉN voornemen moet ik toch zien na te komen: het op tijd inleveren van mijn kopij bij onze eindredacteur, maar of dat gaat lukken? Dat weet ik nog niet, Toni van Dam

Zogezegd Sommige oude brandweermannen maken een uitgebluste indruk ANBO-Koerier februari 2014

8


Adverteren op deze- of andere plek in dit blad? Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad.  078-6166891  redactie@anbo-dordrecht.nl www.anbo.nl/dordrecht

9

ANBO-Koerier februari 2014


Boekbespreking: 'Kartonnen dozen' van Tom Lanoye

Joke Herrewijn-de Vries Dit is een psychologische roman. De onderwerpen zijn homoseksualiteit en puberteit. et boek is een autobiografisch verhaal van de schrijver, specifiek over de jeugdjaren, de lagere en de middelbare school. De ontwikkeling en gedachtegang van deze puber worden expliciet uiteengezet, ook de ontwikkeling van zijn homoseksualiteit komt uitgebreid aan bod.

H

Op de studeerkamer van Tom staat een rek met een aantal dozen. Dit is eigenlijk het archief van de ontwikkeling van zijn leven, een doos voor iedere periode met goede intieme en slechte herinneringen. De eerste doos is een kartonnen doos in de vorm van een koffer; de schoolleiding vond het belangrijk dat de kinderen niet met elkaar konden wedijveren met dure koffers, dus allen één en gelijk. Met de Christelijke Mutualiteit (het ziekenfonds) gaat hij naar Zwitserland en Oostenrijk. Van namen van plaatsen en van de naam van de vriend van Tom wordt alleen de eerste letter gegeven. De naam 'Z' komt veelvuldig terug in het boek. De ik-figuur, Tom, geeft heel veel bloot van zichzelf. Hij is het vijfde kind, een nakomertje. Hij leest veel en zit vol fantasie. Tijdens een schoolreis naar Griekenland meldt hij aan 'Z' dat hij al alles van vrijen afweet en ervaring

Weerspreuken voor februari

heeft op dat gebied (wat niet waar is). De grote liefde ten opzichte van 'Z' speelt het hele boek door, uiteindelijk een onmogelijke liefde. De tweede doos is een damesschoenendoos met wat onbenullige zaken, maar toch een loodzware inhoud. Tom vertelt over zijn school 'het Kot' hoe hij het ettertje was, Haantje de Voorste en over 'Z'. Vier vrouwen hebben veel invloed op zijn leven: zijn zus, de vriendin des huizes genaamd Wietske, zijn moeder en zijn oudste tante Pit Germaine. Tom beschrijft hoe hij verlangde naar 'Z', hoe hij alles rond 'Z' memoriseerde en ’s nachts in zijn bed beelden liet boven komen en zijn gevoelens en verlangens de vrije loop liet. Hij beschrijft daarbij hoe, waar en wanneer hij kan klaarkomen. Masturbatie komt veel voor in dit boek. De derde doos stelt stelt het archief voor, dat op één van de planken staat, studieboeken van cursussen en die van de universiteit. Verschillende leraren worden duidelijk beschreven: de Mof, de Jap en Mussolini. De vierde doos is de doos waar geheimen in bewaard worden. De tijd is, met uitzondering van wat flashbacks, chronologisch.. Het boek begint bij Tom 's tiende jaar en eindigt wanneer Tom een brief aan 'Z' schrijft wanneer hij 32 jaar is. Er zijn twee vertellers: de jonge Tom en de oudere Tom, die het boek schrijft en terugkijkt op zijn jeugd. De vrouwen: de vijf jaar oudere zus van Tom wiens naam niet wordt genoemd, Wieske (met haar gaat Tom iedere week naar de film), Moeder (een degelijke huisvrouw met vaste principes) en de tante Pit Charmaine.

verzameld door Ab Küchler

Februari is nooit zo goed, of het vriest een voet en het sneeuwt een hoed. Het KNMI dat code oranje geeft omdat de vorst langskomt, is nooit grappig. Als de noordenwind in kortemaand niet blazen wil, zo blaast hij zeker in april. ANBO-Koerier februari 2014

10


ANBO Belastingservice Voor de meesten is het uitpluizen van belastingzaken geen pretje. De vrijwilligers van de Belastingservice ouderenbonden komen graag bij u thuis om de aangifte te helpen invullen. Leuker kunnen we het wél maken!

J

aarlijks helpen de gezamenlijke Ouderenbonden zo’n 120.000 leden met het doen van de aangifte inkomstenbelasting. In meer dan 12.000 gevallen regelen wij huurtoeslag en meer dan 15.000 leden profiteren jaarlijks van zorgtoeslag. Dankzij de inzet van bijna 2.600 vrijwillige belastinginvullers kan ANBO deze dienst aanbieden.

Voor 65-plus De belastinghelpers zijn goed op de hoogte van de belastingregels, inclusief de laatste wijzigingen. Bent u 65 jaar of ouder en heeft u een inkomen tot aan de grens van de zorgtoeslag (voor een alleenstaande € 35.059,- en voor gehuwden/samenwonenden € 51.691,- per jaar)? Dan kunt u gebruikmaken van de Belastingservice Ouderenbonden. De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel kan de invuller de gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening brengen, als hij of zij dit van tevoren aan u meedeelt. Deze vergoeding mag overigens nooit meer bedragen dan € 10,- per huishouden. Maak een afspraak met een vrijwilliger bij u in de buurt via uw lokale ANBO-afdeling of bel het landelijke servicenummer: 0900-8212183 (€ 0,10 per minuut), elke werkdag bereikbaar tussen 9.30 tot 12.30 uur.

Hieronder de lijst met belastinginvullers. NAAM

TELEFOON

De heer A.A. Jongkind Mevrouw C.H. Bruggen-Mitzer De heer E.J. Zwang De heer A. de Graaf De heer H.A. Valkman De heer F.C.V. de Groot Mevrouw E.M. Smaal Mevrouw M.A.L. Wolff-Rammeloo De heer N.A. Bor

E-MAIL

6912113 6162948 6210688 6162886 8448238 6162548 0651787459 6160596 6160453

asmd@kpnmail.nl fimi50ae@kpnmail.nl ezwang@hetnet.nl degraaf-vanheijst.1@kpnmail.nl h.valkman@chello.nl fcv.degroot@gmail.com esther@bm-tax.nl mwolff@zonnet.nl na.bor@planet.nl

'Card trapping' opvolger van skimmen

N

u skimmen minder plaatsvindt doordat pinpassen een chip hebben gekregen in plaats van de magneetstrip, bedenken criminelen nieuwe manieren om pinners hun geld afhandig te maken. De nieuwste methode heet 'card trapping'. Pas lijkt 'opgegeten' In de pasinvoermond van de pinautomaat wordt een klemmetje geplaatst, waardoor de pas na de transactie blijft hangen en de klant denkt dat die door de machine is 11

'opgegeten'. Intussen heeft de crimineel dan al over de schouder meegekeken naar de pincode. De pinner die zijn pas niet terugkrijgt, zal denken dat er een storing is en weglopen. Dat is het moment dat de fraudeur in actie komt: "Binnen enkele minuten wordt de rekening van de klant leeggetrokken'', zo waarschuwt de politie. Blijf bij de automaat, bel de bank Blijft de pinpas hangen in de automaat, loop dan niet weg maar bel direct de bank en de politie, is het advies van de politie. Bron: ANP ANBO-Koerier februari 2014


De Wielborgh introduceert de UitKrant Het activiteitenprogramma van de Wielborgh barstte uit zijn jasje. Dus biedt deze zorginstelling nu als eerste in Dordrecht een tweemaandelijkse UitKrant aan. Alle informatie staat overzichtelijk op een rij: van creatieve cursussen tot yogalessen en van toneel tot 50+ dansavond.

D

e evenementenkalender van de Wielborgh heeft in twee jaar tijd een vaste plek bemachtigd op de ijskast van menig Dordtenaar. Wie zin heeft in een lezing, een film, een optreden, of een buffet met een buitenlands tintje, kijkt eerst in de kalender wat er te doen is bij de Wielborgh. Het aanbod van activiteiten is de afgelopen periode sterk toegenomen volgens Karin Berendsen van de Wielborgh. Behalve in het Stadswiel, het Sterrenwiel, het Polderwiel en het Waterwiel werkt de organisatie sinds de opheffing van de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO) in de buurthuizen De Klockelaer (Crabbehof) en Sta-Pal (Centrum) aan een activiteitenaanbod voor de bewoners in de omliggende wijken. "Steeds meer mensen uit de wijk weten ons te vinden voor cursussen en activiteiten", zegt Karin. "Ook werken we vaker samen met andere partijen, zoals een kinderopvangorganisatie, woningbouwcorporaties Trivire en Woonbron en Syndion. Door de samenwerking neemt de kwaliteit van de activiteiten toe. Ook onze restaurants worden steeds meer een plek waar iedereen uit de wijk zich thuis voelt."

Thuiszorg en meer De UitKrant verschijnt elke twee maanden met een overzicht van de evenementen en activiteiten. Nieuw is dat het vaste aanbod van cursussen per locatie, zoals de schildercursussen en de lessen bewegen voor ouderen, yoga en zingen, zijn opgenomen in de UitKrant. De vormgeving van de UitKrant sluit aan bij de nieuwe huisstijl van de Wielborgh. Karin legt uit dat er is gekozen voor een nieuwe huisstijl, omdat de Wielborgh zich breder wil profileren, want niet iedereen weet volgens haar wat de Wielborgh allemaal te bieden heeft. Met de nieuwe slogan 'Thuiszorg en meer. Met elkaar. Voor elkaar.', hoopt ze dat daar verandering in komt. "De senioren die in de Wielen wonen huren het appartement tenslotte ook bij de woningbouwvereniging. Wij verzorgen de thuiszorg, de restaurants en andere services. Faciliteiten die overigens voor iedereen in de wijk toegankelijk zijn."

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap ANBO Dordrecht? Algemeen. ANBO is de grootste bond van senioren die zich sterk maakt voor belangenbehartiging op lokaal, landelijk en Europees politiek en maatschappelijk niveau. Door het grote aantal leden – bijna 200.000 – is de bond in staat kortingen te bedingen voor ziektekostenverzekeringen, gewone verzekeringen en energiekosten. Dat gebeurt niet vanzelf. U moet zelf aangeven (zie ook pagina 15) dat u ook mee wilt doen! Verder draagt de ANBO zorg voor een uitgebreide service verlening, waaronder hulp bij het invullen van belastingaangiften. ANBO-Koerier februari 2014

12

Specifiek. Lokaal werkt de afdeling op basis van een intentieverklaring nauw samen met stichting de Wielborgh. Als resultaat van deze samenwerking verzorgt ANBO-Dordrecht vanaf 2014 gezamenlijk reizen, en kunnen de ANBO-leden van de afdeling gebruik maken van het programmaaanbod van de Wielborgh. Samen met de stichting de Wielborgh draagt de afdeling zorg voor het project 'BoodschappenPlusbus'


Wielborgh: UitKrant februari 2014 De activiteitenkalender heet voortaan UitKrant. Als ANBO-lid kunt aan alle activiteiten deelnemen, u bent op alle locaties van harte welkom!

Zaterdag 1: Snuffelmarkt De rommel van nu is het antiek van de toekomst (heeft u spullen voor de rommelmarkt? Inzamelen donderdag 30 januari!). Polderwiel, 10.00 uur, vrij toegankelijk

Zaterdag 15: De wens van de wijk Spelletjes en een loterij! Sterrenwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk Maandag 17: H&A mode Modeverkoop. Stadswiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk

Zondag 2: Nieuwkerksmarkt Brocante in de binnentuin. Sta-Pal, 10.00 uur, vrij toegankelijk

Dinsdag 18: Merwekrabbers Niet te missen: de jaarlijkse carnavalsrevue. Polderwiel, 20.00 uur, € 4,00

Maandag 3: H&A mode Met alles tegen spotprijzen van maximaal € 49,95. Sterrenwiel, 10.00 uur, vrij toegankelijk Maandag 3: Merwekrabbers Niet te missen: de jaarlijkse carnavalsrevue. Stadswiel, 20.00 uur, € 4,00

Woensdag 19: Veteranencafé Ontmoetingsplek voor (oud)militairen die op missie zijn geweest. Waterwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk

Dinsdag 4: Playbackshow Door medewerkers van het Sterrenwiel. Sterrenwiel, 19.30 uur, vrij toegankelijk

Vrijdag 21: Buffet Eten wat u wilt. Stadswiel, 17.00 uur, € 8,75

Donderdag 6: Indisch buffet Indisch eten & muziek. Polderwiel, 17.30 uur, € 15,00

Vrijdag 21: Film Aansluitend aan het buffet gezellig een film kijken. Stadswiel, 19.00 uur, vrij toegankelijk

Zaterdag 8: Muziek in de middag Een optreden van De Brulboei. Polderwiel, 14.30 uur, vrij toegankelijk

Zaterdag 22: 50+ dancing Stijldansen op muziek van Frits Roskam. Polderwiel, 19.30 uur, € 5,00

Zaterdag 8: Kumpulan Indische muziek en hapjes. Waterwiel, 14.00 uur, € 1,40

Zaterdag 22: Dansen bij Sta-Pal Dansen met de hele buurt! Sta-Pal, 20.00 uur, € 5,00

Maandag 10: Merwekrabbers Niet te missen: de jaarlijkse carnavalsrevue. Sterrenwiel, 20.00 uur, € 4,00

Zaterdag 22: Indo rockcafé Erwin Hardenberg en Benny Peea spelen dance classics, country, linedance en Indische kroncong/ pop muziek. Waterwiel, 14.00 uur, vrij toegankelijk

Dinsdag 11: Merwekrabbers Carnavalsavond. Jaarlijkse revue. Waterwiel, 20.00 uur, € 4,00

Donderdag 27: Jong & oud diner Met muziek van Erwin Hardenberg. Waterwiel, 17.00 uur, prijs volgt

Vrijdag 14: Valentijnsdiner & workshop Workshop van chef-kok Piet Peters. Sterrenwiel, workshop: 14.00 uur en diner 17.00 uur, € 12,50 Het Stadswiel Het Sterrenwiel Het Waterwiel Het Polderwiel Sta-Pal De Klockelaer

• • • • • •

Beverwijckstraat 49, 3311 GB Dordrecht, telefoon 078-6492111 Dalmeijerplein 80, 3318 DA Dordrecht, telefoon 078-6547333 Admiraalsplein 700, 3317 NJ Dordrecht, telefoon 078-6547666 Dudok-erf 58, 3315 KA Dordrecht, telefoon 078-6305130 Otto Dickeplein 1, 3311 TV Dordrecht, telefoon 078-6492111 Tak van Poortvlietstraat 325, 3317 JV Dordrecht, telefoon 078-6547666

Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op www.wielborgh.nl of bij de informatiebalie van een van onze locaties. Ook voor reserveringen. 13

ANBO-Koerier februari 2014


Nieuwe regels bij verlengen rijbewijs Minder keuringen voor roze papiertje

A

utomobilisten tussen de 70 en 75 jaar hoeven vanaf 1 januari 2014 niet meer medisch te worden gekeurd als ze hun rijbewijs willen vernieuwen. Maar er verandert meer dat u moet weten. Goed nieuws Vanaf 1 januari 2014 is de medische keuring alleen nog verplicht voor bestuurders die 75 jaar of ouder zijn. Dit is goed nieuws voor 70plussers, want zij zijn verlost van de verplichte keuring. Er zijn twee groepen bestuurders voor wie een uitzondering is gemaakt.  Is uw rijbewijs op dit moment maximaal vijf jaar geldig (bijvoorbeeld vanwege een handicap), dan moet u zich bij het vernieuwen van uw rijbewijs altijd medisch laten keuren, ook al bent u nog geen 75 jaar.  Heeft u in het verleden al een 'Eigen Verklaring' moeten invullen, dan moet u dat meestal ook weer doen als u uw rijbewijs verlengt, ook al bent u nog geen 75. Bij uw gemeente kunnen ze kijken of uw 'medische indicator' op 'ja' staat. Zo ja, dan moet u een Eigen Verklaring opsturen. De Eigen Verklaring bestaat uit elf vragen over onder meer uw gezondheid en medicijngebruik. Beantwoordt u één van de vragen met 'ja', dan is alsnog een bezoek aan een arts voor een aantekening verplicht. Bent u tussen de 70 en 75 jaar? U hoeft zich niet meer medisch te laten keuren en krijgt een rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is. Heeft u in het verleden al eens een 'Eigen Verklaring' moeten invullen, dan moet u dat nu meestal weer doen (zie hierboven). De Eigen Verklaring kunt u kopen via de website van het CBR (CBR.nl). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het formulier kost € 25,80. Liever een papieren formulier? Dit kunt u kopen bij de theorie-examencentra van het CBR en bij veel gemeenten. Gemeenten kunnen extra administratiekosten in rekening brengen. Uw vernieuwde rijbewijs is vanaf uw 70ste maximaal vijf jaar geldig. Bent u 75 jaar of ouder? Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u eerst een verplichte medische keuring ondergaan. Hiervoor heeft u een 'Eigen Verklaring met geneesANBO-Koerier februari 2014

14

kundig verslag 75+' nodig. Dit is een formulier met vragen over uw gezondheid. Zo'n 'Eigen Verklaring kunt u kopen via het CBR. Een aantal vragen op de verklaring beantwoordt u zelf, onder andere over medicijngebruik, duizelingen, suikerziekte, en hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er ook vragen die een keuringsarts moet beantwoorden. De arts controleert of uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie goed is en of uw armen en benen en wervelkolom voldoende functioneren. Ook een ogentest maakt deel uit van de keuring. Verder meet de arts uw bloeddruk en controleert hij de urine op suikerziekte. Keuringsarts zoeken Van het CBR mag u zich best laten keuren door uw eigen huisarts, maar bij het RMC kunt u zich laten keuren voor € 29,75 (zie de advertentie op blz.16). De rijbewijskeuring zit niet in het basispakket van de zorgverzekering. Aanvullende polissen vergoeden de keuring soms wel. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden. Beoordeling CBR Het CBR beoordeelt uw antwoorden en de informatie van de arts op het keuringsformulier. U krijgt bijna altijd binnen vier weken na het insturen een reactie van het CBR. Meestal wordt het rijbewijs vijf jaar verlengd. Voor de daadwerkelijke verlenging moet u naar het gemeentehuis.

Vervolg op volgende pagina 15


Vervolg: Nieuwe regels bij verlengen rijbewijs Extra keuring bij specialist Soms kan het CBR op grond van de Eigen Verklaring geen beslissing nemen. De bestuurder moet dan voor extra onderzoek naar een specialist, bijvoorbeeld een oogarts, cardioloog of internist. Een specialist brengt extra kosten met zich mee. Deze mag € 94,44 in rekening brengen voor een keuring van een kwartier plus een kwartier voorbereiding en rapportage. Voor ieder extra kwartier mag hij € 47,21 extra in rekening brengen. De specialist wordt geacht vooraf aan te geven of hij langer dan 15 minuten nodig heeft. Deze maximumtarieven gelden in 2014. Extra rijtest Soms is (ook) een rijtest nodig. U moet dan met name laten zien dat u veilig en verantwoord rijdt, niet of u het bochtje achteruit wel beheerst. Een deskundige van het CBR rijdt mee om dit te boordelen. Het is belangrijk dat u goed en op tijd waarneemt en reageert op de verschillende situaties, ook als het hectisch is. De rijtest wordt zo mogelijk afgelegd in uw eigen auto en is gratis.

Als zelfstandigheid je lief is!

Rijdt u onveilig of past u de verkeersregel niet goed toe? Dan krijgt u mogelijk het advies om speciale rijlessen te volgen, bijvoorbeeld in een auto met automatische versnellingsbak. Als u niet hoeft te schakelen blijft er meer aandacht over voor het verkeer. In een tweede rijtest kunt u dan laten zien dat u wel veilig kunt rijden. De uitkomst kan zijn dat uw rijbewijs wordt verlengd met de aantekening dat u alleen in een automaat mag rijden. Zo kunt u toch altijd blijven rijden! Als de rijtest niet goed verloopt vanwege een lichamelijke beperking, dan zal de CBRdeskundige eerst kijken welke oplossingen mogelijk zijn. Misschien kunt u wel veilg rijden in een aangepaste auto, bijvoorbeeld met lichtere bediening. U mag dan een rijtest afleggen in zo’n aangepaste auto. De CBR-deskundige helpt u een gespecialiseerde rijschool te vinden. Blijkt uit deze rijtest dat u geschikt bent om veilig te rijden, dan krijgt u een rijbewijs waarop staat dat u alleen in een auto met de betreffende aanpassing mag rijden.

Ingezonden stuk

Profiteer in de maand februari van een introductie korting van 7,5% op alle comfort- en mobiliteitsproducten bij vertoon van uw ANBO ledenpas”

M

ensen zo comfortabel en actief mogelijk laten wonen en leven. Zorgverleners een veilige en prettige werkomgeving bieden. Dat zijn de uitdagingen die Vitalis Nederland BV aangaat. Dat doen we met zorgproducten van hoge kwaliteit, innovatieve diensten en aanvullende serviceconcepten. Vitalis is onderdeel van de MEDUX-groep. Enige tijd geleden heeft Vitalis met trots haar nieuwe vestiging in Sliedrecht geopend! Door middel van thuisdemonstraties door heel Nederland levert Vitalis reeds 25 jaar een breed assortiment aan trapliften, sta-op stoelen, scootmobielen, hoog-laag bedden, rollators en aanver-wante artikelen van hoge kwaliteit. De opening van een nieuwe showroom is voor Vitalis een logische stap om te blijven voldoen aan de toenemende behoefte van de consument om langer zelfstandig te blijven wonen. Vitalis wil met de komst van de showroom in Sliedrecht, haar doelgroep een extra verkooppunt bieden met een breed productassortiment op het gebied van mobiliteit en comfort. 15

In de showroom biedt Vitalis deskundig en persoonlijk advies. In alle rust helpen de adviseurs de consument bij het vinden van het artikel dat past bij zijn/haar woonsituatie, wensen en fysieke behoeften. De consument kan ook rustig zelf rondkijken en ideeën opdoen of een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvende thuisdemonstratie. Vitalis Sliedrecht nodigt iedereen van harte uit om langs te komen en kennis te maken met hun producten. Zij zien u graag in de showroom van Vitalis, Leeghwaterstaat 31, 3364 AE, Sliedrecht, telefoon 088-8480000 (landelijk nummer). Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur. Vanaf 1 maart a.s. ook op zaterdag geopend van 10.00-17.00 uur. Voor meer informatie: www.vitalis.nl

ANBO-Koerier februari 2014


ANBO-Koerier februari 2014

16


Puzzelplekkie

verzorgd door Jan Geenen

Zweeds raadsel (februari) Een Zweedse puzzel werkt hetzelfde als een kruiswoordpuzzel, maar de omschrijvingen van de in te vullen woorden staan in het diagram (op de plaats van de normaal gesproken zwarte vakjes), met een pijltje dat de richting aangeeft waarin het woord moet worden ingevuld. Tevens bestaat (vanwege de beperkte ruimte) de omschrijving van elk woord meestal slechts uit één of twee woord(en) wat dan een synoniem betreft van het te raden woord.

Puzzel ook eens mee en maak kans op een prijs van 10, 8 of 6 euro. Uw oplossing kunt u uitknippen, kopiëren of overschrijven en sturen naar Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515, 3315 DW Dordrecht of e-mailen naar redactie@anbo-dordrecht.nl. Uw oplossing moet uiterlijk 17 februari 2013 bij ons binnen zijn. Voor het overmaken van een eventuele prijs graag uw naam, adres en banknummer vermelden. De winnaars worden vermeld in het blad van maart 2014. Veel puzzelplezier! Oplossing januari puzzel op pagina 21 17

ANBO-Koerier februari 2014


Zeker weten

Ab Küchler

Van sommige dingen weten we heel zeker dat het waar is, al weten we niet altijd meer hoe we daar aan komen. Zo weten we zeker dat katten spinnen als ze tevreden zijn. Maar is dat ook zo? Katten spinnen inderdaad als ze tevreden zijn. Maar katten spinnen ook als ze bang zijn of pijn lijden, of om anderen te troosten en te kalmeren. Al vanaf de tweede dag na de geboorte is een katje in staat om te spinnen. Zo kan ze haar moeder laten weten dat alles oké is. Ze kan niet tegelijk miauwen en melk drinken, maar wel tegelijk spinnen en drinken. En haar moeder spint terug, om haar kleintje gerust te stellen. Als het katje opgroeit, verandert de betekenis van het spinnen. Sommige volwassen katten spinnen om tevredenheid of plezier uit te drukken. Maar ook bange en zieke katten spinnen, en als een moederpoes bevalt van haar kittens,

spint ze ook. Zelfs als een kat stervende is, kan ze spinnen. Deze 'laatste spin' drukt een angst of mogelijke euforie uit, zoals dat ook bekend is bij stervende mensen. Dierengedragskundigen denken te weten waarom katten ook in stressvolle situaties spinnen: hiermee stellen ze zichzelf gerust. Het is een beetje hetzelfde als mensen die zingen of mompelen als ze nerveus zijn. Bange katten kunnen met het gespin laten weten dat ze onderdanig en niet agressief zijn. Een zwerfkat spint om andere katten te laten weten dat hij ze niet zal aanvallen, en dat ze niet bang hoeven te zijn. Oudere katten spinnen als ze spelen of als ze andere katten benaderen, waarbij ze laten weten dat ze het vriendelijk bedoelen. Het opmerkelijke van het spinnen is vooral dat het continu gebeurt, zowel bij het in- als bij het uitademen. Tussen het in- en uitademen is er slechts een zeer korte pauze. Hoe het spinnen tot stand komt is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat spinnen niet altijd een uiting van tevredenheid is.

Bespaar met ANBO op uw zorgpremie Laat u € 100 korting op uw zorgpremie lopen? Maak via de ANBO gebruik van de collectiviteitskorting! Tijdens het Nieuwjaarsfeest werd ons duidelijk dat er ANBO-leden zijn die geen gebruik maken van de collectiviteitskorting. Waarom dat zo is weten we niet. Van iemand kregen we te horen dat zij niet wist hoe ze dat moest aanvragen.

het landelijke ANBO Magazine dat u tweemaandelijks ontvangt. Op uw ANBO-pas staat uw lidmaatschapsnummer; dat heeft u nodig en de naam van uw zorgverzekeraar.

U kunt de korting op twee manieren aanvragen: U kunt bellen met de ANBO SUCSEZ Zorgadvieslijn 0182-304500 of u knipt de bon uit

Succes, Corrie Dubbeld

Limerick: Alaaf!

Ab Küchler Een vrolijke vent uit de Torenstraat Is blij dat zijn neus nog van voren staat Want zat-ie bij zijn oor Dan raakt-ie 'm aldoor Als hij zijn 'alaaf' weer eens horen laat!

ANBO-Koerier februari 2014

18


19

ANBO-Koerier februari 2014


ANBO-Koerier februari 2014

20


Van de Reisclub

Co Wapperom

Dagtocht 'Bourgondisch Brabant' Wij starten in 2014 met een dagtocht op donderdag 3 april 2014 Zoals gebruikelijk zijn ANBO-leden en introducees van harte welkom. Vanwege de samenwerking zijn ook de bewoners van de 'Wielen' welkom. We vertrekken van de bekende opstapplaatsen, te weten om 08.30 uur van de Hellingen en om circa 08.45 uur van het Dalmeyerplein. We gaan eerst richting Wagenberg, waar in restaurant De Ruif koffie met gebak gereed staat. Na de koffie gaan we naar Oosterhout. Omgeven door eeuwenoude kastanjes en eikenbomen vinden we daar het Brabantse Museum Oud-Oosterhout Hier zult u rondgeleid worden. Er is ook nog een maquette te bezichtigen van het stadje Oosterhout rond 1900. Vervolgens gaan we weer naar restaurant De Ruif voor een zeer goed verzorgd diner, omlijst met sfeervolle orgel muziek. Na het diner volgt een afwisselende rondrit met gids door het buitengebied van Breda. Na afloop van de rondrit kunt u zelf Breda nog verkennen, want u wordt afgezet bij de Grote Markt, met talloze gezellige winGrote Markt Breda keltjes en terrassen. Na dit bezoek wordt u weer opgehaald en keren we huiswaarts. Een zeer afwisselende dagtocht! We rekenen op uw komst.

De zeer lage prijs voor deze tocht is â‚Ź 42,00 per persoon U kunt u opgeven bij Wilma Molendijk, telefoon 6173566 of bij Co Wapperom telefoon 6170022. Daarna kunt u de kosten overmaken naar (nieuw rekeningnummer) NL41 RABO 0160 8956 42 ten name van ANBO- Dordrecht afdeling reizen. Verdere mededelingen Zoals u overal elders merkt, zijn de reizen duurder geworden, behalve bovenstaande tocht. We hebben toch al weer allerlei verschillende dagtochten voor dit jaar gepland en hopen weer op uw deelname.

Culturele middagen voor ouderen

UVV

Dinsdag 25 februari: Percival Stubbs komt ons vertellen over de Odyssee van Homerus. In het bijzonder de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse oorlog en zijn thuiskomst op het eiland Ithaka. De beroemde beginregels luiden aldus: Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veel rondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had. Muzikaal ondersteund door harpiste Minou den Hals. Deze middag wordt gehouden in de recreatiezaal van verzorgingshuis 'Dubbelmonde', Koningstraat 290, Dubbeldam. Aanvang 14.00 uur – toegang gratis. U bent van harte welkom. Informatie bij Lies Bakker, telefoon 6161779, e-mail jaapm.bakker.1@kpnmail.nl of Anje Damstra, telefoon 6160399, e-mail anjedamstra@gmail.com. 21

ANBO-Koerier februari 2014


ANBO-Koerier februari 2014

22


Poëzie & Fouten

Ab Küchler

Overal worden fouten gemaakt. Dat gebeurde zelfs al in een ver verleden. Jan J. Pieterse geeft daar een mooi voorbeeld van: Een kort en krachtig Zeer Bijbels tafereel Twee van elke diersoort Stappen welgemoed Bij Noach aan boord De zondvloed tegemoet Tevreden na alle stormen Overzag hij zijn toelatingsbeleid Alleen van de houtwormen Had hij wel een beetje spijt Driek van Wissen geeft in 'Luchtkasteel' een heel ander voorbeeld van een foute beslissing: Je komt natuurlijk zwaar bedrogen uit Wanneer je een 'chateau' huurt 'en Espagne': Kijk maar eens in dat oude schoolboek van je, Dan weet je weer hoe de vertaling luidt. Of had je soms geen Frans in je pakket? Dan word je nu vakkundig afgezet. Voor wie dat – net als ik - toevallig niet wist: een 'chateau en Espagne' is geen kasteel in Spanje, maar een luchtkasteel. Fouten zijn er ook om van te leren. Daarom doen jonge jongens nog wel eens foute dingen. Jeroen van Merwijk schreef en zong daarover 'Dat vinden jongens leuk': Papieren pijltjes door een keukenraam Grapjes op een achternaam Een opgezwollen zwellichaam Een omgewaaide haringkraam En rozenbottelpitjes in een meidennek In de hoop op moeilijk bij te komen jeuk Dat vinden jongens leuk

We kunnen dat die jongetjes wel vergeven. Maar Jeroen van Merwijk wordt heel serieus als hij vervolgens beschrijft wat sommige jongetjes leuk gaan vinden als ze volwassen zijn: oorlogje voeren. Dan gaat het soms echt fout, net als bij dat wat Driek van Wissen aanstipt in 'Jongens waren we...' (al geeft hij daar een onverwachte draai aan): Ook ik ben bij de paters schoolgegaan En dus loop ik nu bij de psychiater Omdat niet één zo'n pedofiele pater Mij indertijd als jonge knaap zag staan. Ik ging in alle onschuld door een hel: Waarom ik niet en al mijn vriendjes wel? Ook doodgewone dingen kunnen fout gaan. Dat beschrijft Kees Torn in 'Dubbel Pech': Als ik haast heb, heb ik altijd dubbel pech Heb ik keihard lopen rennen voor de trein Rijdt dat rotding eerst al voor mijn ogen weg Blijkt het ook nog de verkeerde trein te zijn. Volgens Hans Dorrestijn is er ook in de schepping wel eens iets fout gegaan. Daarover schreef hij 'Het anti-ponylied': Wat heeft de Here toch bedoeld toen Hij de pony schiep? Een verstandig mens die lacht erom, hardop of in 't geniep. Tot slot nog twee kleine foutjes. Eerst ‘Wervelwindje’ van Kees Torn: "Vergeef me," zei de ruggengraat, "als ik een wervelwindje laat."... Ook in ‘Oogrijm’ van Ivo de Wijs zit een foutje. Maar zo te zien klopt het gewoon: Van Andries Knevel Krijgen wij kippevel.

Puzzelplekkie

verzorgd door Jan Geenen

Oplossing van de sudokupuzzel van januari: zie afbeelding hier rechts. De winnaars na loting zijn: de eerste prijs: mevrouw A. de Bondt-Blokland De tweede prijs: de heer A. Spiering de derde prijs: de heer G. Stinisse De winnaars worden gefeliciteerd, de gewonnen prijs wordt zo snel mogelijk naar de door u opgegeven rekening overgemaakt. 23

ANBO-Koerier februari 2014


Verjaardagskalender Alle Leden die in februari jarig zijn:

Via deze plek besteden wij speciale aandacht aan onze leden die de respectabele leeftijd van 90 jaar of ouder bereiken: mevrouw A. Lengton-Holleman, 28 februari 93 jaar Het bestuur wenst u allen een hele fijne dag toe!

Nieuwe Leden De dames: P.M. Koch-Kuipers L. Peterusma-Jongsstra N.M. Janssens-Damen M.G. van Dreunen J. van der Esch P.E. Robberegt

De heren: J. van Diepenbrugge L.K. Maas H.C.J. Jansen

Echtparen en samenwonenden de heer P.J. Jongma en mevrouw A.M. Jongma-de Vries Wij heten u van harte welkom bij ANBO Dordrecht.

Bericht van overlijden ontvingen we van: de heer C. de Rover

Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.

ANBO-SERVICE

Belangrijke telefoonnummers

Voor spoedeisende huisartsenzorg: 's avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen; op werkdagen vanaf 5 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens Alarmnummer 112 Zorg aan huis: Snelle politiehulp maar 0900-8844 Aafje Zorglijn zonder zwaailicht InternosThuiszorg MEE Drechsteden 078-7508900 Stichting Wielborgh Thuiszorg Informatielijn, Adviseurs Stichting Wielborgh (algemeen) en Formulierenbrigade Curadomi (Christelijke Thuiszorg) Als thuis wonen een probleem wordt: Bureau Sociale Raadslieden Het Juridisch Loket Sociale Dienst Drechtsteden 078-7708910 Centrum Indicatie Zorg (CIZ) 0900-1404 Stichting SOS, telefonische hulpLandelijk nummer 088-7891440 dienst 24 uur per dag bereikbaar voor de Drechtsteden landelijk nummer 5 ct. per min. ANBO-Koerier februari 2014

24

078-6542600

0900-8644 078-6483838 078-6547333 078-6492111 0900-2582581 088-1237011 0900-8020 078-6132322 0900-0767


Anbo koerier februari 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you