Page 1

Ida-Viru Keskhaigla 2013


2

Ida-Viru Keskhaigla

Ida-Viru Keskhaigla

3

SIHTASUTUS IDA-VIRU KESKHAIGLA moodustati 2003.aastal ühendades Kohtla-Järve ja Jõhvi linnades aktiivravi osutavate haiglate tegevus. SA Ida-Viru Keskhaigla on Virumaa suurim haigla, mille koosseisus on kirurgia-, sise-, hambaning taastus- ja hooldusravikliinik ning üheksa meditsiinilist teenistust. Ida-Viru Keskhaigla arstid võtavad vastu maakonna polikliinikutes Kohtla-Järve Järve ja Ahtme linnaosas ning Kiviõlis ja Sillamäel.

IDA-VIRU KESKHAIGLA MISSIOON on kvaliteetset patsiendikeskset tervishoiuteenust pakkudes parandada inimeste elukvaliteeti ja väärtustada Ida-Virumaa elukeskkonda.

Haigla teenindab ligi 175 000 elanikuga piirkonda ning annab tööd enam kui 1000-le töötajale. Oleme õppe- ja praktikabaasiks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele ning tervishoiukõrgkoolide üliõpilastele.


4

Juhatus

Struktuur

5

Haigla nõukogus on võrdselt esindatud Kohtla-Järve linn ja Tartu Ülikooli Kliinikum. NÕUKOGU LIIKMED: Valeri Korb - nõukogu esimees, Riigikogu liige Ljudmila Jantšenko - nõukogu liige, Kohtla-Järve aselinnapea Niina Aleksejeva - nõukogu liige, Kohtla-Järve aselinnapea Jaan Eha - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloogiakliiniku juhataja Ago Kõrgvee - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku direktor Urmas Siigur - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees JUHATUSE LIIKMED:

Haigla koosseisu kuulub 4 kliinikut, 9 meditsiinilist teenistust ja 4 mittemeditsiiniteenistust. Kirurgiakliinikus osutatakse ravi järgmistel erialadel: üldkirurgia, sünnitusabi ja günekoloogia, uroloogia, ortopeedia, silma- ning kurgu-nina-kõrvahaigused.

Tarmo Bakler juhatuse esimees

Kaljo Mitt ülemarst

Aleksei Rodin haldusjuht

Sisekliinikus osutatakse ravi sisehaiguste, neuroloogia, kardioloogia, pulmonoloogia, pediaatria, infektsioonhaiguste, nefroloogia ja endokrinoloogia erialal.


6

Mõned olulised arvandmed

AMBULATOORNE RAVI (patsientide arv) Ambulatoorsed eriarstivisiidid Ambulatoorsed hambaarstivisiidid Kokku

2012 157 554 25 158

STATSIONAARNE RAVI (patsientide arv) Kirurgiakliinik Sisekliinik sh hooldusravi Intensiivravi

2012 4 697 6 728 305 1 701

182 712

Hambaravi osutatakse Kohtla-Järve Ahtme ja Järve linnaosa ning Kiviõli polikliinikus.

7

Mõned olulised arvandmed

2012 Ravilolnute arv 11 707 Päevaravis ravitud 3 638 Voodipäevade arv 78 594 sh intensiivravis 3 680 Keskmine ravikestus (päeva) 6,7 Voodikoormus 289 Voodihõive 79% Erakorralisus 77,7% Operatsioonid 6 061 Letaalsus 5,1%

VALIK UURINGUID (patsientide arv) Radioloogilised uuringud kokku Röntgenuuringud Kompuutertomograafuuringud Magnetresonantstomograafiauuringud Ultraheliuuringud Mammograafia Kodeeritud laboriuuringud (uuringute arv)

2012 58 066 31 134 7 890 2 338 13 813 2891 796 000

MAJANDUSTEGEVUS (mln eurot) 2012 31 273 23 968 7 305 6 678 24 552 12 330 4 849 2 985 1 403 2 983

Tulud kokku Meditsiinitegevus Muud tulud sh investeeringutoetus Kulud kokku Tööjõu kulud Meditsiinimaterjalid Muud kulud Amortisatsioon Käibemaks

Aastatel 2003-2013 investeeringuid kokku ca 30 miljonit eurot, sealhulgas meditsiinitehnikasse ca 11 miljonit eurot. Arstid Õed Hooldajad Muud töötajad Kokku Angiograafiaprotseduure teostavad alates 2008.a Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloogid prof Jaan Eha, dr Märt Elmet ja dr Toomas Hermlin.

Silmaosakonnas tehakse aastas ligi 2000 katarakti ja muu silma eesmise segmendi lõikust.

2013 148 374 147 361 1030

Taastusravil on oluline osa töövõime ja toimetuleku taastamisel ning säilitamisel


8

Aktiivravikorpuse plaan

Aktiivravikorpus

9

2013.AASTAL VALMIS AKTIIVRAVIKORPUSE I ETAPP

Ida-Viru Keskhaigla uue korpuse ehitamist alustati 2011. aasta suvel ning sai patsientide teenindamiseks valmis 2013.aasta mais. Aktiivravikorpus korpus funktsioneerib ühtse tervikuna koos olemas olnud Puru haiglakorpusega.

Ööpäevaringselt võetakse erakorralist abi vajavad patsiente vastu uues korpuse erakorralise meditsiini osakonnas. Sissepääs Tervise tänava poolsest parklast. Plaanilised haiged, diagnostikale tulevad patsiendid ning külastajad sisenevad haiglasse peauksest Ilmajaama poolselt tänavalt.

Uues ravikorpuses paiknevad aktiivravi kõige olulisemad üksused: erakorralise meditsiini osakond ja erakorraliste patisentide raviks vajalikud diagnostikateenused, sünnitusplokk, intensiivraviosakond, operatsiooniplokk, kirurgiliste osakondade palatid ning päevakirurgia üksus. Selline ümberpaigutamine võimaldas haiglal lõpetada anestesioloogia ja intensiivravi teenistuse ning erakorralise meditsiini osakonna dubleerimise kahes korpuses, patsienti abistavad ühes hoones kõikide erialade spetsialistid. Hoones antakse abi kõigile selles piirkonnas erakorralist abi, operatiivset ning intensiivravi vajavatele patsientidele.

Ambulatoorne vastuvõtt Ahtme linnaosa polikliinikus, sissepääs Tervise tänavalt. Nakkushaigustega laste sissepääs Ilmajaama tänava sisehoovist.

9.mail 2013.a tehti aktiivravikorpuses dr Sergei Varkki ja operatsioonimeeskonna poolt esimene erakorraline operatsioon.


10

Olulised aadressid ja telefoninumbrid

SA Ida Viru Keskhaigla Ravi 10 KOHTLA-JÄRVE 30322 Telefon 339 5003 Faks 339 5007 E-post: info@ivkh.ee Kodulehekülg: www.ivkh.ee

Olulised aadressid ja telefoninumbrid

11

JUHATUS Tarmo Bakler Kaljo Mitt Aleksei Rodin

Juhatuse esimees Ülemarst Haldusjuht

339 5003 339 5064 339 5001

Tarmo.Bakler@ivkh.ee Kaljo.Mitt@ivkh.ee Aleksei.Rodin@ivkh.ee

KIRURGIAKLIINIK Kohtla-Järve Järve linnaosa, Ilmajaama 12 ERAKORRALINE MEDITSIINIABI ööpäevaringselt Ahtme linnaosa, Ilmajaama 12, tel. 331 1600 AMBULATOORNE VASTUVÕTT Kohtla-Järve Järve polikliinik Ravi 10D, Kohtla-Järve, tel 339 5109 Hambaproteesimine Ravi 10D, Kohtla-Järve, tel 339 5165 Hambaravi Ravi 10D, Kohtla-Järve, tel 339 5141 Tuberkuloosiravi ambulatoorne osakond Ravi 10D, Kohtla-Järve, tel 334 4300 Kohtla-Järve Ahtme polikliinik Tervise 1, Kohtla-Järve, tel 332 2188 Hambaravi Tervise 1, Kohtla-Järve, tel 337 8708 Sillamäe polikliinik Kajaka 9, Sillamäe, tel 392 5819 Kiviõli polikliinik Keskpuiestee 36, Kiviõli, tel 335 7150 Tuberkuloosiravi ambulatoorne osakond Ravi 10D, Kohtla-Järve, tel 334 4300 STATSIONAARSED RAVIKORPUSED Aktiivravikorpus: kirurgiakliinik, sisekliinik Ilmajaama 12, Ilmajaama 14 (Kohtla-Järve Ahtme linnaosa) Taastus- ja hooldusravi korpus, Ravi 10 (Kohtla-Järve Järve linnaosa) Tuberkuloosiravi korpus, Torujõe 3 (Kohtla-Järve Järve linnaosa)

Jaak Lind Anne-Ly Juse Rutti Soomets Tivodar Lakatoš Sergei Varkki Marje Uudeküll Natalia Feldman Vasile Manoila

Kirurgiakliiniku juhataja Kirurgiakliiniku õendusjuht Üldkirurgia vanemarst Günekoloogia vanemarst Uroloogia vanemarst Ortopeedia vanemarst Silmahaiguste vanemarst LOR vanemarst

331 1002 331 1004 331 1010 331 1006 331 1040 331 1060 337 8833 337 8759

Jaak.Lind@ivkh.ee Anne-Ly.Juse@ivkh.ee Rutti.Soomets@ivkh.ee Tivodar.Lakatos@ivkh.ee Sergei.Varkki@ivkh.ee Marje.Uudekull@ivkh.ee Natalia.Feldman@ivkh.ee Vasile.Manoila@ivkh.ee

SISEKLIINIK Kohtla-Järve Järve linnaosa, Ilmajaama 14 Ljudmilla Poklonskaja Valentina Fjodorova Juli Feldman Georgi Zjablov Andrei Volõnkin Eha Lõssenko Veronika Iljina Tiina Nappa Jelena Šmidt Svetlana Štefil

Sisekliiniku juhataja Sisekliiniku õendusjuht Sisehaiguste vanemarst Neuroloogia vanemarst Kardioloogia vanemarst Pulmonoloogia vanemarst Tuberkuloosi vanemarst Pediaatria vanemarst Infektsioonhaiguste vanemarst Funktsionaaldiagnostika vanemarst

337 8867

Ljudmilla.Poklonskaja@ ivkh.ee 337 8864 Valentina.Fjodorova@ ivkh.ee 337 8719 Juli.Feldman@ivkh.ee 339 5030 Georgi.Zjablov@ivkh.ee 337 8792 Andrei.Volonkin@ivkh.ee 337 8742 Eha.Lossenko@ivkh.ee 337 3218 Veronika.Iljina@ivkh.ee 337 8855 Tiina.Nappa@ivkh.ee 5690 8323 Jelena.Smidt@ivkh.ee 337 8875

Svetlana.Stefil@ivkh.ee


12

Olulised aadressid ja telefoninumbrid

HAMBAKLIINIK Kohtla-Järve, Ravi 10D, Tervise 1 Meedi Lehtla Lilia Bagmet

Hambakliiniku juhataja Õendusjuht

339 5164 339 5160

Meedi.Lehtla@ivkh.ee Lilia.Bagmet@ivkh.ee

TAASTUS- JA HOOLDUSRAVIKLIINIK Kohtla-Järve, Ravi 10 Eveli Petrovits

Olga Prants

Taastus- ja hooldusravikliiniku juhataja Õendusjuht

339 5100

Eveli.Petrovits@ivkh.ee

339 5102

Olga.Prants@ivkh.ee

331 1146 331 1020

Alevtina.Uustalu@ivkh.ee Iossip.Petenko@ivkh.ee

339 5087

Sergei.Iljin@ivkh.ee

TEENISTUSED Haigla õendusjuht Anestesioloogia- ja intensiivraviteenistuse direktor Radioloogiateenistuse Sergei Iljin direktor Laboriteenistuse direktor Urmas Tiivoja Vladimir Jermoljuk Patoloogiateenistuse direktor Tatiana Jermilova Vereteenistuse direktori Apteegiteenistuse Dmitri Ignatjev direktori Polikliinilise õendusjuht Tatjana Evve Infektsioonikontrolli Natalia Nikitina teenistuse direktor IT-teenistuse direktor Madis Piibar Finants- ja Ljudmilla Tell arvestusteenistuse pearaamatupidaja Alevtina Uustalu Iossip Petenko

331 1111 Urmas.Tiivoja@ivkh.ee 5695 8054 Vladimir.Jermoljuk@ivkh.ee 339 5115 337 8774

Tatjana.Jermilova@ivkh.ee Dmitri.Ignatjev@ivkh.ee

339 5131 337 8829

Tatjana.Evve@ivkh.ee Natalia.Nikitina@ivkh.ee

331 1093 339 5120

Madis.Piibar@ivkh.ee Ljudmilla.Tell@ivkh.ee

Profile for An Ba

Ida-Viru Keskhaigla teatmik 2013_est  

Ida-Viru Keskhaigla teatmik 2013_est  

Profile for anba6
Advertisement