Page 1


รายงาน เรื่อง WordPress จัดทาโดย นาย อนวัช คงวิเชียร รหัสนักศึกษา 5211307862 กลุ่ม 102 เสนอ ผศ.ประชิด ทิณบุตร รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา Visual communication design technology ARTI3319 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์


ฝคานา รายงาน นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาVisualcommunication design technology ARTI3319 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการสรุปการศึกษาการทางานของ Wordpress ในรายงานเล่มนี้ได้กล่าวสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์และ ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มองเห็นว่ามีต่อวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และความเข้าใจในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

นาย อนวัช คงวิเชียร ผู้จัดทา


สารบัญ

ความเป็นมาของ Wordpress

1

WordPress มีการทางานอย่างไร

2

วิธีการทาและขั้นตอนการเข้าใช้ Wordpress

3-10


WordPress เป็นโปรแกรมสาหรับทาบล็อก พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ภายในสัญญา อนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License WordPress มีการใช้งานที่ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์ทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยเช่นกัน มีผู้พัฒนาปลั๊ก อิน และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้เลือกใช้แบบฟรี ๆ อยู่เป็นจานวนมาก นอก จาก WordPress รุ่นปกติแล้ว ยังมี WordPress MU อีกรุ่นหนึ่ง ที่ไว้ให้ผู้ใช้นาไปเปิดเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ทาเว็บบล็อก ที่ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมาสมัครเพื่อสร้างเว็บบล็อกของตนเองได้ WordPress นี้พัฒนาต่อยอดมาจาก b2\cafelog ที่พัฒนาโดย Michel Valdrighi และชื่อ WordPress นี้ก็ได้มาจากการ แนะนาของ Christine Selleck ซึ่งเป็นเพื่อนกับหัวหน้าทีมพัฒนา นั่นคือ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉมครั้งแรกในปี 2546 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Little เพื่อที่จะสร้าง fork ของ b2 ในปี 2547 บริษัท Six Apart ผู้พัฒนา Moveable Type ได้มีการคิดค่าใช้งาน ทาให้ผู้ใช้หันมาใช้ WordPress กันเป็นจานวน มาก WordPress ไม่ใช่โปรแกรมปกติเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ทั่วไปที่ทางานบนคอมพิวเตอร์ เช่น MicroSoft Word, MicroSoft Excel เป็นต้น ไม่ใช่ปลั๊กอินสาหรับเบราเซอร์ เหมือนกับ QuickTime หรือ Flash Player แต่มันเป็นระบบสิ่งพิมพ์บนเว็บ ที่ สร้างโดยใช้ PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทางานบน Unix


WordPress มีการทางานอย่างไร WordPress ใช้คาสั่ง PHP บน Web Server เพื่อติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล MySQL ในขั้นตอนการติดตั้ง WordPress จะ สร้างตารางที่ต้องการในฐานข้อมูล พร้อมทั้งบรรจุตัวอย่างและข้อมูลเริ่มต้นไว้ในฐานข้อมูล เมื่อ คุณใช้เบราเซอร์ไปบริหารบล็อกของคุณ เบราเซอร์จะส่งคาสั่งไปเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขบทความในฐานข้อมูล MySQL ซึ่งใน ความเป็นจริงแล้ว เนื้อหาของบล็อกคุณทั้งหมด ถูกเก็บไว้ในไฟล์ฐานข้อมูล MySQL ใน การแสดงเนื้อหาของบล็อกและการบริหารส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอนั้น WordPress ใช้ไฟล์ธมี (theme) ซึ่งบรรจุไปด้วย แม่แบบสาหรับแสดงข้อมูลชนิดต่าง ๆ และเพจ (pages) ไฟล์ข้อความเหล่านี้จะประกอบไปด้วยโค้ด PHP, XHTML และ CSS เพื่อใช้ในการควบคุมการแสดงผลบทความบนที่หน้าเว็บ WordPress มีธีมมากมายให้เลือกใช้ ดังนั้นไม่จาเป็นที่คุณจะต้องไปออกแบบเอง เพียงแต่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ WordPress และรู้ว่ามันทางานอย่างไรก็พอ คุณก็อาจจะสามารถแก้ไขธีมของเว็บคุณเพื่อปรับแต่งการแสดงผลและเพิ่ม คุณลักษณะเด่น ๆ ที่น่าสนใจเข้าไปได้ WordPress คือฟรี CMS ที่ช่วยในการ สร้างเว็บไซต์ โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและติดตั้งบนโฮสต์เซิฟเวอร์ของเราได้ ฟรี มีลูกเล่นและธีมการตกแต่งที่สวยงาม ยืดหยุ่นและหลากหลาย การใช้งานก็เสมือนเราเขียนไดอารี่แล้วอัพเดทบทความนั้น ขึ้นแสดงที่หน้าเว็บ ไซต์ การใช้งานWordPress นั้นใช้งานง่าย สนับสนุนภาษาไทย และอัพเดทระบบเองบ่อย จึงทาให้มี ความปลอดภัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และ ที่สาคัญคือ เราไม่ต้องเขียน code อะไรเลยแม้แต่บรรทัดเดียวเพราะ WordPress เองนั้นจัดการและควบคุมผ่านให้ ทั้งหมด โดยที่เราสั่งงานผ่าน interface ของ wordpress WordPress ทาอะไรได้บ้าง ? เดิมที WordPress เป็น CMS ที่เป็น Blog คือสามารถอัพเดทข้อมูลบทความลงหน้าบล็อคของเราแล้วมีคนอื่นมาโพสต์โต้ตอบ กัน ไปมาได้ แต่ในปัจจุบัน WordPress ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองไปในเชิงเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ธีม WordPress และ ปลั๊กอิน WordPress ต่างๆก็ตอบสนองกับการใช้งานเว็บไซต์ได้สมบูรณ์และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่า เมื่อก่อน ทาให้ WordPress สามารถเป็นได้ทั้งเว็บไซต์ บล็อค เครือข่ายออนไลน์ เว็บบอร์ด ร้านขายของ และอื่นๆอีกมากมายได้เท่าที่ จะดัดแปลง ธีม WordPress & ปลั๊กอิน WordPress ธีม ของ WordPress นั้นมีทั้งฟรี และเสียเงิน โดยหาโหลดได้ตามเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเอง และ เว็บไซต์ที่เปิดให้โหลดธีม WordPress ได้ฟรี อย่างเช่น Topwptheme หรือ puttywptheme ส่วนเว็บไซต์ที่รวมธีมและปลั๊กอินของ WordPress ซึ่ง รวบรวมโดยผู้พัฒนาเองคือ wordpress.org


วิธีการทาและขั้นตอนการเข้าใช้ Wordpress

ขั้นตอนที1่ - ไปที่ Localhost เพื่อทาการเข้าระบบในการใช้งานของ Wordpress

ขั้นตอนที2่ - จากนั้นเข้าไปที่เว็ปลิ้งค์ http://localhost8080/Wordpressthaie.dition เพื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บ


ขั้นตอนที3่ - เมื่อคลิกเข้าไปในระบบแล้วก็ทาการใส่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ขั้นตอนที4่ - เข้าไปที่การติดตั้งโปรแกรมเสริมทางด้านซ้ายมือเพื่อเอาไฟล์ที่จะติดตั้งโปรแกรม slidedeck.lite-forwordpress.Zip


ขั้นตอนที5่ - แล้วหลังจากนั้นทาการ Browse เพื่อที่จะทาการอัพโหลดไฟล์ลงมา

ขั้นตอนที6่ - จากนั้นคลิกไฟล์ที่จะอัพโหลด


ขั้นตอนที7่ - จากนั้นจะขึ้นไฟล์ Upload เพื่อทาการโหลดธีมที่จะได้ใช้ลงมา

ขั้นตอนที่ 8 - จากนั้นเข้าไปติดตั้งโปรแกรมเสริมจากนั้นไฟล์ที่จะเปิดขึ้นระบบแล้วทาการเปิดใช้โปรแกรม Slidedeck-lite-for-wordpress.zip


ขั้ันตอนที9่ - แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ Add New

ขั้นตอนที1่ 0 - จากนั้นก็ไปคลิกที่ Folder wordpress แล้วไปคลิกที่ตัวเลือกไฟล์คาว่า root


ขั้นตอนที1่ 1 - จากนั้นก็จะปรากฎหน้า Folder ใหม่ขึ้นแล้วให้ไปคลิกตรงที่ตัวเลือกไฟล์คาว่า

ขั้นตอนที1่ 2 - จากนั้นก็จะปรากฎ Folder ใหม่ขึ้นแล้วให้ไปคลิกตรงที่ตัวเลือกไฟล์คาว่า Themes


ขั้นตอนที1่ 3จากนั้นหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าที่ การจัดการชุดรูปแบบกราฟิกบล็อค

ขั้นตอนที่14 - จากนั้นก็กลับไปที่หน้าเว็บแล้วไปตั้งค่าปรับแต่งรูปแบบส่วนหัวของ Wordpress


ขั้นตอนที1่ 5 - ต่อจากนั้นก็แต่งพื้นหลังของ Wordperss

ขั้นตอนที1่ 6 - สุดท้ายคือการเพิ่ม Widgets


Visual Communication Design arti3319  

Wordpress Themes Design

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you