Page 1

DIABETESFOTEN – Utfordringer og muligheter i kommune- og spesialisttjenesten.

Torsdag 16.02.12 Kl 15:30-16:00

Registrering med kaffe og fingermat

Kl 16:00-16:10 Velkommen ved møteleder Avdelingsleder prof.dr.med. Kåre Birkeland, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Aker kl 16:10-16:30 Samhandling i praksis Introduksjon av Helsedirektoratets nasjonale kliniske retningslinjer i forhold til behandling og oppfølging av den diabetiske fot. Ved strategidirektør diabetes Tore Julsrud Berg, Helsedirektoratet Kl 16:30-17:30

Screening the Diabetic foot Identifying the relative risk of a diabetic patient for foot ulceration

An individual`s risk of foot ulceration determines the strategy for prevention or treatment and strongly influences the nature and extent of the resources that must be commited. Duncan will describe how to determine a patient´s risk level and how service specifications for multi-disciplinary diabetic foot clinics have been implemented in Scotland. Ved Duncan Stang, National Diabetes Foot Co-ordinator (NDUK), Scotland

Kl 17:30-18:00

Pause med forfriskning

Kl 18:00-18:30

Fortsettelse – Det forebyggende arbeidet i Skottland V/Duncan Stang, National Diabetes Foot Co-ordinator (NDUK), Scotland

Kl 18:30-19:00 Charcot forandringer i den diabetiske fot. Ved overlege og ortoped Kjetil Hvaal, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Kl 19:00-19:15

Behandling og oppfølging av pasienter med fotsår i spesialisthelsetjenesten Ved diabetessykepleier Anita Skafjeld, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kl 19:15-19:30

Avslutning ved møteleder og overlege Bente Kilhovd

Programme for Diabetes Seminar in Oslo  

Programme for the upcomin Diabetes Seminar at Oslo University on the 16th February