Page 1


PLAN DE TRABALLO


1ยบ TRIMESTRE


ACTIVIDADES ●

Explicación do proxecto

Cuestionario inicial

Modalidades de formación


MODALIDADES DE FORMACIÓN ●

Modalidade A: ➢

Writer: procesador de textos

Calc: folla de cálculo

XADE

Manexo de materiais audiovisuais OFERTA REALIZADA = 14h


MODALIDADE A 25

Asistentes

20 15

47% 32% 34% 17% 15%

10 5 0

Writer

Calc

Materiais

Dia-1

15

8

22

Dia-2

16

7

Cursos


MODALIDADES DE FORMACIÓN ●

Modalidade B: ➢

Impress: presentacións

HotPotatoes: exercicios interactivos

Gimp: tratamento de imaxes

OFERTA REALIZADA = 12h


MODALIDADE B 30

60%

55%

Asistentes

25

53% 43%

20

36% 34%

15 10 5 0

Impress

HotPotatoes

Gimp

Dia-1

28

25

17

Dia-2

26

20

16

Cursos


MODALIDADES DE FORMACIÓN ●

Modalidade C: ➢

As persoas que xa teñan coñecementos previos poden comezar a elaborar materiais Haberá unha reunión para presentar os materiais elaborados e facer unha posta en común en xaneiro


MODALIDADES DE FORMACIÓN ●

Modalidade C: ➢

Entre os compañeiros que escolleron esta modalidade están: Gloria e Armando


2ยบ TRIMESTRE


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Punto inarámico

PDI

Servidor equipos lixeiros

Novas


A

S

R

L

L

L

L

L

R: RAC xeral (acceso a internet, a través do router) A: SWITCH (Armario de comunicacións na aula) S: Servidor (é o ordenador) L: Terminal lixeiro (puntos de acceso ao servidor)


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Elaborar materiais

2º trimestre = 10 horas

Importante: de creación propia

Novas


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas

Como? –

Seguindo o que cada Departamento achegou ao proxecto

Individualmente

Colaborando con outros Departamentos


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Para que? –

Uso na aula co alumnado

Publicar na A.V.

Formación

Novas


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas

REXISTROS DA AULA VIRTUAL Outubro (20-26)

Domingo Sábado Venres Xoves Mércores martes Luns

Novembro (17-23)

Decembro (8-14)

Xaneiro (19-25)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Drupal e Moodle

Como?

Formación

Novas

Formación xeral: profesorado do centro

Formación específica: Asesor Siega


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas

Drupal e Moodle... ✔

Manexo da páxina web

Galería de imaxes

Aula virtual

Actividades webquest


Accións iniciadas

Por que?: –

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas

Manexo da páxina web ✔ ✔

Información familias-alumnado Facer accesible a documentación do centro (actas, calendarios, reunións...)

Manexo da A.V.


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Equipo de xestión de recursos

Para que?

Novas

Elaborar normas de uso de equipos

Actualizar inventario de recursos

Recoller/centralizar incidencias

Asesoramento ao profesorado


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Empregar o foro da A.V.

Para que?

Formación

Asesorar aos compañeiros

Resolver dúbidas

Novas


Accións iniciadas

Liña de traballo (10h)

Formación

Novas

3ºtrimestre: Linux e ferramentas web 2.0 –

Blogs

Wikis

Podcast


FIN

Profile for ana

2ª reunión  

tic proxecto

2ª reunión  

tic proxecto