Page 1

0


1


‫ڕا‬ ‫‪ ‬ﯿ‬

‫و‪.‬‬

‫ژ‬

‫ر ﯿﯿ و‬

‫ﯾ‬

‫و‬

‫‪ :‬ه ژ‪‬‬

‫م‪  ،‬ﯿ ر‬ ‫‪2‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬


3


‫راﯾ‬ ‫‪ ‬رﯾ و زا‬ ‫‪ ‬زا‬ ‫ه و‬ ‫و ‪ ‬از‬ ‫‪!‬‬ ‫ﯿ از‬ ‫زادﯾ از و ﯾ‬ ‫‪‬ﯾ ﯿﯿ‬ ‫د ‪'($%‬‬ ‫د ورو رﯾ&ا‬ ‫‪!‬‬ ‫رد‪ $%‬ن و‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫‪ %‬رو ر‬ ‫*ﯿ'‬ ‫ه‪‬‬ ‫ره ‪$ ‬‬ ‫و‬ ‫دا) از‬ ‫و و و ‪ %‬او ‪  ،‬از ‪ %‬ﯿ &‪ ,‬ا ﯿ‬ ‫د ‪ $%‬و‬ ‫‪$‬ر ( [‬ ‫] * ‪) .‬دﯾ ‪ $‬ر ‪ .‬ر ﯿ ( و ‪ ‬ڕا‪ .) $%‬ر‬ ‫ش‬ ‫) ار و ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر و‬ ‫‪ 5$‬و ‪‬ﯾ ردان‬ ‫و ؛ وا ڕ‪‬‬ ‫و ڕ‪ ‬و ڕا ﯿ رﯾﯿ د ‪ 8‬ڕ‪ $‬و ‪،‬‬ ‫‪ 7‬و را‪$%‬‬ ‫و ‪& 8.‬‬ ‫و‬ ‫و ﯾ ﯾ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ %‬ره ‪&‬ا‬ ‫‪ %‬رد‬ ‫‪:‬ﯾ ن‬ ‫*ﯿ' ﯾ‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫" ه ﯿر‬ ‫و‬ ‫‪ ‬ران‪،‬‬ ‫ڕ‬ ‫‪‬‬ ‫ورد< ر= اﯾﯿ و د ‪$‬‬ ‫د ‪; $%‬‬ ‫!‬ ‫ڕا ﯿ رﯾ‬ ‫ڕز‪ 8‬ر و ﯿ ن ‪ $% .‬د ‪ %‬‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫ڕا ﯿ ر ه ﯾ ‪،‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪ $%‬ش ‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿ ن‬ ‫م‬ ‫د ‪ >%‬و‬ ‫و‬ ‫ه ﯿ رﯾ@ )‪ $@ A‬ڕا ر و ‪‬ﯾ رد ر‬ ‫د ‪; $%‬‬ ‫ﯿ‪. A‬‬ ‫او = و رﯾﯿ *ﯿ' ﯾ ﯿﯿ‬ ‫" و ڕ‪‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪ .‬رت ‪.5‬‬ ‫‪ %‬زش و دا و‬ ‫‪&@ D‬ا‬ ‫ورد< ر= از‬ ‫ه و‪‬‬ ‫‪‬م ه و‬ ‫ﯿ ازﯾ *ﯿ‪ 5‬و ‪ * ;‬و‪ %‬و‬ ‫ﯾ‬ ‫ڕ !‪ ‬ا‬ ‫زوو ' و‬ ‫زا‬ ‫و '& ‪ $%‬ن‪ ،‬ه رد م ‪ ‬را ه ﯿ ر و زادﯾ ازا‬ ‫و دا‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر‬ ‫‪E‬‬ ‫‪!‬‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫‪‬ﯾ ﯿﯿ‬ ‫و )‬ ‫‪ %‬ر )‬ ‫‪'$‬‬ ‫) ڕ‪‬‬ ‫ه و‪‬‬ ‫و و‬ ‫دوور‬ ‫‪‬ﯾ‬ ‫و‬ ‫ور‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫) ڕا رزان و‬ ‫ورد< ر= از‬ ‫)‪ F F‬ن و ‪‬ﯾ ردا‬ ‫ڕ‪H‬ژا و ڕا‪ $%‬و) *ﯿ‪ 5‬و ‪;‬‬ ‫ڕز‪ 8‬ر ر و ) و @ﯿ ‪) ،‬‬ ‫‪4‬‬


‫دژ ‪ %‬رو ر‬

‫‪ !‬ﯾ ن ‪ J (I‬و ‪.‬‬

‫* و‪ %‬وا‬ ‫ڕ !‪ ‬ا‬ ‫‪ ‬از‬ ‫ڕا‪ $%‬و) و ك ‪D‬‬ ‫)‬ ‫‪ 8& <  ‬ر و دﯾ ‪ $‬د ڕا را‬ ‫‪،‬‬ ‫*ﯿ' ﯾ‬ ‫‪!‬‬ ‫ورد< ر= ا‪ ،‬را‪$%‬‬ ‫‪ F. ‬و د ‪  %‬ازا‬ ‫‪ .‬رت و‬ ‫‪!‬‬ ‫'‬ ‫*ﯿ' ﯾ ﯿﯿ و ‪.‬ﯿ اﯾ‬ ‫‪!‬‬ ‫= و ر و ڕا‪ $%‬و) ڕ‪H‬ژا دا‬ ‫ڕ و )‬ ‫*ﯿ' ﯾ‬ ‫ر !‪‬ا‬ ‫و ‪ .‬رو رد‬ ‫=‪!‬ﯿ د ‪ 5‬و ه ﯿ ر‬ ‫‪D‬ﯿ د و‬ ‫ه و‪ N‬و‬ ‫ر ‪M‬‬ ‫و ك‬ ‫‪ %‬ﯿ ﯿ ‪$‬‬ ‫رد وام و ) ) ) د * و‪ %‬وان ‪ %‬ره ‪ &‬دات و‬ ‫)‬ ‫دﯾ‪,‬ﯿ ‪ P$‬ﯿﯿ ‪.‬‬ ‫@ رﯾ هﯿ‪ O‬ڕا ﯿ ر و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪$‬‬ ‫ڕا ردوودا‬ ‫دوو ‪ %‬د‬ ‫*ﯿ' ﯾ‬ ‫)‬ ‫ز و‬ ‫‪ .‬رت و د ‪ ; $%‬و ڕا ﯿ را‬ ‫و ﯾ ن ﯿ‪& F‬او ‪،‬‬ ‫*ﯿ' ﯾ ﯿ ن‬ ‫)‬ ‫ڕﯾز‬ ‫رد وا‬ ‫) ڕا ‪E‬رزان‪،‬‬ ‫د ‪ %‬ت و ‪ Q.‬و‪ .‬ﯾ‬ ‫د ‪'($%‬‬ ‫ﯿ ‪ $‬ازا &وو و‬ ‫وا‬ ‫ر دوون؛‬ ‫ﯿن‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫‪ %‬رو ر ‪ ،‬ه و‪‬‬ ‫اﯿ‪،‬‬ ‫= ﯿ را‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫‪ $‬ر‪ ،‬زا‬ ‫ڕا‪E.‬ڕﯾ'‬ ‫‪ ,‬ﯿ ‪،‬‬ ‫‪ ‬را‬ ‫‪ $F H‬ت‪ ،‬ه و‪‬‬ ‫را‪ .‬ڕﯾ' و د رﯾ وا‬ ‫‪ ‬ران ‪ )  ! E= E‬ﯾ ﯿ ‪ J‬ﯿ و ڕا‪E.‬ڕﯾ'‬ ‫ڕا‪E.‬ڕﯾ'‬ ‫‪ :‬ﯿ‪ 5‬و … &‪.‬‬ ‫ڕﯾ‬ ‫ا ﯾ‬ ‫ڕا ‪E‬رﯾ و‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪&‬ا‬ ‫)‬ ‫ر‬ ‫و ‪( .‬‬ ‫‪ %‬رو رﯾ *ﯿ' ﯾ‬ ‫'‬ ‫ڕا ﯿ رﯾ ‪& ،‬ا‬ ‫د ‪  %‬از‬ ‫ه و ه و‪‬‬ ‫‪ %‬ر<و) ار ‪ %‬رو ر ‪& ،‬ا‬ ‫و‬ ‫*‪E‬و‪ %‬وا‬ ‫ڕ‪H‬ژا‬ ‫ڕا‪E$%‬و)‬ ‫‪ ! % E‬ر )‬ ‫و‬ ‫) ت ڕ‪' '‬ﯿ! ر د ‪.5‬‬ ‫ز و‬ ‫‪ E‬ﯿ‬

‫) و ر"‪‬‬ ‫‪5‬‬

‫رد‬

‫(‬


‫ڕا‬ ‫‪ ,$%E E‬ن ‪)” E‬‬

‫‪:*/‬‬

‫و‬

‫*‬

‫ڕا‪ $%‬و) “ *ﯿﯿ‪ E‬؟‬

‫‪& %‬ﯾ‪ I‬ﯿز ‪ E E‬آ ر و ه‪ E‬ڕا &ا‪.‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪% ،‬ﯿ‪@,‬‬ ‫)‬ ‫دژ ‪ %‬رآ ت و‬ ‫م ‪ ‬از<‪ ،‬د<ر)‪E‬ر =‪ I! E‬ه و ‪E E‬‬ ‫‪ .E‬و<‬ ‫ه آ‪E.  E . F‬رد<‪ ،‬را‪ $%‬و ڕوو ‪I‬‬ ‫‪E%‬ر ‪ %‬ر ﯾ دار ‪،‬‬ ‫‪E‬رد<وا ﯿ&ا‬ ‫‪ ‬ر ‪ E‬ه‪‬‬ ‫*ﯿ'‬ ‫ڕاد ‪ 8‬ﯾ‪.>'‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) د<ر ‪‬ﯾ'‪ I‬ه‪ <&'‬ڕوون و ه‪ <&'‬ﯿ و‬ ‫)‬ ‫‪% E‬‬ ‫دوو واژ ‪،‬‬ ‫آر د‬ ‫‪E!$‬ﯾ‪ ،E'$F‬آ‬ ‫‪ ‬ر‪،‬‬ ‫‪ % '.‬د آ ‪ >‬و ‪E H‬د< ‪E .>‬و وا ﯾ‪E‬ﯾ آ *ﯿ'‬ ‫د و‪ ‬ت‪ ،‬هﯿ‪O‬‬ ‫) ﯾ&ا دژ ‪(I.‬‬ ‫ه ﯿ‪ F‬ﯾ‬ ‫ﯾ )ﯿ@ و‬ ‫د ر و‬ ‫آ ‪ %‬آ ن‪ ،‬ه‪‬ز آ ن و د ‪  %‬آ‬ ‫* و ڕوا ﯿﯿ آ‬ ‫را و‬ ‫) د‪$'‬‬ ‫)‬ ‫ر= آ‬ ‫)‬ ‫ﯿﯿ ‪I ،‬‬ ‫)‬ ‫) ت د ‪ 8‬ڕ‪ .>‬وا‬ ‫از آ‬ ‫) ﯾ&ا‬ ‫د روو‬ ‫ﯿ ه وو‪‬‬ ‫=‪EI‬و ‪ E‬ه وآ ﯾﯿ&ا‪ ،‬آ‪E‬‬ ‫آ ‪!‬‬ ‫دژاﯾ‬ ‫‪E‬و‬ ‫د ‪ >%‬و ‪E‬ره‪E'( E‬ر ‪ E‬ﯿ د< ‪E‬و<‪ .‬و‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫ره (‪E'‬ر<‪ . ،‬ش ‪E‬و< آ‪ ! E‬ﯾ‪ >F‬ه ر ‪E (I.‬ﯾ‪E‬آ‬ ‫ره (‪E '‬آ‪ E‬ڕ‪ @I‬ت‪،‬‬ ‫‪% .E‬ﯿ ‪$‬‬ ‫)‬ ‫آ ‪‬ﯾ‬ ‫‪5‬‬ ‫د ‪ %‬ت‬ ‫د ‪'($%‬‬ ‫)و ‪I‬ر و‬ ‫‪ :‬د‬ ‫‪ %‬ر ‪ ‬از‬ ‫ره (‪& '‬ا ‪ &‬آ ‪ >‬و ڕا‪ $%‬و) ه‪<& ‬آ‬ ‫ﯿ! ڕ‪>‬؛ آ‪E‬‬ ‫‪E‬و<‬ ‫ره (‪ '‬ن‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دارا‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪.E$‬‬ ‫ڕا‪D $%‬ﯿ' ‪E ،‬ر=‪I‬‬ ‫زاد‬ ‫‪E‬ه < ‪ & E‬ون‬

‫‪6‬‬


‫ڕ‬

‫د‪‬‬

‫د و‬

‫آ ا‬

‫‪ ‬ر ‪=E‬ﯿ‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪<  E ،‬ڕ‪H‬آ&ا وا ‪* E‬ﯿ'‬ ‫)‪E‬‬ ‫ﯿ‬ ‫‪E$‬‬ ‫د<‪E%‬ت‪،‬‬ ‫‪ .‬ﯿ‪EQJ‬آ‬ ‫آ‪ ‬و @ دن‬ ‫د< ‪ $  E .>‬دا‪،‬‬ ‫زادﯾ ازا ‪ E‬و ) ‪E‬ڕ‪E < ‬راﯾ‬ ‫د ‪E%‬ت‪ ،‬آ‪ . E‬ﯾ‪ E‬دو ﯿ‬ ‫'‪Y‬ﯿ' آ‬ ‫‪ !% . %‬زارﯾ‬ ‫ه و*‪E‬ر)‪ - E‬د‪ ,‬آ ا‪%‬ﯿﯿ‪ E‬و<ك دوا د<‪EI$%‬وت‪E ،-‬و< آ‪H E‬ڤ‬ ‫=‪ ) ‬ﯾ و‬ ‫دد و ڕا‪‬‬ ‫ه زاران ز ‪M‬ﯿ و ‪‬‬ ‫) ‪ '$‬ڕوو دا) از و‬ ‫‪& E‬آ او ‪ ،‬هﯿ‪ O‬ار و ه‪P E‬‬ ‫آ‬ ‫د‪H‬ز‪ $‬و ‪.‬‬ ‫ڕا‪D $%‬ﯿ'‬ ‫داه‪'‬‬ ‫ڕ ‪ I‬د و د‪ ,‬آ ا‪ %‬و ه ‪ ‬و ڕﯾ آ ر و ‪ E‬ڕ< ‪ I‬د ‪E‬و<‬ ‫‪ ‬از‬ ‫رﯾ‪ ،[E$‬آ‬ ‫‪E‬ر=‪ E$%E‬و د<‪& E%‬اﯾ‪] E‬‬ ‫دوا ‪< ‬‬ ‫ر و ‪E) ،‬‬ ‫‪E%‬ره‪<&E‬دا‪.‬‬ ‫‪$F8E‬‬ ‫‪& %‬ﯾ‪ I‬ﯿ ‪$‬‬ ‫زاد و‬ ‫'‬ ‫آ اردا ڕ‪ P‬ژﯾ & و‬ ‫ڕا‪E$%‬و)‬ ‫ك‬ ‫زاد‬ ‫‪ ‬ان = و ردا؛ م = ر‬ ‫آ ارآ د ﯿﯿ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ $ E‬ا > و ڕ‪ 5 H‬و دﯾ ر‪I ،‬‬ ‫و ك * و ‪I‬‬ ‫د ‪'&$%‬ﯿ‪ ،5‬آ ) ت و‬ ‫‪ !‬ﯾ‪ I'$F‬ڕ‪ 5 H‬و آ د ﯾ‬ ‫زادﯾﯿ‬ ‫م‬ ‫د ژ‪ $'‬و ‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ %‬رد‬ ‫ر‪ 8‬ﯾﯿ آ‬ ‫‪ H‬آ‬ ‫‪8‬ﯿ ﯾﯿ ‪ ،‬آ‬ ‫‪ X‬ر @ ر و ‪8‬‬ ‫‪ ‬ر ‪8‬ﯿ‬ ‫) ‪ .‬ر‪>%‬؛ ه رو ه‬ ‫آ ﯾ‪Q‬‬ ‫‪& IFI‬وو و آ دوو‬ ‫‪H‬ﯾ‬ ‫آ ‪!‬‬ ‫ڕ !‪‬ﯾﯿ ‪ ،‬آ‬ ‫‪8‬ﯿ‬ ‫‪ .‬ر ‪<&.‬ر‬ ‫‪E‬ر ‪ &F)E‬آ ت‪.‬‬ ‫‪ $I‬ازا‬ ‫و دو ﯿ‬ ‫ه ﯾ ‪،‬‬

‫‪ %‬ر ﯾ داران‬ ‫‪ ‬ان آ ‪!‬‬ ‫' ڕ ﯿ و واو‬ ‫ڕا‪E$%‬و) دا‬ ‫)‪E‬‬ ‫آ‬ ‫و = ر‬ ‫‪ ‬ران‪،‬‬ ‫و ﯾ‬ ‫‪‬‬ ‫‪M‬‬ ‫درو ‪,‬‬ ‫‪ ‬ران ) ‪IWA /‬‬ ‫‪7‬‬


‫‪International Worker’s Association – AIT/ Association‬‬ ‫‪ (Internationale des Travailleurs‬د ر ‪‬درا و‪ " :‬ڕز‪ 8‬ر و‬ ‫‪ ‬ران ) ﯾ ن ‪E‬ﯾ ‪E‬رد<‪.">‬‬ ‫د ‪ ) $%‬د‬ ‫ﯿ‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫ورﯾﯿ آ ن‪ ،‬آ آ ‪q 8‬‬ ‫ڕ‪ I‬او‬ ‫‪X‬‬ ‫‪! 8‬ﯿ&ا‬ ‫م =ﯿ ﯾﯿ د آ ت‪ IWA/AIT .‬درو‪E $%‬و<‬ ‫‪ E‬آ ارﯾﯿ‪ I‬د‬ ‫) ار و ڕا‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫‪ 8 ‬ڕ آ ‪‬ﯾ‬ ‫‪ !‬ﯾ‪ @$F‬و‪ ،‬آ‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫واو‬ ‫ڕا ﯿ رﯾ‬ ‫‪ 8 ‬ڕ‬ ‫د ‪ I@J$%‬ت و‬ ‫ره (‪& '‬ا ڕوود<د<ن‪ .‬ه‪E‬ر‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫‪ 8 ‬ر‪ ،5I E8‬آ‬ ‫* ‪:‬آ ﯾ آ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ آ &ا‪ ،‬آ ‪!M‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ر و‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪ I$‬دﯾ ‪ E‬ﯿ‪ F. ،5‬ازﯾ& آ ‪ % ،>‬ﯾ و‬ ‫)‪E‬‬ ‫ڕ وا ون ‪ E‬آ راﯾ و ز‪&'‬ووﯾ‪F)E@. E‬ﯿ'ﯿ ن د<دا و آ دوو‬ ‫ڕا‪E$%‬و)‬ ‫‪E% I% . E‬ر<آ ‪E ،‬وﯾ‪E A‬و<ﯾ‪ ،E‬آ‪E) E E‬‬ ‫‪E‬و‪:‬و< وا ﯾ‪E‬آ دﯾ ‪.>F)E E‬‬ ‫‪ %‬ﯾ ﯾ آ‪$‬ﯿﯿ آ‬ ‫ڕا‪$%‬ﯿ&ا ه ن آ ر‬ ‫ڕا‪E$%‬و)‬ ‫)‪E‬‬ ‫وا ؛ دا) از ‪ '%‬وردارآ د آ رآ د و ه‬ ‫و‬ ‫و ‪!‬‬ ‫* و‬ ‫ﯾ ؛ ه رو ه‬ ‫‪E‬زا‬ ‫ڕ‪ I‬او‪ ،P 8‬دا) ازﯾﯿﯿ آ‬ ‫د د ﯿ ن ڕازﯾ@ ون‬ ‫‪M‬‬ ‫* و ر‪ 8‬ان‬ ‫آ و و‬ ‫‪E‬وا‬ ‫ر= از‬ ‫و ر‪ * ' 8 8‬ر و‪ P%‬آ آ ‪!‬‬ ‫‪ = $ 8‬رﯾﯿ ك‬ ‫دﯾ‪،( I‬‬ ‫دﯾ رﯾ‪ I‬دوو ) ره (‪ '‬ن آ ‪%‬‬ ‫آ و و‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ I‬اﯾ ‪ ،‬آ‬ ‫ﯿﯿ ‪ .‬ز‪H‬ر‬ ‫و‪:‬و<‬ ‫* و = راو= ر‬ ‫و‬ ‫ﯾ آ‪‬ﯿﯿ آ &ا‪ % ،‬ر ڕا‬ ‫آ ‪ %‬آن‬ ‫ك ﯾ ك ه رﯾ‪ I‬رﯾﯿ‪ I‬دن و‬ ‫و ڕا ﯿ رﯾ ‪،‬‬ ‫آ ‪‬ﯾ ﯿ‬ ‫) آ دن و‬ ‫داآ آ‬ ‫ڕ‪ I‬او ون‪ ،‬و ك آ ‪ % %‬ر ) آ ن‪،‬‬ ‫و‪&‬ا‬ ‫هو ش‬ ‫رژ و &‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ﯾ ‪.‬‬ ‫)‬ ‫م‬ ‫و‪&‬ا‪،‬‬ ‫وان ) ) ڕاآ‪F‬ﯿ& ‪.5‬‬ ‫آ ﯾ & آ و ؛‬ ‫و‬ ‫ڕ‪;‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ژﯾ &ا‪ ،‬د ‪ @$%‬ر‬ ‫‪ .‬رو رد‪ 8‬ﯾ‬ ‫‪8‬‬


‫‪ .‬رو رد و ﯿ ن ڕوود دا؛ ﯾ آ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ آ ن‪ ،‬ه ﯿ ر‬ ‫و آﯿ'‪E‬د‪H‬زﯾ *‪ '‬او ‪:‬ﯾ ن‬ ‫د ر‪8‬ﯿ‬ ‫ه‬ ‫‪ ‬ران‪ ،‬آ‬ ‫‪ %‬رو ر و ‪: ،‬وازآ او ‪ ،‬د ژ‪ $'‬و ؛ * وﯾ ن‬ ‫*ﯿ'‬ ‫وان‪،‬‬ ‫ڕش د آ و ؛‬ ‫) ت و‬ ‫‪&.‬اوﯾ ‪ $‬ڕ‪H‬ژا‬ ‫آ ‪‬ﯾ ﯿﯿ آ ن‬ ‫‪I‬‬ ‫ه و‪ ‬آ ﯿ ن‪،‬‬ ‫ڕ‪'$ I‬‬ ‫و ه ‪ X‬آ رﯾﯿ ك‪ ،‬م =‪‬ﯿ د ‪ 8‬ﯾ‪ ،5‬آ هﯿ‪O‬‬ ‫د د آ ت‪.‬‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫آ ‪%‬‬ ‫‪ ،P !'‬آ ه ‪$%‬‬ ‫آ ‪ ،P%‬هﯿ‪ O‬آ ت‪،‬‬ ‫داﯾ‬ ‫‪ I‬ت‪ .‬م ڕاه‪'‬‬ ‫‪ J%‬ردوو ‪ ) ،‬د ‪: * >%‬آ‬ ‫)‬ ‫د آ ت‪$$F8 ،‬‬ ‫)‬ ‫و‬ ‫ك ه ‪>%‬‬ ‫آ‬ ‫م و داﯾ ‪ .‬م = ر ‪ ،‬آ رزا ‪،‬‬ ‫‪ $%‬ﯾ‪F‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ش‪،‬‬ ‫‪%‬ﯾ‬ ‫ر= ‪ $%‬و‬ ‫ا ﯾ‬ ‫و‬ ‫ڕا‪ ،N‬آ ‪ %‬ﯾ‬ ‫) و‪,‬ن‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬و ڕ‬ ‫رد ‪) . $%‬‬ ‫د ) ‪'‬‬ ‫‪ %‬ر) دا‬ ‫) ‪ ,'$%‬ن ‪ X‬د آ ت!‬ ‫‪ X‬د آ ت! ‪>F.‬‬ ‫) و ‪ ,‬ن ‪ X‬د آ ت!‬ ‫زا‪ @‬و ‪ ,‬ن ‪ X‬د آ ت! * ‪:‬آ‬ ‫‪ %‬ودو ر‪5 8‬‬ ‫‪ ‬از‬ ‫ك‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ه وآ ‪،‬‬ ‫ڕ‪ I‬او‪ 8‬ل و آ ‪ ‬د‪ ,‬آ ا ﯿ‪ I‬آ ن راورد ‪ I‬ﯾ‪ ،5‬د ﯿ'ﯿ‪5‬‬ ‫ك م ه و‪ . ‬ﯾ!ﯿ‬ ‫ﯿن‬ ‫وا هﯿ‪ I$ O‬ه و‬ ‫آ‬ ‫م ‪‬‬ ‫ك‬ ‫‪ $‬ا‪5‬‬ ‫ﯿﯿ و‬ ‫ه ﯿر‬ ‫د ‪ %‬ر و‬ ‫وﯾﯿ آ &ا ڕوود دا‪.5M ! ،‬‬ ‫ڕ‪ I‬او‬ ‫آ‬ ‫آ رآ د‬ ‫هﯿ‪ ', % O‬ر‪ ,I‬ن ﯿﯿ ‪ ،‬و‪ I '‬ﯾ‪ ،5‬آ ‪ $‬ا ﯿ‪ 5‬م ‪ ‬ازا‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬ه‬ ‫‪ ‬از دﯾ ‪) .E‬‬ ‫ﯾ آ‪I‬ﯿ ن ! ڕﯾ‪5‬‬ ‫د‪ ,‬آ ا ﯿ‪ ،P‬آ دوا= ر‬ ‫ك آ رآ د آ ‪8 ‬‬ ‫آ آ‬ ‫‪E‬و<‬ ‫‪ '‬راﯾ ﯿﯿ ) ه رو ه ‪<  8E‬‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫ڕووﯾ ن‬ ‫د ر و‬ ‫) ‪ 8‬و (‪،‬‬ ‫ژ‪ ‬د ‪$%‬‬ ‫آ ‪%‬‬ ‫د<ر ‪ $%E‬و‬ ‫دا‬ ‫‪ ,‬ﯾ ‪ .‬د‪ ,‬آ ا‪%‬‬ ‫‪I$‬‬ ‫ور‬ ‫ار‬ ‫‪ I‬ن!‬ ‫‪ %‬ر و‬ ‫وا‬ ‫‪ '‬راﯾ‬ ‫آ ر & ‪ $‬و ‪ :‬وا‬ ‫‪9‬‬


‫‪.‬‬

‫ﯾن‬

‫رن! ‪E >F.‬وان @ ‪ !5$%‬آ ر آ ن‬

‫وان‬

‫‪ J‬ن!‬

‫‪ ‬ر‪ ،‬آ‬

‫رﯾ *ﯿ'‬ ‫آ ‪ %‬و ) ڕ‪‬‬ ‫‪ %‬و ‪ $‬آر‬ ‫ار‬ ‫=‪ I= @‬د‬ ‫ڕا‪ $%‬و) دا آ و و ‪،‬‬ ‫)‬ ‫و‪&‬ا ‪ >F8‬ه ‪ ‬آ ن‬ ‫ورﯾ&ا د ﯿ'&ر‪ t‬و ‪ %‬ر=ﯿ& در‪$‬؛‬ ‫) ا‪ !$.‬ﯾ‪ 5$F‬ﯿﯿ و ه و‬ ‫‪P'‬‬ ‫ﯿ و * ر ‪ %‬رد ‪،5‬‬ ‫‪ %‬ود و دﯾ رﯾ‪ I‬وادا‬ ‫‪I$%‬‬ ‫)ز‬ ‫آن‬ ‫‪I‬‬ ‫د ‪ .5‬م = ر ‪ ،‬د ز‪ 8‬داڕ‪;‬راو آ ن * ‪:‬آ د‪ ,‬آ ا ﯿ‪ ،P‬آ‬ ‫ﯾ آﯿ ن‬ ‫آ ك‬ ‫دا) از آ ‪‬ﯾ ﯿ دوو‪:‬‬ ‫آ ‪I %‬ﯿ ن‬ ‫=‪  .5' &‬دا‬ ‫زوو ‪5‬‬ ‫ڕا‪$%‬ﯿ&ا‬ ‫و و‬ ‫آ آ دوو‬ ‫ا ‪ 5‬هﯿ ا‬ ‫ه آ‪ F‬ن و ‪ I $%‬ران‬ ‫دوژ ‪ 5‬د ﯿ' ‪.>‬‬ ‫ه ‪ ،>‬ﯾ ن ﯿ و‪>‬‬ ‫‪ >F.‬دﯾ =‬ ‫) رد و ﯾ ن‬ ‫‪:‬ڕﯾ&ا رن‪ :‬وا‬ ‫ﯾ&ﯾ = ) ‪I‬‬ ‫‪ .‬ﯿ' د‪= ‬‬ ‫ه آ‪F‬ﯿ ن د ‪ >‬و‬ ‫رد وا @ و‬ ‫دوژ ' *ﯿ' ﯾ ﯿ‪ 5‬و‬ ‫‪ ‬دا‪! E= ،‬‬ ‫ڕوو!‬ ‫‪ I‬ا ) ﯾن‬ ‫&از ﯾ‬ ‫ار‬ ‫‪ $'‬و ‪.‬‬ ‫راو‬ ‫د ‪ $%‬وﯾ ) ﯾ و هﯿ‪P$ O‬‬ ‫ورﯾ&ا‪ ،‬ه ر ه و‪‬ﯿ‪ ! P‬وﯾ ‪ $‬و ره ‪ . I‬ردراو‬ ‫آ @ و و‬ ‫ره ‪$ ‬ﯿﯿ آ آ را‪،‬‬ ‫آ ر ‪ ،‬ه ر‬ ‫ه ﯾ ؛‬ ‫ز ‪M‬ﯿ ‪ P 8‬آ‬ ‫) و ‪ I‬ر و ‪ @$ %‬و‬ ‫رﯾ‪$‬‬ ‫آ ‪P‬‬ ‫) ! ز را‬ ‫ڕ‪;‬‬ ‫و‬ ‫آ ر‪ 8‬و ‪& 8‬او ‪،‬‬ ‫آ ‪ ‬رﯾ‬ ‫ﯾ ‪ ،‬آ ‪ ‬دا‪) ،‬‬ ‫ر‬ ‫د ‪ $I‬و ‪ %  .‬و دوو‪،‬‬ ‫*ﯿ' ﯾ ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ﯾ ك د ! هو ‪‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ . ،‬ﯾ ‪$‬‬ ‫دژ دوژ '‬ ‫ن ‪ ! E= 'Y‬و و ‪ I.‬و‬ ‫@‬ ‫‪ $‬ا‪5‬‬ ‫ه و ش ‪.5! M‬‬ ‫‪'(I.‬‬ ‫د آ ﯾ‪ ،5‬آ‬ ‫‪! M‬ﯿ‬ ‫‪E‬و ‪،‬‬ ‫‪<  8‬‬ ‫و‬ ‫‪ %‬ر و‬ ‫ه ر ڕ‪ I‬او‪. I‬ﯿ‪ F‬ﯾ ‪ . ،‬ﯾ ‪ E$‬ه ر‬ ‫‪8‬‬ ‫د د ‪ ،5‬و آ‬ ‫‪ ‬ران آ د ' و و‬ ‫ه ‪ ،5'M'(‬آ‬ ‫‪10‬‬


‫وان ‪‬ﯾ رﯾ &او‬ ‫آ رو ر ) ﯾ ن ڕا ! ن؛ آ‬ ‫‪،8‬‬ ‫ﯾن‬ ‫ﯿ‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر ) و ‪ I‬ر آ ﯿ &ا ڕاو ‪ 5$%‬و م ڕ‪ !‬ﯾ دا‬ ‫وان‪E) ،‬‬ ‫‪$%‬‬ ‫) ﯾ ن @ ‪5$‬؛ آ‬ ‫ه و‪ ‬آ‬ ‫‪>F.‬‬ ‫آر آن‬ ‫‪ J% ‬رد‬ ‫و‬ ‫‪ ' ‬راﯾ‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ﯾ ‪،‬‬ ‫دﯾ ‪.E‬‬ ‫آ ‪%‬‬ ‫‪،A . ‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬ه ن آ ر ﯾ آ‪. $‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ ‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر‬ ‫د ‪  %‬از‪P‬‬ ‫‪: ‬ﯾ !‬ ‫‪ ) ‬وش‪،‬‬ ‫د و ﯾ ك‬ ‫‪ ‬هﯿ‪O‬‬ ‫دﯾ ‪E‬دا و‬ ‫د ‪  %‬از‪‬‬ ‫‪$‬ﯿ ر‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾ ‪ ،‬وا‬ ‫ﯾ آ‪$‬‬ ‫آر‬ ‫‪< ‬ڕ‪H‬‬ ‫‪‬‬ ‫ر‪،‬‬ ‫ك )و‬ ‫‪& M 8 ) ‬ن‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دارا ‪،‬‬ ‫‪ %‬رو رﯾ&ا ‪:‬ف‬ ‫‪%‬ﯾ‬ ‫‪ $‬آ ‪‬ﯾ‬ ‫) ‪ @X‬ون و‬ ‫د‪P $%H‬‬ ‫‪ ‬و‬ ‫و ‪ 8‬زا‪&QX‬ا ؛ آ ر ﯾ آ‪. $‬ﯿ‪ F‬ﯾ ‪،‬‬ ‫‪ 8‬رﯾ ﯾ‬ ‫‪EX ‬ر &ارﯾ )‪ Iw‬ت(دا و ‪  E‬هﯿ‪O‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ﯾ ‪.‬‬ ‫‪ '‬آ ك ‪:‬ﯾ ن ﯿ ‪M‬ﯿ! را و ‪) ،‬‬

‫‪11‬‬


‫ﯾ‪#‬‬

‫ك‬

‫) ‪P‬‬ ‫‪;‬‬ ‫ڕا‪ ) $%‬و ‪ ،‬زاد‬ ‫)‪E‬‬ ‫ڕوا !‬ ‫ﯿ‬ ‫و ‪ 8‬و ‪،‬‬ ‫‪ ‬وا ﯿ' ‪ '. %‬او‬ ‫) وﯾ ن‬ ‫م ‪%‬‬ ‫ا دا‬ ‫‪ t‬ﯿ د و و ه ﯿر و و و‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫ڕ‪H‬‬ ‫ه وان‪،‬‬ ‫! واز‪‬‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪،‬‬ ‫ه ﯾ ‪E) .‬‬ ‫ك‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫) ﯾ ن م ه و‪$F8 ‬ﯿﯿ دا !‪‬ن؛ )‬ ‫‪* ،>‬ﯿ&ﯾ ‪E‬‬ ‫و‬ ‫ردا‬ ‫*ﯿ&ﯾ ‪ E‬هﯿ‪O‬‬ ‫د ) از‪>‬‬ ‫ڕز‪ 8‬ر‪ 8‬ر ‪ 8‬ڕ‪ .>‬ك ‪ .‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫‪ %‬روو ﯾ ‪ E‬د ر و )‬ ‫‪ >$%‬و *ﯿ&ﯾ ‪* Q E‬‬ ‫)‬ ‫‪ %‬ر ‪.‬ﯿ‬ ‫د ‪ $%‬و دات‪) .‬‬ ‫‪) !‬‬ ‫‪&.‬اوﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫و چ‬ ‫)چ ‪,%‬‬ ‫ﯾ ‪ .‬ڕ= و‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ڕا‪ 8‬ﯾ &‬ ‫‪>F.‬‬ ‫‪ >F8‬و هﯿ اﯾ‬ ‫د و‬ ‫( و ‪.‬ش ڕ‬ ‫د و‪‬‬ ‫ه ر ‪I%‬ﯿ‪; (> A‬د‬ ‫* ر وس د ‪ * ) 5$%‬ر وﯾ‬ ‫&اﯾ !‬ ‫د ‪) $%‬‬ ‫م '‪Y‬ﯿ' ﯾ د دات‪ :‬ڕز‪ 8‬ر ‪,‬‬ ‫‪ %‬‬ ‫‪‬ﯾ‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫‪‬ﯾ‬

‫ز‪H‬ر‪ % ،‬ر ڕا =ﯿ واز و‬ ‫ﯿ و ) و رﯾ‪$‬ﯿ ن‪ ،‬ا‬ ‫م '‪Y‬ﯿ'‬ ‫ﯾ د<ر دوو< و‬ ‫ﯿﯿ و ‪ .‬ﯾ ‪ @$%‬ون‪.‬‬

‫و ڕ ڕا ﯿ رﯾ‬ ‫ڕاد د ر )‬ ‫‪ PE‬و ڕوورا‪$%‬‬

‫ڕه‬ ‫ت )‬ ‫و‬

‫‪1902  %‬دا‬ ‫ﯾ‪ z‬ر )‪(Keufer‬‬ ‫و ‪ %‬زا‬ ‫ﯾ ‪. $‬ﯿ‪ F‬ﯾ‬ ‫‪ ‬او ه و( وا د و‪:>%‬‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫د و‪ ‬ت ‪ %‬رو ر‬ ‫‪ ‬و ‪ %‬ر‪ %‬ڕ ن ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫‪.‬ﯿ اﯾ‬ ‫‪,‬‬ ‫ه وڕ‪‬ﯿ‬ ‫&ا ه ﯾ ‪ .‬ز‪H‬ر‪P‬‬ ‫‪‬ﯾ‪$‬ﯿﯿ ن‬ ‫‪F ,F‬‬ ‫ڕا ﯿ ران‬ ‫) ‪ ‬ردا‬ ‫رژ و &ﯾﯿ ن د ‪.>‬‬ ‫‪12‬‬

‫ر=‬

‫وﯾ‬ ‫‪8‬‬ ‫رود‪)H‬‬

‫و‬


‫ه و‪$F.‬ﯿﯿ و‬ ‫ـ‪ ,‬و ‪  ،‬را ‪P‬‬ ‫‪‬وا ﯿ'‬ ‫‪‬م‬ ‫&ا ) ﯾ ن‬ ‫‪&X‬را‪%‬ﯿ‬ ‫و ‪ F.‬ﯾﯿ ن ﯾ‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫ه‪‬ز ن و ا و ‪ (‬وﯾ‬ ‫ڕا ﯿ ران‬ ‫‪ $‬و ‪ ،‬ز‪H‬ر‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫‪8‬ﯿ و‪$X 8‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫ﯾ ‚ﯾﯿ د و‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ن‬ ‫ران ه ﯾ ‪ .‬وان ‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿ ن ه رﯾ ر‬ ‫ك )و‬ ‫) ﯾن‬ ‫هﯿ‪O‬‬ ‫رو ر‬ ‫س ﯿﯿ ‪ H. .‬ﯿ‪ $‬رﯾ ‪ . ،‬ﯾ ‪) E$‬‬ ‫) ڕا ! ت ‪...‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪D‬‬

‫ر‪% %‬ﯿ‪ @,‬ت)‪(Marcel Sembat‬‬

‫‪E‬ش‬ ‫&ا‪:‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫و‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫او و‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ؟ وا ڕ‪‬‬ ‫")‬ ‫و = ر دا‪.‬‬ ‫او‪8‬‬ ‫ن و ڕ‪‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ‪ E‬ن و ‪X‬ﯿ&را‪%‬ﯿ‬ ‫ه و ‪ P$‬د و‪ ‬ت‬ ‫و‬ ‫‪ ‬ران ﯾ و‪E ،>‬‬ ‫= ر= ر ‪ .‬روو ‪I -‬ﯿ ن‬ ‫و‬ ‫هﯿ ا‬ ‫‪ J‬ن‪ ،‬ﯾ‬ ‫ن‬ ‫‪‬و ) ﯾ ن ‪E E‬را @‪E‬ر ‪ .‬ر‬ ‫ه ﯿ‪F‬‬ ‫‪&@X‬ر‪،>‬‬ ‫ن و ه‪‬ز‬ ‫و‬ ‫ﯾ‬ ‫دا‪ ) 8‬ار و ‪ .‬وان د ا ‪ . 5‬ﯾ &‬ ‫) ﯾ ن ﯾ آ@ ن‪.‬‬ ‫‪$‬‬ ‫م '‪Y‬ﯿ' ﯾ داو ‪،‬‬ ‫ڕ زا &ﯾﯿ ن‬ ‫‪ ‬را ‪P‬‬ ‫ران د ‪ 5‬و ه ر ‪ ‬ﯿ‪A‬‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) دژ‬ ‫)‬ ‫ﯾ ‪ %‬دا ر‬ ‫ﯾ ‪ %‬ﯾ ‪ .‬ﯾ ‪ @$‬و‪ ،‬داوا‬ ‫‪:‬ﯾ‬ ‫د ‪ @$%‬دن‬ ‫و و ‪‰‬‬ ‫‪% . ‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫د ن و ‪ FX‬ر د )‬ ‫وان &ات‪.‬‬ ‫دا) ازﯾﯿ‬ ‫و‬ ‫و ‪ !‬ﯾ‪ $F‬وﯾ‪،5‬‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ن د ‪, :5‬‬ ‫&ا‬ ‫و‪>‬‬ ‫ﯾ ‪ %‬ﯾ ن *‪ ‬دوو ‪ .‬د‬ ‫‪،5‬‬ ‫‪‬ﯾ ﯿﯿ‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫ن ‪‬ﯾ ر‬ ‫‪ $ %‬ﯾ‪%‬‬ ‫) ن *‪ @‬ﯾ‪5‬‬ ‫ر ر ڕ‪‬‬ ‫‪P%‬‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫ﯾ‬ ‫‪.> @.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ %‬ر &ر‪ >‬و‬ ‫‪13‬‬


‫ه ر ‪$ ‬‬ ‫ر‪P‬‬ ‫ه ‪ ;@‬ﯾ‪ ،5‬و‬ ‫‪ '‬راﯾ‬ ‫ت؟ ﯾ د ‪>‬‬ ‫ز‬ ‫‪ M‬ﯿ@& ﯾ‪* ،5‬‬ ‫) ن د ا ﯿ‪5‬‬ ‫ران( ه ر‬ ‫وان )) و‬ ‫‪@‬ﯿ و و ‪ % .‬و ه ر * و ڕ‪@‬ﯿ‪،5‬‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫ﯿن‬ ‫دا) ازﯾﯿ‬ ‫ت ‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿ @ و‪  E ،‬دوود‪‬‬ ‫دا ‪ .‬ﯾ ‪, E$‬‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر‬ ‫‪5'.‬؛ ﯾ‬ ‫ﯾ ‪ %‬دا ردا‬ ‫وان ﯿ‪5‬؟‬ ‫ر‬ ‫ﯿ‬ ‫د ‪ * . $%‬دا ﯿ‪F‬ﯿ‪ 5‬و‬ ‫ﯾ ‪ %‬دا ر ‪>‬؟‬ ‫ﯾ هﯿ‪ O‬ت ‪ .‬ﯾ ‪ '$‬و ‪ * P% ،‬ود‪‬‬ ‫ﯾ' و ؟ ﯾ هﯿ‪ O‬ت‬ ‫ا ﯿ‪ ) 5‬ن ﯿ‬ ‫ﯾ هﯿ‪ O‬ت‬ ‫م‬ ‫‪P %‬‬ ‫‪ Q.‬و‪ .‬ﯾ ن ‪ %‬ودو ر ‪ 8‬ﯾ‪5‬؟‬ ‫) اپ‬ ‫م ) اپ‪-‬‬ ‫‪ D‬ر‬ ‫و‬ ‫زﯾ ﯿ ن ‪ !.‬ﯾ‪ $F‬و ‪،‬‬ ‫ه ‪‬‬ ‫ﯾ&ان و‬ ‫) ﯾ ن ‪'‬‬ ‫‪ $‬ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫؛ ﯾ‬ ‫ر د‬ ‫‪ % .‬ن ڕا ‪ 5F‬و ) ﯾ ن ڕ‪ * !‬ر‬ ‫‪ %‬ر ‪ M‬ه وان‬ ‫ن؟‬ ‫زﯾ ‪ .‬ﯾ >‬ ‫‪ ) >‬ﯾ ن *‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ڕوو ﯾ‬ ‫‪>F.‬‬ ‫د ‪ ‹‬ﯿ ز) ا‪.‬ﯿﯿ ك‬ ‫ر م ه ﯾ ﯾ‬ ‫ڕ‪‬زان؛‬ ‫ڕا‪ $%‬و) )‬ ‫ﯿ و و ڕ )‬ ‫درو‪'$%‬ﯿ‪& F‬ا ه ‪ !‬ا‬ ‫‪% . ‬‬ ‫وان‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫*‪،>‬‬ ‫ﯿ ن‬ ‫‪&%:‬او ‪:‬‬ ‫‪ %‬ر ‪ M‬م ! ﯾ‪،5'‬‬ ‫ﯿن‬ ‫ﯿ ن‪ ) ،‬ﯾ ن ه و‪‬‬ ‫‪ '‬ر‬ ‫وا د ن ‪...‬‬ ‫ڕ ( ‪ $%‬و ﯾ ‪،‬‬ ‫*ر و‬ ‫ڕوو‬ ‫ﯿ‬ ‫رو رﯾ ن ‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿ ن‬ ‫ڕ‪ Y‬و‬ ‫م ﯿ‪ 5‬وا‬ ‫) ‪ ) P‬ن‬ ‫دن‬ ‫)ز‬ ‫ه ﯾ ‪ . .‬ﯾ ‪'$‬ﯿﯿ‬ ‫‪‬‬ ‫ر زووﯾ ﯿ ن‬ ‫ه و‬ ‫‪ ‬ران ‪ Œ (‬ر ‪،5'‬‬ ‫رو ر‬ ‫او‬ ‫و ڕ‪‬‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪'$‬‬ ‫ﯾ‬ ‫) ﯾ ن ‪ %‬ر ) دا) ازﯾﯿ‬ ‫‪ $‬ا ‪5‬‬ ‫&ا‪،‬‬ ‫ورﯾﯿ‬ ‫) ﯾ ن ‪E.‬ر<‪<&@.‬ن ‪.....‬‬ ‫‪14‬‬


‫و‬

‫ن د‪van de Velde & ‬‬ ‫د و‪:>%‬‬ ‫&ا د ‪>%‬‬ ‫‪ $) .‬ﯾ‬ ‫‪ ‬ر ‪‬ﯾ ر )‬ ‫*ﯿ'‬ ‫و‬ ‫‪E‬‬ ‫‪ ‬ﯾ ك‬ ‫و‪ ‬و‬ ‫ن‪ ،‬و‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪ '‬ر‬ ‫ت‬ ‫‪،‬‬ ‫)‬ ‫م ‪‬‬ ‫@ ن‪،‬‬ ‫‪ M 8‬و د< ﯿ'‪) ،5‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار ﯿﯿ ‪.‬‬ ‫‪ Œ ‬ن و ‪$ 8 Q.‬‬ ‫&‬ ‫‪‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫*‪ & E‬ر‬ ‫ڕا‪E$%‬و)‬ ‫‪ '‬را‬

‫‪‬‬

‫‪‬م‬ ‫* &ﯾ‪ = 5‬ر ‪ 8‬و ‪،‬‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫ﯾ' و ‪ ،‬ڕا‪$%‬ﯿﯿ‬ ‫)ڕﯾ‪ z‬رم(‬ ‫زﯾ‬ ‫دا ه ﯾ ‪* :‬‬ ‫ﯾ‪ $‬د ‪.‬‬ ‫و‬

‫) ‪‬و او‬

‫ه‪$F‬‬ ‫ﯿ• ر‬ ‫‪،‬‬ ‫' ڕ‬

‫‪ 8‬ل(دا‬

‫‪ .‬ﯾ ‪$‬‬ ‫)‪E‬‬ ‫ڕ‪!‬‬

‫ﯿ > ‪  %‬ڕا ردوودا‪ ! ،‬ﯾ‬ ‫‪M‬ﯿ ‪،‬‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫*ﯿ'‬ ‫ﯿ‪& F‬او ‪ ،‬م‬ ‫)‬ ‫ڕ !‪ ‬ا‬ ‫و ‪8‬ﯿ‬ ‫زاﯾ‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫و ‪.‬‬ ‫‪ &‬و د ر ‪$%‬‬ ‫ه و دوو* ر‬ ‫ڕووﯾ&ا ‪'$% @$F. ،>‬‬ ‫ر* و ﯾ‪ 5‬ه ‪ ‬ﯾ ك‬ ‫وا ﯾ‬ ‫ڕا ﯿ ر ‪،‬‬ ‫*‪:‬‬ ‫م *ﯿ' ‪>‬‬ ‫‪ PE ‬و ڕاد د ر‬ ‫ار‬ ‫ر* و !ﯿ ‪.>‬‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫ه ر ‪% .‬‬ ‫‪$‬‬ ‫د و‬ ‫م( او و ‪ ‬ران‬ ‫ر ) ر‬ ‫&ا‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ‬ ‫رو ر‬ ‫‪ J%‬رد‬ ‫‪، '%‬‬ ‫م ) @ وڕﯾﯿ‬ ‫و و‬ ‫‪ ,%‬و ‪ % $ 8‬ر و او‬ ‫ن‪،‬‬ ‫‪. ‬ر‬ ‫‪ '‬را‬ ‫ﯿ ن * ‪ ‬دوو ‪...‬‬ ‫د ر‪ ،5'‬ﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫] ه رو ه ) ‪ ,‬ن[‪،‬‬ ‫و ‪%‬‬ ‫‪ ‬وا ﯿ'‬ ‫ر و ‪. ،‬‬ ‫‪ $%‬و ‪ .‬ﯾ &‬ ‫‪:‬واز‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ Y. ،‬وا‬ ‫)‬ ‫سو‬ ‫رﯾ(‪ '‬و ‪ ،‬ه ‪ $%‬دن‬ ‫د‪ ,‬ا‪%‬‬ ‫ڕو ا ‪،‬‬ ‫‪15‬‬


‫داه‪'‬‬ ‫‪8‬ﯿ‬ ‫) ‪= ( E E‬‬ ‫د ﯾ& دات‪.‬‬

‫‪%‬ﯿ‬ ‫و ر‬

‫ڕا‪E$%‬و) ‪%‬‬ ‫‪ &.‬دات‪E) .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر و ه ﯿر و و‬ ‫‪ ‬د ت و‬

‫‪ %‬ر ژﯾ ر ) ‪& ‬ا‬ ‫‪ %‬ر زﯾﯿ‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪‬ﯾ ر‪8‬‬ ‫)‬ ‫‪>%‬‬ ‫ت ]‬ ‫‪ ،>'. %‬ه و‪ '‬دات و ك ڕ ‪ %‬رژ ‪‬‬ ‫‪ Y.‬وا و !‬ ‫واو‬ ‫ه ‪;@‬ارد &ا و‪ .‬ف[‪.‬‬ ‫‪ %‬رژ ‪ ‬د‬ ‫و ڕ ) ون و ) ڕا‪ 8‬ﯾ‬ ‫و ه ‪$%‬‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫*و‬ ‫ا ون د ت‪ ،‬ره‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫د ‪>%‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.>F) &.‬‬ ‫ه ژ ر‬ ‫او ﯾ زﯾ'&وو و ر* و ‪ ،‬و‪&‬ا ز‪H‬ر و‬ ‫ر ڕ‪‬‬ ‫‪ '$‬دا‪،‬‬ ‫م ڕ‪‬‬ ‫‪ F‬ر‪ $‬و ‪.‬‬ ‫ا ‪ ( >‬وﯾ و ڕا‪$%‬‬ ‫ه ﯿ‪ F‬ه ر ‪ F.‬و ‪5‬‬ ‫ﯿ' ن ]‬ ‫داه‪ '‬ر و‬ ‫‪%‬‬ ‫‪& . % ‬ن ‪E‬‬ ‫' ‪5‬ود ا‪5‬‬ ‫ون و ه و ش ه ن[ )‬ ‫) ﯾ ن ' ‪،5'%‬‬ ‫‪ & 8 .‬ﯾﯿ و ‪ ‬وا ﯿ'‬ ‫*‪:‬‬ ‫ه‬ ‫‪ ‬از‬ ‫‪ ‬ان ) ﯾ &ا‬ ‫&ارﯾ@ ن و‬ ‫= راو= ردا‬ ‫*‪:‬‬ ‫) ﯾ ن ر ن‪.‬‬ ‫‪ .‬رو رد ﯾﯿ‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬ر د‪‬‬ ‫(! ‪) ،E E < ‬‬ ‫ﯿ د و ‪ ،‬ﯾ ردان و ر دن‬ ‫‪X‬‬ ‫ه ﯾ ‪ ) :‬‬ ‫‪ (‬و‬ ‫راﯾ‬ ‫) ڕ‪‬‬ ‫‪ $ E‬ور‬ ‫د ا ‪>‬‬ ‫د ت‪.‬‬ ‫‪ ' . ، %‬ر‪I‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ $%‬ﯾ‪F‬‬ ‫‪&'‬ر‪ $‬و ؛ )‬ ‫م ڕ‪H‬‬ ‫داه‪. '‬‬ ‫ر‬ ‫و ڕ‪‬‬ ‫‪%‬ﯿ‬ ‫داه‪'‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) دا‪ ،‬هﯿ‪ O‬ت‬ ‫)‬ ‫)) د(‬ ‫ر= ‪ $%‬و ‪! 8‬‬ ‫ك ﯿﯿ ‪* ،‬‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫ورﯾﯿ‬ ‫ك ه رﯾ ر‬ ‫ه رﯾ ر ‪ .‬م دووا‬ ‫هو‬ ‫رژ و &ﯾﯿ‬ ‫ه ﯿ‪F‬‬ ‫د ن‪:‬‬ ‫ﯾ &‬ ‫ن و ه رﯾ ر‬ ‫ڕا‪ $%‬و) دا‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪%‬ﯿ ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ) ﯾ و *‪:‬‬ ‫‪F‬‬ ‫دن و ر و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬


‫ﯿ‬ ‫ڕ ‪&8‬اد‬

‫)‬ ‫‪.5‬‬

‫‪.‬ﯿ‪$‬‬

‫‪' ( .‬‬

‫دوو‪:‬ﯾ‬

‫و ه ود‪ ‬داﯾ ‪،‬‬

‫‪8‬ﯿ ‪H‬د و ‪ F ‬و‬ ‫‪H‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪،‬‬ ‫م = ر ‪) ،‬‬ ‫& د ‪ $%‬ﯾ و ‪:‬واز د‪ ,‬ا‪%‬ﯿز د ﯾ ڕز‪ 8‬رد ت‪.‬‬ ‫) ون‪ ) ،‬ا‪ ) E$%‬ﯾ د ت و‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ردا ك ‪X‬‬ ‫* ن‬ ‫‪ .‬ر‪‬ز ر‪ ،‬ك ‪ X‬د ت‪،‬‬ ‫ف‬ ‫‪ J%‬رد‬ ‫‪=E‬ﯿ‬ ‫‪‬ﯾ ردان ‪ IE‬ر ! ‪ .>‬م ر ‪،‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫)‬ ‫‪P‬‬ ‫‪:‬و د ‪ >‬و‬ ‫‪‬ﯾ ﯿ‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫‪ D‬و)‬ ‫‪X‬ﯿ‪H‬دا‬ ‫ن‪=E ،‬ﯿ‬ ‫‪H‬‬ ‫وز‬ ‫‪ %‬ره ‪ &‬دات‪،‬‬ ‫‪& E E‬ا‬ ‫رو ر‬ ‫زﯾ @ )‪ A‬و ‪& E ‬ا‪،‬‬ ‫*‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رد وا‬ ‫ر @ ‪ >‬و ‪E‬و ه ﯾ‪E‬و< ‪&.‬اوﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫دا ﯿ'@ ‪.5‬‬ ‫‪!‬‬ ‫كو‬

‫‪17‬‬


‫رو رد ' ر & ﯿ‬

‫و(‬

‫داراﯾ ]دارا ‪+‬ون[‬

‫رﯾ از ن‪،‬‬ ‫‪ %‬رو & ‪١٨٤٨‬دا‪،‬‬ ‫و ر‪،‬‬ ‫‪N% M .‬‬ ‫و ڕ‪ ‬ﯿ ن ه و‪ * ،‬ر ون دان و دا‬ ‫و ت ه‪$F‬‬ ‫* & ) @ و ڕا ‪ ،‬در‪H‬ز‬ ‫‪ '‬راﯾ‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫'‪،5‬‬ ‫‪ .‬ڕو‪.‬ﯿ'‬ ‫ڕ‪ * !‬ر ﯾ ك‬ ‫و ‪:‬واز ‪ ،‬و ' دوا د‪H‬زﯾ' و‬ ‫ڕﯾﯿ ‪ .‬ڕﯾ‪$‬ﯿ'!( وزن )‪ (Rittinghausen‬ﯾ ‪P‬‬ ‫م‬ ‫‪H‬ڤ‬ ‫‪ F.‬و '‬ ‫و و‬ ‫ڕا ﯿ رﯾﯿ‬ ‫و ‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫ﯾ&اﯾ‬ ‫ڕ‪ * !‬ر‬ ‫و‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ $‬د زا ؛ ‪E‬و و ‪& 8 .‬‬ ‫و ‪.‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) "دا د‪H‬زﯾ‬ ‫" ‪ '‬راﯾ‬ ‫م ‪$X 8‬‬ ‫دﯾ و ‪H . ،‬د‪H‬ن )‪ (Proudhon‬ڕ‪ ‬و ‪& %‬ﯾ ﯿ ‪$‬‬ ‫‪:‬ﯾ‬ ‫و *‬ ‫ورﯾ‬ ‫‪X‬ﯿ&را ﯿز‬ ‫‪'F.‬ﯿ ر د و ‪.‬ﯿ ا و‪،‬‬ ‫وا‬ ‫‪ %‬ره ‪&‬ا ‪>F8 ،‬‬ ‫و‬ ‫‪$‬‬ ‫ڕا ﯿ رﯾﯿ‬ ‫ز‪H‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ ن‬ ‫او‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫‪&.‬ا‬ ‫د ) ‪: '‬و ‪8 .‬‬ ‫او‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫‪' ( .‬‬ ‫‪ 8‬ر ر‬ ‫ورﯾ ‪،‬‬ ‫‪&X‬را ﯿز‬ ‫ﯾ@ ت و ‪PE E‬؛‬ ‫ه ر ر‪‬‬ ‫‪& M‬ا‬ ‫‪E‬‬ ‫‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ‬ ‫ﯾ ‪،‬‬ ‫[ و د و‪ ‬ت ه ر‬ ‫]) @ و ڕا‬ ‫‪!‬‬ ‫و‪‬‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫‪$%‬‬ ‫ر د‬ ‫م ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫‪' (I. E‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫د و‪ ‬ﯿ‪A‬‬ ‫ر ‪ %‬ر ن و زﯾ @ )‪F‬‬ ‫‪ ‬د *‪.5‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دارا ن‪،‬‬ ‫‪!‬‬ ‫م ‪ 8 ‬ڕا ‪،‬‬ ‫ا دا و‬ ‫‪‬م‬ ‫‪!‬‬ ‫م‬ ‫) د‬ ‫‪ .‬ﯾ >‪،‬‬ ‫ز ﯿ'‬ ‫‪ 8 ‬ڕ‬ ‫‪‬ﯾ ر دوا= ر‬ ‫‪  %‬و‬ ‫ر ‪%‬‬ ‫م‬ ‫‪& M‬ا‬ ‫‪E .> ' ) ‬‬ ‫‪ ‬ر<‪.‬‬ ‫*ﯿ'‬

‫‪18‬‬

‫‪ .‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫‪:‬ﯾ ن‬ ‫ﯾ دا و‬ ‫‪ &@ M‬ن‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر ﯾﯿ‬


‫' )‪E‬و‬ ‫) وﯾ ك‬ ‫*‪ ‬د‬ ‫‪، ‬‬ ‫ه ن‬ ‫)‪,‬‬ ‫و ‪:‬‬ ‫د ‪ &J$%‬ت‪ ،‬م ‪ 8 ‬ڕ د روو ﯿﯿ ش‪،‬‬ ‫دو ﯿ‬ ‫‪ ‬از‬ ‫ر د‬ ‫ن و‬ ‫دو ﯿ‬ ‫‪ '(I.‬ر‬ ‫) ار و را د ‪  .> @J$%‬دا‬ ‫‪‬ﯿ‪ ،E‬د ‪ $8‬و ‪ . ،‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫د و‪ ‬ت‪،‬‬ ‫‪ %‬ر‪ H‬ﯾ‬ ‫د ‪'($%‬‬ ‫‪E‬ر ر‬ ‫‪D‬‬ ‫*ﯿ&‬ ‫ر &‬ ‫د<و‪E‬ت ﯾ ‪ 8‬ڕﯾ'‬ ‫د ‪ $%‬ر‬ ‫‪ 8 ‬ڕ‬ ‫‪ 8 ‬ڕ‬ ‫‪ %‬ر ) ا‪$%‬‬ ‫ﯾ‪  :5‬دا ‪D‬‬ ‫د<و‪E‬ت‬ ‫ر‪ 8‬و‬ ‫را‬ ‫ره (‪ . ، '‬ﯾ ‪ E$‬ڕ‪‬‬ ‫ﯿ ﯿز‬ ‫‪ %‬ود‪،‬‬ ‫ره (‪ '‬ن‬ ‫و ‪ 5 ' :‬و ‪=E‬ﯿ‬ ‫ر)‬ ‫ره (‪ '‬ن ‪ %‬ﯿ ﯿ ‪$‬‬ ‫‪ & M‬در‪ . ،>‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫وڕ‪H‬‬ ‫د و‪ ‬ﯿ‪A‬‬ ‫‪ ‬د‬ ‫ه وان ‪... >‬‬ ‫)ه ر و ز ( و‬ ‫م ‪ 8 ‬ر د ‪.>‬‬ ‫=ﯿ ﯿ‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫ر ڕ‪H‬ژا دا‬ ‫داراﯾ د ‪ &J$%‬ت و‬ ‫& و‬ ‫‪‬‬ ‫ر‬ ‫ر و‪A.‬‬ ‫ره (‪ '‬ن‪،‬‬ ‫را‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫دژ ‪ %‬ر ﯾ داران و‬ ‫ﯿ ن ]ا ‪$‬ﯿ ز< ن[ ر ر د ‪& %‬ر‪ '‬و ‪،‬‬ ‫د ‪>‬؛ ر رﯾﯿ‬ ‫‪ 8‬ڕد ‪ >‬و‬ ‫ڕا رﯾ و د ‪&  %‬ارﯾ‬ ‫ڕ واﯾ ﯿﯿ ن‬ ‫‪ %‬ر ره‬ ‫‪ %‬ر ﯾ ‪ 8‬زار‬ ‫ه‬ ‫‪ & 8.‬ﯾ ك‬ ‫دز ه‪E‬ژ رد< ‪ .>‬م = ر ‪،‬‬ ‫دﯾ ‪ E‬ه ﯾ ‪،‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ر‬ ‫ز ﯿ' ڕ ) ‪ $F8 ،‬و‬ ‫‪P‬‬ ‫د د ﯿ‪،5‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‪ 8‬د<رﯾ &< ﯾ' د ر و ‪.‬‬ ‫ه ﯿ‪F‬‬ ‫ڕ‪H‬ژا‬ ‫‪‬‬ ‫و‬ ‫ه و ‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫‪ >F8‬م ه و‪، ‬‬ ‫‪ ‬ر‪،‬‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪P‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ن‪.‬‬ ‫‪ & M‬در‪) ،5‬‬ ‫‪ ‬د‬ ‫د‬ ‫‪ .‬ر ‪ &.‬دات و‬ ‫ه‪‬ز و ه ﯿ رﯾ )‬ ‫ڕا‪ $%‬و) د ‪!>‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ داران و‪ ،‬و ش )‬ ‫‪ %‬ر ﯾ‬

‫‪19‬‬


‫‪F‬‬ ‫دﯾ(‪'‬‬ ‫و وﯾ ‪$‬‬

‫ه‬ ‫دو ﯿ‬ ‫‪ ‬د‬ ‫ر‬ ‫‪‬م ‪ 8‬ر ‪‬ﯾ ر‬ ‫ر=‬ ‫كه‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫‪ $‬د ‪ . ،‬ﯾ ‪* E$‬ﯿ'‬ ‫' @‪ ‬و ز ﯿ'‬ ‫‪‬ﯾ ﯿ&ا‬ ‫‪‬‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر وڕوو و‬ ‫د ‪:>'(@$%‬‬ ‫ر‪ .‬د‬ ‫ه و‪‬‬ ‫ﯿ‬ ‫د‪ F. '‬و ‪ . ،‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫‪8‬ﯿ و‪$X 8‬‬ ‫‪.>$% @@$F.‬‬ ‫)‬ ‫و ا و ه و‬ ‫)‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫'ﯿ ‪M‬ﯿ! را &ا‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر ‪‬ﯿ'‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ * E$‬و هﯿ ا )‬ ‫ه ‪F‬‬ ‫ت‬ ‫وا ‪ ،‬هﯿ‪O‬‬ ‫*‪:‬‬ ‫' ‪* ،>'D‬‬ ‫ز و ‪ ،‬در‪;‬‬ ‫‪‬‬ ‫د‬ ‫ڕﯾ‪ > 'F F‬و ه و = ر‪P‬‬ ‫) ﯾ ن د د ن‪.‬‬ ‫ژﯾ‬

‫‪20‬‬

‫ن‬


‫‪ .‬ڕش‬

‫ڕ‪0‬ژا ﯾ‬

‫ره ‪/‬‬

‫* و‬ ‫ڕ‪ . ،t‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫د و‬ ‫ه رو ك ‪ 8 $F.‬ا‪،‬‬ ‫‪!‬‬ ‫‪ '%‬وردار ر ن و ڕ‪‬‬ ‫*‬ ‫ز ن =‪!‬‬ ‫دا) از ‪-‬‬ ‫=‪ = @‬د‬ ‫ز ﯿ'‬ ‫و<‬ ‫‪ F.‬و ! و ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫م ﯿ ‪H‬‬ ‫‪ X‬و‬ ‫‪ E‬ڕ‪!‬‬ ‫‪ ,‬ﯿ ن ه ‪.>‬‬ ‫ﯾ‬ ‫ڕا‪ ) $%‬ﯾ‪) .E‬‬ ‫)‪E‬‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫‪ ‬از‬ ‫‪E E' 8‬ر‬ ‫و‬ ‫راﯾ‬ ‫) ڕ‪‬‬ ‫ڕا‪$%‬ﯿ&ا ﯿ ‪ X E H‬اوا‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪،‬‬ ‫را د ‪ ،>‬د ‪$‬‬ ‫د ﯾ‬ ‫*‪:‬‬ ‫‪H‬ﯾﯿ ‪،‬‬ ‫ه و‪$F.‬‬ ‫=‪ ' !‬و‬ ‫* و‬ ‫ارﯾ@ و و‬ ‫‪ %‬ره ‪&‬ان و‬ ‫ه‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫‪ ( .‬ﯾ ك‬ ‫‪،‬‬ ‫‪‬ﯾ‬ ‫ه و ﯾ‬ ‫‪ '‬ز‬ ‫د ‪ >‬و ه و ‪ $ P H‬ا ‪>‬‬ ‫‪) '‬‬ ‫ﯿ ش و‪&‬ا‬ ‫‪&@.‬ات‪.‬‬ ‫د ) از‪8 ،>‬‬ ‫و= ر‬ ‫)‬ ‫د ﯾﯿ‬ ‫‪!‬‬

‫د ‪ %‬زﯾ ژ‪) ‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪E‬‬ ‫ت‪.‬‬ ‫ك ر ڕ‪H‬ژا دا ‪ .‬ﯾ&ا‬ ‫‪ $‬ﯾ‪  5‬ردا‬ ‫داه و‪،‬‬ ‫‪M 8‬‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪$‬ﯿ‬ ‫ﯿ‬ ‫&ا‬ ‫د ﯾﯿ‬ ‫ر‬ ‫*‪:‬‬ ‫او‪P 8‬‬ ‫‪ ' ‬ﯾ&اﯾ ‪ :‬ڕ‪‬‬ ‫ه ' ‪ F.‬و‬ ‫&ارﯾ& ن‪* ،‬ﯿ&ﯾ ‪ . E‬ﯾ ‪'$‬ﯿﯿ‬ ‫‪ ‬ر ‪ '',‬و ‪ .‬م = ر‬ ‫‪‬ﯾ‬ ‫‪ 8 ‬ڕ ‪ 8‬ور‬ ‫ڕوودا‬ ‫رﯾﯿ‬ ‫ا‬ ‫ه و‬ ‫‪& ‬ا د ژ‪ 5‬و‬ ‫اوا‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫‪ $ ‬د ‪ D $‬ر‬ ‫رد ‪ % >%‬ودو رد ‪ 8‬ن؛ م = ر‬ ‫‪E . $ ‬م = ر< د ﯿ'ﯿ‪5‬‬ ‫داه و د ‪ D $‬ر‬ ‫داه و و‬ ‫د ‪ >%‬و‬ ‫ا ﯾ ‪ %‬ر‪ %‬وڕه‪ '‬را‬ ‫ڕا‪ $%‬و)‬ ‫)‬ ‫‪ $ ‬و‬ ‫ك ‪&.‬اوﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫هو ت‬ ‫ر د‬ ‫‪M .‬‬ ‫داه و &ا ه ﯾ ؛‬

‫‪21‬‬


‫م ‪ X & M 8‬اوا‬ ‫‪‬‬ ‫‪PM‬‬ ‫&ا د ت و‬ ‫ار‬ ‫‪‬‬ ‫دﯾ& د ‪8‬ﯿ در‪،>‬‬ ‫د ‪.>‬‬ ‫ر= ‪$%‬‬

‫ردا‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ر و‪ @F.‬د دوو =‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫‪ @%‬ر‬ ‫‪ '.E‬ودا د ‪،>‬‬ ‫رژ و & ڕ‪H‬ژا دا‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر‬ ‫ر* و و‬ ‫‪ % '. $‬د ‪،>‬‬

‫د ‪ " 5‬و ڕ‬ ‫‪P %‬‬ ‫‪D ،E E <  8‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ﯾ ] ) ازﯾ ر ه و ﯾ هﯿ‪، [5Y‬‬ ‫)‬ ‫و ڕﯾﯿ ن‬ ‫وان ) ازﯾ ر‬ ‫و درو‪، $%‬‬ ‫‪ .‬چ و ه ‪ ‬ن‪ .‬ه ‪@‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A.‬‬ ‫‪‬م‬ ‫ر= از !‬ ‫‪5 $‬‬ ‫ه و‬ ‫‪ & %‬و‬ ‫ر ‪ 8‬ور‬ ‫م‬ ‫‪& M‬ا‬ ‫س‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫)‪ ‬و و‬ ‫ﯿﯿ‬ ‫وا‬ ‫[‪،‬‬ ‫ﯾ@‬ ‫داراﯾ‬ ‫& و‬ ‫]ه ‪‬‬ ‫‪$‬‬ ‫@ ن و ‪ * E‬و ڕوا د‬ ‫ﯿ ن د‪‬‬ ‫و‪ '‬د‬ ‫ه ر ه ‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ %‬ر‪ %‬وڕه‪ '‬ردا دا ﯿ‪،5F‬‬ ‫م‬ ‫‪& ‬ا‬ ‫ﯿﯿ ن ‪ PE‬و رد ‪.> 8‬‬ ‫ر و‪ YF.‬و‬ ‫‪ %‬ر ﯾ داران‬ ‫ر رﯾﯿ‬ ‫]=ز •[‪،‬‬ ‫ﯿﯿ‬ ‫‪ F.‬و '‬ ‫) ‪$‬‬ ‫دوا‬ ‫) ا‪ 8 $%‬ور‬ ‫‪ $‬د ' و و ڕ‪!‬‬ ‫د ن‪.‬‬ ‫‪8‬ﯿ‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬ژﯾ و و زوو '‬ ‫ر و ‪) ،‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪ .‬ر ‪ &.‬ر‬ ‫ڕ !‪‬ﯾ و ر *ﯿ' ﯾ ﯿﯿ ؛ )‬ ‫ﯿ رﯾﯿ و ‪ .‬د ‪$‬‬ ‫ﯾ&ا‬ ‫*ﯿ' ﯾ ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ڕش و )‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪) ،‬‬ ‫ر و =‪ @= @‬و و ؛ )‪E‬‬ ‫ﯾ&ا‬ ‫‪ & M‬در‪ >‬و‬ ‫ڕ‪H‬ژا‬ ‫ر‬ ‫‪<  8‬‬ ‫*ﯿ' ﯾ ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ‪ %‬ر ﯾ دار ‪.‬‬ ‫‪E‬رد<وام و ‪ =.‬و‪ ‬ﯾ‬ ‫ه‪ ‬‬ ‫ر و ﯾ ‪،‬‬

‫ڕا ﯿ ران ) ‪ '‬ران( و د ‪ ; $%‬ان و ‪. .‬‬ ‫‪22‬‬


‫ن‬

‫ڕا‪ $%‬و) د‬ ‫)‬ ‫و & ‪ %‬ﯾ‬ ‫د‪ ,‬ا‪، %‬‬ ‫ر‬ ‫‪D‬‬ ‫) ﯾن‬ ‫وا ڕاه @ ون‪،‬‬ ‫م ﯿ ‪ !M‬را‬ ‫‪ ‬ر ‪! 8‬‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪ H.‬ﯿ‪ $‬رﯾ ﯿ‪ &@ F‬ن؛ ه و‬ ‫ورﯾ&ا‬ ‫ار‬ ‫)‬ ‫دات و ڕ‪!‬‬ ‫د‪ ,‬ا‪%‬‬ ‫ر‪ * ،‬و ڕوا چ ر‪ ‬دﯾ ‪E‬ﯾ ن ‪ ‬د ‪>‬؟‬ ‫‪ 8‬و‬ ‫ﯿ ‪M‬ﯿ! ران ‪ %‬و ﯾ‬ ‫ر= ازﯾﯿ‪ A‬زﯾ‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫وان‪،‬‬ ‫ر و ﯾ !‬ ‫ش ه ر‬ ‫ڕا‪ $%‬و) د ت‪،‬‬ ‫)‬ ‫ڕ‪H‬ژا‬ ‫ه‪‬ز و‬ ‫ر و ﯾ ‪،‬‬ ‫د !( ون‪،‬‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ڕا‪ $%‬و) و ‪ % ،‬ر‬ ‫)‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫*ﯿ'‬ ‫ﯾ ن د ‪ .>‬د زا ‪5‬‬ ‫ز‬ ‫وان و ‪F ‬‬ ‫‪ * ‬و‬ ‫و‬ ‫)‬ ‫وز‬ ‫‪ %‬ر* و‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫‪* '$ @$F.‬ﯿ'‬ ‫*‪ ‬د‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫) ‪ % ،‬ر‬ ‫واو ﯿ د و‬ ‫ز‬ ‫*‬ ‫واو =ﯿ واز و ز ﯾ ‪.‬‬ ‫‪ !‬ﯾ‬

‫‪23‬‬


‫‪+‬ﯾ‪+1 2‬و‬ ‫‪D‬‬ ‫‪$‬‬

‫دن ‪ %‬ر ‪ .‬ﯾ ‪$‬‬ ‫وا ﯾ ‪'F.‬ﯿ ر د‬ ‫ر* و‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪.‬ن‬

‫دن و & ‪!F8‬ﯿ‬ ‫)‬ ‫‪ ‬دا ﯿ و ‪ .E$ 8‬دن و‬

‫و‬

‫و ‪،‬‬ ‫=‪‬‬

‫‪ 8‬ر ‪!M‬‬ ‫ﯾ' ‪:‬و ‪،‬‬ ‫‪ 8‬ر ) ت‬ ‫ڕا‪$%‬ﯿ&ا‬ ‫‪ ،‬هﯿ‪P$ O‬‬ ‫ﯾ‪Q‬‬ ‫‪( ، ! &‬زر و و ر‪ ' 8‬د‪& H‬ا وا‬ ‫و‬ ‫‪$ %‬‬ ‫ن‬ ‫‪H‬‬ ‫(‹ دو ﯿ ﯾ‪E‬دا د ‪ $'‬و ؟‬ ‫ﯾ‪Q‬‬ ‫‪ *  !$‬ار‪:‬ق داد زن؛ د '‬ ‫‪$%‬‬ ‫ﯿ&ا‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﯿ د ‪E‬و<ﯾ ن د ‪ &$%‬د ن‪،‬‬ ‫‪ &‬؛ ا‬ ‫‪ $X 8‬ر ڕ ‪ 7‬و‬ ‫د ا ‪ 5‬داه و (‪ YF. ''‬وﯾ ن و‬ ‫* وﯾ ن د ‪،> $%‬‬ ‫@ و ڕ‪' ‬ﯿ ن د ‪.5'(@$%‬‬ ‫د ا ‪ 5‬هﯿ‪ O‬ه‪ E‬‬ ‫‪‬م ) ت‪،‬‬ ‫‪ $ %‬د رد‬ ‫د )‬ ‫دوو ر‬ ‫ه ‪‬و ژوو وﯾ‬ ‫)‬ ‫ژﯾ‬

‫دوا ) ﯾ&ا د ه‪ E$'‬ون!‬ ‫‪ % $‬ﯾ‬ ‫‪.‬‬ ‫و زوو ‪F ،5‬‬ ‫‪ >F‬و د ﯾ‬ ‫‪ 8‬ر ر و‬ ‫ر و ه‪‬ز‬ ‫و‬ ‫&ا درو‪ &$%‬ت‪.‬‬

‫‪ ...‬ڕا‪$%‬‬ ‫ت ‪ X‬ر‪ '‬ر ژﯾ‬ ‫و ﯾ !‬ ‫دن زﯾ'&وو‬ ‫‪) ...‬‬

‫‪24‬‬

‫و ‪%‬د‬

‫ن‬ ‫و ﯾن‬ ‫)‬

‫‪‬ﯿ‪ ) ،5‬د‬


‫ڕ‪+5‬و‬

‫‪34‬ان‬ ‫م‬ ‫&‬ ‫ﯾن‬ ‫او ‪.‬‬ ‫‪$‬‬ ‫و‬ ‫)‬

‫‪ .‬ﯾ ‪ % E$‬ر‬ ‫س ﯿﯿ ! ه‪$F‬‬ ‫‪E‬ش ‪ E E‬ﯿ‬ ‫‪‬م‬ ‫ه و‪ ‬ن ﯿ‪&@ F‬ر‪* ،>‬‬ ‫ه‬ ‫ر ‪،>‬‬ ‫‪$F.‬‬ ‫و‬ ‫& ن ‪F‬‬ ‫‪:‬ر‪&‬ا ر ز‬ ‫‪ X‬رﯾﯿ‬ ‫‪ %‬ردا ‪'. %‬‬ ‫و ‪ ،‬ﯿ ‪: E H‬واز و درو‪$%‬ﯿ ن‬ ‫‪%‬ﯾ‬ ‫‪‬وا ﯿ' زا‬ ‫‪$%‬‬ ‫‪ E ‬ﯿ ه و‪‬ﯿ ن‬ ‫‪& 8.‬‬ ‫ڕش ﯿﯿ ‪ ،‬ه‬ ‫رز دوو و ‪ .‬د ‪ . 5‬ﯾ >‬ ‫‪ 8‬ڕدا )‬ ‫ڕ و‪‬‬ ‫در‪;‬‬ ‫‪,‬ن‬ ‫دا) زﯾﯿ‬ ‫ر= ن و ه ‪ &F.‬ون‬ ‫د ‪ .5&$%‬د ‪ 5‬ه‬ ‫) ‪ D ‬ﯾ ان‪ ،‬و‬ ‫!‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار‬ ‫‪!‬‬ ‫د ز‪8‬‬ ‫‪ ‬د *‪!>‬‬ ‫‪ &D‬ت و‬ ‫‪) ) $ ‬‬ ‫ت م ‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫ار‬ ‫ك‬ ‫ه و‪‬‬ ‫د ‪ 8‬ن‪،‬‬ ‫‪ ،‬و‪ %‬ر‪M‬‬ ‫م‪D‬‬ ‫دژ‬ ‫دا ‪ 5‬و )‬ ‫‪ %‬ر ڕ و‬ ‫راﯾ‬ ‫ورﯾ&ا‪،‬‬ ‫ﯿ ﯾ ك ر‬ ‫‪ .>‬م = ر‬ ‫ﯿ‪ A‬هﯿ‪ % O‬ود‪I‬‬ ‫ڕ‪ !‬ﯾﯿ‬ ‫ر* و ! ن‪ :‬م ر ش و ﯾ‬ ‫‪ %‬ود‬ ‫د ‪ $'‬و ‪،‬‬ ‫ر= از و * و ڕ‪t‬‬ ‫و ‪.‬ر‬ ‫) ﯾ ن '‪‬‬ ‫را‬ ‫‪‬‬ ‫‪ M 8‬و & ن‪.‬‬ ‫‪ M 8‬و‪ ،‬ﯾ ر ‪ %‬ر ﯾ ‪ %‬ﯾ‬ ‫‪ '',‬و‬ ‫‪ F. $‬و ‪ ،‬م ڕووداو‬ ‫)‬ ‫وا ﯿ ﯾ & د و ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ ‪،‬‬ ‫ڕوو &ات‪ ) ...‬و و‬ ‫ﯿ ﯿ‬ ‫‪ ‬ﯾ‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار ‪& EY‬و* ون؛‬ ‫ره (‪'‬‬ ‫‪ <  8E‬ﯾ ‪%‬‬ ‫ران و ‪ %‬ر ﯾ داران‬ ‫ودا‪ ،‬ه ژ ر ) و‬ ‫راﯾ‬ ‫ژ‪‬‬ ‫‪ '‬را‬ ‫‪ $‬د ‪ $‬و ‪ .....‬ڕ‪H‬ژ‪ P‬د‪. $‬ﯿ‪ F‬و ‪،‬‬ ‫ردوام‬ ‫ن‬ ‫‪.‬ر‬ ‫د‪ ,‬ا‪%‬ﯿﯿ و‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫ه ‪ ;@‬دراو ) ‪، ‬‬ ‫ا ﯾ ‪ %‬ﯾﯿ ن‪،‬‬ ‫‪ %‬ودو ر‪5 8‬‬ ‫‪ 8‬ﯾ‪ $F‬ون‪ $ ،‬ا ‪5‬‬

‫‪25‬‬


‫مه ژ ر‬

‫& و داراﯾ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار =‪ @= @‬ن‪.‬‬

‫رو‬

‫‪%‬ﯿ— ] ڕش[ *‬ ‫ه '‬ ‫م * و ڕوا ﯿﯿ د ‪ $%‬ﯾﯿ‬ ‫) ‪ 8‬و !‬ ‫‪%‬ﯿ&ار‬ ‫‪E‬زا ‪ E‬و‬ ‫) @ و ڕﯾﯿ‬ ‫در‪;‬اﯾ * & ‪N %‬‬ ‫م ‪ ‬از‬ ‫و ر‪ ' 8‬د ‪  %‬ڕا ﯿ رﯾ‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ت‪.‬ش و ‪،‬‬ ‫‪ 8 & M‬ت؟‬ ‫ﯾ * &‪ %‬د‬ ‫و‬ ‫د ‪ ($%‬ت‪ ،‬ﯾ‬ ‫ڕا ﯿ رﯾ‪A‬‬ ‫د ‪ %‬‬ ‫و‬ ‫‪ .‬ﯾ >‬ ‫&از ﯾ‬ ‫ار‬ ‫ه ژ ر ‪ %‬ر ﯾ داران‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار‬ ‫و‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ت‬ ‫& ‪ $‬و ؟‬ ‫دوا ڕ‪H‬ژ‪ ،‬ورد< ر= از ‪ &@ D‬ن‪،‬‬ ‫ڕ‪H‬ژ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 8‬ور ن‬ ‫ورد< ر= از ‪ F.‬و‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ @$%‬و‬ ‫وا‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ % ‬ر ﯾ دار‬ ‫ا‪5‬‬ ‫وان‬ ‫ڕﯾز ‪ H.‬ﯿ‪ $‬رﯾ و د‪>‬؟ ﯾ‬ ‫هﯿ‪  O‬ﯾ ك‬ ‫و ؟ ﯾ‬ ‫) ﯾن‬ ‫‪P'‬‬ ‫‪ 8‬ور ن‬ ‫ره (‪ '‬ن د ژﯾ‪،5‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P %‬‬ ‫د ا ‪ >‬ه ژ ر‬ ‫ه و‬ ‫‪> $‬؟ ‪ 8‬ر و ‪‬‬ ‫م ڕ‪H‬ژ‪ 8‬ر<‬ ‫و‬ ‫ن‪،‬‬ ‫‪!‬‬ ‫و ‪ %‬ود را‬ ‫و ‪ ،‬ﯾ‬ ‫ر‪ ،> t‬دﯾ‬ ‫‪ ‬ر‪‰ ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‬ ‫ڕ‪'$ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫د د ‪5‬‬ ‫ن & ن؟‬ ‫‪.‬ر‬ ‫ﯾ ‪ %‬ﯾﯿ‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫‪ A.‬ڕوودا‬ ‫‪ ‬ر‪،‬‬ ‫ﯾ' و ‪ ،‬وا *ﯿ'‬ ‫‪ 8‬ر وا ﯿ‬ ‫د را ‪ %‬ر ‪ F‬او د ‪ $'‬و ‪ .‬ﯾ‬ ‫ا‬ ‫‪ >F8‬م ‪$‬‬ ‫و ؟ ﯾ‬ ‫د ‪  >‬ران ‪E%‬ر ‪ t E‬م ه ‪ ‬ﯾ دوو ر‬ ‫و ) @ و ڕ و ڕ‪' H‬ﯿ‬ ‫م = ر د ‪$%‬‬ ‫د ‪>‬‬ ‫‪:‬ﯾ ن ) ﯾ و ‪،‬‬ ‫‪ ‬هﯿ‪ O‬ه و‪ I‬ڕا‪ $%‬و)‬ ‫ـ‪ '',‬و ‪،‬‬ ‫رد ‪$%‬ﯿ ن؟‬ ‫و ﯿﯿ ن د )‬ ‫ڕش ‪ %‬ره ‪ &‬دا و ه و‬

‫‪26‬‬


‫ﯾ‬

‫و‬

‫‪6‬ﯿ‬ ‫‪ 8‬ر ‪ X‬ﯾ‬

‫م‬

‫ت‬ ‫ﯾ‪،>‬‬ ‫ﯾ‬ ‫‪‬م ‪  E E$‬دا‬ ‫ه ر*‬ ‫ﯾ‪ ،5‬ه‪$F‬‬ ‫رش "‬ ‫"‬ ‫‪%‬ﯿ—ﯿ‬ ‫و ڕ‬ ‫ڕازﯾ د ‪ ,‬ن و‬ ‫‪ %‬رد د و ن و ه ر* زﯾ‬ ‫‪X‬‬ ‫و‬ ‫ڕز‪ 8‬ر ﯿﯿ و‬ ‫‪ &@ M‬ﯾ‪ 5‬و ڕ‪!‬‬ ‫ا ‪ >‬ر‪P‬‬ ‫و د‪& H‬ا &ا ڕ‪Y H‬ﯿ‪،5‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﯿ‪$‬‬ ‫ه ر* & ‪$ D‬‬ ‫م‬ ‫‪ ‬ن( ‪'F.‬ﯿ رد ن‪ .‬د ‪<  8 5‬‬ ‫‪'%‬ﯿ'‬ ‫)ﯾ ‪%‬‬ ‫‪ X‬دﯾ' & ‪ %:‬ل‬ ‫ر‬ ‫ز‪H‬ر ‪E‬ه‬ ‫)‬ ‫ﯾ ‪ @ %‬ز ﯾﯿ‬ ‫‪!‬‬ ‫م‬ ‫د ‪ '($%‬اون(‪،‬‬ ‫‪Ferdinand‬‬ ‫‪Lassalle‬‬ ‫@ ‪X‬ﯿ‪H‬دا ‪* ،‬‬ ‫ر‪،P‬‬ ‫ه و ﯾ دا‪ ،‬ه ر ه و‪ N‬و‬ ‫ورﯾﯿ ‪ ،‬ه‪ ‬ه ژار و ه‬ ‫) د رﯾ *‪ ‬او‬ ‫ردا و‬ ‫ا ‪ J  >‬ڕ ت‪.‬‬ ‫‪ H.‬ﯿ‪ $‬رﯾ‬ ‫ڕ‪ $ I‬و<‪،‬‬ ‫'‪Y‬ﯿ'‬ ‫ﯾ ‪P‬‬ ‫‪ 8‬ڕاو‬ ‫‪'%‬ﯿ' )‬ ‫م ﯾ‪%‬‬ ‫" ‪<  8E‬‬ ‫‪ %‬ﯿ ﯿزم( د رﯾ& ) ت‪،‬‬ ‫ژ‪ ) ‬ﯿﯿ‬ ‫‪:‬ﯾ‪ E‬ﯿ‬ ‫‪>‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪M ‬ﯿ‬ ‫‪ ، $F8‬‬ ‫'‪ E‬ﯾ‬ ‫‪ ."> $‬ه رو ه‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫و‬ ‫زﯾ'&وو‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿﯿ‬ ‫ر ر ‪ FX‬ر ‪ %‬ر ﯾ ﯾ ‪،‬‬ ‫ﯿ‬ ‫‪،‬‬ ‫"‬ ‫د ‪> 8‬‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ 8 $‬ز را‬ ‫ژ‪: ‬ﯾ‪ E‬ﯿ‬ ‫ت‬ ‫م ‪$%‬‬ ‫ه ﯾ‬ ‫‪ ‬ن‬ ‫‪$%‬‬ ‫ﯿ ه ر‪P‬‬ ‫‪ ‬ر دا !ﯿ در‪....>‬‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر‬ ‫‪ ‬را‬ ‫و زﯾ د ه ژ ر‬ ‫دﯾ رﯾ& ت‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ر"‪..‬‬ ‫‪ ‬را‬ ‫‪ !‬ﯾ ك‬ ‫) ‪ '$‬ڕوو‬ ‫ه رو ه‬ ‫ك‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫‪ @‬ز ﯾﯿ ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫راوردد ت‪ 8 :‬ر ‪‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ %‬ر‬ ‫‪‬‬

‫م ﯾ‪%‬‬ ‫ر د‬ ‫‪!‬ﯿ ن و ‪ '‬خ‬ ‫زاردا ه ‪،>‬‬


‫ه رزان ‪5 H z‬؛‬ ‫‪E‬وا ‪ H X‬ﯿ ران * ر د ‪E E E. 5‬ﯾ ن‬ ‫زار‬ ‫‪ ‬ه‪ @ E‬ر ‪ H X‬ﯿ را‬ ‫‪ 8‬ر ‪. ‬‬ ‫‪‬م‬ ‫‪ ‬را ﯿ‪EF‬و< م‬ ‫ر<‬ ‫@‪ $‬و ‪ ) ،‬ن ‪ %‬رد ون‪....‬‬ ‫زارداﯾ !‬ ‫و ز‪H‬رﯾﯿ ن‬ ‫وان‪ ،‬وا ‪$%‬‬ ‫= ر ﯾ ‪* ،‬‬ ‫‪P%‬‬ ‫هﯿ‪O‬‬ ‫و و ‪:‬‬ ‫ر* و‬ ‫ﯿ‪&@ F‬ر‪ ....>‬ه ‪@‬‬ ‫‪‬ﯾ‬ ‫هو ه‬ ‫‪ ‬ران و ك ‪ 8‬ﯿﯿ‬ ‫رز و ز‬ ‫و ‪‰‬‬ ‫و و ‪‰‬‬ ‫ڕ‬ ‫‪ ‬ن رد‬ ‫ﯾ‪%‬‬

‫دژ‬ ‫ر‬ ‫هﯿ‪Y‬‬ ‫ك‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫ت‪.‬‬

‫‪* .‬‬ ‫م د ر ‪‬ﯾ'‬ ‫‪! M‬ﯿ‬ ‫‪ ‬ران درو‪>%‬‬ ‫و د ‪ >‬ﯾ ‪%‬‬ ‫‪ ‬ران ) ﯾ ن ه و و‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫زا ‪!5‬‬ ‫و ك ‪.‬‬ ‫‪ % &‬ت و ‪ ‬ردا و @ﯿ‪5‬‬ ‫‪ ) $F.‬ﯾ ن‬ ‫‪P‬‬ ‫ن & ن ‪...‬‬ ‫‪ %‬رو<ران & ن‪ ...‬و ت‬

‫ه‬

‫ڕ‪ ' H‬ﯾ‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬م‬ ‫ﯾﯿ‪ E‬و ‪ 8‬ڕا &ﯾﯿ و‬ ‫]‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫د ‪ 8‬ڕدر‪.5‬‬ ‫‪! &‬‬ ‫* ر وس‪=E ،‬ﯿ‬ ‫ه )‬ ‫ر‬ ‫د‪& H‬ا ن‬ ‫و ‪8‬‬ ‫ﯾ )ﯿ@ ون ‪ %‬را‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫و ڕ‪t‬؛‬ ‫* ‪:‬ك‬ ‫ﯿن‪ .‬ﯾ‬ ‫‪،‬‬ ‫هو ر‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ 8‬ڕ و'‬ ‫ك‬ ‫‪& 8.‬‬ ‫‪ = $ 8‬رﯾﯿ‬

‫د ر و ‪ ‬ر‬ ‫ﯿ ر ‪8‬ﯿ‬ ‫ت رود‪ )H‬ن‬ ‫و‬ ‫ژﯾ ن‪،‬‬ ‫‪& . %‬‬ ‫‪&Q‬ان‬ ‫ر ‪=E‬ﯿ‬ ‫دوور ‪ .‬ر‪‬ز و‬ ‫و ‪=E ، $ %‬ﯿ‬ ‫ﯾ و و ك ‪ I H‬ه ﯿ ر‪8 ،‬ﯿ‬ ‫وز و ا و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫و ؛‬ ‫رﯾ و ' و‬ ‫‪=E‬ﯿ‬ ‫&ﯾ! ت و وا ﯿ‪ A‬و ‪ ‬ﯿ &اﯾ و ؛‬ ‫و ه ر‬ ‫ن ه ' ون‪ ....‬و‬ ‫ه و‪! %‬‬ ‫‪8‬ﯿ ﯾ ‪،‬‬ ‫م‬ ‫‪ ) &$‬ات‪.‬‬ ‫‪ ‬ن‬ ‫ﯾ‪%‬‬

‫‪28‬‬


‫ه 'ر‬ ‫زار‬ ‫‪t‬‬ ‫ه ر‪‬‬ ‫)&ا ن‬ ‫م ه ر‬ ‫‪‬‬ ‫دﯾ رﯾ د‬ ‫‪‬م‬ ‫ر ! ر ه‪‬ز‬ ‫ڕاد‬ ‫‪‬‬ ‫ﯿﯿ‬ ‫و و‬ ‫هﯿ‪  O‬ﯾ ك‬ ‫ﯾ ‪:‬واز‪،‬‬

‫‪ : +‬وﯾ‪2‬‬

‫' ‪ 4‬ر!‬

‫‪ ‬ر!‬ ‫ردا ‪ .‬ﯾ&ا و ‪E :‬وﯾ‪ A‬وﯾ ‪$‬‬ ‫و دا و‪ ‬دا و ﯿ'ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ‪.‬‬ ‫&ا راﯾ داد ‪>‬؛ راﯾ ‪ ،‬وا ﯾ‬ ‫ه و ه ! وﯾ ‪$‬‬ ‫‪M‬‬ ‫ر‪،‬‬ ‫‪& %‬ﯾ دا ‪>‬؛ ‪‬م ه‪‬ز ‪>‬‬ ‫ران‬ ‫و ‪.‬‬ ‫‪‬ﯿ‪ Q‬دن ه‪$F‬‬ ‫ار‬

‫‪E‬را @‪E‬ر وﯾ ‪$‬‬ ‫‪ ‬را‬ ‫‪t‬ﯾ ‪ ،‬ه و‪ $F.‬ﯾ‪& E‬‬ ‫مه ر‬ ‫ت‪.‬‬ ‫‪ Q‬چ‬ ‫و زﯾ‬ ‫‪',‬ﯿ>‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دارا &ا و د ﯾ‬ ‫ك‬ ‫ه ‪A‬‬ ‫‪P‬‬ ‫)‬ ‫ر‬ ‫دوو =‬ ‫ﯾ‬ ‫رﯾﯿ‬ ‫‪ ،(> ' ‬م‬ ‫ﯿ ڕوو ڕوو ‪،>‬‬ ‫‪ ‬ر‪& ‬ا‬ ‫‪ $‬د ‪ $‬و ‪.‬‬ ‫‪ $‬و‬ ‫&و ‪ @‬و ﯾ ‪  $‬ان ‪ ‬ران‪،‬‬ ‫ڕ‪H‬ژا ‪،‬‬ ‫ن د ‪ $‬دﯾ رد ﯾ‬ ‫دواو ‪ ،‬ر ! ر ‪ H.‬ﯿ‪$‬‬ ‫و‬ ‫‪ ‬ر و ‪ %‬ر ﯾ(&ار‪ ) ،‬ا د ‪ >‬و‬ ‫‪ ‬ان‬ ‫ه رو ه ‪ ‚,Q‬‬ ‫)‬ ‫‪ ‬ران ه رد م‬ ‫& د ‪ $‬و ‪ .‬و = ر ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ن‪،‬‬ ‫‪$‬ﯿ‪A‬‬ ‫ت ‪ 8‬ر‬ ‫‪ E‬ﯿﯿ&ا ‪ %‬ر و و ‪ '‬د ر؛ ‪‬م‬ ‫‪ E‬ﯿ ن ‪ ‬و ر‪ 8‬و ‪ :‬ه ر م ر ! رﯾﯿ ‪) ،‬‬ ‫ه‪$F‬‬ ‫ر د ‪ > 8‬و‬ ‫)و‬ ‫زﯾ ) از ‪X‬‬ ‫ز‪H‬ر ‪A.‬‬ ‫ڕاد ﯾ‬ ‫‪&Q‬ان‬ ‫ران * ر‬ ‫&ا‪ ) ،‬و‬ ‫ڕ و )‬ ‫ه ﯾ‬ ‫ت‬ ‫ت‪ .‬و ڕ‬ ‫‪ ‬ران‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫دا) ازﯾﯿ‬ ‫ه &‪P‬‬ ‫ﯿ‪ & F‬دات‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪ ‬داﯾ ‪،‬‬ ‫ه و‪$F8 $F.‬‬ ‫‪& %‬ﯾ ﯿزم‬ ‫‪ $‬ه ﯿ ر‪،‬‬ ‫ه و*ﯿ'‬ ‫‪،‬‬ ‫م )‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫*‪;‬‬ ‫‪ E E‬و ر ! رﯾ را ﯿ‪A‬‬ ‫و ‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬ﯿ ' و‬ ‫ﯿ ) ﯾ ن[‬ ‫ك‬ ‫ه وان ]‬ ‫) ! ز را‬ ‫ڕا‪ ) ‬ت‬ ‫&د ‪.5‬‬ ‫ه‬

‫‪29‬‬


‫ﯾ ‪$‬‬ ‫راﯾﯿ&ا‬ ‫) ﯾ ‪: . %‬ﯾﯿ‪(5‬‬ ‫ﯿ• رﯾز را‬ ‫ار ن و ه‬ ‫‪ ‬ن ‪ 8‬دار ون‪.‬‬ ‫‪ ‬ران ‪ %‬ر زﯾ د د‬ ‫‪ .‬ﯾ!ﯿ ا ﯾ ن ز‪H‬ر دژوار‬ ‫‪‬ﯿ‪ Q‬د‬ ‫‪ !‬وﯾ ‪،5$‬‬ ‫‪N.‬‬ ‫و د ن‪،‬‬ ‫وان ‪& 8 .‬‬ ‫‪‬م‬ ‫د‪ $‬ر* و‪.‬‬ ‫‪ 8‬ز را ﯿ‪&F‬ا‬ ‫) ر=‬ ‫‪& ‬ا‪ * ،‬و ‪ %‬ر‬ ‫* و ‪ %‬ر‬ ‫‪ ‬ر =‪!‬ﯿ د ‪ $'‬و ‪،‬‬ ‫‪‬ﯾ'‬ ‫‪ %‬ره ‪ &‬دات؛ ‪ %‬ر ‪ M‬م‪ ،‬ا‬ ‫و‪.>‬‬ ‫ر ‪ ‬ر‬ ‫‪ %‬د‪ P‬م زﯾ د د‬ ‫راﯾﯿ ك دﯾ@ ‪،>‬‬ ‫ه &‪ P‬ردا د ا ‪ >‬و ه‬ ‫ه ‪@‬‬ ‫ك * و ‪ %‬ر‬ ‫* و ‪ %‬ر ) ر= ‪ 8‬ز ران‬ ‫‪‬م ‪M 8‬‬ ‫‪$F8‬‬ ‫و ك ' ﯾ‬ ‫‪ ‬ن و ه =‪!‬ﯿ ﯿﯿ و ‪!$F8‬ﯿ ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ز‪H‬ر ر وادا‪ ،‬ڕووداو ن‬ ‫ك و &ا‪،‬‬ ‫ر* و !ﯿ در‪.>‬‬ ‫‪M 8‬و‬ ‫و )‬ ‫‪ ‬ر ‪ %‬ر ڕا‬ ‫و ﯾ ن ) ‪ $‬ڕوو‪،‬‬ ‫)‬ ‫رﯾﯿ‬ ‫ا )‬ ‫واو‬ ‫ره (‪& '‬ا‪،‬‬ ‫ر‬ ‫و ر ‪ 8‬و ‪.‬‬ ‫‪‬دا ‪E‬‬ ‫زار‬ ‫ر ر‬ ‫و ك‬ ‫ر ر ‪E E‬را @‪E‬ر زر‪ 8‬ن‪Y ،‬‬ ‫‪ %‬ﯾﯿ&ا ردا و‬ ‫‪ ‬ت &ات‪ ،‬زر‪ 8‬ن‪،‬‬ ‫ودا و ك و واﯾ ‪،‬‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر ) و‬ ‫‪ ‬ران ‪ Œ‬ز و ‪،‬‬ ‫;ارد‬ ‫زﯾ د و‬ ‫وان و ‪ ،& ..‬ا‬ ‫)و‬ ‫و ‪.‬‬ ‫ه ر* &ﯾ ن ﯿ ‪E‬و‪ ) >‬ن رز‬ ‫‪ ,‬ش ‪ .‬ﯾ &‬ ‫‪ %‬ر را ه و م ‪ ، %‬دﯾ‪$‬ﯿ' ڕا‪ $%‬و)‬ ‫‪%‬‬ ‫و ‪ .‬و &‬ ‫‪ ‬ان ‪ t‬و ) ر= ن ڕ &‬ ‫‪M 8‬و‬ ‫‪ $‬و ‪ ‬ن زﯾ ن‪:‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪ %‬ر ‪ M‬و‪ & P ‬ﯾ‪،5‬‬ ‫و‬ ‫و‪P ‬‬ ‫‪ 8‬ز ران ﯿ ﯾ &ا ز‪H‬ر ‪ $ %‬و زادا‬ ‫‪ $‬ن‪.‬‬ ‫و ‪ ‬ن‬ ‫ر زﯾ‬

‫‪30‬‬


‫'‬

‫و‬

‫ر‪+9 5‬ز ران‬

‫ﯾ ! و ن و ‪ $%‬ا ﯿ ‪،‬‬ ‫ﯾ‪ $‬ﯿ ‪ ،‬د و‪‬‬ ‫ر‪،‬‬ ‫و‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ %‬ت در‪ ;‬د ‪ >F‬و‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫‪ $F8‬ه > و ‪:‬ﯾ‪E‬‬ ‫دا‪،‬‬ ‫م و‪‬‬ ‫‪ ‬دراو‬ ‫‪،E E‬‬ ‫ه ‪ $X‬ش ‪ F.‬وﯾ ‪<  !( .‬‬ ‫و ژﯾ ن‬ ‫( زﯾ‬ ‫‪ X) ,‬ر‬ ‫و‪‬‬ ‫‪ t‬دراو ن‬ ‫‪<  8‬‬ ‫ش ڕ‪H‬ژ ر و‬ ‫دا‪  ،‬ر‬ ‫و‪ &'‬ر‪ . $ % t‬و و‪‬‬ ‫ر‬ ‫‪ F.‬و‬ ‫ر ڕ‪‬‬ ‫و ش ‪ 7'.‬ڕ‪H‬ژ و ﯿ )‬ ‫‪$‬‬ ‫ت‬ ‫‪ w‬وت ڕ‪H‬ژ‬ ‫ژﯾ‬ ‫س‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ,‬دا(‪،‬‬ ‫دوا ﯿ ڕ‪H‬‬ ‫ه و‬ ‫زﯾ‬ ‫‪،‬‬ ‫د ‪ &$%‬ه‪ % .>'‬ر را‬ ‫ه ‪$X‬‬ ‫‪ 8‬ز ران‪ ،‬ه رزا ‪$‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾﯿ‬ ‫&ا‪ ) ،‬ر=‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ن د رﯾ& ه‪[1] .>'‬‬ ‫راورد‬ ‫ﯾ ‪:‬ﯾ‪ E‬ﯿ م‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫ﯾ@ ت‬ ‫و ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﯾﯿ‪ . (5‬و*&‬ ‫و ه دﯾ‪) P'$‬ﯾ ‪%‬‬ ‫‪،‬‬ ‫و و‪‬‬ ‫ا ‪  > ! >‬ز‪H‬ر‬ ‫هﯿ‪  O‬ﯾ آﯿ‪A‬‬ ‫ر ‪ .‬ﯾ&ا و ‪ .‬ه ر ‪ %‬و‪‬ت د و‪‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫ر‬ ‫ڕوو‬ ‫د ‪  >%‬ر‬ ‫ﯾ‪ $‬ﯿ‬ ‫‪ $%‬ا ﯿ و‬ ‫ﯾ ! و ن‪،‬‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫‪ E E‬ڕوو ‪،‬‬ ‫د ‪<  8E .5'‬‬ ‫‪ %‬ر و‬ ‫ر راﯾ‬ ‫و ‪،>‬‬ ‫‪$‬‬ ‫دا‬ ‫ر م و‪‬‬ ‫ر=‬ ‫ه‬ ‫ر ‪ :‬م‬ ‫ﯾ ز‪H‬ر ه‪‬ز‬ ‫ه ر‪ ‬دﯾ ‪!M ،E‬‬ ‫دا‬ ‫ر=‪I‬‬ ‫‪ ‬را ! و ه ه‬ ‫وﯾ ‪$‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ $‬و‬ ‫وا‬ ‫‪ ‬ران و ‪‬ﯾ ر‬ ‫‪F‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ $‬ون‬ ‫&ا‬ ‫)‬ ‫ر ‪ P%‬و ه ژارا ؛ وان‬ ‫ژﯾ‬ ‫‪ %‬ر‪Y.‬‬ ‫ورﯾﯿ ‪،‬‬ ‫م ‪‬‬ ‫دژ ‪ %‬ر ﯾ ‪ %‬ر و ون‪ .‬ه ‪@‬‬ ‫رود‪)H‬‬ ‫&و ﯿ;ﯾ‪ A‬و ‪ ،>‬هﯿ‪ O‬ت ‪ %‬ر‬ ‫ه ر* &‬ ‫ڕ !‪‬ا و د ر * و ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫و‬ ‫و و‪‬‬ ‫‪ ‬ﯿ' و‬ ‫ت د ا ﯿ‪ 5‬واز‬ ‫رز ﯾ ن ه ﯾ ‪'( ،‬ﯿ‪Y ،5‬ﯿ' ‪ %‬ر و*‬ ‫‪ $‬و ‪‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬ﯿ‪ % F‬ز ‪،‬‬ ‫)و‬ ‫) ن‪ .‬د ‪ $%‬ﯾ ك‬ ‫= ﯿ ر ‪F‬ﯿ'‬ ‫د ر ‪ >%‬و ‪ Q‬چ‪ ،‬م‬ ‫‪I‬‬ ‫‪ .‬ﯾ&ا د‬ ‫د‪'‬ﯿ ون‬ ‫ه ‪;@‬اردوو ‪ .‬‬ ‫ر)‬ ‫ز د و‬ ‫و*‬ ‫) ار و ن و‬ ‫‪ ‬ن ز‪H‬ر‬ ‫د ﯿ'ﯿ‪:5‬‬ ‫‪ Y.‬وا‬ ‫دﯾ رد ﯾ‬ ‫ر‪8 8‬ﯿ در‪.5‬‬ ‫ر ز‪H‬ر ) اپ و ه &‪ = P‬ر‬ ‫ر=‬ ‫ه‬ ‫‪ ‬را &ا‪ ،‬و‬ ‫ر ‪:‬واز وﯾ ‪$‬‬ ‫و ﯾ ‪،‬‬ ‫ه ر<‬ ‫ر‬ ‫رود‪)H‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار ‪،‬‬ ‫ﯿ ‪ FX‬ر و وﯾ ‪$‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه ﯿر‬ ‫د ر ‪ >%‬و‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫دﯾ رﯾ& ت‪.‬‬ ‫‪‬ﯾ ك داد ز‪ ،>‬د ‪Y $‬ﯿ‬ ‫‪$%‬‬ ‫‪ (‬وﯾ ) ‪،‬‬ ‫م‬ ‫ڕش‬ ‫‪ 8‬ر ه ‪ Y‬و‬ ‫‪‬م‬ ‫‪ ‬ن‪.‬‬ ‫و او‬ ‫ﯾ‪%‬‬ ‫د ‪ 8‬ڕدر‪!>‬‬ ‫ه ‪ F‬زﯾ'&وو د و ‪ ،‬رود‪)H‬‬ ‫‪ D‬ر ﯿ‬ ‫ز‬ ‫‪ 8‬رد‬ ‫و‬ ‫ه و‬ ‫‪ H.‬ﯿ‪، $‬‬ ‫= و ر‬ ‫&ا‬ ‫ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ‬ ‫‪ . ،‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫‪ H‬ﯾ‬ ‫)‬ ‫‪ % J‬اوان‪ ،‬و ‪‬‬ ‫ت ‪ FX‬ر‬ ‫و‬ ‫‪ $ Q‬و ‪،‬‬ ‫‪ .‬و‬ ‫ر ! رﯾ&ا‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫وا ﯾ‬ ‫و رد ‪ $ 8‬و ‪ .‬ه ‪@‬‬ ‫ت و‬ ‫‪ J‬ڕ و‬ ‫‪‬م‬ ‫‪،>‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫‪ .‬ﯾ >‬ ‫ڕاد‬ ‫م‬ ‫او‪ ،‬ه‪‬ز‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫‪ ‬را‬ ‫ه ﯿ ر و وﯾ ‪$‬‬ ‫‪ X‬اوا @ و‬ ‫و ‪ ‬ش زﯾ دد ت‪.‬‬ ‫ار ن و ز و‬ ‫ر ڕ‪ ' H‬ﯾ‬ ‫م= ر‬ ‫‪ ‬ن( * & ) @ و ڕا‬ ‫)ﯾ ‪ . %‬ﯾﯿ'‬ ‫‪ '%‬و درو‪ ! $%‬وا ﯿﯿ ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ﯿ ‪ E‬ر<‬ ‫ﯾ‪ E‬دا) ‪،‬‬ ‫‪ %‬ر ‪! M‬‬

‫‪'F.‬ﯿ ر‬ ‫‪ .‬ﯾ!ﯿ‬

‫)‪ '‬ر‬ ‫مﯾ‪%‬‬ ‫‪ X‬ر‬ ‫ﯿ ‪&Q‬ان‬ ‫‪32‬‬

‫&ا د ﯿ'ﯿ‪،5‬‬ ‫و درو‪. $%‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬را &ا‪،‬‬ ‫درو‪$%‬‬


‫ر وه‬ ‫‪ %‬ﯿ‪P‬‬ ‫ه و ‪ .‬چ ‪ P%‬د ا ‪ >‬ه ژ ر‬ ‫‪ ‬ر ‪ %‬ر‬ ‫‪* ;‬ﯿ'‬ ‫‪ &‬و د ر ‪ @$%‬ون ; ‪> ‬؟‬ ‫‪ %‬ر م ‪$F.‬ﯿﯿ در‪H‬ﯾ' ﯾ و وﯾ‪ &IF‬دات‪ % .‬ﯾ ﯿﯿ ‪:‬‬ ‫) ‪ $‬و‬ ‫رﯾ‬ ‫; ‪ ،> ‬و‬ ‫‪&‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ﯿ• رﯾﯿ ك‪،‬‬ ‫ر‪ ( ،‬د ﯾ ) ت و‬ ‫=‪‬‬ ‫‪& 8.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.>'Y‬‬ ‫ڕش‬ ‫و ‪ F.‬و ‪'F. 5‬ﯿ ر ا‪ ،‬ه و ه ﯾ ك‬ ‫ا دا‬ ‫ك‬ ‫‪P‬‬ ‫‪،> % ' PE  A‬‬ ‫‪P‬‬ ‫د ‪.>‬‬ ‫*‬ ‫‪ &$‬ه‪ ،>'‬ﯿ&‬ ‫ﯿ ت‪،‬‬ ‫ﯿ ﯾ د و ‪ ،‬ه ر ر‪P‬‬ ‫‪& Y‬و* ون‬ ‫‪$‬‬ ‫) ت‪،‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫@ ت؟‬ ‫)‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ %‬ر و ‪،> (5‬‬ ‫‪ Y ‬و ‪ $‬ﯾ‪ 5‬هﯿ ا‬ ‫ت‬ ‫)‬ ‫ر ﯿﯿ ؟‬ ‫‪ ,! &‬و و ) د ‪ $%‬و دان ژﯾ ا‬ ‫د و‬

‫ﯿ‬ ‫ڕ ‪z‬‬ ‫ژ‪‬‬ ‫)‬ ‫د ‪ J$%‬د‬ ‫د ﯾ‬ ‫ر‪P‬‬ ‫=‪ ‬د زا ‪،‬‬ ‫د ‪$‬‬ ‫ه ر‬ ‫ه روا ‪8‬ﯿ ‪H‬د‬

‫‪ ‬ر‪ @$ ) ) %  ،‬و‬ ‫زا‪ @‬و! *ﯿ'‬ ‫ر=‬ ‫ه‬ ‫‪ FX P‬ر‬ ‫ر= ا ن‪.‬‬ ‫وان‬ ‫‪ ‬را &ا د ‪،& . %‬‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫‪‬‬ ‫ر‪‬‬ ‫' و‪ :‬ڕ زاﯾ ﯿﯿ ن‬ ‫د ‪.‬ﯿ‬ ‫‪Q‬ﯿ ‪ &J‬دا و‬ ‫*ر‬ ‫ژﯾ‬ ‫‪ 8‬ز را‬ ‫هﯿ‪ F. O‬و '‪ P‬ڕوو دات و‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و ﯾ ‪ %‬ﯾ ‪ '',‬و ‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫و‬

‫‪3‬‬

‫ه‪/‬‬

‫‪ ،‬ه ‪ 3‬ر ‪ .‬ڕش ﯿﯿ‬

‫‪ ‬ن(‬ ‫‪'%‬ﯿ'‬ ‫‪E%‬ﯾ و ‪E E%‬ر< ‪) E‬ﯾ ‪%‬‬ ‫‪! M E‬ﯿ‬ ‫‪E‬و ‪! M E‬ﯿ ﯾﯿ ‪E% E‬رﯾ ن ‪E‬و‪< ‬‬ ‫و<ر‪8‬ﯿ او<‪ .‬ز‪H‬ر ‪E‬‬ ‫ون و‬ ‫‪ ‬ز‬ ‫ڕش‪< 8 E ،‬و‬ ‫د<رد<*‪ E ،>‬ڕوودا‬ ‫‪ E‬هﯿ‪O‬‬ ‫رود‪E E)H‬داﯾ‪ . E ،E‬ﯾ ‪$‬‬ ‫‪%‬ﯾ‬ ‫‪ED‬ﯾ ا ﯿ‪ $‬و‬ ‫‪ ‬را ﯿ‪EF‬و< ﯿﯿ‪ E‬و‬ ‫د< رﯾﯿ‪E‬ك ‪:E‬ﯾ‪E‬ن ) د‬ ‫‪E‬آ‪ P‬ﯾ‬ ‫‪E!‬ڕا ‪E‬و<ﯾ‪ .E‬ه و ‪E‬رﯾ› ‪ E‬و<ڕ ‪ E E 5 F$ F.‬ا دا‪-‬‬ ‫‪ ‬ن‪ ،‬ه‪IE) E P& E‬ﯿ‪A‬‬ ‫ﯾ‪%‬‬ ‫‪F ‬‬ ‫‪ E‬و‬ ‫و ﯾ ‪ %‬ﯾ ‪E ،‬و< ‪E8‬ﯾ‪ $F‬ون‪E ،‬‬ ‫ر‪E ME‬‬ ‫‪<  8E‬‬ ‫)زﯾ د و ه‪E‬ژار (‪ . ،‬و ‪ $'‬و ژﯾ ن‪ FX ،‬ر ) و< ر< ن‪،‬‬ ‫‪E‬م = ر<‪ ،‬ڕوودا‬ ‫‪E%‬ر !‪E‬ر ‪EX‬ر &ارﯾ و ‪ E!$‬‬ ‫‪ E‬ژ ر<ﯾ‪E‬ك ‪E E‬ت‬ ‫ڕش )‪ ‬ا د< ‪E‬ن‪ .‬ر ‪E8‬ﯾ‪E E$F‬و<‬ ‫&< ون‪E8E .‬ر‬ ‫‪E‬م ‪ E $‬د‪‬‬ ‫ڕ ‪E‬و< ‪ E‬ڕوودا‬ ‫‪ E‬و‬ ‫ڕش‬ ‫=ﯿ ﯿ ‪E & E%E. E‬ﯾ‪ ،5‬ه‪‬ز‬ ‫‪E‬م‬ ‫‪E ,‬و‪ * >‬و‬ ‫‪ ،E E‬ه‪E‬ر‬ ‫‪E E‬ه ‪ E‬ﯿﯿ‪E‬و< ‪E%‬ر* و<د<‪<  8E !> 8‬‬ ‫زﯾ د و ‪ E P‬ه‪E‬ژار و ‪E‬د ‪ PE) $)E‬و ‪ $‬دﯾ ‪E E‬م‬ ‫‪&'E‬راو‬ ‫= ر<‪ . ،‬ﯾ ‪$)E E E$‬ﯿ ر زا ﯿ‪ 5‬و * و<ڕ‪% ‬‬ ‫‪',‬ﯿ'‪E‬و<‪.‬‬ ‫‪E P$‬‬ ‫‪E‬زا ‪ . E D !E‬چ! ‪ E‬ﯿ‬ ‫ه‪EE‬‬ ‫‪E‬ه ‪E‬‬ ‫‪E‬د<‪) >&$%‬ه‪E‬ر= ر<‬ ‫‪E‬ه ‪E‬‬ ‫‪ D‬ر ﯿﯿ ‪ .E‬ه‪E‬رو<ه‬ ‫‪.‬ﯿ‪E F‬و< ه‪E‬ر* زﯾ‬ ‫‪E E E‬ت ‪E‬م ڕ‪H‬ژ< &ا و<ڕﯾ ن ‪E‬و<ﯾ‪=E .E‬ﯿ‬ ‫د<ورو ‪E‬ر‬ ‫‪ .‬چ ‪E‬و< &< ‪ E%E‬ر ‪E% E‬ر ‪M‬‬ ‫‪:E E‬و<‪.‬‬ ‫‪E E E E E‬واو‬ ‫و<‬

‫‪34‬‬

‫‪ E‬و‪& E%‬‬ ‫‪،(>‬‬ ‫ﯿﯿ‪E‬ك‬ ‫‪ P %E‬ه‪E‬ن‬ ‫و' ‪E D‬‬ ‫) ﯾ ن &<ن‬


‫ر‬

‫‪ E‬و‬ ‫م ‪E‬ش زﯾ <؟ ‪E‬وا ‪E‬‬ ‫‪& E%‬ﯾ ﯾ‬ ‫*‪:‬‬ ‫‪ ، $ E‬ه و ت ‪ .‬ش ‪E‬واو و ڕ‪H‬ژ ر< ‪E‬ﯾ ن د< ا ‪ E 5‬ژﯾ‬ ‫و ‪E‬و< ‪E‬ر‪E .‬ن و ‪ E‬رو ر‬ ‫‪E‬ه < ‪،5 & E‬‬ ‫‪E‬ﯾ‪E‬‬ ‫‪$F8‬ﯿ&ا ‪& E‬ارﯾ@ ‪E‬ن‪E .‬م ‪E E‬دا ‪ ‬ﯿ‪E A‬و< &< ه‪E‬ن‪E ،‬‬ ‫ڕ‪H‬ژا ‪ ،E‬ه‪E $F‬‬ ‫ژﯾ‬ ‫)‪E‬ر=ﯿﯿ‪E‬‬ ‫‪ ‬ران ‪ .‬ش ;ارد‬ ‫و ‪& E E‬ا ‪ E‬و ‪‬ﯾ' ڕ‪H‬ژ ‪ E‬و ‪E.‬ر و ﯿ ن‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ه‪.> E‬‬ ‫ر در‪،> ;‬‬ ‫‪ E‬ر دژوار و و<‬ ‫‪E‬م ‪E‬و‬ ‫‪E E P‬‬ ‫‪E‬و ‪E E‬‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫رود‪EY. E E)H‬وا ‪E‬ﯾ‪.E‬‬ ‫‪'‬ﯿ ر ڕز‪ 8‬رد ‪ E ،5‬ڕوو ه ش و‬ ‫ا ‪ .‬و ‪'‬‬ ‫‪ !‬ر‬ ‫=‪E$%E‬و< د ‪ .‬و ‪ 5‬و ‪ E‬ﯿ وﯾ ‪ * $‬و ‪E‬و< ‪ N‬و ) اردن و‬ ‫‪ P‬و )‪E‬و 'ﯿ ن ه ﯾ ‪ ،‬و<‬ ‫) ارد ‪E‬و< *‪E E D & E‬‬ ‫ا ‪ .‬و ‪ 5‬زاد ن و‬ ‫ر‬ ‫‪8‬ﯿ ن و =‪ ) E$%E‬ﯾ ن ‪ E‬ﯿ‬ ‫‪ ‬ر‪ P‬هﯿ‪ O‬ت ﯿ ‪E‬‬ ‫ه‪E% E‬ﯾ‪E‬ك و< ‪E‬ر ‪E''‬و<‪ .‬و<ه‬ ‫و ‪E‬و< و ‪ $‬دﯾ ‪E E‬م‬ ‫‪& E%‬ﯾ ‪& E ،‬ار ‪E‬‬ ‫‪'( .‬‬ ‫وا ‪E%E‬ر =‪E E$%E‬ودا ‪ '.E%‬او<‪،‬‬ ‫‪E‬و<‪ FX .‬ر‪‬‬ ‫= ر<‬ ‫&وو ز‪H‬ر ‪ $)E%E‬د< ا ‪ >‬ر ت‪.‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬و = ر< د< ا ﯿ‪ 5‬چ * و<ڕوا ﯿﯿ‪ , E‬ن ‪E E‬د ‪ P$)E‬ه‪،> E‬‬ ‫‪E E E‬ك ‪ $)E%‬ﯾ‪ 5‬ر ه‪E‬ژار و ‪E‬دار ڕوو ‪E‬ڕوو ‪>‬؟‬ ‫‪E‬وا ‪E‬ﯾ‪ E P % E‬ڕك و ڕ<ﯾ ‪ E‬ڕاد< ‪E‬د<ر ‪E%E‬رﯾ&ا زا‪N‬‬ ‫ﯿ‪&@ F‬ات‪E .‬م ‪E‬و‬ ‫ڕ !‪‬ا ‪) E E‬‬ ‫‪‬‬ ‫و ‪،>‬‬ ‫‪E$‬و<! ه‪E‬ژار و ‪$)E%‬‬ ‫‪E E‬ت دوو ر<‬ ‫د ‪ @$%‬ر و‬ ‫زادﯾ ازا ‪E E‬و ه‪ E‬ﯿ <‪.‬‬ ‫ر‪ >F8 ،‬ا و ‪8‬ﯿ‬

‫‪35‬‬


‫‪E‬م دﯾ‪ E ) E E,‬ه‪ E‬و ‪ P%E‬د< ا ‪ <  >‬و ‪E‬و‪t‬‬ ‫&‪H‬ز‪E$‬و<( ‪E‬و‬ ‫ﯿ @ﯿ'‪E$‬و<‪ ،‬ﯾ ‪ ,‬و ‪ E‬دﯾ ‪ * E E‬ار‪) :‬‬ ‫ڕش ‪ E EE E‬و‬ ‫* و ‪ =E$ 8 E‬ڕﯾﯿ‪E% E‬ره‪&E‬ا‬ ‫و ‪E$%‬م ‪E%E‬ر ‪E$%‬م‪E% ،‬را‪.‬‬ ‫‪E%E‬ر ‪E‬ه ‪E‬‬ ‫‪E‬ه ‪E‬‬ ‫داو<‬ ‫ڕ< &< ‪E‬و<‪EY. .‬وا ‪ E E‬درو‪: %E !E$%‬واز‪) ،‬‬ ‫‪ ، :E! E‬ﯾ‪ ) EQ‬داد<ڕ‪.>;‬‬ ‫د<‪ * >%‬ر< وس و ‪E‬ژﯾ‬ ‫و<ه ‪  P%E‬و<‪E $%‬و< ‪E E‬را @‪E‬ر ‪& E$%‬ا ‪E .>‬و‬ ‫رود‪ E E)H‬د< ‪E8E ،>%‬ر ‪ P$‬ڕوو &ات‪،‬‬ ‫‪ ) E‬ا‪ $.‬و‬ ‫ه‪E‬ر زوو '‪E‬و< و‬ ‫د< ر‪E$‬و<‪،‬‬ ‫‪E‬و< )‬ ‫‪* % E‬‬ ‫‪ E‬ه‪E‬ﯾ‪E ،E‬‬ ‫‪E% P‬ر د<دا؛ دوا= ر‪E ،‬و = ر<‬ ‫‪‬‬ ‫‪ E ،P%E‬ژﯾ ‪‬‬ ‫) ﯾ&ا د< ‪E$Q‬و<‪E .‬م ر‬ ‫‪E‬ه ‪E‬‬ ‫ه‪E ،> E‬واو ‪EY.‬وا ‪E‬ﯾ‪E .E‬و‬ ‫او<‬ ‫‪E‬ر‪ X‬اوا ‪ $‬و ‪ F‬‬ ‫‪E‬ه < ‪ E EF‬و د<زا ‪E E >‬وﯾ‪ A‬و<ك‬ ‫* و د< ‪ * E$‬و‬ ‫ه‪ )E '‬ار<و<‬ ‫‪ %‬ﯾﯿ‪ E ،E‬هﯿ‪ O‬ه ﯾ ك‬ ‫‪ H‬‬ ‫‪E‬و‬ ‫‪ .‬ﯾ'!‪E$‬و<‪.‬‬ ‫‪ ) E$) % $)E‬و< ر< ‪E‬‬ ‫راﯾ‬ ‫‪ E‬ﯿ ‪E ،‬ﯿ‬ ‫‪E E‬ر<و‪ YF.‬و‬ ‫‪E E‬ر ‪E‬و<ﯾ‪E‬‬ ‫‪EY.E‬وا ‪E‬و<‪،‬‬ ‫‪ ‬ران ﯿﯿ‪E ،E‬‬ ‫‪E%E‬ر‬ ‫ه‪ ‬ر د ‪E‬و<‬ ‫زﯾ ﯾ ن‬ ‫‪‬وا ‪ )E‬و‬ ‫و‬ ‫د‪'‬ﯿ و ‪E‬و<‬ ‫‪E%‬ر ‪t E‬‬ ‫) ﯾن‬ ‫‪E E‬ڕوو و )‪E‬‬ ‫‪ ،>F)E <&.‬و< دا) از ‪< X‬‬ ‫‪E‬م = ر< ‪E‬ر<و‪EF.‬و<‬ ‫‪E‬ر ‪EF.E‬و<‪ $ E .‬ﯾ‪E% 5‬ر< ‪M‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ‪'! 8 .E‬ﯿﯿ‪ . E‬ر ‪E‬‬ ‫ا‬ ‫* و ‪ ،E‬درو‪ E@$%‬ر د‬ ‫‪E‬ن‪ ،‬ﯾ‬ ‫ڕا ﯿ رﯾﯿ ن ‪ E‬چ = ر‪ P‬ﯿ ‪E‬و‪ E E E) >‬د<‪E$%‬‬ ‫‪ & <  E‬د<ر‪E.‬را &‬ ‫ر= ا ن چ = ر< ڕا ﯿ رﯾ@ زﯾﯿ‪E‬ك‬ ‫ڕوو ‪E‬ڕوو و ‪E‬و< ن د<‪E @J$%‬ن؛ د<‪ E@$%‬ر ون و )‪ E‬ت‬ ‫ه‪E‬رد<م ‪ ‬ران ‪E$.‬و ڕاد<‪ > 8‬و ﯿ د ‪E‬و<ﯾ ن ‪:‬دان دوور‬ ‫ڕاد<‪.> 8‬‬ ‫‪36‬‬


‫دد و هزر ) ﯾ ن‪،‬‬ ‫‪ ‬ران ‪ E E‬د ‪E‬و< ه‪E‬ژار‬ ‫‪E‬د<‪ = E .5'&$%‬ران‬ ‫*ﯿ' ﯾ‪E‬‬ ‫‪E!.‬ﯾﯿ‪ 5‬و ه ﯿ ر‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر ‪E‬ه < ‪&F‬ا‬ ‫و ه‪ E‬ڕاو‬ ‫ه‪$%E‬ﯿ ر د< ‪ ،5‬ز‪‬‬ ‫د< ‪E .5‬م = ر<‬ ‫‪@‬او‬ ‫‪ E‬د‬ ‫د<و<‪E'$%‬و< و‬ ‫‪ E‬د<و<‪،‬‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫‪E‬ز و‬ ‫ه ﯿ ر و دﯾ‪'$‬‬ ‫‪E‬زﯾ د و‬ ‫‪ ‬ان‬ ‫‪ %‬ز <ر ‪8E‬‬ ‫ڕ‪ $' H‬ﯾ ن‬ ‫‪E!‬ﯾ‪'$F‬‬ ‫‪E‬رژ<و< & ) ﯾ ن و *ﯿ' ‪E%‬ر ﯾ‪E‬دار ‪E‬د<‪.5'&$%‬‬ ‫‪E‬م ‪E‬م ‪E‬ر<و‪EF.‬و<* و ‪ E E‬ﯿﯿ ‪=] E‬ز [‪ ،‬ه‪E‬ر*‪<& E‬‬ ‫ڕش ! ‪E‬و<‪،‬‬ ‫‪'‬‬ ‫ا‪5‬‬ ‫‪ :‬ن ‪ ،5@! 8‬ه‪E $F‬ش‬ ‫زاد ‪،‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪E‬د<‪'($%‬‬ ‫‪ E‬ا دا و‬ ‫ه‪E & < E‬و< داراﯾ ‪ . ،‬ﯾ ‪ E$‬و ه‪ E‬ﯿ‪EF‬ش ه‪E‬ر ‪E‬و<‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ @$‬و ‪.‬‬ ‫‪E‬و< ‪ %  E ،‬ود‬ ‫‪ E‬ڕا‪$%‬ﯿ&ا‪E E ،‬ت ‪ 8E‬ﯾ‪E ,‬‬ ‫ر د<‬ ‫ز‪H‬ر ‪E$@ E‬و< و ‪E P E‬‬ ‫‪E%‬ر ﯾ‪ E‬ڕاد<ﯾ‪E‬‬ ‫د<و‪ E‬ﯿ‪ A‬و<‪ ،5 ' :‬ه‪ E $F‬دوور< ‪E‬‬ ‫زﯾ @‪EF)E‬‬ ‫‪E & E ‬و< ‪E‬م ‪E‬ر ‪E‬رﯾﯿ ‪) E‬ا ‪$‬ﯿ زات( ‪ $‬ا ‪E% 5‬ر ﯾ‪E‬دار‬ ‫‪E E‬واو و<‪ .5 ' :‬هﯿ‪ Y‬م ‪E‬وا ‪E. E‬ﯾ < &ﯾﯿ‪E‬‬ ‫و ‪EX‬ر &ارﯾ‬ ‫‪!‬‬ ‫‪ 8‬ڕن‪ :‬ه‪E $F‬ش ‪:E‬ﯾ‪E E‬و<‬ ‫'‪E‬ڕ< ﯿﯿ‪ E‬ن‬ ‫دﯾ ‪E‬و<‬ ‫] *‪ )E‬را [ ژ‪ ‬د<‪ E >%‬راداد< ‪ 5‬و ‪:E‬ﯾ‪E‬‬ ‫‪E%‬رو<ران و ‪EX‬ر ‪<‬واﯾ ن ‪ F‬د ) ن‪.‬‬ ‫اﯾ‪ E E‬د<‪E $%‬و ‪: E‬و< ﯿﯿ‪ E‬ن ) ‪ q 8‬ﯿﯿ‪<& E* E‬‬ ‫ز‪H‬ر‬ ‫‪E8‬ور<ﯾ ن زا ﯿ‪E E ،5‬ت ‪E8E‬ر ا ﯿ@‪$‬ﯿ ن ڕاد<ﯾ‪E‬‬ ‫راﯾﯿ‪E‬‬ ‫ا ‪5‬‬ ‫‪E‬و<(‬ ‫‪‬د ‪E >%‬م‬ ‫‪E‬ر ‪E‬ر *ﯿ'‬ ‫و ڕا ﯿ رﯾﯿ‪ E‬ن‬ ‫ور‬ ‫ڕو)‪E'‬رﯾ ن ‪E%E‬ر ‪E.‬ﯾ < &ﯾﯿ‪E‬‬ ‫‪37‬‬


‫‪ ‬ر‪ ،‬ڕا ‪E‬ر و ڕا ‪E‬ر‪ ‬او‪،‬‬ ‫‪ ‬ان ‪E%‬ر ﯾ دار و‬ ‫)‪E.‬ﯾ < &‬ ‫‪EX E E‬ر @‪E‬رﯾ‬ ‫‪ X‬ر & ر و ‪ X‬ر @ ر( ه‪<  8E .> E‬‬ ‫‪E%‬ر ﯾ‪ E‬و د<و‪E‬ت ‪ ) = E‬ﯾ&ا د< ‪E$'‬و<‪E .‬م‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫دﯾ ‪) ،E‬‬ ‫‪E‬ﯾ‪ ، E‬و<ك ه‪E‬ر ‪E%‬رد< ‪‬‬ ‫= ر<‪$X 8 ،‬‬ ‫د<رد<) ‪E‬و< و )‪E! E%‬ر ‪= ( & E‬ﯿ ‪E‬ر<و< ‪E‬ره‪E'( E‬ران ‪E‬‬ ‫‪ !'‬ر‪ )E 8‬ﯾ‪E‬و<‬ ‫‪ )EF‬را ‪' ) E P‬ﯿ &< ;ن‪ $ E ،‬ﯾ‪5‬‬ ‫ﯿ'‪.>‬‬ ‫‪‬‬

‫ر *‪E$@ E <& E‬و<‪ q 8 ،‬ﯿﯿ‪ E‬‬ ‫‪ q 8‬ﯿﯿ‪ E‬و<‬ ‫ر *‪ <& E‬زﯾ د ت‪ q 8 ،‬ﯿﯿ‪ E‬ر) ‪ E E‬ڕوو ‪& E‬رو‪ $%‬و‬ ‫‪E. E P‬ﯾ < &‬ ‫‪E‬و = ر<و< *‪ E <& E‬ر ‪...>‬‬ ‫‪E!$‬‬ ‫‪E!E‬‬ ‫) و< ر و ‪EX ، E ‬ر ‪<‬وا و ‪EX‬ر @‪E‬ر ‪،>',‬‬ ‫‪E‬‬ ‫دژ ‪E‬ﯾ‪E‬آ&ا دا ‪ .> <& E‬ه‪E‬رو<ه‬ ‫‪E%E‬ر دوو *ﯿ'‬ ‫‪E‬ه < ‪ F‬او و‬ ‫*ﯿ'‬ ‫و ه‪‬ز‬ ‫ه ﯿر‬ ‫‪E‬رز و ‪E‬و<‬ ‫‪&E‬ا‪،‬‬ ‫ڕ‪' H‬ﯿ ن ‪ ! 8 E‬ڕ‪' ‬ﯿ ن ‪E‬‬ ‫‪& E$%‬ﯾ&< و د<ر‬ ‫‪* ،E E‬ﯿ'‬ ‫)‪ E‬ﯿ‪ $ D A‬و ‪E‬ر‪ X‬اوا ‪ $‬د< ‪<  8E .>‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪ ‬ر‪E & E* ،‬ر<و‪EF.‬و< ‪ >Y‬و *‪E ،> X <& E‬ه‪‬ز‬ ‫‪ )EF‬رﯾﯿ‪E‬‬ ‫‪E‬ر ‪E‬رﯾﯿ‪E‬‬ ‫و<‪:‬‬ ‫= ران د<‪>%‬‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر< ‪ ، E‬د< ت‪.‬‬ ‫د‪H‬ز<خ ‪E‬رد<وام د< ‪E !>‬و‬ ‫‪  E‬د ‪E.‬رژﯾ'‪E‬‬ ‫)‪ E‬ت‬ ‫اردوو دوا‬ ‫د< و =‬ ‫‪ ‬ر‪،‬‬ ‫ڕ‪H‬ژ< د‪EF.E$‬و<‪* E ،‬ﯿ'‬ ‫=‪E$. ،q E‬و ‪ E‬ڕووو ‪E‬ڕوو و ‪E‬و< ‪E‬رد<وام و ڕ‪ H‬ﯿ'‪& E‬ا ‪E‬‬ ‫‪E‬ه‪‬ز و ‪ ،>‬ه‪‬‬ ‫‪E‬و< &<‬ ‫*ﯿ' ﯾ‪، E‬‬ ‫دوژ '‬ ‫دژ‬ ‫)‪E‬‬ ‫و ‪E‬ﯾ‬ ‫‪ ‬از‬ ‫ڕ‪ @ ‬ت و ‪E E‬‬ ‫ﯾ‪ M E‬ر<‬ ‫ڕا‪E$%‬و) د< ‪.>‬‬ ‫دﯾ رد<‬ ‫ورد‬ ‫‪E‬ﯾ'‪E‬و<‪  ،‬ﯿ'‪E‬و<‬ ‫ر‬ ‫‪E‬وا ‪E‬‬ ‫ارد<دات‪ E ،‬ڕوو ) ن ‪E‬و ‪‬وا ﯿ'‪E‬‬ ‫‪E‬ﯾ‪ E‬ﯿﯿ‪ E‬ن‬ ‫‪38‬‬


‫ن ‪ PE ‬ﯿ‪<& F‬د<ن‪ ،‬و<ر‪8‬ﯾ‪5‬‬ ‫ز‪H‬ر‪ 8‬راﯾ )=@ ( ‪ E‬‬ ‫‪E,‬‬ ‫و ‪E‬م ‪E$)E E ، <& E.‬و<ر ‪& EY‬و* ون و ‪$‬‬ ‫‪E‬ﯾ'‪:E‬و<‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪E‬ر‪< 8E E8‬‬ ‫دژوار و‬ ‫ڕ‪H‬ژ‬ ‫ره‬ ‫‪E‬م دﯾ رد<ﯾ‪،E‬‬ ‫ڕ‪@' H‬ﯿ' ‪E‬‬ ‫‪E!‬ﯾ‪'$F‬‬ ‫‪EY.E‬وا ‪E‬و<‪،‬‬ ‫‪E‬واو =ﯿ واز د<) ‪E‬روو‪ X :‬د< ﯿ‪E' E F. E 5‬‬ ‫‪E%‬ر< ‪ M‬‬ ‫‪E‬ر< ‪E‬ر<‬ ‫‪ $‬و‬ ‫و‬ ‫ر= از‬ ‫‪ '.E%‬او< ن ‪E%E‬ر‬ ‫‪ ‬ران‪E%E E ،‬ر ) و< ر< &ا د<‪،> '.E%‬‬ ‫رود‪)H‬‬ ‫ڕش ‪ &'‬د< ‪E‬و<‪E .‬م = ر< ‪ X‬د< ﯿ‪E 5‬و‬ ‫‪EE E‬‬ ‫= ر< ‪ E‬ژﯾ @ ‪E ،EF‬ه‪ E‬ن ‪ ) ‬ت ‪ %‬و @‪.> <&F)E‬‬

‫‪39‬‬


‫د= ‪‬ت و ‪3 +‬و ﯿ>‬ ‫‪ ‬ر<‪.E ،‬‬ ‫ڕا‪ E ، ) $%‬د<ر ‪E‬و ' ه‪‬ز و ا‬ ‫)‪E‬‬ ‫ﯿ‪<& F‬دات‪،‬‬ ‫ه‪E E‬رج و رود‪H‬خ‪ = <  E ،‬راو= ردا )‬ ‫‪E E‬‬ ‫&و ﯿ; ‪E .>‬م‬ ‫ه‪E‬ﯾ‪ E‬ز‪H‬ر ‪E%E‬ر) ﯾ‬ ‫‪E‬‬ ‫و‬ ‫‪E‬و ‪E %‬و< ه‪E‬ﯾ‪،E‬‬ ‫‪&. E‬اوﯾ ‪$‬‬ ‫‪E E‬واو ‪E.‬ﯾ < &‬ ‫‪‬ﯿ&ا ‪ %‬ره ‪ &‬دات‪.‬‬ ‫)‬ ‫ﯿﯿ‪.E‬‬ ‫ﯾ@‪E‬‬ ‫‪< ‬ﯾ‪E‬‬ ‫ڕا‪) $%‬‬ ‫‪E) ،E E‬‬ ‫‪<  8E‬‬ ‫ز‪H‬ر ڕوا‪ E‬ﯿﯿ ن ‪E E% . E‬‬ ‫ه‪E P& E‬س‪E! E ،‬ﯾ‪'$F‬‬ ‫‪E%‬ر) ش ‪ E‬ر<ﯾ‪E‬و<‬ ‫‪ %E‬‬ ‫‪E E‬‬ ‫ه‪E‬ﯾ‪ ،E‬و<ك ر‬ ‫‪E‬و ‪E %E‬ﯾ‪E‬‬ ‫ر @ﯿ'‬ ‫د<دو‪ .5‬و<ه ‪‬وا ﯿ'‪ P‬ﯿ‪E F‬‬ ‫‪ H .‬ﯿ‪E . $‬م ‪‬وا ﯿ'‪،E‬‬ ‫ا ﯾ‬ ‫د<ﯾﯿ@ و‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر‬ ‫‪E@‬ر ‪E‬‬ ‫ردا ‪E‬و<ﯾ‪E‬‬ ‫ز‪H‬ر ‪E‬‬ ‫‪E‬م‬ ‫ڕا‪) $%‬‬ ‫)‪E‬‬ ‫‪ $) E E‬ﯾ‪P E!$ 5‬‬ ‫‪E E H E‬‬ ‫ﯿ‪<& F‬دات؛ * و‪.‬‬ ‫د<‪E$ 8‬و<‪ ،‬د< ت؛ ‪ E‬ﯿ د< ت ‪E E‬م درو ‪% ،E,‬ﯿ‪@,‬‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ‪.E‬‬ ‫ڕ‬ ‫ڕا‪E$%‬و) ‪E ،‬و '‪E8E‬ر‬ ‫)‪E‬‬ ‫‪ %‬ود ‪ :A)E‬ه‪‬ز‪E E ‬‬ ‫‪X‬‬ ‫د< ت؛ ‪ . & 8 .‬ﯾ‪ ‬و‬

‫‪ ‬را ‪E‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫ﯾ ‪ %‬ﯾ‪E‬‬ ‫‪E‬داﯾ @ و‬ ‫‪ N‬د ت‪.‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ >F. E‬ه‪E‬ر زوو '‪E‬و< و ر‪EI‬و<‪ ،‬ه‪‬ز و د<‪ P E%‬ه‪E‬ﯾ‪ E‬و‬ ‫‪E‬وﯾ‪ .EF‬ژﯾ ن ‪E‬ره‪E‬‬ ‫‪E‬ﯾ‬ ‫‪&. .E‬اوﯾ ‪ ) ، $‬‬ ‫و‬ ‫ر د ه‪‬ز< ‪ E‬و ‪ E E!M‬ه‪‬ز ‪ E‬ﯿ ‪ E‬ﯿ او‬ ‫ه‪‬زدا‪ ،‬هﯿ‪ P$ O‬د<ر ‪E‬و‪ ،>‬هﯿ‪P$ O‬‬ ‫ه‪E‬ﯾ‪ E E .E‬و‬ ‫‪ E E$‬ار‪.‬‬ ‫‪40‬‬


‫* و @@‪،5$%E‬‬ ‫‪E‬و<‬ ‫‪،E,‬‬ ‫دوژ '‪* E‬ﯿ' ﯾ‪ E‬ﯿﯿ‪E‬‬ ‫‪E‬رد<وام د<‪E'‬و<‪ E ،‬داد‪E.‬رو<ر درو‪ >%‬و ‪ .‬ﯾ‪E‬دار ‪ .‬ﯾ ‪$‬‬ ‫‪E‬ه < ‪ F‬ن‬ ‫ه‪‬ز ﯿﯿ‪ .E‬در‪H‬ود< ‪E%E‬‬ ‫دن‬ ‫‪E. E‬‬ ‫‪ E‬در‪ H‬و ‪ =E$ 8‬ر‬ ‫ه‪‬زدا‪ ،‬داد‪E.‬رو<ر‬ ‫)‪ E E !PE‬و‬ ‫‪E PE) E‬در‪;‬اﯾ ‪E%‬د<‬ ‫ﯿﯿ‪ .E‬دﯾ‪' E) '$‬‬ ‫‪E‬و‪:‬و<‬ ‫د‬ ‫‪E‬م ‪EF& E‬ﯾ‪ E‬د د ن‪ E :‬ﯿ ‪E!E‬‬ ‫ڕا ردوو‪E8 ،‬واه‬ ‫‪ EQ.‬و ‪ .‬ﯾ‪ E‬ڕ‪<‬و‬ ‫د<‪E%‬ت و‬ ‫‪E‬وان‪) ،‬ز ‪ E‬د‬ ‫‪ %‬ﯿ ‪:‬ر‪IE) E ،‬ﯿ ن ‪E‬ژ‪. ‬ﯿ &ا‬ ‫( ﯾ ڕا ‪E‬را‬ ‫) زه‬ ‫&و ﯿ;ﯾﯿ ‪E‬‬ ‫د<‪.‬ﯿ‪<& F‬و<‪E .‬م ‪ E‬ه‪ E‬و ‪E >F8 P'‬م‬ ‫‪E‬و‬ ‫ڕووﯾ &<دا‪.‬‬ ‫داد‪E.‬رو<رﯾﯿ‪E‬و<‬ ‫‪ 8‬ﯾ‪E ,‬‬ ‫‪E‬‬ ‫دادو<ر‬ ‫‪E E‬وان د<ﯾ‪E E!M ،5‬‬ ‫داد‪E.‬رو<رﯾﯿ‪E‬‬ ‫دﯾ ‪ E‬ﯿﯿ‪ E‬و ‪E‬م ڕ<و ‪ E‬ه‪E $F‬ش‬ ‫‪E@‬ز<ﯾﯿ ‪$ ،E‬‬ ‫‪E‬رد<وا ‪!E‬‬

‫‪41‬‬


‫' ‪/‬ﯿ‪? 6‬‬

‫را ‪ 1‬ر ز‪0‬رﯾ‪6‬‬

‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫‪:‬ﯾ ن‬ ‫‪ ‬ران‪ ،‬ه ﯿ‪F‬‬ ‫= و ر‬ ‫و‬ ‫‪ ‬او و * و‪ %‬و و ‪ 8 .‬ر‬ ‫ه ‪F‬‬ ‫دﯾ رﯾ او و‬ ‫@ ‪ $%‬ﯾ ‪ ،‬ه ر‪8‬ﯿز‬ ‫)‬ ‫ا ﯾﯿ‬ ‫ﯿ ‪$F.‬‬ ‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫ڕ‪' ‬‬ ‫ﯿ ڕ‪H‬ژ‪ ‬ﯿ‪ . A‬ر‪‬ز‪ 8‬ر‬ ‫ت‬ ‫ﯾ& ا‬ ‫‪* Q‬‬ ‫)‬ ‫ﯾ ﯿﯿ ‪ ،‬د ‪ %‬‬ ‫و‬ ‫ت!‬ ‫)‬ ‫‪ ‬ر‬ ‫د ‪ &$%‬ه‪* .>'‬ﯿ'‬ ‫ﯿﯿ و‬ ‫‪ D‬ر ﯿﯿ‬ ‫ڕ ‪%‬‬ ‫م *ﯿ' ﯾ ‪،‬‬ ‫‪‬م ه ر‬ ‫‪،‬‬ ‫ه و د ‪ %‬‬ ‫‪ %‬ر* و‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر ‪EX‬ر &ارا &ا ‪ D‬ر ﯿ& ت‪  .‬و ﯾ ‪،‬‬ ‫)‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ر د ‪ % ،5‬ر ﯾ‬ ‫‪* Q‬ﯿ'‬ ‫‪EX‬ر &اران ‪ %‬ار‬ ‫د ن و د و‪ ‬ت داد زر‪ 5'‬و ڕ‪ ‬ﯾ& ن‪.‬‬ ‫‪'‬‬ ‫ﯾ'‬ ‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫ر‪& ‬ا‪ 8 ،‬ر ) ازﯾ ر ﯿ‪ 5‬و‬ ‫در‪H‬‬ ‫ﯿ‪& F‬ا‬ ‫ﯿ‬ ‫و ك ڕا ردوو(‬ ‫) ‪ ) ،‬وڕ‪H‬‬ ‫ﯿن‬ ‫&و ﯿ;ﯾﯿ‬ ‫‪ . ‬رو رد ﯾ ن‪ '$ ) ،‬ڕوو‬ ‫=‪ ‬و‬ ‫&‪ F‬ﯾ ك‪،‬‬ ‫ﯿ ن ‪'%‬ﯿﯿ ‪.‬‬ ‫وا‬ ‫و د ر ‪‬ﯾ' ورد ر‬ ‫ﯿ د ‪ %‬‬ ‫ه ﯾ ‪،‬‬ ‫دڕ &ا دا و‬ ‫‪E E‬را @‪E‬ر د ‪ %‬‬ ‫ه ر‬ ‫) ‪ '$‬ڕوو ه ﯾ و ‪ A.‬د ‪ J$%‬د‬ ‫و ڕ‪'(.‬‬ ‫* ون ه ر‬ ‫و ﯾ ‪،‬‬ ‫‪ .>‬ڕا‪$%‬ﯿﯿ‬ ‫= !‪&I P‬‬ ‫‪ % X‬و ‪،‬‬ ‫ﯿ ‪z.‬‬ ‫* & = ان و ﯿ و و ر‪،> 5 8‬‬ ‫ت و @‪ $‬ه‬ ‫‪‬‬ ‫ه‪‬ز‪ . P‬ر‪‬ز‪ 8‬ر‬ ‫و‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ر= ‪ $%‬و ‪.‬‬ ‫ز‪H‬رﯾ'‬ ‫ه ﯿ را‬ ‫‪ D‬ر ﯿ@ و‬ ‫ر‪5 8‬‬ ‫وا‬ ‫‪>‬؟‬ ‫‪ >% .‬و ه و ‪%‬ﯿ ‪ . ،‬ﯾ ‪* E$‬‬ ‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫‪ '.‬و‬ ‫دژ د ‪ %‬‬ ‫)‬ ‫ا‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ E$‬ه‪‬ز‪ P‬ڕ‪،> @ ‬‬ ‫‪42‬‬


‫*ﯿ' ‪EX‬ر &ار و دارا‪،‬‬ ‫د ر ﯾ ‪$‬ﯿ ) ‪ P‬ﯿ‬ ‫وا ‪،‬‬ ‫‪ ‬را ‪ .‬ر‬ ‫‪ P %‬آ‬ ‫‪.5'(@I.‬‬ ‫د ر ﯾ‬ ‫درو‪ $%‬او‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر )‬ ‫‪ %‬ر ﯿ‬ ‫)‬ ‫= ‪$%‬‬ ‫ﯾ ك‬ ‫ﯾ ك‬

‫و‬

‫) @ و ڕﯾ‬ ‫‪ %‬ودو ر‪5 8‬‬ ‫م ر ‪ ،‬ر‬ ‫دزﯾ ‪ ،‬ه ‪.>‬‬ ‫ارﯾ&ا و ه ه‪‬ز‪P‬‬ ‫دو ﯿ‬ ‫م *'!‬ ‫ڕز‪ 8‬ر ون‬ ‫ر زوو‬ ‫ر‬ ‫ز‪H‬رﯾ' ﯾ &ا ه ﯾ ‪،‬‬ ‫‪$‬‬ ‫دزﯾ' و ن‪ ،‬ردا و ﯿ‪ &@ F‬ن و‬ ‫‪ ‬ﯾ @ رن‪.‬‬ ‫‪& ‬ا‬

‫ه و‪$F.‬ﯿ ان و ﯾ ! و‪،‬‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫' ڕ ﯿﯿ‬ ‫ر‬ ‫‪ & M‬در‪ .5‬ﯾ ‪= ، $‬‬ ‫&ا‬ ‫او ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ‬ ‫‪ ‬ڕ‪‬‬ ‫ر‬ ‫او و‬ ‫ه ﯿ ر‪ ،‬ڕ‪‬‬ ‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫و و‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫د ‪'($%‬‬ ‫‪،‬‬ ‫&ا‬ ‫‪M‬‬ ‫د &اﯾ و‬ ‫‪8‬‬ ‫ﯿ‪ 5‬و و ‪ $%‬و ‪E E‬را @‪E‬ر هﯿز‬ ‫ﯾ‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ ، $‬و‬ ‫ر‬ ‫ن &ا‬ ‫ه ‪ >‬و دوا‬ ‫* و‪ '%‬ر ن و ه ‪F‬‬ ‫‪  E‬د ﯿ ن‪.‬‬ ‫>‪،‬‬ ‫ڕا‪ 8‬ﯾ &ن‪ . ،‬ﯾ ‪ A. E$‬ه و‬ ‫د ز‪8‬‬ ‫ر @ ‪ ،5‬و‬ ‫ر= از‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪:‬ﯾ ! ا‬ ‫ه ﯿر د و‬ ‫‪:‬ﯾ ن ‪ %‬رو<را و‬ ‫ر= ازﯾ‪ 5‬و‬ ‫‪:‬ﯾ !‬ ‫‪ ‬را‬ ‫زاد‬ ‫‪ ‬رﯾﯿ ن‬ ‫)‬ ‫* &ار اون و ه رد م ور‬ ‫ڕاد د ر ه‪‬ز ن‬ ‫*‪ ‬و و‬ ‫او ‪ .‬ه ‪@‬‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫‪ M 8‬و ه ‪ ‬ﯾ ؛ و‪ '‬د‬ ‫راﯾﯿ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫ر= از‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪ %‬ر زﯾﯿ‬ ‫د ‪ %‬‬ ‫‪ E‬د‬ ‫و‬ ‫ڕا‪ 8‬ﯾ & و ) @ و ڕا ﯾ ‪ ،‬م ‪ .‬ﯾ ‪ $‬ه و‪ &@‬ﯾ‪5‬‬ ‫‪;‬وو‬ ‫ڕ‪ @I‬ﯾ' و ‪.‬‬ ‫و د ‪ %‬‬ ‫د ‪،>‬‬ ‫=‪‬ﯿ‬ ‫ﯾ ‪ $‬ا ﯿ@‪>‬‬ ‫= و رﯾﯿ ن‪،‬‬ ‫ﯿ‪ F‬ﯿ& دات‪ ،‬ه ‪ Y‬و‬ ‫‪) . %‬ﯾ ﯿ‪ z‬ر ‪ J‬ن( ڕا ﯿ‪،5F‬‬ ‫ﯾ ‪ :‬ﯿ م ‪‚‬ﯾ‬ ‫‪$F.‬ﯿ ا‬ ‫‪43‬‬


‫ك‬

‫> و‬

‫ه رد م‬ ‫‪M‬‬ ‫ﯾ ‪ P‬و‬ ‫د ‪%‬‬ ‫ر) ‪ '$‬د ز‪8‬‬ ‫ه ﯿ را ) ‪ $‬وﯾ‬ ‫‪M‬‬ ‫ﯿو‬ ‫‪ 8‬ﯾ‪,‬‬ ‫) د‬ ‫ڕو) &‬ ‫‪% .‬‬ ‫! '‬ ‫د ‪ $'‬و ‪.‬‬ ‫د ‪  %‬ﯿ ن‪ ،‬ه ‪ ‬ﯾ‬ ‫‪%‬‬ ‫و و‬ ‫ر ‪‬‬

‫ر و ‪،‬‬ ‫‪ *  E‬ون ڕوو ڕوو ون‪.‬‬ ‫ﯿ‪،5‬‬ ‫دوو‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ E$‬ه ﯿ‪F‬‬ ‫‪ ‬ر‪،‬‬ ‫*ﯿ'‬ ‫‪ 8‬و‪P.‬‬ ‫‪ ‬ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ت‬ ‫رد ‪EX $%‬ر &اران‪.‬‬ ‫م ‪ ، $‬ه‪ $F‬ش‬ ‫واو‬ ‫&ا‬ ‫‪EX‬ر &ار و ك )‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ ﯿﯿ و هﯿ‪ O‬ژ ر د‬ ‫و‬ ‫م را ‪،‬‬ ‫& ﯾ ‪ % .‬ر ‪M‬‬ ‫‪ ‬را ه ﯿ ر‪.‬‬ ‫ر‬

‫‪44‬‬


‫& رﯾﯿ‬

‫‪3 +‬و ﯿ>‬

‫ﯾ ‚ ر و‬ ‫ڕوو ڕوو و‬ ‫رج و‬ ‫ه‬ ‫‪@F.‬ﯿ'‬ ‫‪ ' ! X‬و و‬ ‫ڕا وردوو و داه و‪ ،‬د *ﯿ‪) $‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫ر ﯾ و‬ ‫د ا ‪>‬‬ ‫‪P$‬‬ ‫ﯿ‬ ‫ڕوا ! ‪ .‬ردازﯾﯿ و ‪.‬‬ ‫م‬ ‫و = ! ‪& . ،‬ادان و ر) رد‬ ‫د‪'‬ﯿ ﯿ‪ ،5‬و ﯾ‬ ‫ز‪H‬ر * و ڕوا ' او د ‪ &J$%‬ت‪ .‬ه رو ه د ا ‪>‬‬ ‫ن‪،‬‬ ‫ز‬ ‫ه‪‬ز ‪ .‬ر‪‬ز ر‬ ‫ش ! ‪،>‬‬ ‫د‪'‬ﯿ ﯾﯿ و‬ ‫م‬ ‫ژر‪ .5‬ڕ‪ P‬ه ر‬ ‫و‬ ‫) د ‪ $%‬و د ن‪،‬‬ ‫رد وام و‬ ‫دژ ‪ F.‬و ' ‪،‬‬ ‫‪ ‬ا ﯾ‬ ‫ره ‪$ ‬ﯿﯿ‬ ‫‪;‬وو‪،‬‬ ‫در‪;‬اﯾ‬ ‫‪‬ﯾ ﯿﯿ‬ ‫‪ 8 ‬ڕ ‪! 8‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫‪&@ M‬ر‪.5‬‬ ‫و دڕ & ﯾﯿ و‬ ‫&و ﯿ;‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫ه ﯿ‪F‬‬ ‫و ‪ 8 ‬ڕا دا‬ ‫&و ﯿ;ﯾﯿ ك‬ ‫د‪'‬ﯿ ﯾﯿ و ‪ % J‬او‬ ‫رد وام داه و‬ ‫‪P ! H‬‬ ‫‪$%‬‬ ‫ڕوود دات‪ ،‬د و‪$‬‬ ‫& ن‪،‬‬ ‫ڕش و ‪@‬او‬ ‫‪ 8‬ر ‪‬ﯾ ر‬ ‫وا ‪،‬‬ ‫ڕوا ﯿ وﯾ ‪.‬‬ ‫در‪;‬‬ ‫دواه '‪‬‬ ‫* رن ‪ .‬ه ﯿ‪F‬‬ ‫‪E‬و‬ ‫‪& M E E‬ا‬ ‫) ‪ 8 P‬ﯾ‪ $F‬ون‪،‬‬ ‫‪ 8‬ڕا ازان‬ ‫ه و‪ ‬ن ڕووﯾ&او ‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫او‬ ‫‪$‬ﯿ ازﯾ‬ ‫ڕ‪8 !‬‬ ‫هﯿ‪ Y‬م‬ ‫‪ F.‬و‬ ‫‪ 8‬ڕا ازان‬ ‫&و ﯿ;ﯾﯿ ك‬ ‫ر= &ا(‬ ‫و ه‬ ‫ت‬ ‫)‬ ‫&و ﯿ; و‬ ‫و‬ ‫‪H‬ﯾ‬ ‫‪ M‬ﯿ &او ‪ ،‬ه ر و ‪ ‬‬ ‫دڕ & ‪EX‬ر &ار< ﯿ ن‪.‬‬ ‫ﯿ >و‬ ‫‪ %‬و ‪،P ) $‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪ P‬د ‪$‬‬ ‫&و ﯿ;‬ ‫! و‬ ‫و‬ ‫‪@ ،‬‬ ‫د ‪ & >%‬ر‬ ‫* ار ‪ %‬ت‬ ‫ه ‪ % A‬رﯾ &ا د ‪،>'. %‬‬ ‫ﯾ‬ ‫ڕاد د ر‪،‬‬ ‫داو‬ ‫و‬ ‫و دا‬ ‫راﯾ‬ ‫ژ‪‬‬ ‫زاردا ‪ 'Q$‬و و‬ ‫‪&‬وا‬ ‫د ر‪8‬‬ ‫) د ‪ $%‬و دان و وا رﯾ ‪ . .‬ﯾ > ﯿﯿ‬ ‫‪45‬‬


‫‪X‬ﯿ‪X % Q‬‬ ‫") اپ"‬ ‫‪%‬ﯾ‬

‫!‬

‫& ﯾ‪ ،5‬ه ر و &‬ ‫ژ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫داﯾ‪،> 'I‬‬ ‫د ‪ .‬رو ردر‪ >‬و د ‪ 8‬ڕ‪>‬‬

‫‪H‬ڤ " ش" ﯾ‬ ‫‪>‬‬ ‫راﯾ د ورو رداﯾ ‪،‬‬ ‫ش ﯾ ) اپ‪.‬‬ ‫‪H‬‬

‫او ‪  ،‬ا ‪Q‬‬ ‫) @ و ڕﯾﯿ&ا ‪8‬‬ ‫ز ‪M‬ﯿ‬ ‫= و ر‬ ‫ه ﯿر‬ ‫ر* و ه ﯾ ‪ ،‬و‬ ‫ه و‪‬‬ ‫ه ‪‬واردن‪ . ،‬ﯾ ‪$‬‬ ‫‪‬‬ ‫) @ و ڕ ‪& :‬ات‪،‬‬ ‫‪ .‬رد‬ ‫ا‬ ‫‪P‬‬ ‫@‪ $‬و ‪.‬‬ ‫ڕ ﯾ و ﯿ' دا ‪ ،>‬ﯾ ر ‪ .‬ﯾ!ﯿ ا‬ ‫راﯾ‬ ‫ژﯾ‬ ‫و‬ ‫‪ $‬د دات‪ .‬و و ) @ و ڕﯾﯿ ‪ '. %‬او د رد *‪>‬‬ ‫ره‬ ‫‪ $ %‬ﯾ‪ 5‬و‬ ‫* و‬ ‫و ڕ‪ !‬ﯾ ك ه ‪،> ; &‬‬ ‫ر و‬ ‫‪ ،‬و ك و ) ڕ ن‪،‬‬ ‫رد ‪ $%‬ﯾ‪ 5‬ڕ‪ !‬ﯾ ‪.‬‬ ‫ر* و‪ ' 8‬ڕ‪ !‬ﯾﯿ‬ ‫‪‬م‬ ‫زوو '&ان؛‬ ‫د رﯾ‬ ‫‪$‬ﯿ ازا د *' ‪ F.‬و و ه &‪I‬‬ ‫رد ﯿ ن‪ ،‬ه &‪P‬‬ ‫ﯾ ن ژ‪‬‬ ‫زوو '‬ ‫ﯾ‬ ‫دﯾ ‪ E‬رد وام د ‪ 8‬ڕ‪ .5'‬ه ‪@‬‬ ‫‪EX‬ر &اران ‪ %‬ر ڕ‪‬ﯿ ن داﯾ ' ون‪،‬‬ ‫ر ‪P !$%‬‬ ‫راﯾ‬ ‫ﯿﯿ ‪.‬‬ ‫‪‬م ) ا‪$%‬ﯿ ن‬ ‫ﯾﯿ&‪،>‬‬ ‫ڕش‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬م‬ ‫‪ %‬ر‬ ‫ر ‪$%‬‬ ‫‪>F.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫= و ر‪،‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫‪ 5'‬و و ك‬ ‫‪&I‬‬ ‫ر ‪ $%‬ن‬ ‫ڕ‪ !‬دا ‪8‬ﯿ د ) ن‪،‬‬ ‫ن ‪ %‬روژ‪ ‬د ن‪.‬‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪!‬‬ ‫‪ 8‬رد و ‪P‬‬ ‫زادا‬ ‫ڕ و‬ ‫‪ 8 ،> '‬ر ره ‪$ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬م‬ ‫&و ﯿ; و‬ ‫‪ ‬د و‬ ‫واﯾ ‪ ،‬زوو ' و‬ ‫م ه‪‬زا دا‬ ‫‪$‬ﯿ ازا د * و ‪ F.‬و ‪ 8 .‬ر م‬ ‫رام و‬ ‫‪ ‬از‪‬‬ ‫ه و‬ ‫&ا‪،‬‬ ‫د ‪$‬‬ ‫ڕو ر ) ڕ ن‬ ‫ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫= ر‬ ‫‪ Q‬ن‬ ‫‪‬‬ ‫ه ن‬ ‫ڕوا‪ ‬ﯿﯿ و ‪،‬‬ ‫و را ﯿﯿ‬ ‫هﯿ ا‬ ‫‪ D‬د‪  .‬ن‬ ‫ڕو ر ‪H ).‬ش و ‪ X:‬و ‪%‬‬ ‫‪ (I.‬ون‪،‬‬ ‫ﯿ‪ A‬ڕ‪P‬‬ ‫ا = و رﯾﯿ‬ ‫‪ E ،‬ر<‬ ‫‪ &I.‬ه‪5'‬؟‬ ‫ه ر م= ر ﯾ ‪.‬‬ ‫‪46‬‬


‫ه‪+‬ر‪ 9‬ر‬

‫' ‪+‬ارﯾﯿ ' ن‬

‫ش و *‪;‬و ر‪5 8‬‬ ‫& و‬ ‫دا‬ ‫ﯿ‬ ‫‪>‬‬ ‫ڕا‪$%‬‬ ‫‪ %‬ودو ر ‪5‬‬ ‫&و ﯿ; ‪ ،‬م و ‪:‬ﯾ و‬ ‫@ در‪ $‬ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪&$‬ا‪Q ،‬ﯿ‪ 'J‬د ﯾ‪ 5‬و ‪ ,‬و‪ >‬ه و = !‬ ‫‪‬‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫ه‪ ‬ر ر و و‬ ‫ر د‬ ‫ه‬ ‫رد وا‬ ‫ر و‪ A.‬رﯾ‪،5‬‬ ‫دﯾ و‬ ‫از د‪ ,‬ا ﯿ‬ ‫ن و‬ ‫‪.‬ر‬ ‫د ! ر ‪ 5‬ﯾ ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م‬ ‫‪%‬ﯿﯿ ‪ ! ) .‬هﯿ‪% O‬ﯿ ‪,$‬‬ ‫ز‪H‬ر ‪.‬‬ ‫ر زوو‬ ‫‪Q‬ﯿ‪Q‬‬ ‫و = ر ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫ﯾ ‪ %H .‬ﯾ‬ ‫‪!M‬‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫‪ ,%‬و دا‪ .> 8‬زوو ' و‬ ‫= و ر‬ ‫ﯿﯿ ‪.‬‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫ﯿ•ﯿ‬ ‫‪$‬‬ ‫هﯿ‪O‬‬ ‫&و ﯿ;‬ ‫‪&Q‬ان‬ ‫ﯿ ‪ 8‬ڕا و‬ ‫م= ر و ‪،‬‬ ‫) @ و ڕﯾ!‬ ‫وا ‪ $%‬ون‬ ‫;د‬ ‫‪F.‬ﯿ' ن د ‪،>‬‬ ‫ه ‪‬‬ ‫ڕا ردوو و دوو ر د و‬ ‫م دو ﯿ و‬ ‫ڕ ‪ @M‬را‬ ‫و دو ﯿ ﯾ ن‬ ‫ه ‪$‬‬ ‫ڕز‪ 8‬ر ڕ ‪ @M‬را دوور ‪ .‬ر‪‬ز ﯾ‬ ‫دوور ‪ .‬ر‪‬زان د دا‪ 8 .‬ﯾ‪,‬‬ ‫دﯾ‪'$‬‬ ‫ڕﯾ‪ z‬ا &‪ H‬و ‪،‬‬ ‫ڕ‪!‬‬ ‫‪ %‬ر و‪5‬‬ ‫‪‬ﯿ'‬ ‫‪E‬را @‪E‬ردا‪،‬‬ ‫‪‬م‬ ‫‪، $ %‬‬ ‫رود‪)H‬‬ ‫ار ﯿ'‬ ‫و ‪.‬‬ ‫زاد زﯾ‪'I‬‬ ‫ز‪  D‬ﯿ‪ A‬س‬ ‫ر ‪ ،‬ه رد م‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫دن‬ ‫* رﯾﯿ ‪. :‬‬ ‫&ﯾﯿ‬

‫‪& ,‬ا ‪ E‬ر<‬ ‫ﯿ د و‬ ‫‪ .‬ﯾ ‪ ! E$‬ڕ‪‬ﯿ' و ‪ %‬ر م‬ ‫ه‪‬ز!‬

‫‪%H .‬‬ ‫‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫‪ ‬ود و‬ ‫‪ %‬ر ڕا ڕا‪$%‬‬ ‫ه ‪@‬‬ ‫‪ X‬اوا ‪ $‬دن و‬ ‫دﯾ ‪E‬‬ ‫د ! ر ‪ ،5‬ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م و ه‬ ‫‪$%‬‬ ‫‪ * >‬و ن‬ ‫ه ﯿ ر *ﯿ' ﯾ ﯿ&ا‪،‬‬ ‫‪  D‬د و‬ ‫‪ ,‬و ‪ ،‬ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م د ا ‪>‬‬ ‫ﯿﯿ ن ' و‪'D‬ﯿ‪.5‬‬ ‫‪ ‬ڕ‪ ;‬ﯾﯿ‬ ‫‪47‬‬


‫ه ‪ .>‬ه رو ه ز‪H‬ر= ر‬ ‫ر د‬ ‫ز‪H‬ر ‪ ‬از‬ ‫ﯾ@ &ا‪ ،‬درو‪ $$%‬ﯾ‪ 5‬ه ‪;@‬‬ ‫ر=‬ ‫ه &‪ P‬ه‬ ‫ڕ‪5 H‬‬ ‫‪ ,‬و ﯾ‬ ‫‪ M 8‬و‪ % ،‬ودو ر‪ 5 8‬و ‪.>‬‬ ‫) ا‪ >%‬و‬ ‫! &‬ ‫ه ‪‬‬ ‫(‪'‬ﯿ' و ‪ :‬ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م‬ ‫و &ا‬ ‫ك‬ ‫‪.‬‬ ‫از‪‬‬ ‫‪ ‬ران‪،‬‬ ‫ﯿ‪ A‬ه &‪= P‬‬ ‫او ن و ﯾ ‪$‬ﯿﯿ ‪.‬ﯿ‪ F‬ﯾﯿ‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫ه ﯾ‬ ‫رن ) م ڕووداو‬ ‫‪ .‬ﯾ > ‪.‬‬ ‫ه‪$F‬‬ ‫وا‬ ‫او‪ F. $ P‬و ‪ ،‬چ‬ ‫ڕ‪‬‬ ‫د ر و وا ﯾ ‪ .‬ﯾ ‪$‬ﯿ ن‬ ‫ه و‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار‬ ‫وا ش‬ ‫ت‬ ‫د و‪ ‬ﯿﯿ ن ه ‪ >‬چ‬ ‫ڕ !‪‬ا ن(‪ ،‬م ‪ ، $‬ز‪H‬رﯾ‪ A‬و و !‬

‫ه ﯾ‬ ‫ڕا ﯿ رﯾ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه ﯿر‬ ‫ه ﯾ‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ه ر‬ ‫*'‪q‬‬ ‫واو‬

‫‪ ‬از‬ ‫‪ $‬ر ﯿ•‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م‬ ‫و‬ ‫‪ P ‬و‬ ‫و ڕاد ﯾ ‪; 8‬ا ﯾ ‪،‬‬ ‫ن زا ﯿ‪،5‬‬ ‫ڕ‪8‬ا‬ ‫) ‪&‬‬ ‫از‪5 ‬‬ ‫‪ ‬ود دا '‪‬ﯿ‪ .5‬د ! ر‪ ' 8‬ن‬ ‫! &‬ ‫ه ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هﯿ‪ = O‬ر‪P‬‬ ‫‪‬م‬ ‫‪،‬‬ ‫* &اﯾ‬ ‫‪ 8 ‬ڕ‬ ‫ا ‪>‬‬ ‫ﯾ ‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ﯾ‪.5‬‬ ‫* ﯾ‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دار ‪$F.‬ﯿ ‪> $% @@J‬؛ و ه‬ ‫‪%‬ﯿ ‪$‬‬ ‫'‪Y‬ﯿ' ﯾ‬ ‫* و ‪ !$‬ﯾ‪. '$F‬‬ ‫ره‬ ‫زا‪ D‬و‬ ‫و‪ '‬د ‪ P‬ه ‪ ‬ﯾ‬ ‫@' و ‪،‬‬ ‫‪ %‬ﯾﯿ‪$‬‬ ‫د ! ر‪ ' 8‬ن‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫ت‬ ‫داه‪ '‬ن و ه‪‬ز ‪ .‬ﯾ >‬ ‫ا ‪!= >‬‬ ‫* & ر و و ﯾن‬ ‫‪ $ ! t‬و ‪.‬‬ ‫ر و‪ @F.‬د هزر‬ ‫و‬

‫‪P‬‬ ‫و ك ڕز‪ 8‬ر د‬

‫‪& M‬ا &اﯾ ‪ ،‬ر‪‬‬ ‫ر‬ ‫‪$%‬ﯿ‪،> (Bastille) ‰‬‬

‫‪48‬‬

‫ڕ !ﯿ‪‬ا‬ ‫دن‬ ‫‪D‬‬


‫و ڕ‪H‬ژ‬ ‫‪ 8‬ر‬ ‫=‪ ‬د ‪...>‬‬ ‫د ! ر‪ 5 8‬و ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م‬ ‫داﯾ ‪ 8 ....‬ر‬ ‫ه ﯿ ر ه‪ ‬ﯿ ن ‪ %‬ر ‪ D‬‬ ‫ﯾ ﯿﯿ‬ ‫ڕﯾ‪ z‬ا &‪H‬م‬ ‫م = ر ‪ E‬ر< * ر و‪ D %‬‬ ‫ﯿ ﯾ ‪$‬ﯾ ﯾ‬ ‫‪H‬ش‬ ‫ز‪H‬ر و‬ ‫‪ 8‬ر‪‬‬ ‫ن … و ر دا‬ ‫ر‪.‬‬ ‫* و ‪-‬‬ ‫د ر‪8‬‬ ‫)‪ (Gardes franaises‬ه‪$F‬‬ ‫‪ 8‬رد‬ ‫ژ‪ ‬د ‪&$%‬ا د و‪.‬‬ ‫‪ $‬ﯾ‪(Antoine)5‬‬ ‫ژوور و‬ ‫ر ه و ڕووداو‬ ‫‪$%‬ﯿ‪،‰‬‬ ‫&‬ ‫ن ‪ E‬ر<‬ ‫‪ ,‬و‬ ‫اﯾ‬ ‫دا '‪‬ﯿ‪ % 5‬ر‬ ‫وا‬ ‫و ڕا‪ $%‬؛‬ ‫ڕ !‪‬ﯾﯿ‬ ‫‪ ,‬و‬ ‫و آ‬ ‫‪ 8‬ﯾ‪ ,‬ﯾ ‪ ،‬ﯾ ‪ %‬ر ‪ M‬‬ ‫ڕﯾ‪ z‬ا &‪ H‬‬ ‫‪$%‬ﯿ‪ ‰‬د ‪ &$%‬ه ت؟‬ ‫ا ‪>‬‬ ‫ڕﯾ‪ z‬ا &‪P H‬‬ ‫‪‬‬ ‫د ! ر '‪ P‬ﯾ‬ ‫! هﯿ‪ O‬‬ ‫! ‪ $‬و ‪E .‬م ورد‬ ‫ڕ !‪‬ا‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫دن‬ ‫‪.‬‬ ‫=‪!‬‬ ‫ڕ !‪‬ا ‪ ،‬و وا ﯾ ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫د‬ ‫‪‬وا ﯿ‪5‬؛ و ‪.‬‬ ‫‪ Y.‬وا و ! ه ر * &‬ ‫واو‬ ‫) وداﯾ ‪.‬‬ ‫= و ر‬ ‫ڕ !‪ ‬ا ش را‬ ‫‪ ،>‬ه‪‬ز‬ ‫= و ر *‪ $ :‬و ه ﯿر‬ ‫د ‪.>‬‬ ‫‪ %‬ر ﯾ دارﯾ&ا )‬ ‫‪!‬‬ ‫ورﯾ‬ ‫ڕ‬ ‫ڕ‪H‬ژ‪ P‬دوا= ر ڕوو &ات و ‪ %‬ر و‪.>‬‬ ‫د ‪ .‬رو ر‪'‬ﯿ>‪ ،‬و‬ ‫‪ 8‬ڕا و و ‪ FI‬ن ‪E‬‬ ‫و ڕ‪5 !‬‬ ‫ڕ‬ ‫و‬ ‫‪ .‬رو را &‬ ‫ران زا ‪5‬‬ ‫دوژ ‪ . ،5‬ﯾ ‪) E$‬‬ ‫ر‬ ‫‪E‬را @‪E‬ر دڕ & ﯾ‬ ‫‪ M‬د ‪ 8‬ن‪ . .‬ﯾ ‪E$‬‬ ‫چ ڕ‪ !‬ﯾ ك و‬ ‫*ﯿﯿ ن د و‪ >‬و‬ ‫و‬ ‫ه ‪$%‬‬ ‫‪ >‬و هﯿ‪ O‬ت د ‪$%‬‬ ‫‪ %‬را‪ .‬ﯾ ن ه ﯿ ر‬ ‫‪P‬‬ ‫) اپ ﯾ آ! ﯾ‪ 5$F‬ه‪ '‬و ؛‬ ‫ار‬ ‫‪!5‬‬ ‫د دان‬ ‫ه‪‬ز‬ ‫‪‬وا ﯿ‪ ،5‬د ﯿ'ﯿ‪5‬‬ ‫ڕ !‪‬ا و‬ ‫ڕوا !‬ ‫‪49‬‬


‫ﯿر‬

‫داه‪ '‬ن و ه‬ ‫راﯾ ‪،‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ﯿ‬ ‫ژ ر ﯾ ‪،‬‬ ‫ژ ر ﯾ ‪) ،‬‬ ‫‪ .>‬ز‪H‬ر و‬ ‫ن ر‪ 8‬و‬ ‫) )‬ ‫ه وا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫د‬ ‫) ﯾ&ا‪ P$ ،‬ﯿﯿ ‪!M‬‬ ‫ردا و ‪E‬را @‪E‬ر‬ ‫‪!M‬‬ ‫) وا‪ ‬و‪،‬‬ ‫و ك ‪Y‬ﯿ‬ ‫ر و ' ن = و‪ ‬ﯾ ك ) ﯿ‪ ' F‬د ن‪.‬‬ ‫ڕا‪ $%‬و) ‪،‬‬ ‫)‬ ‫د ‪ 8‬ﯾ‪،5‬‬ ‫و ‪ %‬ر ‪M‬‬ ‫م = ر<‪،‬‬ ‫ه‪‬ز‪،‬‬ ‫ر د‬ ‫* رﯾﯿ@ و‬ ‫و ڕ‬ ‫و‬ ‫‪ %‬ر ڕا‬ ‫&و ﯿ;‬ ‫‪& . ‬ا ‪EX‬ر &ارﯾ ز‪H‬ر و‬ ‫) ار و را‪ ،‬ز ﯿ'‬ ‫‪E‬و‬ ‫=‪‬‬ ‫ڕﯾ‪ F‬و ه ‪ >F ‬و‬ ‫د د ت‪ ،‬و‬ ‫زادا‬ ‫ه ﯿر و ﯾ ! '‬ ‫‪ !‬ﯾ ك 'ﯿ @'‪،>‬‬ ‫‪& %‬ن و‬ ‫ر ‪،‬‬ ‫م‬ ‫‪& M‬ا‬ ‫‪ $% •$F.‬ور ‪ .>‬‬ ‫ه ن‬ ‫‪H‬ڤ‬ ‫زاد‬ ‫‪ !‬ﯾ‪ . '$F‬ﯾ >‬ ‫=‪'$ ‬‬ ‫‪‬ﯾ ر‬ ‫‪ %‬ر ! را و ه ‪&F‬اﯾ ‪،‬‬ ‫‪!‬‬ ‫‪>'(@I. t‬؛ وا ‪8‬‬ ‫‪ !‬ﯾ‬ ‫داه ودا ژ‪) ‬‬ ‫ردا‪.‬‬ ‫! راﯾ ‪ . ،‬رو رد د وﯾ > )اراد ( و ‪ .‬ﯾ!ﯿ‬ ‫ﯾﯿ&ا م ر‬ ‫ن‪X ،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .‬ﯾ‪ ‬وا‬ ‫‪8‬‬ ‫ڕز‪ 8‬رﯾ & ت و‬ ‫ره ‪$ ‬ﯿﯿ ن ﯿ‪PF‬‬

‫ڕا‪ $%‬و) ‪ ،‬و‪‬ا‬ ‫)‬ ‫ﯾ د ‪ 8‬ﯾ‪،5‬‬ ‫) ‪ 8‬و ‪،‬‬ ‫)‬ ‫رﯾ ز‪H‬ر‬ ‫ر‬ ‫د ‪ $%‬ﯾ‬ ‫د دات و د ﯾ ‪  J‬ﯾ>‪،‬‬ ‫و‬ ‫= ا‬ ‫=‪‬ﯿ ك‪،‬‬ ‫د ﯾ ! ﯾ‪$'‬‬ ‫دﯾ ‪ ( E‬و‪.>‬‬ ‫‪%‬‬

‫‪50‬‬


‫‪ .‬راو‪‬ز‪-:‬‬ ‫]‪[1‬‬

‫زر‬

‫‪، ‬‬

‫‪‬‬

‫در ر‬

‫و و‪‬‬

‫د ‪، ‬ﯾ‬

‫ر‬

‫م د ر ‪‬ﯾ‬

‫" و‪#‬‬

‫وﯾ ‪،‬‬ ‫‪*0‬و ‪ %‬ﯾ‪ /‬دوود‪1 2‬ﯾ ن د ن‪ .‬ڕا‪%5‬ﯿﯿ‬ ‫ت ڕ‪,‬‬ ‫”ژﯾ ن ' ا ‪ ” %‬د ‪*+‬و و و‬ ‫ژﯾ ‪ 5 2 7* 2‬ر و “' ا “‪.‬‬ ‫ر ‪ " ،6 *" %5‬و و‪ ‬دا ز ر ' ا ‪ " ،‬ر و ﯾ‬ ‫‪‬م " ‪9‬ﯾ ‪ 2‬دﯾ و ‪:; ،‬اوﯾ ‪%‬ﯿﯿ ‪ 5‬ر ﯿﯿ ‪ 2‬ژﯾ ن " رد ‪ < 5‬اوا ‪ = ' " ./‬و ?‪:‬ا‪ ' > ،‬ر‬ ‫ﯾ ‪* ,‬و ن‪> ،‬ﯿ* ‪ * * " ،‬او و ره >‪; 2‬ﯿ‪ 5 B‬ز‬ ‫‪*@ 1 @‬و " د و‪‬‬ ‫وا ﯿﯿ ‪،‬‬ ‫ر‪ 2 +‬ر دن و '*ا‪ %5‬و و '*> گ( د *ا ‪" /‬‬ ‫د ﯾ‪ ،/‬م ره > ) ‪ 5‬ر را ‪*D‬و ‪ 5‬ر‬ ‫‪  2‬ن "‬ ‫‪ >1‬ن ;‪KB‬آ‪ H ‬ن؟ " ر و ڕ ?‬ ‫زاردا " ك ره >‪ 2‬ه و?‪*‬‬ ‫;‪B‬ﯿ‪*%‬ا ﯿ‪ ,‬ر زﯾ‬ ‫ﯾ ‪* ,‬و ن *ا ‪ D " ‬و ‪ ' ‬ا ‪ ...  %‬د *ا ﯿ‪*@ /‬و‬ ‫د و‪‬‬ ‫*ار د ن‪.‬‬ ‫‪ M‬ﯿ و ‪ ،‬م د‪ ; 2 ‬ڕاو‬ ‫آ د ڕا‪ %5‬و ‪ 1‬د‪ ‬و " < ر‪ 25‬و ‪ X‬ر ﯿ‪:B‬ا ه ر وا‬ ‫وا‬ ‫* )‪ (Direct Action‬آ‬ ‫*و‪ 5‬او ‪ ،‬م " آ*ردﯾﯿ آ دا آ >‪ %‬و وا ﯾ د ‪ ، B‬ه ‪* ‬را ‪ 2‬ڕا‪ %5‬و ‪9 D ،1‬آ‪ 2‬ڕا‪1 %5‬‬ ‫'*‪ ).#‬و‪(Y.‬‬ ‫‪ %B‬د‪‬‬ ‫‪ 2‬ڕا‪ %5‬و ‪ 1‬وا‬ ‫و‬ ‫رآﯿ ‪ < 2 %‬ر (و‬ ‫‪9 " 19942 5‬ﯾ ن ' و;‪ ') (Fresnes-Antony)2‬و;‪< 2‬ﯿ‪:‬را‪5‬ﯿ‪2 1‬‬ ‫‪‬و آ او و ‪.‬‬ ‫‪ http://cgecaf.com/mot515.html‬و ‪9 " 1999 2 5‬ﯾ ن » ‪Kate Sharpley‬‬ ‫ر ‪: 5 -1‬ﯾ‪" H‬ﯿ‪q‬م ‪،101‬‬ ‫‪ 5‬ر ﯿ ‪r,‬ﯿ‪ q‬و دوا " ‪ 5‬ﯾ‪2%‬‬ ‫‪ «Library‬و رﯾ‪,‬او‬ ‫‪‬و او و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬ر‪ D‬و ‪‬و او ﯿ ‪r,‬ﯿ‪q‬ﯾﯿ‬ ‫‪http://www.anarchosyndicalism.net/newswire/display_any/200‬‬ ‫ژﯾ > و *و‪5‬ﯿ آ ‪* 2‬و‪ 5‬ر‪:‬‬ ‫‪http://www.anarchosyndicalism.net/protagonists/pouget.htm‬‬ ‫‪ 5‬ر‪ D‬و و ر'‪‬ا < ر‪5‬ﯿﯿ آ ‪:‬‬ ‫‪http://cnt-ait.inf/orubrique.php3?id_rubrique=97‬‬ ‫;‪ 5 " %B‬ﯾ‪( ?* ) 2%‬دا ه *ون‪ " .‬ر‬ ‫" م ‪ 5‬ر‪ D‬و < ر‪5‬ﯿﯿ دا ‪ 1 2? 5‬ﯾ‪ 2‬دا اون‪،‬‬ ‫"‬ ‫‪ 5‬ﯾ‪ " http://khushe.ir 2%‬رادا > و ‪ ،‬ﯿ و ? د ‪ 5‬د ون‬ ‫و‬ ‫‪ 5‬ﯾ‪ http://cnt-ait.inf 2%‬دا اون‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫ر‬

‫ل ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﯾ‬ ‫! اءة و ا‬ ‫و ا دﯾ ‪ ،‬زوروا ھ‪$‬ا ا ا‪"#‬‬ ‫‪ ,! #‬ا ‪ ، # +‬ا * ر)‬ ‫ا‬ ‫و ‪http://issuu.com/anarkistan :-‬‬ ‫در‪ #‬رەای‬ ‫ب ‪0#‬‬ ‫ا ن و ‪ 3 4‬دن‬ ‫‪ #‬ای‬ ‫آ ر; ‪ 8# 9:‬ز‪ 6 ،5# 7 5 #‬ر)‪ 5‬و دی‪ ،‬روی اﯾ‬ ‫‪ = ! 5‬ﯾ ‪http://issuu.com/anarkistan :‬‬ ‫>= ا‬ ‫وە و‬ ‫ﯚ‬ ‫ز‬ ‫" ر ! م‬ ‫ر " م ‪!#‬‬ ‫‪#‬‬

‫د‬ ‫رە‬

‫ر و‬ ‫‪ ،‬ر‬

‫زﯾ‬ ‫و‬

‫دەر رەی‬ ‫ردی‪،‬‬

‫ن‪http://issuu.com/anarkistan :‬‬

‫‪52‬‬


Émile Pouget

Translated by: Hejên

First Edition, January 2010 53


54


55

xebati rastewxo online version  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you