Page 1

A demokrácia, egyre inkább valami diabolikus rendszer jeleit mutatja. A szabadság rendszerének, a szólásszabadság rendszerének titulált rendszerben, egyebet sem hallasz, hogy vigyázz, mit közölsz a netten, mert kirúgnak, vagy nem vesznek fel, és akkor éhen döglesz. Tehát, be kell fognod a szád. A szekusok is azt verték annak idején a fejemhez, amikor kihallgattak, hogy mit mondtam. De tudom, jönnek a demokrácia hívői, mert a demokráciának sem más az alapja, mint a vallásnak, a hit az alapja, annyi különbséggel, hogy ez utóbbi szekularizált hit, de magatartásban, még irracionálisabb, mint a legprimitívebb vallás. A primitív, ha a lélek belső mintáit nézzük, nem mondhatjuk, hogy hülyét csinál magából, de a modern ember igen, a demokrácia hívője igen. Hitének alapja a redukáló minimalizmus, a modern ember minimalista maximalizmusa, mely így hangzik: de azért jobb a demokrácia, mint a kommunizmus. Ezt elfogadni, csak pavlovi reflexek szükségesek, nem is kell gondolkodni, itt kezdődik a demokrácia, ilyen egyszerű, nem is kell tanulni csak utánozni, hagyni, hogy ezek a bölcsességek csak hassanak ránk, úgy kell tenni, mintha napoznánk, a nap is csak hat, ha kiállsz. Igen a tényekre leredukált ember minimalizmusa, melynek semmitmondó minimalista bölcsessége, olyan bölcsességeket szül, mint az udemeré tesz a legtöbbet az erdélyi magyarságért, vagy Orbánék tesznek legtöbbet a magyarságért. Ez a biztonság jelszavának, minimalista biztonsága, a minimum biztonsága. Ezt az az ember keresi, mely elveszítette az Egész biztonságát a talpa alól. Kinek már léte sincsen, csak tényekre redukált élete, ezért szereti a tények látszatbölcsességét, látszat nyilvánvalóságát. Ez a bölcs a következmények előre látásával bölcs, hogy, ha nem hagyatkozunk a biztos minimumra, nagy veszélynek tesszük ki a nációt, létébe kerülhet, mint a népszámláláskor. A rettegés korában, mert a Lét-hiány, rettegéssel jár, a biztonság válik az ember, legégetőbb problémájává, mert Lét-hiányában egyre inkább fenyegetve érzi magát, tudattalanul, és így válik a minimum biztonsága melletti legfontosabb érve a veszéllyel való riogatás. Ő a dolgos középszerűség minimuma. Nagy reklámtáblákon hirdeti, mint udemerés polgármester, mint Antal Árpád András, sepsiszentgyörgyi polgármester, hogy mit tesz, mert, amit tesz a minimum maximuma, ez az ő logikája, a 89 utáni logika, a modern ember logikája amúgy. A tett a fontos, azt hangoztatják, vagyis, ami nem más, mint a Lét minimuma. A Lét minimuma konkrét, tárgyi, objektív, mert ő cselekvésében ezzel foglalkozik, ez a tartalma cselekvésének, mert a Létet nem cselekedheti, mert Léthiányában, benne nem cselekvő a Lét - gőgjében megszűnt a Lét elszenvedője lenni, hogy a Lét fölé emelkedjék, a Létben jelen lévő isteni teremtetlen energiákkal. A Létből, csak a minimumot engedi közel, amit lát, a konkrétat, a Lét teljességét, ami túl van rajta, nem engedi közel, tehát az nem is létezik, csak a minimum, amit lát, érzékel. Létének garanciája ez a biztos minimum, így lesz ő tárgy, mert tárgyiasságából kifolyólag, nem ismeri létét, mert a tárgyiassággal elzárja maga elől a lét teljességét. Ahol nem ismeri az ember a Lét teljességét, ott léte, a tárgyi léte is, egyre vékonyodik, már nem is tárgy, hanem puszta benyomás, mit a technika egyre élesebb képsugárzói hoznak létre. Az egyre tökéletesebb képek, egyre nagyobb felbontások kiégetik, a transzcendencia, a Lét, belső képet az emberből, mivel kapcsolatot teremt a természet képeivel, realitásaival, ami által benne él a világban. A tökéletes képernyők képei, teljesen irreálissá teszik az


ember létét a világban. Az ember egyre zsugorodik a világban, mint a mesebeli királykisasszony, a rossz varázslat következtében az ágyában, míg már nem lesz látható.

Zen publicisztika - A világában vékonyodó ember  
Zen publicisztika - A világában vékonyodó ember  

Zen szellemu írás az emberrol.