Page 1

GRAWE ASIGURARE DE VIAŢĂ S.A.  "Asigurarea de partea TA"

Grupul austriac Grazer Wechselseitige Versicherung AG a intrat pe piaţa moldovenească a asigurărilor în anul 2003, înfiinţînd compania  Grawe Asigurare de Viaţă SA, al cărui acţionar este, cu un procent de 99,07%. Pe parcursul acestor ani, societatea Grawe a reuşit să facă  ceea ce, timp de 15 ani, peste treizeci de companii moldoveneşti au încercat să realizeze – să reanimeze piaţa asigurărilor de viaţă. An de an,  evoluţia  constantă  a  companiei  Grawe  Asigurare  a  reprezentat  o  confirmare  a  deciziei  iniţiale,  strategia  bazată  pe  siguranţă  şi  eficienţă  determinînd o evoluţie pe care o considerăm cu adevărat spectaculoasă. Grawe Asigurare a diversificat constant paleta de produse, adăugînd noi programe de asigurări de viaţă, precum şi asigurări de călătorie. Pe pieţele în dezvoltare este evident că vine un  moment în care achiziţia altor companii devine interesantă. Ştim că o achiziţie nu poate fi  făcută şi administrată decît de o companie matură şi experimentată, ce deţine o cunoaştere aprofundată a pieţei locale. Grawe şi­a început politica de accelerare a dezvoltării în cursul anului 2006 cînd rezultatele şi evoluţia companiei locale, precum şi întreaga  dezvoltare a pieţei moldoveneşti, ne­au determinat să achiziţionăm compania Donaris Asigurare de Viaţă. Odată cu preluarea unui jucător  important pe piaţa asigurărilor, grupul  Grawe şi­a modificat substanţial ritmul de dezvoltare.   In anul 2006 compania a decis necesitatea continuării activităţii într­un nou sediu, fapt concretizat prin cumpărarea unei clădiri monumentale  amplasate în plin centrul capitalei. Noul sediu a fost inaugurat în luna august 2007, după încheierea lucrărilor de reconstrucţie şi modernizare.  Suntem prezenţi pe termen lung în Republica Moldova şi acest lucru este evidenţiat şi de disponibilitatea de a investi în continuare în domeniul  imobiliar, interes în domeniu care se bazează pe experienţa acumulată de grupul internaţional Grawe pe alte pieţe. Am devenit o companie cu tradiţie pe piaţa moldovenească, iar faptul că ştim cum să îndeplinim aşteptările clienţilor noştri este dovedit de  locul întîi pe care îl ocupăm în rîndul competitorilor care vînd asigurări de viaţă. Reconfirmăm în fiecare an faptul că satisfacerea dorinţelor clienţilor noştri este scopul principal pe care îl urmărim. Prin soluţii de asigurare  personalizate   şi   produse   moderne   reuşim   să   acoperim   necesităţile   individuale   ale   acestora.   Suntem   convinşi   că   rezultatele   deosebit   de  satisfăcătoare obţinute se datorează faptului că am reuşit sa îndeplinim dorinţele clienţilor şi ale partenerilor noştri de afaceri şi să întărim  totodată încrederea acestora în noi. Grawe Asigurare de Viaţă a încheiat anul 2007 cu rezultate deosebit de satisfăcătoare care reconfirmă cursul puternic ascendent din  anii trecuţi.  Profitul net aferent anului 2007 prezintă o creştere de 132% faţă de rezultatul financiar al anului 2006, valoare care ilustrează foarte  bine   profesionalismul   şi   eficienţa   companiei,   lucru   îmbucurător   atît   pentru   acţionari,   cît   şi   pentru   clienţii   care   au   ales   să   ne  investească cu încrederea lor.

GRAWE ASIGURARE DE VIAŢĂ  

GRAWE ASIGURARE DE VIAŢĂ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you