Page 1

TT GIỚI THIỆU SÁCH ĐC :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CV SỐ :44/TTGTS Hà nội Ngày 20 tháng 6 năm 2016

Kính gủi quý cơ quan đơn vị Danh mục sách : 1, Bình luận khoa học bộ luật dân sự 2015 của PGS TS Đỗ Văn Đại 2, Bình luận khao học bộ luật hình sự 2015 của TS Trần Văn Biên và THS Đinh Thế Hưng 3,Bình luận khao học bộ luật tố tụng dân sự 2015 của PGS TS Nguyễn Thị Hoài Phương 5,Bình luận khao học bộ luật tố tụng hình sự 2015 của TS Trần Văn Biên và THS Đinh Thế Hưng 6,Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hành chính 2015 PGS TS VŨ THƯ và THS LÊ THƯƠNG HUYỀN chủ biên

7, So sánh đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hành chính năm 2010 - 2015 áp dụng 1/7/2016 8, So sánh đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự 2003 và 2015 ÁP DỤNG 01-072016.

9, So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 áp dụng 1/1/2017 10, Sách so sánh đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2004 và 2015 áp dụng 1/7/2016 11, So sánh đối chiếu bộ luật hình sự 1999 và 2015 áp dụng 1/7/2016 12, Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính 2015

13, Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng bộ luật tố tụng dân sự 2015 14 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng bộ luật tố tụng hình sự 2015 15,Luật Tố tụng hành chính, Luật tạm giữ, tạm giam và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự


16, Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự,hành chính ,dân sự,kinh tế và thương mại(2010-2015) Mọi thong tin chi tiết vui lòng gọi tới số điện thoại 0911751558 hoặc 0979157947 gặp Mr Nam cảm ơn bạn đã tham khảo

Xin chân thành cảm ơn !

2

Công văn bình luận tố tụng hình sự  

Hướng dẫn áp dụng bộ luật tố tụng hình sự,áp dụng bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2015,so sánh đối chiếu bộ luật tố tụng hình sự...

Advertisement