Page 1

ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN ANUL 2013 ÎN CADRUL PROIECTULUI DE IMPLEMENTARE A EDUCAȚIEI FINANCIARE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PRIMAR În condițiile în care industria financiară a atins, pe plan internațional, un grad foarte înalt de complexitate, se impunea ca și la nivelul școlarizării din România să se introducă o disciplină de Educație Financiară, al cărei scop să-l constituie asigurarea responsabilizării viitorilor consumatori de servicii financiare în ceea ce privește cunoașterea valorii banilor și a administrării acestora cu chibzuință. Ținând cont de faptul că Banca Națională a României, prin proiectele sale educaționale, nu acoperise segmentul de vârstă 8 – 10 ani, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a aprobat în martie 2013 Proiectul privind implementarea la nivel național a disciplinei opționale Educație Financiară pentru învățământul primar, proiect care urma să se desfășoare într-un cadru instituționalizat. În vederea îndeplinirii primei etape a proiectului, a fost necesară parcurgerea, în principal, a următoarelor activități: - efectuarea de activități–experiment prin organizarea unor lecții deschise pe teme financiar-bancare la Banca Națională a României, la diverse școli din București și din provincie, în vederea realizării unui studiu de impact al introducerii noului opțional, atât asupra elevilor și cadrelor didactice, cât și asupra părinților și a publicului larg; - popularizarea noii discipline opționale Educație Financiară atât în București, cât și în provincie, prin organizarea, împreună cu reprezentanții sucursalelor regionale și ai agențiilor Băncii Naționale a României din teritoriu, a unor mese rotunde și lecții deschise pe tema educației financiare; - furnizarea auxiliarelor curriculare adecvate pentru un număr de 10.000 elevi, auxiliare recomandate deja prin programa școlară. Astfel, începând cu anul școlar 2013 – 2014, Banca Națională a României a demarat, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, proiectul de implementare la nivelul învățământului primar a disciplinei opționale “Educație financiară” (CDȘ). Proiectul are la bază programa școlară pentru disciplină opțională - învățământul primar “Educație financiară”; programa a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educației. Educați Ed ucațiee Introducerea în școli a noii discipline opționale “Educație financiară”, s-a realizat prin semnarea Protocolului de colaborare F i n a nc ciia an ar nr. 6/26.11.2013, respectiv 10830/25.11.2013 de către Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale pe o periodă Fin ră ă Banii pe în țelesul copi ilor de 4 ani. CORINA

LIGIA GEO RGESCU MOHOREA -GOLOȘ OIU (coordonator )

STELA OLT EAN

Programa școlară afer entă disciplinei opționale la decizia școl financiară “, destinată ii “Educați e învă proiectată a se desfășu țământului primar, este ra pe o peri oră pe săp tămână și oadă de 1 va fi continu – 2 ani, o Educație fina ată cu pro nciară pen grama de tru gimnaz realizânduiu și se elevilor, spe în acest fel o pregătire liceu, cifică vârstei. continuă a

Scopul proiectului: • creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești; • conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor. isbn 978

-606-935

25-3-3

BA

NC

A

GHID ÎNVĂȚĂ UL TORULU I

U


Grupul țintă pentru predarea noii discipline opționale Educație financiară este reprezentat de elevii claselor a III-a și/sau a IV-a, urmărindu-se identificarea şi împărtăşirea celor mai bune practici în domeniu. Principlalul obiectiv al proiectului constă în implementarea treptată a acestuia la nivel național. Disciplina opţională Educaţie financiară este concepută la nivelul ariilor curriculare “Om şi societate” şi “Matematică şi ştiinţe” şi are ca obiectiv integrator “formarea unui comportament raţional în relaţie cu banii, prin antrenarea copiilor în activităţi ce stimulează gândirea logico-creativă”. Stadiul proiectului: În anul școlar 2013 – 2014, s-au înscris în proiect 12.502 elevi, 674 (dascăli și inspectori școlari), adică un total de 13.176 din 32 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Vaslui) și Municipiul București. În vederea monitorizării modului în care s-a implementat disciplina opțională Educație Financiară la clasele primare, la invitația inspectoratelor școlare județene, coodonatorul proiectului a făcut în anul 2013 deplasări în opt județe ale țării, respectiv în: Iași, Timiș, Arad, Craș-Severin, Dâmbovița, Vâlcea, Bihor și Prahova. Cu aceste ocazii, au avut loc cel puțin câte două întâlniri în fiecare județ, respectiv: o întâlnire cu dascălii care predau acest opțional, dar și cu responsabili ai comisiilor metodice din unitățile școlare județene, inspectori școlari, reprezentanți ai băncilor locale și întâlniri cu copiii care studiază opționalul, prin participarea la lecții deschise, cercuri pedagogice și concursuri. La lecțiile deschise, au participat şi colegi din agențiile și sucursalele BNR şi din băncile comerciale locale. S-au evidenţiat în mod deosebit cunoștințele financiare dobândite de copii într-un timp relativ scurt, cursul interactiv făcut de dascăli, îmbinând teoria cu jocul de rol, rebusurile și alte exerciții (rezolvarea cerințelor pe cadrane sau prin metoda ciorchinelui), precum şi modul interactiv de predare al dascălilor. Diseminarea informațiilor referitoare la etapele derulării proiectului de Educație Financiară, descrierea evenimentelor care s-au desfășurat în școli și impactul lor, opiniile cadrelor didactice, părinților și ale elevilor, rezultatele obținute la clasă în urma predării disciplinei opționale (articolele copiilor, compuneri, poezii, desene, activități practice desfășurate în ateliere, vizite la muzee și la bănci etc.), precum și motivarea dascălilor și elevilor în elaborarea unor lucrări de calitate se realizează prin Revista „Educație financiară pe înțelesul tuturor”. IARĂ

- 9920 20 : 2343 ISSN : 2343 - 99 -L ISSN

RĂ NCIA FINA TUROR A I Ţ U T CA EDU ELESUL e NŢ anciar PE Î ației fin a educ Re

are omov 1 / 2013 de pr Nr. vistă

RĂ NCIA OR FINA ŢIA L TUTUR A C EDU ELESU NŢ ciare i finan PE Î ucație ed are a omov 2 / 2013 ă de pr Nr.

Revist

5-3-3

-9352

8-606

97 isbn

- 9920 20 : 2343 ISSN : 2343 - 99 -L ISSN

NC FINA ROR AŢIA UL TUTU C U S ED E L NŢE e anciar PE Î ației fin a educ are omov 3 / 2013 ă de pr Nr. Revist

Iată, pe scurt, filmul evenimentelor derulate în anul 2013. Coordonator proiect Ligia Georgescu - Goloşoiu


TURCIA

În perioada 7 - 9 mai 2013, am fost invitată să particip la Istanbul, la cel de-al doilea Meeting International, organizat la inițiativa grupării olandeze Child and Youth Finance International în colaborare cu Capital Markets Board of Turkey, Borsa İstanbul și cu Banca Centrală a Turciei. Am prezentat lucrarea cu tema Crearea strategiei naționale pentru educație financiară: obstacole și oportunități – cazul România. La acest eveniment au participat peste 420 de persoane din 102 țări (din Europa, Asia, Africa și cele două Americi), reprezentând personalități din domeniile financiar-bancar, politic şi educaţional, precum și oficialităţi şi membri ai unor guverne, fundaţii, universităţi, organizaţii non-guvernamentale, mari companii, media etc. Principalele concluzii desprinse în urma Summit-ului s-au referit la următoarele: -  Importanța educației financiare la nivel global; -  Necesitatea asigurării accesului la educație și la produsele financiare pentru copii (incluziunea financiară);

- Necesitatea includerii de către Ministerul Educației a disciplinei Educație Financiară în curriculum-ul național (este și cazul României), ca disciplină de studiu pentru învățământul preșcolar și preuniversitar (primar, gimnazial și liceal); - Necesitatea asigurării literaturii financiare (auxiliarele curriculare pentru copii și tineri); - Necesitatea asigurării unor vizite ale copiilor la bănci, Bursa de Valori pentru realizarea unei educații practice, îmbinând educația financiară din școală (teoria) cu practica din bănci.


TURCIA

Prin educarea copiilor și a tinerilor în domeniul financiar și antreprenorial se urmărește, de fapt, reducerea șomajului și recalificare cu ușurință a tinerilor pentru noi locuri de muncă, precum și administrarea și utilizarea eficientă a propriilor finanțe.


IAŞI

În perioada 15 – 20 iunie 2013, am participat la Iași la Festivalul de Carte şi Autori pentru Copii şi Adolescenţi, care s-a desfășurat în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei.

Cu această ocazie, am efectuat, în colaborare cu reprezentanții Sucursalei Regionale Iași a Băncii Naționale a României, activități - experiment, prin organizarea la Palatul Copiilor din Iași, a unor cursuri interactive pe temele: banii, băncile și economisirea pe înțelesul celor mici, popularizarea noii discipline Educație Financiară prin conferința cu tema Educaţia Financiară – o nouă disciplină opţională la clasele primare, precum și organizarea unei vizite de lucru a copiilor la Centrul de procesare numerar al Sucursalei Regionale BNR Iași.


IAŞI

IMPRESII Vizita la Centrul de procesare numerar al Sucursalei Regionale Iaşi le-a stârnit copiilor un deosebit interes, ceea ce i-a determinat să-şi exprime impresiile şi în scris. Vă prezentăm câteva dintre gândurile lor:

“A fost foarte interesantă vizita la BNR. Toate încăperile miroseau a bani. Acest miros ne-a făcut să ne gândim la planuri mari de viitor”.

Gherasim Alexandru, clasa a IV-a A

“A fost o experienţă foarte interesantă. Aici lucrătorii au o responsabilitate enormă şi cred că sunt foarte cinstiţi. Nu oricine poate vedea ceea ce am văzut eu azi. Sunt curioasă cum arată un tezaur.” Leonte Ioana, clasa a IV-a A

“Mi-am dat seama că acel loc e special pentru că ascunde o mulţime de bani. În viitor poate voi lucra şi eu acolo.” Damian Daria, clasa a IV-a A

“Ne-am deplasat într-o încăpere foarte interesantă... unde monedele se grupau în tuburi şi, la rândul lor, acele tuburi se depozitau câte 10 în pungi de plastic. Mai apoi am intrat într-o camera unde se grupau bancnotele. Am văzut cum bancnotele de 100 de lei se grupează câte 1.000 în pungi mici. La sfârşit, ne-am strâns tot grupul şi am făcut poze pe care le vom păstra în minte mult, mult timp. Într-un final, ne-a fost greu să părăsim această clădire. Dar am plecat cu sufletele împăcate şi cu minţile luminate...” Alupoaei Delia-Ioana, clasa a IV-a A


VÂLCEA

Conferinţa “Educaţia Financiară – O Nouă Disciplină Opţională la Clasele Primare” a fost organizată în data de 28 iunie 2013 de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, la Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul“ din Râmnicu Vâlcea.

Participanţii la această conferinţă au fost inspectori şcolari din judeţul Vâlcea, dascăli de şcoală primară, bancheri, părinţi şi copii.


VÂLCEA

IMPRESII

,,Ideea de a se introduce acest opţional o consider foarte bine venită, cu atât mai mult cu cât trăim într-o societate de consum, toată lumea, inclusiv copiii, au nenumărate oferte tentante pentru  a cheltui, dar prea puţin se investeşte pentru a învăţa să mai punem şi deoparte «bani albi pentru zile negre» sau nu numai cu acest scop. Când eram copil, puneam la puşculiţă bănuţii de la colindele din perioada sărbătorilor de iarnă şi bănuţii strânşi pe perioada vacanţei de vară din diverse activităţi, după care ajungeau în renumitul libret CEC; câţi copii mai fac aşa ceva, acum? De aceea, iniţiativa dumneavoastră este de apreciat şi cred că mesajul a ajuns la sufletul celor prezenţi la eveniment şi sunt convinsă că vom avea şi în judeţul Vâlcea mulţi copii dornici să descifreze tainele  banilor şi, de ce nu, să devină mici consultanţi bancari pentru părinţii lor care nu au beneficiat de aceste instrumente de educaţie. În ceea ce priveşte revista, este interesantă, uşor de parcurs, grafica deosebită, prezenţa copiilor cu povestioarele şi desenele lor este tonică, iar dincolo de paginile ei, se poate imagina efortul şi dăruirea  pe care le-aţi depus pentru apariţia ei. Mult succes în continuare!” Mariana Barbu Director – CEC BANK S.A. Sucursala Râmnicu Vâlcea


DÂMBOVIŢA

În data de 27 septembrie 2013, la invitația Inspectoratului Şcolar Județean Dâmbovița și a conducerii Școlii Gimnaziale ,,I. Al. Brătescu-Voinești” din Târgoviște, a fost organizată o întâlnire cu cadrele didactice înscrise în proiectul de implementare a educației financiare din județul Dâmbovița.

La întâlnire, au participat peste 20 de dascăli din Municipiul Târgoviște, reprezentanții unor instituții de credit locale (Piraeus Bank și Banca Comercială Carpatica), un reprezentant al Instituției Prefectului și reprezentanții Editurii Explorator SRL din Ploiești, precum și reporteri de la Revista Cutezătorii și de la televiziunea locală. Vorbitorii au remarcat necesitatea educării viitorilor consumatori de produse și servicii bancare încă de la o vârstă fragedă.


În perioada 21 – 24 octombrie 2013, am efectuat o deplasare în zona Banatului, zonă în care am vizitat județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.

TIMIŞOARA

Întâlnirea de la Timișoara a avut loc la Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva”. Au participat reprezentanţi ai Sucursalei Regionale Timiș a BNR, băncilor locale și ISJ Timiș.


ARAD

În data de 23 octombrie 2013, la Centrul de Documentare şi Informare a Şcolii Gimnaziale “Iosif Moldovan” Arad, a avut loc întâlnirea autorului manualelor de educaţie financiară cu învăţătorii din judeţul Arad, în cadrul conferinţei cu tema “Opţionalul Educaţia financiară, oportunitate de realizare a unei învăţări autentice”.

La întâlnire au participat reprezentanți ai agenţiei BNR Arad, Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, ISJ Arad şi ai Şcolii Gimnaziale „Iosif Moldovan” Arad, precum şi 46 de învăţători din judeţul Arad. Discuțiile

au reliefat faptul că:

• acest opţional se bucură de aprecierea învăţătorilor, elevilor, părinţilor; • acest opţional va duce la o învăţare autentică; • programa,  manualul, caietulul elevului au un conţinut complex şi, în acelaşi timp, provocator; • aspectele tehnice (hârtia, grafica materialelor) sunt impecabile; • este important să existe echipe  multiprofesionale, formate din specialişti din domenii diferite, pentru a realiza o educaţie de calitate în zilele noastre; • este necesară realizarea evaluării acestui opţional nu prin calificative, ci prin metode alternative (portofoliu, proiect  etc.) • autorul şi învăţătorii vor colabora pentru realizarea unor instrumente prin care să se măsoare impactul acestui opţional, pentru schimb de bune practici în ceea ce priveşte metodele utilizate, pentru articole în revista editată de educaţie financiară; • există susţinerea ISJ Arad pentru derularea acestui opţional în cele mai bune condiţii pentru cei 1000 de elevi din judeţ; • există deschiderea băncilor din oraş pentru sprijinirea realizării aplicaţiilor acestui opţional pentru o educaţie financiară de calitate, astfel încât profesorii, elevii şi familiile acestora să aibă posibilitatea unei învăţări vii, cu folos.


ARAD

IMPRESII

,,Principiul care ar trebui să stea la baza implementării opţionalului Educaţie Financiară consider că, este utilizarea comunităţii ca element de strategie, ca element de dezvoltare a cunoaşterii şi a realizării de competenţe. Astfel, prin studiul acestui opţional, cu siguranţă va creşte calitatea actului educaţional din şcoală deoarece oferă posibilitatea realizării de comunităţi colaborative de centre de cunoaştere, care se vor constitui din echipe multiprofesionale formate din: profesori, persoane care lucrează în domeniul bancar, părinţi şi elevi”. Profesor Raluca Martin, inspector ISJ Arad

,,Sunt economist de meserie şi am răsfoit imediat materialele primite. Le consider extrem de utile pentru copii, şi îmi exprim regretul că nu au fost la dispoziţia generaţiilor anterioare (fata cea mare este elevă în clasa a IX-a). Mulţi părinţi omit să facă un asemenea gen de educaţie, iar alţii nu ştiu cum să o facă. Acest opţional este un bun mijloc de educaţie financiară, un sprijin atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Contează şi faptul că materialele au fost primite gratuit pentru că vor putea fi răsfoite oricând. Mulţumesc şcolii pentru oportunitate şi autoarei pentru concepere”. Camelia Oprea - părinte


CARAŞ-SEVERIN

În data de 24 octombrie 2014, a fost organizată o prezentare a opționalului în județul Caraș-Severin, zona Bocșa.


GERMANIA

În perioada 4 – 5 noiembrie 2013, am participat la Banca Centrală Europeană (BCE) din Frankfurt am Main, la a doua reuniune regională pentru Europa şi Asia Centrală organizată de  Child and Youth Finance Internaţional (CYFI) în colaborare cu  Banca Centrală Europeană. La eveniment, au participat specialişti din domeniul educaţiei şi incluziunii financiare, reprezentanţi din unele autorităţi de reglementare financiară, personalități din domeniile financiar-bancar, politic şi educaţional, precum și oficialităţi şi membri ai unor guverne, fundaţii, universităţi, organizaţii non-guvernamentale, mari companii, media, care au discutat pe tema importanţei educaţiei financiare la nivel regional, precum şi rolul instituţiilor europene în incluziunea şi educaţia financiară din Europa și Asia Centrală. Reuniunea a fost deschisă cu un discurs de bun venit al vice-președintelui Băncii Centrale Europene, dl. Vitor Constâncio. În discursul său, acesta a recunoscut rolul BCE în asigurarea incluziunii financiare a tineretului european și a afirmat faptul că, Banca Centrală Europeană joacă un rol direct în atingerea obiectivelor de incluziune financiară.


În cadrul evenimentului, am prezentat tema Metodelor formale şi non-formale de predare a educaţiei financiare în şcolile din România, lucru apreciat de participanţi ca bună practică în implementarea educaţiei şi incluziunii financiare. În acest context, proiectul a căpătat şi o conotaţie internaţională şi constituie un exemplu al felului în care se poate realiza o învăţare autentică. Copiii au propus, deja, dascălilor poveşti interesante din lumea banilor şi doresc să părăsească spaţiul clasei şi să trăiască dincolo de zidurile şcolii. Ei se văd mergând la bancă şi deschizând un cont bancar. Concluzia este că, după parcurgerea unui astfel de opţional, copiii vor deveni mai responsabili în gestionarea banilor şi vor fi mai atenţi cu economiile lor şi ale familiei. Ca elemente formale au fost prezentate: manualul, caietul elevului şi ghidul profesorului “Educaţie Financiară – Banii pe înţelesul copiilor”, literatură finanaciară pentru învăţământul primar din România. De asemenea, audienţa a fost foarte încântată de metodele non-formale prezentate: machete de bănci realizate de copii, desene realizate pe tema banilor, compuneri, vizite ale copiilor la bănci şi muzeul BNR, la Imprimeria BNR, dar şi de lecţiile practice prezentate. De exemplu, lecţia practică despre calculul profitului, realizată la Şcoala Gimnazială “Iosif Moldovan” din Arad.

GERMANIA

Copiii au avut următoarele cerinţe: • confecţionarea unor jucării din legume şi materiale reciclabile şi valorificarea acestora prin vânzare; • calcularea preţurilor estimative şi a profitului obţinut.

Reuniunea s-a încheiat cu discursul domnului Mario Draghi, Preşedintele Băncii Centrale Europene. Dl. Draghi, adresându-se tinerilor participanţi, le-a spus: “Aşa cum educaţia, în general, este esenţială pentru sănătatea şi bogăţia societăţii, tot aşa este şi educaţia financiară. În lumea modernă, indiferent de ţara în care locuiţi, este esenţial să aveţi abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a vă gestiona banii şi să ştiţi câte ceva despre modul în care funcţionează economia. Dacă veţi avea aceste cunoştinţe, veţi avea mai multe şanse să deţineţi un cont bancar şi, apoi, să puteţi face economii sau chiar împrumuturi pentru a înfiinţa o mică afacere.”


BIHOR

În perioada 8 – 10 decembrie 2013, a fost organizată o deplasare la Oradea. Au fost organizate două întâlniri de către reprezentanții ISJ Bihor și ai Agenţiei BNR Bihor: una cu dascălii din municipiu şi alta cu copiii de clasa a III-a de la Liceul Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu” din Oradea, prin participarea la o lecţie deschisă. Istoria monedei naţionale, leul, învăţată prin lectură, matematică și exerciții interactive practice. Așa a arătat lecția de economie la care au participat mai mulți elevi de clasa a treia. „Cursul se întinde pe o perioadă de doi ani, în clasa a treia începem cu partea de istorie, iar în anul următor să intrăm în noțiunile de educație financiară. Este un domeniu necunoscut, în care ei descoperă multe lucruri noi”, a spus învățătoarea Lorenia Nedeian. „Am învățat despre istoria leului, despre drahme, despre groșii de argint și despre Carol I, cel care a făcut ca leul să fie moneda națională”, își amintește un copil. Au participat reprezentanţi ai ISJ Bihor, agenţiei BNR Bihor, băncilor comerciale şi presei.


PRAHOVA

În data de 12 decembrie 2013, a fost organizată lecţia deschisă “Povestea banilor” a copiilor de clasa a III-a şi a IV-a care studiază disciplina opţională Educaţie financiară la Şcoala Gimnazială Tăriceni, comuna Şirna, jud. Prahova.

Coordonatori: doamnele Stela Ioniţă şi Dorina Marin.


PRAHOVA

IMPRESII

În Grădina cu bani Pentru copiii clasei a IV-a din Şcoala Gimnazială Tăriceni, vestea nu a fost o surpriză, ci au primit-o cu bucuria şi satisfacţia unor deschizători de drumuri. Intraseră în proiect cu un an înainte, ca şcoală prahoveană pilot. Experimentul lor i-a „contaminat” şi pe elevii din clasa a III-a de la Şcoala Gimnazială din Hăbud, o localitate aparţinând, alături de Tăriceni, comunei Şirna. În decembrie 2013 s-au reunit la Tăriceni pentru o lecţie deschisă. Ne-au spus Povestea banilor şi ne-au arătat că deja au cules roadele din Grădina cu bani. Inimoşii beneficiari ai educaţiei financiare au evoluat împreună cu îndrumătoarele lor, doamnele învăţătoare Stela Ioniţă şi prof. Dorina Marin, în faţa reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar din judeţul Prahova şi ai altor şcoli prahovene. În mijlocul lor, cu multe aprecieri pentru cunoştinţele şi rezultatele obţinute şi, în egală măsură, cu încurajări şi recomandări preţioase, a fost şi doamna Ligia Georgescu–Goloşoiu – consilier Direcţia Patrimoniu şi Investiţii BNR, autoare a materialelor (manual, caiet, ghidul învăţătorului) de educaţie financiară distribuite gratuit de BNR. Un eveniment de neuitat care ne-a prilejuit o întâlnire valoroasă cu cititorii revistei Cutezătorii, pentru că aceşti elevi minunaţi, „cu frunţi de copii deştepţi” sunt între altele şi fanii revistei. Educaţia financiară este importantă pentru bancherii de mâine precum visează să devină George Preda, clasa a IV-a, sau pentru persoane sensibile şi generoase precum îşi doreşte să fie Roxana Dragomir, clasa a IV-a. Roxana promite să aloce banii economisiţi sau câştigaţi pentru a face mai multe fapte bune şi pentru a-şi completa biblioteca cu alte cărţi. Anca Spiridon, redactor Revista Cutezătorii

Educatie Financiara / Prezentare 2013  

http://www.finzoom.ro/Info/art/FinancialNews/Activitati-Derulate-~3a48be58e2454ce9b2e7bf95be2bcc23/ Activitati derulate in anul 2013 in cad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you