Page 1

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Edisyon Mayo-Hunyo 2017 anakbayan.org anakbayan phils @anakbayan_ph

N G K A B ATA A N G M A K A B AYA N

Para kay: Balangay: Address:

Tomo VII, Blg. 4

Padagundungin ang mga protesta para sa edukasyon at karapatan! Sa harap ng nagpapatuloy na mga atake at patakarang neoliberal sa edukasyon sa ilalim ng rehimeng Duterte, dapat mas malawak na ilunsad ng mga kabataan, mga magulang, guro at kawani sa buong bansa ang malalaking protesta para sa edukasyong makabayan, siyentipiko at pangmasa.

>> Ituloy sa p.4

EditorYal

Labanan ang Martial Law ng rehimeng Duterte! Dapat puspusang labanan ang pagpapataw ng rehimeng Duterte ng Batas Militar sa Mindanao at banta pang palawakin ito sa buong bansa. Ang Martial Law ay panibagong atake sa demokratikong karapatan, kalayaang sibil at pakikibaka ng mamamayan. Ginamit ng rehimeng Duterte ang pag-atake ng grupong Maute sa Marawi bilang dahilan para sa deklarasyon Pagbawi ng lupa ng Marbai mula sa Lapanday p.7

ng Martial Law at pagtatanggal ng writ of habeas corpus, kasabay ng paglulunsad ng todo-largang operasyong militar, mga pambobomba, pandarakip at pamamaslang hindi lang sa Marawi kundi sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao.

Wala nang Panitikan at Pilipino sa Kolehiyo? p. 6

100,000 kumilos sa Mayo Uno 2017 Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, aabot sa 100,000 manggagawa at maralitang lunsod ang tinatayang lumahok sa mga kilos-protesta sa iba’t ibang lunsod at bayan sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa noong Mayo Uno.

>> Ituloy sa p.3

Infographic: Mga atrosidad sa Martial Law sa Mindanao

>> Ituloy sa p.2 Kampuhan-protesta sa DepEd at Ched p. 5

Bakit kontra-mahirap ang tax reform ni Duterte? p. 3

>> Ituloy sa p.8

Subukan ang natatanging M-L-M Crossword! p. 6


2

EDITORYAL

>> Mula sa p.1 Itinalaga ni Duterte na “tagapagpatupad” ng Batas Militar ang mga maka-kanan at pasista sa gubyerno gaya nina AFP chief General Eduardo Año, Department of National Defense chief Delfin Lorenzana at General Hermogenes Esperon. Bago ang deklarasyon, ilang ulit nang nagbabanta at naghahanda si Duterte na ipapatupad ang Batas Militar. Tinambak nito ang bata-batalyong militar sa Mindanao, itinalaga ang mga maka-kanan sa gubyerno at nagbabala hinggil sa banta hinggil sa terorismo at kriminalidad. Mas malawak sa Marawi ang target ng Martial Law. Sinabi mismo ni Lorenzana na saklaw ang NPA, BIFF at iba pang mga “rebelde” sa Mindanao at buong bansa sa mga tinatarget ng mga operasyon. Sa sumunod na mga araw, biglaang bumaklas ang gubyerno sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyernong Duterte at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at nagbanta si Duterte na aarestuhin ang mga negosyador at konsultant ng NDFP kung uuwi sa bansa.

Papel ng imperyalismong US

May mga indikasyon ng papel ng US sa pag-atake sa Marawi para itulak ang interes nito sa bansa, ipitin ang rehimeng Duterte at palakasin ang pwesto ng mga tuta nito sa estado. Hindi na bago ang pagpapakana ng US ng mga operasyong “terorista” para ilagay sa krisis ang mga gubyerno para umayon sa mga kagustuhan nito, bigyang katwiran ang mga giyera at itulak ang interes nito. Sa katunayan, si Duterte mismo ang naglahad kung paano nabuking ang isang ahente ng US na aksidenteng nasabugan habang gumagawa ng bomba sa isang hotel sa Davao City na sinagip at pinagtakpan ng US. Nailantad na rin na ang Abu Sayaff, na pinagmulan ngayon ng Maute ay may koneksyon sa militar at sa US. Ang ISIS din ay pinondohan at sinanay ng Central Intelligence Agency.

Itinaon ang pag-atake sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Rusya at Tsina na kapwa mga kalaban ng US. Nasa interes din ng US ang pananabotahe sa usapang pangkapayapaan na nakatakda sa sumunod na mga araw. Ang mga kilalang ahente ng US sa gabinete sa pangunguna nina Lorenzana at Esperon ang mga una ding nagtulak ng martial law. Ang paksyon din ng naghaharing uri na sagad-sagaring maka-US sa pangunguna ng Liberal Party ay sumuporta sa martial law sa Mindanao. Makikita rin na sadyang lumilikha ng senaryo ng malawak na takot sa buong bansa. Nagpakalat ang militar ng mga balita hinggil sa mga pag-atake sa Marawi na marami ay lumalabas na hindi totoo gaya ng pagtake-over sa ospital, panununog ng eskwelahan, pamumugot sa hepe ng pulis, at iba pa. Kasabay ng pag-atake sa Marawi, nagpasabog ang mga pulis ng bag na naiwan umano sa Quiapo. Agad-agad ding pinalabas ng US na gawa ng ISIS ang pag-atake sa isang casino sa Maynila ilang araw matapos para ikawing ito sa nagaganap sa Marawi. Sa pagdedeklara ng martial law, umaasa si Duterte na makokonsolPATNUGUTAN

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Punong Patnugot: Karlo Mongaya Mga Kawani: Alexia Fuentes, Angelo Suarez, Donna Miranda, John Levi Masuli, Reeza Rosalada Gena Terre, Vencer Crisostomo Paglalapat at Disenyo: Paula Sabrine, Cristian Henry Diche, Nona Al-Raschid, Clara Herrera, Alden Santiago,

Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, mag-email sa anakbayan.media@gmail.com.

ida ang kapangyarihan sa harap ng tumitinding tunggalian ng mga paksyon ng naghaharing uri. Nais ni Duterte na makuha ang suporta ng mga militarista at pasistang heneral sa gubyerno para payapain ang mga banta ng ng kudeta ng ilang opisyal ng militar. Nais ding konsolidahin ni Duterte ang poder at makuha ang suporta ng naghaharing-uri sa pamamagitan ng pamumudmod ng bilyonbilyong pisong pondo para sa imprastraktura na mas mabilis nitong maitutulak nang walang ligal na balakid gamit ang batas militar. Hindi malayo na itulak ni Duterte ang pagpapatupad ng martial law sa buong bansa, lalo na’t walang inaasahang pagtutol mula sa Kongreso na kontrolado din niya. Pinapakita ng deklarasyon ng martial law ang higit na tumitinding krisis ng naghaharing sistemang pampulitika, mas matinding kontradiksyon ng naghaharing paksyon at desperasyon sa harap ng lumalakas na paglaban ng mamamayan.

Atake sa mamamayan

Sa deklarasyon ng martial law, lalong papasahulin ng mga reaksyunaryo ang pag-atake sa mga karapatan at pakikibaka ng mamamayan. Tiyak na gagamitin ang pwersa ng militar at pulisya laban sa paglaban ng mamamayan para sa mas mataas na sahod, tunay na reporma sa lupa at para sa karapatan. Wala pa mang martial law, tuloy-tuloy na ang pag-atake sa mamamayan at paglabag ng karapatan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Tiyak na lalo pang titindi ang kampanya ng pamamaslang, pag-

dakip, tortyur at pambobomba. Matapos ang ilang araw, serye na ng pambobomba, pamamaslang at pandarakip ang naiuulat. Matapos ang deklarasyon ng martial law, agad na nagpadala ng militar at pulis sa isang welga ng manggagawa sa Compostela Valley sa Mindanao, dinahas ang piketlayn at inaresto ang mga lider. Inaresto ang ilang mga lidermagsasaka at pinaslang ang mga lider-lumad. Pinagbawal na din ang mga rali at protesta. Sa Marawi, hindi bababa sa daan-daan ang sibilyang pinangangambahang patay sa mga aerial bombings at pag-atake ng militar. Sampu mula sa mismong sundalo ng pamahalaan ang napatay dahil sa pambobomba. Pinagtatakpan ng militar ang aktwal na bilang ng mga sibilyan na namamatay sa opensibang militar at paglapastangan sa karapatan. Dapat labanan ng kabataan at mamamayan ang martial law ng rehimeng Duterte sa Mindanao at pagtatangka nitong palawakin pa ito sa buong bansa. Dapat ipanawagan na agad na bawiin na ang martial law, itigil ang mga pambobomba at paglabag sa karapatan sa Marawi at Mindanao. Dapat ilunsad ang malalaking mga protesta at rali sa buong bansa. Sa harap ng mga pandarahas at pananakot, dapat higit na palakasin ang mga pakikibaka para sa sahod, trabaho, lupa at karapatan. Dapat palawakin ang pakikibakang masa at mas mabilis na isulong sa panibago at mas mataas na antas ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan.


3

BALITA

100,000 kumilos sa Mayo Uno 2017 Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, aabot sa 100,000 manggagawa at maralitang tagalungsod ang tinatayang lumahok sa mga kilos-protesta sa iba’t ibang lunsod at bayan sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa noong Mayo Uno. Iginiit ng malaking protesta ang panawagan para sa pagbabasura ng kontraktwalisasyon, pagpapatupad ng pambansang minimum na sahod at pagkukundena sa mga patakarang neoliberal ng rehimeng Duterte.

Sa Kamaynilaan, umabot sa 50,000 ang nagmartsa sa mga lansangan mula sa Welcome Rotonda ng Quezon City patungo sa Liwasang Bonifacio kung saan naglunsad ng isang programa bago dumiretso sa Mendiola.

Malakas na itinambol ng mga manggagawa ang kampanya para sa pambansang minimum na sahod na P750 kada araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at P16,000 kada buwan para sa pampublikong sektor.

Sa Davao City, 10,000 manggagawa ang nagmartsa patungo sa People’s Park upang ihain ang mga panawagan ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Duterte.

Naging matunog din ang panawagan ng mga maralitang lungsod sa pangunguna ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay para sa libreng pabahay. Ginunita rin noong Mayo Uno ang sentenaryo ng Rebolusyong Oktubre ng Rusya, ang pinakaunang pagkakataon na naitayo ang isang sosyalistang estado sa pamumuno ng diktadurya ng proletaryado.

Sa iba’t ibang sentrong bayan ng Bicol sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon, aabot sa 15,000 ang lumahok sa mga pagkilos. Sa Calamba, Laguna, umabot naman sa 10,000 manggagawa ang kumilos. Nagkaroon din ng mga protesta sa Aklan, Bacolod, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, General Santos City, Iloilo, Surigao, at Tacloban.

Tax reform ng rehimeng Duterte, kontra-mahirap Mabilis na iniratsada sa Kongreso ang pagpasa ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) o House Bill 5636 na ipinasa sa ikatlo at huling pagbasa nitong Mayo 31, 2017. Sa kabila ng pagpapakete nito bilang isang populistang hakbang na magpapababa ng income tax, ang panukala ay isang kontramahirap na iskemang lalong pipiga sa mamamayan. Itataas sa mula P7 sa 2018, P9 sa 2019 hanggang P10 sa 2020 ang buwis sa leaded at unleaded premium gasoline. Magiging P3 sa 2018, P5 sa 2019, hanggang P6 sa 2020 naman ang buwis sa kerosene, diesel fuel oil, LPG, at kada kilogram ng aspalto, atbp.

Papatawan din ng P10 excise tax ang mga sugar-sweetened beverages kabilang na ang mga juice drinks, tea and coffee, carbonated beverages, flavored water, energy drinks, sports drink, powdered drinks, cereal beverages, atbp. Maging ang mga pabahay na may renta na mahigit P10,000 kada buwan ay tinanggalan na rin ng exemption sa value-added tax. Ang mga malalaking korporasyon at mayayamang indibidwal lamang ang makikinabang sa paglawak sa mga “tax exemption schemes” upang diumano magengganyo ng dagdag na pamumuhunan. Mariing tinututulan ng Anakbayan ang pagtataas ng buwis sa mga kalakal at serbisyo na tulak ng mga

neoliberal na teknokrata sa loob ng gabinete ni Duterte. Ayon sa grupo, magreresulta lamang ito ng pagtaas sa halaga ng transportasyon, pamasahe, presyo ng mga bilihin, at kuryente

sa kabila ng dati nang pagkasadlak ng mamamayan sa mataas na buwis, mababang sahod, kontraktwalisasyon, at kawalan ng abotkayang serbisyong pampubliko.


4

LATHALAIN

Padagundungin ang mga protesta para sa edukasyon at karapatan! Ipaglaban ang libreng pampublikong edukasyon para sa lahat! Labanan ang pagtaas ng matrikula! Ibasura ang K-12! Ibasura ang ROTC! Sa harap ng nagpapatuloy na mga atake at patakarang neoliberal sa edukasyon sa ilalim ng rehimeng Duterte, dapat mas malawak na ilunsad ng mga kabataan, mga magulang, guro at kawani sa buong bansa ang malalaking protesta para sa edukasyong makabayan, siyentipiko at pangmasa. ‘Libreng matrikula’ para sa tuition sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) na ginagamit para lalo pang SUCs Ang tuloy-tuloy na paglaban at panawagan para sa karapatan sa edukasyon sa mga nagdaang taon ay nagtulak sa gubyerno na maglaan ng P8 bilyong pondo para sa “libreng matrikula” sa lahat ng State Universities and Colleges (SUCs). Pag-amin ito na mali ang patakaran ng taas-matrikula at panghuhuthot ng mga SUCs. Patunay din ito na dapat libre ang pampublikong edukasyon sa lahat ng antas — kabaliktaran ng komersyalisasyong tulak ng neoliberal na mga patakaran. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng patakaran ng paniningil at panghuhuthot sa mga pamantasan. Ginawang “kondisyunal” ng rehimeng Duterte ang libreng matrikula. Sa inilabas na implementing rules ng Commission on Higher Education (CHED), hindi nito pinagbawal ang paniningil ng matrikula at iba pang bayarin. Sa halip, nagtakda pa ito ng hanay ng mga “prayoridad” at iba’t ibang mga rekisito para maging kwalipikado ang mag-aaral ng libreng matrikula.

kumamal ng tubo.

Sa mga pamantasan, may mga sari-sarili pang mga patakarang lalo pang maglilimita sa mga makakatamasa ng libreng matrikula gaya ng grade requirements o academic standing, year level, at iba pa. Sa UP, patuloy na ipapatupad ang socialized tuition scheme sa balangkas pa rin ng paniningil ng mas malaki at pagkamal ng tubo.

Subsidyo para sa tubo ng kapitalista-edukador

Samantala, nagpasa rin ang kongreso at senado ng panukalang batas na Universal Access to Tertiary Education para sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Sa panukala, ang tuition at ilang itinakdang other school fees sa mga SUCs, Local Universities and Colleges at technical and vocational intitutions ay popondohan ng gubyerno.

Gayunpaman, nananatili ang mga probisyong kagaya ng mga proseso ng kwalipikasyon, eksempsyon at “pagpraprayoridad” na maaaring samantalahin Samakatuwid, itinutulak pa rin para ikutan ang probisyon ng lina patuloy na huthutan ang mga breng matrikula at mga bayarin. mag-aaral, taliwas sa sinasabing sa parehong patakaran ng “libreng matrikula.” Gayundin, Masahol pa, maaaring gamitin panukala, popondohan ang na scholarship ang patakaran para magtaas pa pinalawak ng matrikula at iba pang mga program para sa mga pribadong bayarin nang sa gayon ay lumaki pamantasan na sa makatuwid ay pa lalo ang kikitain ng mga subsidyo para sa tubo ng mga paaralan. Ang mga ipinataw na kapitalista-edukador na kumikita mga rekisito at pagkakahanay na nang limpak-limpak mula sa ng “prayoridad” ayon sa kinikita panghuhuthot sa taas-matrikula. ng mga magulang ay maaaring Palalawakin din ang sistema gamitin para magpatupad ng ng pautang sa mga mag-aaral patakarang tulad ng socialized na kalauna’y ikakaltas sa mga

Dapat ikawing ang paglaban para sa karapatan sa edukasyon sa mga pakikibaka ng batayang masa at pagambagin sa pangkalahatang paglakas ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan.

kontribusyon sa SSS o GSIS. Sa ganitong balangkas, at lalo na’t tuloy-tuloy ang pagtataas ng matrikula at mga bayarin, gagamitin pa ring gatasan ang edukasyon para pagtubuan ng mga pribadong paaralan, institusyon at korporasyon ng gubyerno.

Tuition hikes

Samantala, pinayagan muli ng CHED ang taas-matrikula sa aabot sa 268 mga pribadong kolehiyo at nasa 1,013 na mga elementarya at hayskul. Pinagtatakpan ng CHED ang laki ng pagtataas. Sa katunayan, dumoble ang itinaas ng matrikula patungong P86.68 karaniwang dagdag kada yunit ngayong taon mula P43.39

noong 2016. Dumoble rin ang pagtaas sa Other School Fees (OSFs) sa P243.00 mula P115.58 noong nakaraang taon. Dumoble rin ng P30,000-50,000 ang itinaas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa nakaraang 5 taon. Aabot na sa P60,000100,000 ang karaniwang binabayaran sa matrikula ng mga mag-aaral bawat taon. Dahil dito, umaabot sa 80% ng mga pumapasok sa kolehiyo ang humihinto sa pag-aaral taon-taon. Samantala, bilyonbilyon ang kinakamal na tubo ng malalaking mga paaralan. Aabot sa P3,066,344,176 ang tubo sa nakaraang taon ng Far Eastern University (FEU).


5

Kampuhan sa DepEd at Ched laban sa K-12 at patuloy na paniningil sa edukasyon Sinalubong ng kabataan at mag-aaral ang pagbubukas ng klase ngayong Hunyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang kampuhan sa Department of Education (DepEd) at Commission on Higher Education (Ched) upang iprotesta ang K-12 at patuloy na paniningil ng mga bayarin sa mga paaralan at pamantasan.

7 kung saan nanawagan ang protesta na itigil ang paniningil sa mga state universities and colleges (SUCs), itigil ang pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa 268 pribadong pamantasan, at ipatupad ang libreng edukasyon para sa lahat.

Maglulunsad ng mga protesta ang iba’t ibang grupo ng kabataan at mag-aaral sa Bitbit ang panawagan laban sa pahirap na pangunguna ng Anakbayan na dudulo sa programang K-12, nilusob ng mga hayskul malaking walkout sa Hunyo 30 at sa Hulyo na mag-aaral at mga grupo ng kabataan sa 24, sa araw ng State of the Nation Address ni pangunguna ng Anakbayan ang punong Pangulong Duterte. tanggapan ng DepEd sa Pasig City simula sa hapon ng Hunyo 5 kung saan sila nagkampuhan Nananawagan ang grupo para sa mas hanggang sa sumunod na araw. malalaking protesta laban sa tumitinding neoliberal na atake sa edukasyon at para Nagpatuloy ang kampuhan sa opisina ng sa isang tunay na makabayan, siyentipiko at Ched sa Quezon City sa hapon ng Hunyo pangmasang sistema ng edukasyon.

Pinakamalalaking kinita mula rito ang pagbabasura ng mga ang STI Computer College na iskema ng komersyalisasyon at aabot sa P825,550,000. pribatisasyon gaya ng socialized MVP Group at Gokongwei Group: tuition, other school fees at iba Ateneo de Manila University P137,170,000 Matapos ang unang taon ng pa. Dapat hamunin ang rehimeng San Beda College P42,152,000 pagpapatupad nito, lalong lu- Duterte na ipatupad ang De La Salle University P200,662,000 milinaw ang oryentasyong mak- patakaran libreng edukasyon sa Tanco Group: adayuhan at pabor sa malaking lahat ng antas sa buong bansa at STI Computer College P825,550,000 Amable Aguiluz: negosyo ng K-12. Dapat kumilos talikuran ang komersyalisasyon AMA Computer University P417,868,000 ang mga mag-aaral, magulang at ng mga pampublikong mga Lucio Tan: mga guro laban sa bulok, pahi- pamantasan. University of the East P93,104,000 rap at makadayuhang K-12. Ayala Group: Dapat malakas na labanan Apec schools P50,097,600 Samantala, itinutulak ng ang pagtataas ng matrikula Henry Sy: rehimeng Duterte, kasabay at mga bayarin at itulak Far Eastern University P59,664,000 ng mga pasistang hakbangin ang pagbabasura ng mga National University P11,054,000 Ramon Del Rosario, Jr.: nito laban sa mamamayan ang patarakan ng deregulasyon at Phinma schools P177,562,000 mandatory Reserve Officers komersyalisasyon ng edukasyon. University of Santo Tomas P98,296,000 Training Corps (ROTC) program Dapat ilunsad ang malalaking sa senior high school at mga protesta lalo na sa mga high kolehiyo. Ito, kasabay ng schools para sa kagyat na Tinitiyak ng mga patakaran high school. kagaya ng Education Act of Nangangahulugan ito ng mas militarisasyon ng mga kampus pagtigil ng programang K-12. 1982 at mga kaukulang CHED malaking reserba ng sobrang at iba pang mga patakarang Dapat harangin ang planong memo hinggil sa matrikula ang lakas paggawa na lalo pang mapanupil sa paaralan. mandatory ROTC at sa halip, deregulasyon sa matrikula at mababarat ng mga kapitalista sa igiit ang tuluyang pagbasura ng mga bayarin sa mga pribadong pamamagitan ng mas mababang Padagundungin ang programa. pamantasan na nagtutulak ng sahod at malawakang kontrak- paglaban taon-taong pagtataas ng mga twalisasyon. Lalo pa itong lalaki Sa harap ng mga hakbang na Dapat labanan ang mga neomatrikula at mga bayarin. kung magtutuloy pa ang susu- ito, dapat higit na palakasin at liberal na atake sa kurikulum, nod na taon ng K-12, kung saan palawakin ang nagkakaisang programa at kabuuang sistema Makadayuhan, pahirap na tiyak, mas marami ang hindi na paglaban ng mga mag-aaral, ng edukasyon at ibasura ang K-12 makakapagpatuloy ng kolehiyo. magulang, guro at kawani sa kolonyal, komersyalisado at pasistang edukasyon at ipaglaban buong bansa. Samantala, lumalabas na ang edukasyong makabayan, umaabot sa 2.49 milyon ang Habang pabigat at pahirap ilunsad ang mga siyentipiko at pangmasa. Dapat high school drop-out sa mga sa mamamayan, ang pinaka- Dapat paaralan dahil sa programang malalaking kapitalista-edukador malalaking demonstrasyon sa ikawing ang paglaban na ito sa K-12 na sinimulang ipatupad sa naman ang nakinabang sa pro- loob at labas ng mga SUCs at LUCs mga pakikibaka ng batayang nakaraang taon. Sa nagtapos grama. Ang pondo na inilaan ng para igiit ang libreng edukasyon masa at pag-ambagin sa pangng junior high school na aabot gubyerno sa K-12 sa pamamag- at laban sa anumang porma ng kalahatang paglakas ng pamsa 3.9 milyon, nasa 1.41 milyon itan ng vouchers ay ibinuhos sa paniningil at panghuhuthot sa bansa-demokratikong pakikibalamang ang tumuloy sa senior mga pribadong pamantasan. mga pamantasan. Dapat itulak ka ng mamamayan.

Sandumakal na kita mula sa K-12 voucher system:


6

KULTURA

Panibagong tangka ng Ched para sa pagtanggal sa Pilipino at Panitikan sa kolehiyo

Higit pa, nanawagan ang alyansa na respetuhin ang pambansang wika at ang pakikibaka ng mamamayan para sa makabansang edukasyon na tumutugon sa mga pangangailan ng bansa. Ayon naman sa Anakbayan, ang panibagong tangka ng Ched na tanggalin ang pagtuturo ng Pilipino at Panitikan sa kolehiyo ay patunay lamang ng patuloy na pagkiling ng kasalukuang pamahalaan sa mga neoliberal na patakaran na siyang nagtutulak sa lahat ng mga 1

Lyrics ni Silvia Madiaga

pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon na tumugon sa interes ng dayuhan at iilan. Dagdag pa ng grupo, sa halip na pagyamanin ang sariling mga wika, kultura at makabansang edukasyon, mas mahalaga sa kasalukuyang pamahalaan na lumikha ng mga murang lakaspaggawa na madaling ilako sa ibang bansa. Puno’t dulo ng isyung ito ang patuloy na pagkagapos ng bansa sa kolonyal na pambubusabos.

II C Em Am Bakit ba ako naglakbay, dala itong mga aral D7 G mga teoryang gumagabay F E karanasang binabaybay

Nakatakda ang iba’t ibang grupo na magsagawa ng kilos protesta kaagapay ng pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa nasabing hakbang ng Ched.

2

3 4

Muog na Buo Intro: C-Em-C-Em I C Em Am Bakit ako naririto, tila dulo ng mundo D7 G na ng bayan kong pulu-pulo FE parang sumabog na bato

Nitong Hunyo 3, sama-samang nagpahayag ng pagtutol ang mga guro at estudyante matapos ilabas ng Commission on Higher Education (Ched) ang mga Ched Memorandum Order No. 13-48, Series ng 2017 na lumalabag sa temporary restraining order (TRO) laban sa pagtanggal sa mga subjek na Filipino at panitikan sa kolehiyo. Ayon sa nilabas na pahayag ng alyansang Tanggol Wika, ang nasabing mga memo ay lumalabag sa napagkasunduang TRO.

AWIT

M-L-M CROSSWORD

5 6

Koro 1 C Em Narito ako para sa pagkakaisa, pagsulong Am D7 G Narito ako para sa pagwawasto, pagdaluyong C Em Narito ako para ang kalat-kalat na pulo Am 7G Maging muog na buo Interlude: C- Em –C-Em

7

8

III (same chords with Ist verse) Bakit ating hinahanap, ang wastong paglalapat ng pamumuno at pagtupad Sa masang bumabalikwas

9 10

11

12 13

14

15

16

DOWN 1. Sistema ng produksyong nakasandig sa pagsasamantala ng magsasaka at lupang kanyang binubungkal na pag-aari ng iilang panginoong maylupa 2. Katangian ng lipunang Pilipino 3. Ipinataw sa buong Mindanao kamakailan lang at siyang naging batayan ng diktaduryang Marcos 4. Mga awtor ng Manipesto ng Partido Komunista 5. Hukbong mapagpalaya 6. Supremo ng KKK 9. Ang pinakamataas na yugto ng kapitalismo na nangangahulugan ng pang-aapi ng mga atrasadong bayan ng mga abanteng kapitalistang bansa 10. Dakilang akda ni Karl Marx na naglalahad ng batayang kritika sa ekonomyang pampulitika ng lipunang kapitalista

12. Instrumento ng naghaharing uri na pinagtitibay ang paghahari nito sa isang lipunan; malulusaw sa panahon ng komunismo 14. Sagot sa kahirapan ACROSS 7. Pinangunahan ni Mao Zedong upang labanan ang pagpanumbalik ng kapitalismo sa Tsina 8. Lider ng mga Bolshevik at nanguna sa Rebolusyong Oktubre ng 1917 11. Marahas na pagpapabagsak ng paghahari ng isang uri ng ibang uri 13. Patakaran na maling naglalarawan sa monopolyong kapitalismo bilang “malayang pamilihang” kapitalismo 15. Panginoong may-lupa, petiburgesya, burgesya kumprador, atbp.. 16. Ang pagpapatakbo ng gubyerno na negosyo para sa pamumuhunan ng dayuhan at iilan

Koro 2 (same with Koro 1) Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong Narito tayo para sa pagwawasto pagdaluyong Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo Magiging muog na buo Bridge: F G Pagkakaisa, paglaban Em Am Tagumpay ng ating bayan F G Ay ambag sa daigdigan Em A paglaya ng sangkatauhan (Ulitin koro 2x) D F#m Narito tayo para sa pagkakaisa, pagsulong Bm E7 A Narito tayo para sa masang aping Pilipino D F#m Narito tayo para ang kalat-kalat na pulo Bm A Magiging muog na buo Em A Bm Bm-A (2x) Ito ang dakilang misyon ng Pilipino proletaryo


7

BALITA

Matagumpay na pagbawi ng Marbai sa lupang inangkin ng Lapanday Matagumpay na binawi ng mga manggagawang bukid na kasapi ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Inc. (Marbai) ang kanilang lupang inangkin ng Lapanday Foods Corporation sa Madaum, Tagum City noong Mayo 18. Hindi natinag ang mahigit 5,000 magsasaka mula sa mga karatigbaryo at tagasuporta sa harap ng mga bitag na inilatag sa lugar at mahigit 800 gwardya na nagtangkang pigilian ang pagbawi ng lupa. Winasak ng mga magsasaka ang mga nakaharang na bakod upang mapasok ang plantasyon. Ito ang pinakahuling pagsisikap ng mga magsasaka na mabawi ang kanilang lupa matapos sapilitang dahasin at pagbantaan ng mga armadong gwardya ng Lapanday ang kanilang nakaraang mga pagtangkang bawiin ito mula sa kumpanya. Ilang beses nang pinalayas ang mga kasapi ng Marbai mula sa kanilang sariling lupa at sa huli ay binalewala pa ng Lapanday at lokal na pulis ang kautusan ng Departmeng of

Agrarian Reform (DAR) na ipamahagi na ang lupa sa kanila. Ito ang rason upang tumungo ang 200 kasapi ng samahan sa Maynila noong Abril 29. Nagtayo ng kampuhan ang Marbai sa Mendiola, sa mismong harap ng MalacaĂąang, mula Mayo 2 hanggang Mayo 13. Binisita sila dito at pinangakuan ng suporta ni Presidente Duterte noong Mayo 9. Hinirang ng Anakbayan ang tagumpay ng Marbai na isang inspirasyon sa marami pang magsasaka at manggagawang bukid na inagawan ng lupa ng mga panginoong maylupa upang higit na isulong ang mga laban para bawiin ang kanilang lupa at isulong ang tunay na repormang agraryo. Larawan mula sa Kilab Multimedia.

Marahas na pagbuwag ng welga ng mga manggagawa ng Shin Sun Marahas na binuwag ang piketlayn at inaresto ang 14 na kasapi at tagasuporta ng mga nagwewelgang manggagawa sa Shin Sun Tropical Fruits Corporation, isang plantasyon ng saging na pag-aari ng Koreanong kumpanya, noong Hunyo 2, 2017. Mahigit 30 upisyal ng pulis, 100 tropang militar, at ilang bayarang eskirol ang bumuwag sa piketlayn. Kabilang sa inaresto ang dating Kilusang Mayo Uno Southern Mindanao regional chairperson at Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm Union President na si Vicente Barrios. Inaresto din si Pio Salar, pangulo ng Fresmax Workers Union, Eric Noble, ikalawang tagapangulo ng Shin Sun Workers Union, at Lanie Rose Millalos, 15, isang menor-de-edad. Kinaladkad naman ng mga pulis si Carmelita Atamosa, 67, kamag-anak ng isa sa mga manggagawa. Kasalukuyan silang nakakulong sa Compostela Police Station kahit pa man walang naisasampang kaso laban sa kanila.

Larawan mula sa KMU-SMR.

Ayon sa Anakbayan, ang pandarahas sa mga manggagawa ng Shin Sun, 380 kilometro ang layo sa Marawi, ay nagpapakita na ginagamit ang Martial Law upang supilin ang lehitimong laban ng mga manggagawa, magsasaka, Lumad, at iba pang mga sektor.

Mahigit 3 buwan nang nakawelga ang mga manggagawa ng Shin Sun bilang tugon sa iligal na pagsibak sa 53 manggagawa at sa non-remittance ng mga batayang benepisyo sa kabila ng pagtala ng mga deduksyon sa kanilang mga sahod.

Isla ng Panay at Guimaras naparalisa sa matagumpay na welga laban sa jeepney phaseout Matagumpay na naparalisa ang transportasyon sa buong isla ng Panay at Guimaras sa inilunsad na 2 araw na welga laban sa planong jeepney phaseout na sinusulong ng Department of Transportation (DOTr).

Umabot sa 97 porsyento ng mga jeepney, bus, at iba pang public utility vehicles ang lumahok sa welga: 100 porsyento na pagkaparalisa sa probinsya ang nakamit sa probinsya ng Iloilo, Guimaras, at Antique.

Pinangunahan ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) ang kilos protesta laban sa phaseout na makakaapekto sa mahigit 24,000 jeepney driver sa kanlurang kabisayaan.

Umaayon ito sa pagsulong ng rehimeng Duterte ng neoliberal na programang nagpapaubaya sa sektor ng transportasyon sa mga pribadong korporasyon na siyang mangangasiwa sa ipaipatupad na fleet management system.


8

INFOGRAPHIC

Tinig Mayo-Hunyo 2017  

Ang Tinig ng Kabataang Makabayan ang opisyal na pahayagan ng Anakbayan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you