Page 1

Stichting Anak Asuh Batam Ter verbetering van de rechten van het kind in Indonesië

Help Sumatra! Giro 6799 open voor hulp aan Padang Stichting Anak Asuh en Toko Neba hebben hun actienummer 6799 opengesteld voor de hulp aan de slachtoffers van de zware aardbevingen in de 900.000 inwoners tellende stad Padang op het eiland Sumatra.

Door de verwoestende aardbevingen van woensdag 30 september en donderdag 1 oktober zijn veel gebouwen ingestort. Ziekenhuizen, scholen en huizen zijn totaal vernield en het gehele leven in de stad is ontregeld. Op dit moment zijn de lichamen van ruim duizend slachtoffers geborgen. Het officiële dodental blijft echter in snel tempo stijgen. Duizenden mensen worden nog vermist en liggen bedolven onder het puin. De kans op het vinden van overlevenden wordt met de minuut kleiner, aldus Annemarie Rulos-van den Berg, projectmanager van Setara Kita in Indonesië. Op het eiland heerst chaos. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen en de getroffen gebieden zijn verstoken van elektriciteit en drinkwater. Er is een groot tekort aan voedsel, medicijnen en verbandmiddelen. De zusterorganisatie van Anak Asuh in Indonesië, Setara Kita, is gestart met een inventarisatie van de problemen en begonnen met het bieden van hulp om de eerste noden te lenigen. De afgelopen jaren heeft de stichting al met groot succes soortgelijke hulpacties uitgevoerd na de natuurrampen in Atjeh en Yogjakarta. Wilde Ganzen heeft inmiddels hun steun toegezegd. Wij hopen ook ditmaal weer te kunnen rekenen op uw steun. Giro 6799 Stichting Anak Asuh, Ede

Ovv : Padang Ingeschreven K.v.K. te Arnhem 09112835 Stationsweg 56, 6711 PT Ede – tel. (0318) 610368 fax: 31847157300 Bank: ING bank Ede, t.n.v. Stichting Anak Asuh Batam 68.62.66.129 www.anak-asuh.nl -email: info@anak-asuh.nl Antwoordnummer 70, 6710VB Ede


Help Sumatra! Giro 6799 open voor hulp aan Padang

Ingeschreven K.v.K. te Arnhem 09112835 Stationsweg 56, 6711 PT Ede – tel. (0318) 610368 fax: 31847157300 Bank: ING bank Ede, t.n.v. Stichting Anak Asuh Batam 68.62.66.129 www.anak-asuh.nl -email: info@anak-asuh.nl Antwoordnummer 70, 6710VB Ede


Help Sumatra! Giro 6799 open voor hulp aan Padang

Ingeschreven K.v.K. te Arnhem 09112835 Stationsweg 56, 6711 PT Ede – tel. (0318) 610368 fax: 31847157300 Bank: ING bank Ede, t.n.v. Stichting Anak Asuh Batam 68.62.66.129 www.anak-asuh.nl -email: info@anak-asuh.nl Antwoordnummer 70, 6710VB Ede


Help Sumatra! Giro 6799 open voor hulp aan Padang

Ingeschreven K.v.K. te Arnhem 09112835 Stationsweg 56, 6711 PT Ede – tel. (0318) 610368 fax: 31847157300 Bank: ING bank Ede, t.n.v. Stichting Anak Asuh Batam 68.62.66.129 www.anak-asuh.nl -email: info@anak-asuh.nl Antwoordnummer 70, 6710VB Ede


Help Sumatra! Giro 6799 open voor hulp aan Padang

Ingeschreven K.v.K. te Arnhem 09112835 Stationsweg 56, 6711 PT Ede – tel. (0318) 610368 fax: 31847157300 Bank: ING bank Ede, t.n.v. Stichting Anak Asuh Batam 68.62.66.129 www.anak-asuh.nl -email: info@anak-asuh.nl Antwoordnummer 70, 6710VB Ede

Help Sumatra!Giro 6799 open voor hulp aan Padang  

Stichting Anak Asuh en Toko Neba hebben hun actienummer 6799 opengesteld voor de hulp aan de slachtoffers van de zware aardbevingen in de 90...

Advertisement