Page 1

vas s bakk &st ol po st en nr. 9 / september 2013

#9


Mine KOMMENTARER TIL 2. kvartal Sommerferien er over og jeg håper flest mulig har tatt en velfortjent ferie. Like før ferien var vi ferdige med regnskapet for 1. halvår. Omsetning endte på NOK 492 mill. På samme tidspunkt i fjord var omsetningen på NOK 458 mill. Resultatet i år viser overskudd på samme nivå som i fjor, og vi er i henhold til budsjett. Slik vi leser tallene akkurat nå, så vil vi omsette for ca. NOK 1 mrd ved årets slutt. Det er spesielt kjekt å se at avdeling Staupe har hatt en fin utvikling både når det gjelder omsetning og resultat. Dette nevner jeg fordi avdelingen har vært gjennom en krevende prosess i forbindelse med at de fra 1. oktober i fjor ble en avdeling i Vassbakk & Stol. Første halvår har vært en travel tid for de fleste av oss – også de som regner ­anbud. Det er mange store og små prosjekt i anbudsmarkedet. Trenden har det siste året vist at vi regner på stadig større prosjekt. Hittil i år har vi levert anbud på en rekke større prosjekt – noe som er ekstra tidkrevende når det gjelder nettopp anbudsregning. Nå har vi fått tre store og krevende prosjekt: Lilandshaugen på Flesland, Bybanen på Kokstad og E134 Skjold. Forøvrig synes jeg det er ekstra kjekt at vi vinner store prosjekt sammen med Skanska. Det viser at vi sammen er ­konkurransedyktige! For Vassbakk & Stol er det svært viktig med en mix av både store og små prosjekt. Da får vi en størst mulig utnyttelse av alle i bedriften. Det er også ekstra kjekt at vi «biter godt fra oss» i det lokale markedet - til og med når det gjelder mindre prosjekt for private kunder. Dette er like viktig som de store prosjektene og selvfølgelig like krevende.

Samlet sett er vår ordrereserve rekordhøy på hele på NOK 900 mill. Nå er det viktig er at vi klarer å drive prosjektene med overskudd. Det er ingen tvil om at konkurransen er beintøff. Fremover har vi grunn til å tro at anbudsmarkedet vil utvikle seg positivt - i hvert fall resten av året og i 2014. Det jeg tenker aller mest på, er alle alvorlige hendelsene vi har hatt hittil i år. Antall skader med fravær og skader uten fravær økte 1. halvår i forhold til samme periode i fjor. Dette skrev jeg også om i forrige utgave av V&S Posten. Etter dette har denne utviklingen dessverre økt. Vi som sitter i ledelsen har drøftet dette, og vi spør oss: «Hvorfor?» Jeg har bedt om at leder i hver avdeling arrangerer et møte med prosjektledelsen for å diskutere hva vi kan gjøre sammen. Vi har nok en gang hatt arbeidsulykker og skader hvor vi har vært svært nær tragiske utfall. Fire ­fraværsskader og 15 skader uten fravær, er ikke akseptabelt. La oss alle sammen ta et skikkelig løft for å unngå skader. Det er ditt ansvar å sørge for at du og din kollega kan dra sikkert hjem etter endt arbeidsdag eller uke. Vi har klart like store utfordringer før. Vi skal klare det denne gangen også. Men - da må vi alle sammen bestemme oss! Det handler om tre forhold: • Kunnskap • Kultur • Holdninger. La dette være det siste og viktigste budskapet fra meg. Skadefri produksjon ut resten av året er målet. Så skal vi deretter klare et helt år i 2014 uten en skade. Lykke til med alle gode små og store prosjekt vi nå skal gjennomføre!

Inge Jan Thorsen


Vassbakk & Stol omstrukturerer virksomheten i Sør Rogaland Med bakgrunn i markedssituasjonen og avdelingens utvikling har ­ledelsen besluttet å omstrukturere vår virksomhet i Sør Rogaland. ­Fremtidige prosjekter blir underlagt selskapets avdeling på Haugalandet allerede fra 3.kvartal 2013 Bjørn Sveinsvoll skal fortsatt ha ansvar for prosjektene i Sør Rogaland. Vi ønsker prosjektbasert virksomhet i Sør Rogaland. Dette er en mer ­fleksibel tilnærming til markedet med selektiv utvelgelse av prosjekter som passer oss godt, sier Inge Jan Thorsen. Kalkulasjon av nye p­ rosjekter skjer fra kalkulasjonsavdelingen på Haugalandet i samarbeid med Bjørn Sveinsvoll. Dette henger også samme med fremtidsplanene om etablering på ­Gismarvik. Et fremtidig Rogfast gjør at markedet i hele Rogaland kan dekkes mer fleksibelt og kostnadseffektivt. Det er denne situasjonen vi begynner å planlegge nå. Sør Rogaland vil dermed fortsatt være en del av bedriftens markedsområde. Ledelse, tillitsvalgte og ansatte i avdelingen er i informasjonsmøter ­orientert om omorganiseringen.

Inge Jan Thorsen


Nytt FRA HMS-KS avdelingen Sommeren er på hell og en ny høst står for tur med mye arbeid som vi skal utføre. Dagene blir mørkere. Dessto viktigere er det å kle seg i synlighetsmarkert tøy. Husk: Arbeidsreglement for arbeidstøy i V&S er tilgjengelig på vår intranettside. Jeg vil gjøre oppmerksom på følgende punkt: Ved arbeid på alle våre anleggsområder og ved eller på vei - så skal det alltid brukes godkjent verneutstyr som er: Jakke, bukse, hjelm og vernesko som er utdelt av V&S. Briller og hansker skal brukes ved behov.

« Husk jakke, bukse,hjelm og vernesko. Briller og hansker ved behov »


Artikkel fortsetter p책 neste side >>


Før sommeren hadde vi en konkurranse. Vi lurte på om å premiere RUH kunne bidra til økt rapportering. Her er svaret: Sammenligner vi 2012 med 2013 kom det inn 95 flere RUH i samme periode.

Vi har hatt én fraværsskade i denne perioden. Denne skjedde i forbindelse med skifte av meiselhammer. Ved montering av hydraulikkslangen glapp fastnøkkel og operatøren falt bakover. Det resulterte i brukket håndledd.

Vi antar at premieringen har bidratt til økt rapportering. Likevel håper og tror vi at alle vil fortsette med å rapportere i samme frekvens, også utover høsten. Flott! Oversikt over innrapporterte RUH for 2. kvartal finner du på vår intranettside.

I dette kvartalet har det vært flere uønskede hendelser med skader i hender og fingrer. Èn person fikk skade i fingeren og måtte sy da han brukte kniv i stedet for tang. Èn person skadet fingeren i forbindelse med bruk av roterende verktøy og én person fikk tommelen ut av ledd.

Vinnerne av konkurransen: gavekort på KRONER 2500 Runde Ødegård – Avd. Staupe Christian Ophaug – Avd. Hordaland Ole Bent Nese – Avd. Sør-Rogaland Anders S. Larsen – Avd. Hordaland

gavekort på KRONER 1000 Morten Lodden – Avd. Haugalandet Petur Bjørnarsson – Avd. Haugalandet Arne Nesse – Avd. Hordaland Morten Håland – Avd. Sør-Rogaland Reinert Vold – Avd-Haugaland

Det ble innrapportert 4 RUH som omhandlet fremmedobjekt på øyet i denne perioden. I den ene saken hadde personen brukt feil type briller. I de andre sakene ble det ikke brukt briller. Skanska har et obligatorisk krav til vernebriller og hansker. Vi i Vassbakk & Stol har risikovurdert det slik at vernebriller og hansker skal benyttes når sikkerhetsdatablad eller bruksanvisning til maskiner og utstyr krever det. Eksempler på dette er sprut fra kutte- og slipearbeider, kjemikalier og fersk betong, denne listen er ikke uttømmende. Tette vernebriller skal alltid brukes ved behov. Jeg ber dere om å benytte både vernebriller og hansker når det er påbudt og nødvendig. På den måten trenger vi ikke å innfører et totalpåbud om vernebriller og hansker i Vassbakk&Stol. Det er krav til tette vernebriller ved alle sprutende kutte- og slipearbeider samt ved arbeid med kjemikalier og fersk betong. Det er svært viktig at tette vernebriller brukes ved behov. Sykefraværet gikk ned i 2. kvartal og havnet på 3,76 %. For samme periode i fjor hadde vi et fravær på 3,2 %. Vi har således hatt en liten økning så langt i år.


10575 Lilandshaugen, Flesland 10574 Sikkerhetsområder og lysanlegg 30217 VA anlegg Knatten - Kristenberget 10571 Heiane Sørvest 405551 Boligfelt Tyse, Stord 20122 E39 Vågsbotn - Hylkje 10533 E134 Kryss Førresbotn Staupe 30215 Randabergveien 99001 Maskinavdelingen 10527 Prosjekt Kårstø 2013 Aibel 10520 Hemningstad Gård 10578 Rossabøtunellen, avløpsanlegg 10501 Renseanlegg Årabrot, Hgsd 30205 Boligfelt Snøde Sør 40550 Undergang E39 Grov 10595 Boligtomt Nordre Ådlandsvei, Ådland 30212 FV 443 – Forusbeen 97001 Transportavdeling – varebiler 95001 Lager 10549 Gang og sykkelvei Garhaug-Søvik 10390 T forbindelsen K1 96001 Transportavdeling – lastebiler 10572 Moksheimtunet del 1 40554 Grønn Bolig Ekrene 19400 Tomt Gismarvik 40549 Grunnarbeider Marine Aluminium Vassbakk & Stol AS 30191 Bryggeriparken 2020 10592 Boligfelt Beverskaret, Hgsd 20130 Volvo verksted – Haukås 10530 Boligtomt Solsiden, Hgsd 10420 Flesland Utbygging flyside AL1 19903 Diverse småprosjekter - Asbjørn 19920 Knuseverk 0 20 40 60 80 100 120

RUH skisse pr avd. April Mai Juni

Aslaug Jakobsen


Vi har aldri TIDLIGERE vært så mange ansatte! Så er sommerferien over for denne gang. Håper at alle har fått ladet batteriene og er godt i gang med nye hektiske og forhåpentligvis trivelige arbeidsdager. Vi har aldri tidligere vært så mange ansatte i Vassbakk & Stol. Med 508 personer, som har sitt daglige virke i bedriften, så er det ikke rent lite som skal til av prosjekter for å holde «maskineriet» i gang. Når det gjelder arbeid, har vi god grunn til å se lyst på fremtiden. Nylig inngåtte kontrakter, som Bybane i Hordaland og vegprosjektet i Skjold (for og nevne noen), er med på å sikre oss en stabil og sikker arbeidsmengde. Med så mange utrolig dyktige og positive ansatte, har vi også den beste forutsetning til å lykkes. For å være bedre rustet til å få nye jobber, er Ragnar Laugen forespurt og har takket ja til å gå over fra sin stilling som anleggsleder på Haugalandet til en nyopprettet stilling som kalkulatør. Med den arbeidsmengde som kalkulasjonsavdelingen har i dag, vil dette være et kjærkomment tilskudd som vil styrke oss i kalkulasjon og anbudsarbeid.

Hordaland

Levi Svanberg Vindenes Lærling Fjell & Bergverk

Andreas Nyland Lærling maskinfører

Torbjørn Duesund Lervaag Lærling maskinfører

Martin Hovland Lærling maskinfører

Tommy Dagsland Indreland Lærling fjell & bergverk

Haugaland

Jan Andre Haukås Lærling veg og anlegg

Sør-Rogaland

Når det gjelder antall nyansatte og hvor mange som har sluttet, osv. så forteller personalstatistikken på neste side noe om dette. Det er verdt å merke seg at vi siden april 2013 og frem til sommeren har ansatt over 50 nye medarbeidere. Tradisjonen tro har vi også denne våren intervjuet og ansatt nye lærlinger. Dette året starter det 12 nye lærlinger. Vi har da totalt 36 lærlinger i V&S. Vi ønsker alle nye lærlinger velkommen til oss i Vassbakk & Stol og lykke til med ­læretiden.

Henry Langåker Mannes Lærling maskinfører

Amalie Lepsøy Hansen Lærling veg og anlegg

Vegard Bjørgengen Lærling maskinfører

Staupe

Til slutt vil jeg på nytt minne om at vi ønsker tips til nyheter som andre kan ha lyst til å lese om, og som vi kan få lagt ut på nettsiden vår. Ta gjerne kontakt med Birgitte, Siri eller Hege.

Sally Merete Hansen Lærling maskinfører

Martin Glosvik Mehammer Endre Hillestad Lærling maskinfører Lærling maskinfører

Leif Jakobsen


Personalstatistikk

Ansatte pr. avdeling

Totalt

Haugalandet

508

Hordaland

Sør-Rogaland Staupe

282

Gjennomsnittsalder pr. avdeling

121

65

40

Totalt antall nye ansatte og sluttet f.o.m januar og ut august 2013 Administrasjon

Haugaland

Hordaland

Sør-Rogaland

Staupe Antall sluttet 30 81

Antall nye ansatte 37 år

37 år

38 år

38 år

49 år


Bybanen i Bergen I august 2013 går startskuddet for bygging av byggetrinn 3 på bybanen i Bergen. Byggetrinn 3 omfatter bybanestrekning fra Lagunen til Bergen lufthavn Flesland. Traseen i sin helhet skal stå klar i 2016. Vassbakk & Stol AS og Skanska Norge er tildelt entreprise C12 Sandslivegen – ­­ Kokstad, som er en del av byggetrinn 3. Byggherre Hordaland Fylkeskommune Bybanen Utvikling. Fysisk oppstart i marka var 19.08.2013 og med overlevering til byggherre 2015. Underveis er det satt en rekke milepæler ift. tilkomst for påfølgende entreprise slik at hoveddelen av arbeidet skal være utført innenfor 1 år. Gartner / landskapsarbeider vil pågå fram til sommeren 2014. C12 Sandslivegen-Kokstad er 1700 meter lang. Arbeidet består av grunn- og betongarbeider opp til ballastpukk og en del konstruksjoner. Traseen går til dels gjennom jomfruelig terreng ved Sandsli og Ytrebygdsvegen. Over Sandslimarka krysser traseen eksisterende parkeringsplasser og tett inntil bebyggelse. Fra Sandslimarka gjennom Dyrhovdtunnelen med utløp tett inntil Plantasjen, videre krysser banen under Ytrebygdsvegen, følger så veien fram til Kokstad holdeplass, over banebro og til entreprisegrense.

fakta • • • • • • • • •

Sprengning i linjen 125 700 m3 Jordmasser 70 000 m3 Natursteinsmurer ca 3 500 m2 Ca. 1,3 km gang- og sykkelvei Infrastruktur i grunn for Bybanen og nødvendige omlegginger av eksisterende 120 meter lang bro i betong Bro for gang- og sykkelvei over Ytrebygdsvegen Kulvert der bybanen krysser under Ytrebygdsvegen Tunnel på 90 meter for Bybanen, to tunneler med portaler - totalt ca. 80 meter for fremtidig byggetrinn på Ringveg vest

Annleggsleder: Jostein Mjelstad FormEnn: Fred Ove Vatle og Kjell Skage

Utfordringer underveis vil være blant annet stram framdrift, omgivelsene og trafikkavvikling, massetransport og vanskelige grunnforhold ved Plantasjen.

Jostein Mjelstad


Når begynte du i Vassbakk & Stol? Jeg ble ansatt i Vassbakk & Stol i mars 2007, allerede seks år siden. Hvor jobbet du før du begynte i Vassbakk & Stol? Jeg hadde driften av 4 kafeèr / konditori samtidig i 20 år i Haugesund sentrum. Før det var jeg et par år i restaurantbransjen og før det igjen var jeg sjømann. Jeg har forresten også en bachelorgrad i hotellfag fra Høgskolen i Stavanger. Hvorfor begynte du i Vassbakk & Stol? Jeg ville faktisk realisere guttedrømmen og solgte alle kafeène - jeg ville jobbe med stein. Det har jeg forresten også hatt som hobby i mange år. Jeg reiste til Sveio og spurte etter jobb i steinbruddet, men de forlangte at jeg først måtte ha maskinførerkurs. Det fikset jeg ganske kjapt og fikk endelig begynne å arbeide med stein - min store lidenskap! Jeg sa jeg ikke hadde behov for lønn, bare jeg fikk lære om stein. Jeg hadde jo solgt mine virksomheter og hadde god råd. Nå skal det sies at lønn har jeg fått fra første dag. Jeg er skikkelig heldig! Tenk å få arbeide med sin store lidenskap hver eneste dag. Hva går jobben din ut på? Jeg sorterer naturstein som maskinfører fra min gravemaskin. Når behovet melder seg, så bearbeider jeg naturstein manuelt som for eksempel ved trappetrinn og kantstein. Av og til kan det også bli hagemøbler som bord og stoler ut av de rette emnene. Jeg er også den i steinbruddet som svarer på alle henvendelser.

intervjurunden Hans Axel Isdahl Kvalsvik i Haugesund Alder: 57 år Avdeling: Staupe Navn: Bor:

Trives du i jobben din? Jada - jeg er lidenskapelig opptatt av stein - rett og slette litt «steingal». Jobben er topp! Hva har du gjort i ferien? Da har jeg faktisk bygget hytte på Våganes i Sveio. Først rev jeg ned en 20 år gammel hytte for deretter å bygge en ny på samme sted. Og hva gjør en «steingal» mann på i fritiden? Tro det eller ei - jeg jobber med stein. Lager skulpturer i forskjellige former. Jeg lager også store steinkrukker som er fra 250 kilo og opp til et tonn. Tunge greier.


Hvor lenge har du jobbet i Vassbakk & Stol? Jeg har jobbet i selskapet i 2 år, da som maskinkjører. Hva har dine ferieplaner vært i år? Ettersom jeg er veldig glad i bil, så gikk først turen til Rudskogen. Deretter gikk turen til countryfestivalen i Seljord. Nå er det slik at jeg kanskje ikke er den aller største fan av countrymusikk, men selve livet på Seljord bidrar til at det alltid bir en knall ­festival! Som bilinteressert, hvilke bil / maskin opplever du som best? Jeg må vel si meg at jeg er skikkelig Volvo-frelst. Fikk forresten ny maskin Volvo 250 Dl nå i august, så nå er alt bare velstand. Hva bedriver du fritiden med? Jeg er født og oppvokst på en gård. Derfor går det med en del arbeidstimer der. Her er det 700 griser, 24 melkekyr og 100 stuter. Jeg like dessuten veldig godt å mekke på bil. Men akkurat det med bilmekking er lagt litt på vent akkurat nå. Jeg kjøpte meg leilighet i fjor så da blir det litt jobb der. Alltid noe.

intervjurunden John Magne Håstø Tysværvåg Alder: 23 år Avdeling: Haugalandet Navn: Bor:


prosjektoversikt 2. kvartal

Avdeling Prosjekt Prosjekt (T)

Anl. leder (T)

KONTRBEL

Kundenr (T)

B1

20132

Flesland - VA Kvitura

Ophaug, Morten Oddvar 5 000 000

AVINOR AS

H1

40553

Udland Gravlund

Hamre, Kristoffer

30 636 385

HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

H1

40554

Grønn Bolig Ekrene

Hamre, Kristoffer

3 464 800

GRØNN BOLIG AS

H1

40555

Boligtomt, Sigmund Haukås

Hamre, Kristoffer

300 000

HAUKÅS, SIGMUND

H1

40556

Boligtomt, Eidesvik

Staupe, Sigmund

822 000

MONSEN, JAN ARVID

H1

40557

E39 Førde, undergang

Staupe, Sigmund

7 580 936

STATENS VEGVESEN

K1

10588

Boligtomt, Eidsbakkane

Sætre, Alf Olav

249 000

JØSANG, VIDAR

K1

10590

Spillvannsgrøft, Skipparvik

Sætre, Alf Olav

276 000

RASMUSSEN HANS J. AS

K1

10592

Boligfelt Beverskaret, Haugesund

Laugen, Ragnar

17 513 010

ODD HANSEN AS

K1

10593

Fiber, Vormedalsveien og Tuastadveien Askeland, Asbjørn

450 000

HAUGALAND KRAFT AS

K1

10594

66 kV kabelanlegg, Hydro Håvik

Askeland, Asbjørn

520 000

HAUGALAND KRAFT AS

K1

10595

Boligtomt Nordre Ådlandsvei, Ådland

Sætre, Alf Olav

266 850

RASMUSSEN HANS J. AS

K1

10596

Kabelgrøft langs Salhusveien, Hgsd

Askeland, Asbjørn

450 000

HAUGALAND KRAFT AS

K1

10597

Vannledning, Stord kommune

Heiane Vest

Kvalevaag, Richard

7 000 000

STORD KOMMUNE

K1

10598

VA grøfter for nye Heiane Vest

Kvalevaag, Richard

2 000 000

HEIANE VEST AS

K1

10599

Grovplanering, Wärtsila

Kvalevaag, Richard

900 000

HEIANE VEST AS

K1

10600

E134 Skjoldavik - Solheim

Stumo, Rune

260 000 000

STATENS VEGVESEN

K1

10601

Boligtomt Vendelsviken 1, Fosen

Sætre, Alf Olav

701 953

ANDERSON, ÅGE

K1

10602

Kloakkoverføring Norheim -

Rossabøtunellen

Vea, Knut David

4 000 000

KARMØY KOMMUNE

K1

Moksheimtunet del 2

Kvalevaag, Richard

10 500 000

BERGE SAG BOLIGTOMTER AS

10604


40 år:

30 år:

sson Olafur Halldor r jø – Maskink re ann rm Fo Ovar Risa –

Gratulerer til alle!

Frode H. Risanger – Grunnarbeider Johannes Thomsen – Grunnarbeider John Helge Strømø – Bas Stian Økland – Formann Glenn Håkon Harsvik – Skytebas Lars Tjelta – Maskinkjører Arne Kvinnesland – Maskinkjører

HURRA HURRA!

50 år: Erling Tjelle – Driftsleder Olav Vetrhus – Maskinkjører Bjørn Olav Haukås – Bas Odd Bjørn Garmanslund – Skytebas Ingunn Sandhåland – Resepsjon

20 år: Joachim Haug Romarheim – Grunnarbeider Ole Jacob Hegre Kaltveit – Maskinkjører Cecilie Haugland – Lærling anleggsmaskinkjører Tryggve V. Nese – Lærling betong / grunnarbeider Christoffer Lie Håvardsholm – Lærling anleggsmaskinkjører Tor Reidar Børve – Lærling anleggsmaskinreparatør Eilif Stol – Lærling tunnel / fjellarbeider


Avdeling Sør-Rogaland: T: 51 70 96 50 / F: 51 70 96 51 E-post: sandnes@vassbakk.no Forusbeen 248, 4312 SANDNES

avdeling Haugalandet: T: 52 85 78 30 / F: 52 85 31 17 E-post: mail@vassbakk.no Postboks 63, 4291 KOPERVIK

Avdeling Hordaland: T: 55 19 72 80 / F: 55 19 72 81 E-post: bergen@vassbakk.no Morvikbotn 165, 5122 MORVIK

Avdeling STAUPE: T: 53 74 78 00 / F: 53 74 78 01 E-post: staupe@vassbakk.no Hinderliveien 45, 5550 Sveio

V&S-posten sep 13  

V&S-posten sep 13