Page 1

vass b a k k&s t o lp o s ten NR. 1 / MAI 2011

#1


NÅ ER DET VÅR Heldigvis er det nå grønt ute og vi går en flott tid i møte. Ikke det at alt er galt med vinteren men for oss maskinentreprenører er jo våren den beste tiden. Kjekk tid på jobb og privat med fridager i april - mai og ferie i vente. Når vi ser tilbake på året i fjor omsatte vi for kr. 920 mill. med et godt ­resultat. Størrelsen på vår bedrift, med 400 ansatte, maskiner og utstyr er slik at vi bør omsette i størrelsesorden kr. 750-950 mill. Å skaffe så mye jobb er utfordrende men mulig. Vi skal satse både på de lokale kundene med småprosjekter men også større prosjekter. Dvs prosjekter fra kr. 0,5 mill og oppover til store prosjekt. Men vi skal være forsiktige med ­prosjekter som er for store. Vår bransje har en god fremtid. Det er store infrastrukturprosjekter som skal gjennomføres på hele Vestlandet. Jeg var på en vegkonferanse for noen uker siden. Der presenterte Vestlandsrådet ferjefritt E 39 fra Stavanger til Ålesund. Dette er veginvesteringer på 100 mrd. Selvfølgelig er det usikkerhet knyttet til tidspunktet når disse prosjektene realiseres. Men at flere av disse blir påbegynt innen 10 år (Rogfast med undersjøisk tunell og ferjefritt mellom Sør Rogaland og Nord Rogaland, Ryfast med ferjefritt Stavanger – Ryfylke, Hordfast med ferjefri veg til Bergen). Vi er heldige som er i en ­bransje med gode utsikter. Det er kun oss selv det kommer an på. ­Hvordan skal vi klare å være konkurransedyktige? Tre viktige punkter: 1. ­Dyktige ansatte . 2 Dyktige ansatte 3. Dyktige ansatte. Dyktige innen ­produksjon, dyktig innen produksjonsledelse og dyktige i administrasjonen. Når bedriften vokser medfører det noen ganger behov for nye rutiner. Vår maskin, bil og ustyrspark er omfattende og plassert over store geografiske områder. I tillegg er vi mange flere ansatte enn for noen år siden. Og mange nye ansatte. Dette krever systemer som ivaretar hvor utstyr er, hvilket ustyr vi har på hvilke steder. Derfor vil vi oppdage enkelte nye rutiner fremover. Imidlertid innføres de ikke for å gjøre livet vanskeligere. De innføres fordi vi fortsatt må sørge for å være konkurransedyktig og da må vi ha kontroll på kostnader.

Tilbake til våren som jeg begynte med: Fint vær, god ordrereserve. Altså full fart i hele bedriften i den beste ­perioden. Full fart betyr også flere hendelser og flere ulykker hvis vi ikke passer på. Og her har vi en ­utfordring. Det positive er at vi nå rapporterer mange hendelser og nå skal vi på kontoret gjøre vår jobb med å informere alle i en HMS rapport hvert kvartal. Det negative er at vi har alt for mange alvorlige hendelser og for mange skader. Det er faktisk slik at det utvikler seg i feil retning. Hvorfor vet jeg ikke. Kanskje dere kan hjelpe meg med svaret. Det er travelt og vi har krevende jobber med tidspress. Det er to områder som utmerker seg på ulykkesstatistikken: Påkjørsel med biler og avgraving av kabler. Det er helt utrolig hvor nær vi har vært fatale ulykker. LA OSS NÅ PASSE PÅ AT VI IKKE SKADER OSS PÅ JOBB! Diskuter på prosjektene, ha møter / samtaler om sikkerhet og ikke minst: Vi må alle endre adferden! Men det er så mange positive ting i bedriften og det er det viktige. • det er få av våre dyktige medarbeidere som slutter • vi klarer å rekruttere dyktige folk • vi gjennomfører mange gode prosjekter • vi har et godt renome i markedet . De fleste aktørene ønsker at vi skal være med å konkurrere om prosjekter og vi er ofte er en av de foretrukne. I løpet av sommeren får vi ny og friskere nettside. Da skal vi bli enda bedre på informasjon noe som er viktig for at alle vet hva som skjer i bedriften. Ha en fin vår.

Inge Jan Thorsen


RAPPORT FRA AVDELING SØR-ROGALAND

OPPDATERING FRA AVDELINGEN I HORDALAND

Våren er kommet og vi ser frem til lysere og varmere dager, og det gir energi etter en lang og mørk vinter. Vi merker at oppdragsgiverne føler det samme, for nå strømmer det på med forespørsler, og vi har desverre ikke mulighet til å imøtekomme alle.

Endelig ser det ut til at vinteren har gitt opp og våren har overtaket. Vi ble tatt litt på sengen denne vinteren også, at frosten og telen skulle starte så tidlig som i oktober og vare ut året, var ikke vårt største ønske. Flere av ­prosjektene våre, var godt i rute og klare til asfaltering og opprydding frem mot jul, dette ble da flere uker forsinket.

Ellers har aktiviteten vært bra gjennom hele vinteren, og god innsatsvilje og kreativitet fra alle har gjort at vi har hatt så å si full sysselsetting hele tiden. Utfordringen fremover ser ut til å bli å klare å velge de prosjektene som passer oss best i tillegg til å drive godt på de prosjektene som allerede pågår. Det er med stor glede jeg registrerer at stadig flere byggherrer velger oss som foretrukket samarbeidspartner – det viser at vi har befestet vår ­posisjon her, og at Vassbakk & Stol fremstå som en merkevare når det gjelder seriøsitet, kvalitet og trygghet. Med seriøsitet mener jeg at vi skal være ærlige og pålitelige, opptre korrekt og høflig, følge kontakter og imøtekomme offentlige bestemmelser. Med kvalitet mener jeg å gi oppdragsgiver sikkerhet for at arbeidene ­utføres på en skikkelig måte i henhold til tegninger og beskrivelse. Med trygghet mener jeg at vi har arbeidsmetoder som ivaretar sikkerheten til alt personell, at vi har topp utstyr, at vi ivaretar ytre miljø og at vi har solid økonomi. Dette er målsettinger jeg mener vi langt på vei ivaretar, og vi må arbeide målrettet videre for å utvikle oss positivt. Jeg vil benytte anledningen til å rose alle for den glød, entusiasme og det gode humøret som preger anleggene våre. Dette er viktig å ta vare på – det skaper arbeidsglede og godt miljø, og gjør Vassbakk & Stol til en attraktiv arbeidsplass. Dette er viktige momenter i arbeidet med å rekruttere nye personer til å bli med på laget vårt. Så vil jeg minne om at vi må ha fortsatt fokus på planlegging, ­risikovurdering og god utførelse. Prisnivået gir ikke rom for særlige avvik, og skal vi øke lønnsomheten må vi hele tiden ha fokus på det vi holder på med, og jeg er også glad for alle forslag til forbedringer. Vi har utrolig mye kompetanse i avdelingen vår, og utfordringen er å klare dra nytte av denne. Til slutt vil jeg ønske alle en flott vår og en fin sommer!

Bjørn Sveinsvoll

2010 har vært et svært positivt år for oss i Bergen. Vi har fått flere nye oppdrag på Flesland. De store grunnarbeidene med ny Ikea-tomt, har gått svært bra, og arbeidene har holdt både fremdriftsplan-, HMS- og ­økonomiske mål. Samarbeidsprosjektet med Skanska på Kollsnes, har også vært ­oppløftende. Oppdraget blir vesentlig mer omfattende, og V&S er utnevnt til «Beste arbeidslag på Kollsnes» hele tre ganger. På Mongstad er flere oppdrag avsluttet. Vei og VA prosjektene Askøy går som planlagt og på Nygårdstangen begynner det nye svømmeanlegget for bergenserne å ta form. Året 2011 startet fantastisk, med enda et stort oppdrag på Flesland. Kontrakten heter AL 2 og er en parallell- forskyving av taksebanen fremfor terminalen. Dette er krevende arbeider som delvis må utføres på nattestid, når trafikken er liten. Jobben krever mye ressurser da det er full drift 24 timer i døgnet, 6 dager i uken. De andre kontraktene på Flesland, AL 1, 3 og 5 fortsetter parallelt med AL 2. I vårt geografiske område er det svært stor aktivitet. Det kommer nesten daglig henvendelser om nye prosjekt som skal prises. Vi har et nært ­samarbeid med riksentreprenørene, og alle ønsker våre tjenester. I dag har vi prosjekter sammen med både Skanska, Ncc og Veidekke. Det er et fagfelt der vi har ledig kapasitet, og det er på boring og ­sprengning. Her må vi nå gjøre tiltak for å få full utnyttelse på mannskap og utstyr. Så langt har prisene holdt seg stabilt lavt, men vi håper også disse vil stige etter hvert. Vi ser lyst på fremtiden, da mange store vei-prosjekt står for tur, både nord, vest og sør for Bergen. Alle som har ungdom i huset, bør oppfordre disse til å søke anleggsyrket, her er de sikret arbeid i mange år frem i tid !

Bjørn Lindstad


BERGEN LUFTHAVN, FLESLAND Informasjon om utbygging av Bergen Lufthavn, Flesland. Byggherre: Avinor As. Prosjekter: Nye flyoppstillingsplasser og ny forskjøvet hovedtaksebane Nye banestasjoner (elektrostasjoner for banebelysning) Nye hovedkabelanlegg for banebelysning. Utbyggingsperiode 2007 til 2009, og periode 2010 til 2013. 1. Utbyggingsperiode 2007 - 2009 Nye flyoppstillingsplasser og ny forskjøvet taksebane. Vassbakk & Stol As fikk tildelt kontrakt (H1) i januar 2007 på bygging av nye flyoppstillingsplasser og bygging av ny forskjøvet taksebane i søndre del av flyplassområdet. Kontrakten hadde en verdi på ca. 115 mill ­kroner. ­Arbeidene startet primo februar 2007 og ble avsluttet høsten 2009. ­Kontrakten ble tilført tilleggsarbeider med bl.a. bygging av overvannssystem på nye flyoppstillingsplasser, samt fundamentering og grøfter for flyplassbelysning. Sluttsummen på denne kontrakten endte på ca 150 mill. kroner. Utbyggingsområdene lå delvis utenfor selve flyplassområdet, og vi kunne utføre våre anleggsarbeider uten spesielle restriksjoner. Området hadde tidligere vært militært område, og mye av løsmassene inneholdt lett ­forurensede masser. Massene ble transportert til deponiområder som var sikret for ukontrollert utslipp. Vi bygget deponier sikret med membraner, slik at all vannsig fra deponiet ble ført i lukket rørsystem. Den ene pumpestasjonen som pumper sigevann fra bassengområdet har en pumpesynk på 12.5 m. Dette var den største pumpesynken Vera As noen gang hadde produsert. Det ble gjennomført full masseutskiftning for de nye flyoppstillings-­ områdene, og for nye taksebaner. På de største fyllingsområdene var ­fyllingshøyden mellom 25-30 m. I løpet av anleggsperioden transporterte vi ca 370.000 pm3 jord- og løsmasser. Sprengningsvolumet var ca 340.000 fm3. Avinor As hadde avtale med Statens vegvesen på mottak av stein fra

nærliggende vegprosjekter, og vi tok i mot og planerte ut ca 400.000 am3 stein. Når våre arbeider var avsluttet, hadde vi planert ut flyoppstillingsplasser og nye taksebaner på ca 140.000 m2 klart for asfaltering. Ny hovedkabeltrase for banelys langs rullebanen. Våren 2008 fikk Vassbakk & Stol As ny kontrakt (E2) for Avinor på Flesland. Denne kontrakten omfattet bygging av ny hovedkabeltrase langs hele ­rullebanen, en lengde på 3.000 m. Med tilførselstraseer fra ­elektrostasjoner mv. ble det utført totalt ca 4000 m kabelgrøfter. Det spesielle med denne kontrakten var at arbeidene måtte utføres på natt mellom kl. 24.00 til 06.00 neste morgen, og kun innenfor nattestengningsperiode fra medio april til medio juni. De første 3000 m måtte være klart for kabeltrekking allerede i midten av mai, og det klarte Vassbakk & Stol på en glimrende måte. Arbeidene ble organisert med flere arbeidslag, som gjekk i «tog» etter hverandre. Kabelanleggene ble utført ved nedleggelse av 9-hulls kabelkanaler (Multikanaler), og OPI-kanaler der traseene krysset taksebaner og kjøreveier. Dette arbeidet fikk mye omtale gjennom Avinor sine kanaler, og det ­snakkes fremdeles om dette imponerende arbeidet. Kontraktsverdi ca 20 mill. 2. Utbyggingsperiode 2010 - 2013. Entreprise AL1 I mars 2010 skjer det igjen. Vassbakk & Stol As får ny kontrakt med Avinor As. Den ene kontrakten omfatter bygging av ny taksebane forskjøvet ca 45 m i forhold til eksisterende taksebane. Forskyvningen må utføres på grunn av sikkerhetsavstand mellom rullebane og taksebane. Arbeidene har en kontraktsverdi på ca 200 mill, og skal i hovedsak utføres fra april 2010 til september 2012. Det er verdt å merke seg at Avinor hadde to valg når de var i ­forhandlinger med entreprenører. Dersom det skulle være realistisk å gjennomføre ­prosjektet innenfor oppsatt hovedframdriftsplan, uttalte Avinor at valget måtte bli Vassbakk & Stol, ellers måtte hele prosjektet utsettes ett år.


Legging av 9-hulls Multikanal.

Understellet til pumpestasjon med høyde 12,5 m. Didrik Opsal står ved mobilkranen.

Anleggsområdet for nye flyoppstillingsplasser og ny forskjøvet taksebane. Riggområdet vårt med kontor-, bolig og kjøkkenrigg nede i venstre bildehjørne (Sommeren 2008).


Bilde viser anlegget i februar 2011.

Det er støpt store mengder med Opi-kanaler.

Oversiktsbilde Bergen Lufthavn (Høsten 2009).


­ akgrunnen for denne uttalelsen var at V&S hadde erfaring fra Flesland B tidligere, og at vi kunne garantere for tilstrekkelig med ressurser. Vi takket for tillitten, og satte i gang prosjektet i forvissing om at dette skulle vi klare. Første milepæl var august 2010, med ca 500 m ny taksebane klart for asfaltering. Vi var klar en uke før fristen. Denne kontrakten omfatter totalt ca 1600 m ny taksebane i 40 m bredde. Når denne banen er ferdig, har vi flyttet ca 500.000 m3 med løsmasser, og sprengt og behandlet ca 450.000-500.000 m3 med stein. Vi ­produserer all masse innenfor flyplassområdet, hvor vi tar ut stein fra dagbrudd. Anleggsdriften, som drives tett opp til flytrafikk, krever mye fokus på sikkerhet og årvåkenhet. Det betyr at kontakten mellom anleggsledelse og ­flyplassledelse koordineres daglig i egne møter. Det gjennomføres ­ukentlige framdriftsmøter med anleggsledelse og byggherre. På våren og sommeren 2011 er det svært hektisk, og milepælene ligger som perler på en snor. Hele det nye taksebanesystemet skal være i ordinær drift 1. oktober 2011. Entreprise AL3. Denne kontrakten omfatter arbeider innen for 90 m sikkerhetssone, dvs. arbeider som utføres nærmere senterlinje rullebane enn 90 m. Disse arbeidene utføres på nattestid i egne nattestengningsperioder som er satt på forhånd av Avinor. Kontraktsverdien på AL3 er ca 40 mill, og skal være avsluttet i 2012. I hovedsak omfatter AL3 anleggsarbeider på avkjørsler mellom taksebane og rullebane.

For AL1 og AL2 entreprisene skal det også bygges ut sikkerhetsområder i tillegg til nye taksebaner. Entreprise AL5. Anleggsentreprise AL5 omfatter bygging av ny kjøreveg for oljetransport fra oljeterminal ved flyplassområdet til flyoppstillingsområder ved ­terminalbyggene. Denne kontrakten startet opp primo august 2010, og skal ferdigstilles 13. mai 2011. Kåre Flatlandsmo, som er anleggsleder for denne kontrakten, rapporterer at arbeidene er i rute. Verdien på denne kontrakten er ca 45 mill kroner. På det meste er det ca 80-100 personer engasjert i prosjektene på Flesland. Hovedaktivitetene vil være ferdige i løpet av 2011, men det vil likevel pågå anleggsarbeider til våren 2012. Vassbakk & Stol har egen boligrigg, som ligger på Avinor sin eiendom sørøst for flyplassen. I tilknytning til boligriggen finnes egen kjøkken og kantine, som drives av Albatross As.

Entreprise AL2. Like over nyttår ble det på nytt tildelt en kontrakt fra Avinor til Vassbakk & Stol. Denne entreprisen omfatter også bygging av taksebaner, nemlig 2 parallelle baner som skal sammenføye den søndre del mot den nordre del som bygges under AL1-entreprisen. Det spesielle med denne kontrakten er at anleggsperioden er svært kort, noe som medfører anleggsdrift 24 timer i døgnet. Dette arbeidet foregår like utenfor terminalområdene, både for ordinær flytrafikk og helikoptertrafikk. Til denne kontrakten er det opprettet egen organisasjon med Idar Glomstad som anleggsleder. Denne kontrakten har en verdi på ca 140 mill. kroner.

Terje Saltnes


VÅREN ER I GANG Synes alltid det er greit når vi kan se frem mot vår og sommer. Dagene blir lengre og lysere, og alt blir i grunn litt lettere. Selv om vinter og snø har sin sjarm, så synes jeg personlig at sommerhalvåret er den perfekte årstiden. Permitteringer, fravær ol. Siste del av 2010 og litt ut i 2011 hadde vi også dette året en del snø og kulde. Det som var litt utfordrende denne gang, var at vi fikk en forholdsvis lang periode med frost uten snø og telen gikk dypt i bakken. Dette gav oss noen utfordringer, men på tross av dette var det ikke så mye som stoppet helt opp. Totalt for alle avdelingene, var det kun ca. 20 personer som ble berørt av permitteringer. (og alle er tilbake i jobb) Samlet fravær i 2010 for alle avdelingene i Vassbakk & Stol, var under 4,0 %. Året 2011 startet med at forholdsvis mange ble rammet av influensa, ol. Dette har resultert i et fravær som var en del høyere enn det som var tilfelle på samme tid i 2010 Antall ansatte i Vassbakk & Stol er forholdsvis stabilt, men noen endringer er der alltid. Vi teller i skrivende stund 400 personer, som fordeler seg henholdsvis på: 85 stk i Hordaland 59 stk i Sør-Rogaland 216 stk på Haugalandet 40 stk i Staupe

Nettside Selv om vi er noe forsinket med lansering av «ny nettside» så er vi ­allikevel kommet i gang med prosessen, og regner med at denne vil være ferdig rett over sommeren. Vår nettside blir flittig brukt av både ansatte og ­utenforstående og det er således viktig at det er en jevn strøm av nyheter. Når vårt nye nettsted er «oppe og går» vil det være flere som skal sørge for å hente inn nyheter, samt få disse ut på nettet. Selv om vi får flere til å være med på vedlikehold av siden, er det også viktig at nyheter, bilder / film kommer fra hver enkelt medarbeider. De som evt. ikke har kode for å logge seg på intranett, kan ta kontakt med Ove Midtskog eller undertegnede for å få dette. Ferieleilighet Leiligheten på Vågslid er et avsluttet kapittel. Denne ble veldig lite brukt og vi forsøker i stedet med en leilighet i Spania. Den leiligheten vi har leid for (foreløpig) et år, er lokalisert på Gran Alacant og ligger kun 15 min. biltur fra Alicante by og ca. 10 min. fra flyplassen. Om leieavtale skal fornyes, (evt. ha flere leiligheter) må det bli registrert et reelt behov / ønske. Er det kun noen få som ønsker å benytte seg av et slikt tilbud, må dette vurderes på nytt. Det meste av opplysninger angående leiligheten, finnes i tidligere utleverte brosjyre. Skulle noen mangler denne, så ta kontakt med Reidun Horvei. Kanskje litt tidlig, men allikevel: Ha en god sommer!

Leif Jakobsen


KVALITET OG FORBEDRING Som nyansatt i bedriften ser jeg frem til å ta fatt på mange spennende oppgaver. Saker som omhandler utstyr, arbeidsrutiner og kvalitetssystemer er områder som vi allerede har startet å arbeide med. Og jeg er sikker på at det vil bli mange flere i tiden fremover.

Ny møtestruktur for verksted avdelingen er innført og startet. Det vil med jevne mellomrom bli avholdt personalmøter, driftsmøter og ledermøter. ­Disse tre møtetypene skal sikre informasjonsflyt mellom alle ledd og ivareta saker som den ansatte ønsker å ta opp.

For at VS skal være konkurransedyktige og stå godt rustet mot det som måtte komme i fremtiden er det viktig at vi er fremsynte og jobber flittig og godt med forbedringer og våre rutiner. Det som er viktigst for å klare dette er å ha fokus på samarbeid og det som kalles «beste praksis». Vi må dele de gode ideene med hverandre slik at vi finner den «gode» måten å arbeide på. Dette gjelder både for de som arbeider på de mange prosjektene der ute og de i administrasjonen.

Timerapportering for de som fører timer mot 99001, 97001 og 9500 (1/2/3) er en sak som vi jobber med i disse dager. Ønsket er å få til en god ­timerapportering som tar med hvilken type jobb vi gjør (Reparasjon, service, sveising osv.) og hvilket anleggsnummer (internnummer) det arbeides på. Dette vil berøre i størst grad de som arbeider med vedlikehold og ­reparasjoner på våre verksteder, men også maskinførere og andre som fører timer mot nevnte prosjektnummer.

Utstyr V&S har i dag for mange ti talls millioner kroner i utstyr. Det er satt ned en gruppe som ser på hvordan tilgjengeligheten på utstyret kan økes og ­hvordan oversikten / kontrollen på utstyrets tilhørighet kan bedres. ­ Et forslag til løsning er utarbeidet. I denne prosessen har erfaringsutveksling stått sterkt og tanker / ideer fra grøftearbeidere, formenn og anleggsledere er tatt med.

Kvalitetssystem Et kvalitetssystem er kort fortalt et sertifisert opplegg for å sikre kvalitet på produkt og tjenester. Arbeidet med oppdatering og fornying av dette kvalitetssystemet i VS er i gang. Dette er et tidkrevende arbeid og må ses på som en kontinuerlig prosess. Under kvalitetssystemet i V&S finner vi punkter som:

Arbeidsrutiner Rutiner for utlevering og registrering av bekledning er innført med virkning fra 28.3.2011. Denne rutinen betyr i korte trekk at alt uttak av bekledning fra lager skal registreres mot person. Og ved uttak av nytt plagg skal defekt plagg fremvises og innleveres.

Myndighetskrav Internkontroll Sakkyndig virksomhet Organisering Ser frem til fortsettelsen og ønsker dere en fin vår og en strålende sommer.

Bjørn Egil Apeland


LUFTESJAKT – EN NY UTFORDRING. I forbindelse med arbeidene på T-forbindelsen fikk V&S i oppdrag av AF å sprenge en 120m dyp luftesjakt på Fosen. Sjakten er ment som en friskluftsjakt til de undersjøiske tunnelene som går mellom Håvik, Hellevik og Gismarvik. Våre arbeider bestod i å utvide et hull på 2,4m i diameter, som E-service hadde boret på forhånd, til 7m i diameter. Vi brukte en Tamrock commando 300 borerigg og èn salve bestod av 65 hull med 3m dybde. Salven utgjorde ca 70m3 stein som i starten raste rundt hundre meter ned gjennom hullet før det landet med et brak nede i tunellen. I tillegg ble det boret ca 10 hull for sikringsbolter i sideveggene. Alt av maskiner og utstyr ble heiset opp og ned ved hjelp av mobilkraner. Ikke mindre enn 2 kraner måtte være til stede både dag og natt. I tillegg til våre arbeider ble det også sprøytet betong på veggene mellom øktene våre. Etter en innkjøringsfase klarte vi en salve pr døgn inkludert boring, skyting, rensking, sikring, sprøyting og heising. Våre to hovedpersoner som ble valgt til jobben var Dagfinn Tyse og Kenneth Knutsen. Disse hadde ansvaret for boring, sprenging, rensking og gysing av sikringsbolter, samt finne de mest effektive måtene å utføre jobben på, noe de gjorde med stort pågangsmot og innsatsvilje. I ekte VS ånd gikk arbeidet upåvirket av sludd, snø, regn, storm og sol. Deres arbeid har gitt dem en stjerne i margen både fra AF, VS og ikke minst undertegnede. Takker for velutført arbeid til alle involverte.

Jarle Hegerland


HMS – 2011 – Noen refleksjoner på tampen av mitt yrkesliv. Vi nærmer oss forhåpentlig vis, en flott sommer. Mine forventninger og planer må jeg vel si, er sterkt preget av at jeg 01.07.2011 blir pensjonist. Det er en tilværelse som jeg ser fram til med forventningsfull spenning, men også med et visst vemod. Etter 15 år som HMS leder i VS, er det jo ikke å komme bort fra at jeg lurer på hvordan dere skal klare dere uten meg. En tror jo iblant at en er uerstattelig. Nå er det vel faktum at de aller fleste med slike tanker, har tatt skammelig feil. Men allikevel… Nei, vemodet ligger nok på det plan at det er vanskelig å se for seg hverdagen uten alle de gode kollegaer jeg har fått i V&S. Det har vært en utfordrende og lærerik tid sammen med dere. Jeg må innrømme at jeg var svært spent da jeg begynte i entreprenørbransjen. Hadde jo hørt en del om den tøffe gjengen som bokstavlig talt «Flyttet fjell» og ikke tok det så nøye med egen sikkerhet bare jobben ble gjort. Så feil kan man ta. Dere har imponert meg!!!

oppdrag som hovedentreprenør for bl.a. Statens Vegvesen, Statoil og Avinor. På jobber hvor oppdraget strekker seg over en lang periode, er det en stor ­utfordring å opprettholde fokus på alle restriksjoner, instrukser og krav som stilles til oss i tillegg til tidspress og kvalitet på utførelse. Gi beskjed når hodet og / eller kropp trenger pause eller avveksling. Det kan få svært uønskede ­konsekvenser dersom vi blir ukonsentrert på grunn av tretthet, kjedsomhet eller personlige problem. Firmaledelsen og HMS medarbeidere gjør alt de kan for å skape ­sikkerhetsbarrierer slik at personskader og ulykker skal unngås. Det er allikevel slik at det er den enkelte av dere som er det viktigste leddet i alt sikkerhetsarbeid. Når alle gjør sitt beste, må det gå bra. La V&S alltid stå som det firma som gjør jobben hurtigere og sikrere enn ­konkurrentene på grunn av sine dyktige og motiverte medarbeidere. Dere er Vassbakk & Stol sin viktigste ressurs. Slik vil det alltid være!!!

I løpet av min tid sammen med dere, har jeg lært å kjenne en V&S gjeng som er ekstremt opptatt av sikkerheten til arbeidskollegaer og seg selv. En gjeng som setter sin ære i å gjøre en skikkelig jobb. En gjeng som er stolte av å jobbe sammen i Vassbakk & Stol. En gjeng som imponerer oppdragsgivere med hurtig og sikker produksjon uansett vanskelighetsgrad.

Nå har «Gamle Saltvedt» gjort sitt. Nå er det tid for nye «koster» å løfte V&S videre opp mot målet – null visjonen -.

Dere er blitt veldig god på HMS og ivaretakelse av Ytre miljø, noe som viser igjen både på statistikker og på alle de som ønsker VS til å utføre planlagte arbeider. Men vi kan alltid bli bedre.

Hans Øyvind Majestet Saltvedt

V&S er i en spennende utvikling. Vi påtar oss stadig større og mer krevende

(Tittel tildelt for mange år siden av Bakka John = John Bakke)

Jeg takker dere alle for de flotte årene jeg har hatt sammen med dere. Lykke til med mange gode år i Vassbakk & Stol.

Hans Oyvind Saltvedt


AVDELING SĂ˜R-ROGALAND: T: 51 70 96 50 / F: 51 70 96 51 E-post: sandnes@vassbakk.no Forusbeen 248, 4312 SANDNES

AVDELING HAUGALANDET: T: 52 85 78 30 / F: 52 85 31 17 E-post: mail@vassbakk.no Postboks 63, 4291 KOPERVIK

AVDELING HORDALAND: T: 55 19 72 80 / F: 55 19 72 81 E-post: bergen@vassbakk.no Morvikbotn 165, 5122 MORVIK

Vassbakk & Stol-posten, 01/2011  

Vassbakk & Stol-posten, 01/2011

Vassbakk & Stol-posten, 01/2011  

Vassbakk & Stol-posten, 01/2011