Page 1


Cami s et as Compl ement os


Model o: Bu ho Col or : Ver de

Model o: Gor r i ones Col or : L i l a

Model o: Chi ca Col or : Az u l Mar i no

Model o: Boca Col or : : Gr i s Os cu r o


Model o: Col i br i Col or : Bl anco

Bol s o: Chi ca

Model o: Col i br i Col or : Gr i s os cu r o

Bol s o: Bu ho


Bol s o: Bu ho

Bol s o: Col i br i

Bol s o: Boca


Model o: Boca Col or : Negr o

Model o: Boca Col or : Bl anco

Model o: Bu ho Col or : Az u l Mar i no


Model o: Col i br i Col or : Az u l Mar i no

Model o: Col i br i Col or : Bl anco

Model o: Bu ho Col or : Bl anco


I nf or maci ón, pedi dos ycont act o: anadepu nt i l l as . bl ogs pot . com www. f l i ck r . com/ de_ pu nt i l l as ani t aj u nqu e@hot mai l . com

F ot ogr af í ayMaqu et aci ón: Ceci l i aAl var ez-Hevi aAr i as Model os : Angel aGar cí aPel áez , Davi dT ocado, J avi er T u ya, Ki k oPér ez , Mar í aF r anqu el o, Mar t aGar cí a. Maqu i l l aj eyPel u qu er í a: L u cí aF er nández, Pat r i ci aGonz ál ez E s t i l í s mo: Ceci l i aAl var ez-Hevi aAr i aspar aHonol u l uVi nt age


CATALOGO DE PUNTILLAS  

PRIMAVERA/ VERANO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you