Page 1

Taxe şi Impozite Locale pe 2013 or. Şoldăneşti Achitând taxele şi Impozitele locale—AJUŢI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU! Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

În final - beneficiarul eşti TU şi familia TA. Impozitele şi taxele locale trebuie să fie plătite la timp şi în cunoștință de cauză. Suntem conștienți ca sunt multe taxe si impozite şi TU ești numai unul, de aceea iți oferim acest pliant!

Fii informat! Fii activ! Ajută orașul TAU să se dezvolte! Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Banii din Taxe si Impozite se vor investi in: 

Menţinerea iluminatului stradal

Menţinerea activităţii grădinițelor

Dezvoltarea comunităţii

Promovarea oraşului prin amenajare şi salubrizare


Impozitul funciar pe Terenuri: Pășuni și fânețe cu indici cadastrali Păşuni şi fîneţe care nu au indici cadastrali Obiecte acvatice (iazuri, lacuri) Extravilan (de pe lîngă domiciliu) Intravilan (in funcție de tip )

1,5 lei / 1 grad-ha 110 lei/1 grad-ha 115 lei /ha 2 lei/ 100 m2 10 lei /100 m2

Impozitul pe bunurile imobiliare: Pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător Cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

0,1% costul imobilului

Cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,1% costul imobilului

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Taxe locale: Taxă de piaţă (anual)

15 lei/m2

Taxa pentru comerţul ambulant din autoturism (în funcţie de tonaj)

1000/2000lei

Taxa pentru posesorii de gherete şi chioscuri 

Până la 30m2

2600 lei

Între 30-50 m2

3100 lei

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Lista completă cu taxe şi impozite aprobate poate fi obţinută prin: 

Contactarea primăriei la numărul de telefon: 272 24503

Adresarea la primărie, adresa str. Păcii 8, orele de primire 08:00—17:00

Accesarea paginii web a primăriei www.primaria-soldanesti.md

Pliantul a fost elaborat cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP). Opiniile exprimate în acest material nu corespund în mod obligatoriu USAID sau Guvernului SUA.

Taxe si Impozite or. Soldanesti  

Taxe si Impozite locale or. Soldanesti 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you