Page 1

Taxe şi Impozite Locale pe 2013 or. Drochia Achitând taxele şi Impozitele locale—AJUŢI la dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului TĂU! Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului TĂU!

În final - beneficiarul eşti TU şi familia TA. Impozitele şi taxele locale trebuie să fie plătite la timp şi în cunoștință de cauză. Suntem conștienți că sunt multe taxe şi impozite şi TU ești numai unul, de aceea iți oferim acest pliant!

Fii informat! Fii activ! Ajută orașul TAU să se dezvolte! Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului TĂU!

Banii din Taxe şi Impozite se vor investi în:

Renovarea drumurilor din or. Drochia

Reconstrucția unui sector de magistrală pentru apă potabilă

Amenajarea orașului

Întreţinerea instituţiilor preşcolare.


Impozitul funciar pe Terenuri: Intravilan (in funcție de tip ) Teren cu destinaţie agricolă Pentru grădini (neevaluate)

0,1 % din costul terenului 110 lei/1 ha 3 lei /100 m2

Impozitul pe bunurile imobiliare: pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător Cu destinaţie (obiecte evaluate):  locativă (apartamente şi case de locuit individuale)  altele decât cea locativă ( neevaluate) pentru construcțiile nefinalizate mai mult de 3 ani

0,1% costul bun. imobile 0,2% costul bun. imobile 50%

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului TĂU!

Taxe locale: Taxă de piaţă Din suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei (anual) 35 lei /m2

Taxa pentru parcare 15 lei/m2 anual Taxa pentru parcaj 250 lei pentru 1 loc de parcaj (anual) Întreprinderile de comerț cu amănuntul (magazine) > 25m2 1800 lei 25-50 m2 2000 lei 50-100 m2 3500 lei Pentru posesorii de chioscuri, gherete, tarabe, exceptia celor stradale 1400 lei Încurajăm activitatea economică pe teritoriul oraşului prin micşorarea ulterioară a taxelor Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică şi social-culturală a oraşului TĂU!

Lista completă cu taxe şi impozite aprobate poate fi obţinută prin:  Accesarea paginei web a primăriei www.primariadrochia.md;  Contactarea primăriei la numărul de telefon: 0 252 2 23 09  Adresarea la primărie, adresa: or.Drochia, str. Independenței 15a; 8:00 -17:00

Pliantul a fost elaborat cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP). Opiniile exprimate în acest material nu corespund în mod obligatoriu USAID sau Guvernului SUA.

Taxe si Impozite or. Drochia  

Taxe si Impozite locale or. Drochia 2013

Advertisement