Page 1

Taxe şi Impozite Locale pe 2013 or. Orhei Achitând taxele şi Impozitele locale—AJUŢI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

În final - beneficiarul eşti TU şi familia TA. Impozitele şi taxele locale trebuie să fie plătite la timp şi în cunoștință de cauză. Suntem conștienți că sunt multe taxe şi impozite şi TU ești numai unul, de aceea iți oferim acest pliant! Fii informat! Fii activ! Ajută orașul TĂU să se dezvolte!

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Banii din Taxe şi Impozite se vor investi în: Reconstrucţia capitală a drumurilor din străzile Boris Glavan şi Tricolorului; 

Renovarea sistemului de iluminat stradal (100 % din străzi iluminate); 

70% din populaţie va fi conectată la sistemul de evacuare a apelor reziduale; 

Renovarea capitală a două blocuri din incinta Gradiniţei Nr.2 din or. Orhei;

Îmbunătățirea condițiilor sanitare în 4 instituții preșcolare din orașul Orhei.


Impozitul pe bunurile imobiliare: pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător Cu destinaţie:(obiecte evaluate) 

locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

0,1% costul bun. imobile

altele decât cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje)

0,1% costul bun. imobile

(obiecte neevaluate) Loturi de întovărășie pomicolă, inclusiv cu construcții amplasate

10 lei/100m2

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Taxe locale: Taxa de piaţă Din suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei (anual) pentru agenții economici < 1000 m2 65 lei/m² > 1000 m2 45lei/m² Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri  până la 8 locuri - 350 lei/lunar  9 - 16 locuri – 650 lei/lună  mai mult de 17 locuri – 750 lei/ lună Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor Unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor amplasate în afara pieţelor autorizate Taxa pentru evacuarea deşeurilor (lunar)

- 120 lei/m2 per lună - 2 lei/per persoană

Achitând taxele şi impozitele locale - CONTRIBUI la dezvoltarea economică a oraşului TĂU!

Lista completă a taxelor şi impozitelor aprobate poate fi obţinută prin:  Accesarea paginii web a primăriei

www.orhei.md;

 Contactarea primăriei la numărul de telefon: Contabilitate (235) 2 19 54  Adresarea la primărie, adresa:

str. V. Mahu 160, Orhei, orele de primire 08:00—17:00

Pliantul a fost elaborat cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP). Opiniile exprimate în acest material nu corespund în mod obligatoriu USAID sau Guvernului SUA.

Taxe si Impozite locale or. Orhei  

Taxe si Impozite locale or. Orhei 2013