Program Forum "Societatea civila in Turcia si in Uniunea Europeana"

Page 1

AB VE TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM

DİYALOG FORUMU

DIALOGUE FORUM ON CIVIL SOCIETY

IN TURKEY AND THE EU 14-15 Aralık 2013 14th-15th December 2013

İSTANBUL

AB VE TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM

DİYALOG FORUMU

DIALOGUE FORUM ON CIVIL SOCIETY

IN TURKEY AND THE EU

Program Programme 14-15 Aralık 2013 14th-15th December 2013 İSTANBUL


14 Aralık 2013, Cumartesi – Conrad İstanbul

Saturday, 14 December 2013 – Conrad Istanbul

09:30 - 10:00 Kayıt

09:30 - 10:00 Registration

10:00 –10:30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Mehmet TEKELİOĞLU Egemen BAĞIŞ

th

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Proje Lideri AB Bakanı ve Başmüzakereci

10:30–10:45 Kahve Arası 10:45 - 12:00 Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevleri Moderatör: Fatma PEHLİVAN Konuşmacılar: Dominic HANNIGAN Ege ERKOÇAK Dr. Levent KORKUT Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK

10:00 –10:30 Opening Speeches Prof. Dr. Mehmet TEKELİOĞLU Egemen BAĞIŞ

Chair of the Committee on European Union Harmonization and Project Leader Minister for EU Affairs and Chief Negotiator

10:30–10:45 Coffee Break Senatör, Belcöika Senatosu Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Başkanı, İrlanda Parlamentosu Siyasi İşler Başkanı, AB Bakanlığı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Başkanı Direktör, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

10:45 - 12:00 Functions of NGOs Moderator: Fatma PEHLİVAN Speakers: Dominic HANNIGAN Ege ERKOÇAK Dr. Levent KORKUT Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK

Senator, Belgian Senate Chair of the Joint Committee on European Union Affairs, Irish Parliament Director of Political Affairs, Ministry for EU Affairs President of Civil Society Development Centre Director, Centre for Civil Society Studies, Istanbul Bilgi University

12:00 - 13:00 Müzakereler

12:00 - 13:00 Discussions

13:00 - 14:00 Öğle Yemeği

13:00 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:00 Sivil Toplum ve Demokrasi : Yasama Sürecine Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı Moderatör: Dr. Ana BIRCHALL Cinsiyet Eşitliği Alt Komisyonu Üyesi, AKPM Konuşmacılar: Habib KOCAMAN Başkan, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, YASADER Genel Sekreteri Meglena KUNEVA Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Politika Merkezi (EPC) Sıtkı ŞÜKÜRER Başkan, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkan Yardımcısı, Hırvatistan Hükümeti STKlarla İşbirliği Ofisi Vesna LENDIC KASALO

14:00 - 15:00 Civil Society and Democracy: Participation of NGOs in Legislation Process Moderator: Dr. Ana BIRCHALL Member of the Sub-Committee on Gender Equality, PACE Speakers: Habib KOCAMAN Head of Department on Laws and Resolutions in GNAT and Secretary General of YASADER (Turkish Association of Legislation

Meglena KUNEVA Sıtkı ŞÜKÜRER Vesna LENDIC KASALO

15:00 - 16:00 Müzakereler 16.30 - 18:30 Dolmabahçe Sarayı Gezisi

15:00 - 16:00 Discussions

19.30

16.30 - 18:30 Visit to Dolmabahçe Palace

Boğaz Turu ve Akşam Yemeği

19.30

Chair of the Governing Body, European Policy Center President of BASIFED (Federation of Western Anatolian Industrialists and Businessmen Associations)

Deputy Director, Government of the Republic of Croatia Office for Cooperation with NGOs

Dinner Cruise on Bosphorus

15 Aralık 2013, Pazar – Conrad İstanbul th

Sunday, 15 December 2013 – Conrad Istanbul 09:00 - 09:30 Kayıt 09:30 - 11:00 Türkiye ve AB İlişkilerinde STK’ların Rolü Moderatör: Susy DE MARTINI Konuşmacılar: Nilgün ARISAN ERALP Prof.Dr.Çağrı ERHAN Valerio DE DIVITIIS Yılmaz ENSAROĞLU

09:00 - 09:30 Registration Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, Avrupa Parlamentosu AB Enstitüsü Direktörü, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Direktörü, Ankara Üniversitesi Başkan, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica e Antropologia (OMEGA) Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü, SETAV

09:30 - 11:00 Role of Civil Society in Turkey – EU Relations Moderator: Susy DE MARTINI Speakers: Nilgün ARISAN ERALP Prof.Dr.Çağrı ERHAN Valerio DE DIVITIIS Yılmaz ENSAROĞLU

Member of the Committee on Foreign Affairs, European Parliament Director of the EU Institute, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) Director of European Union Research Centre (ATAUM), Ankara University President, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica e Antropologia (OMEGA) Director of Law and Human Rights, SETA Foundation

12:00 - 13:00 Müzakereler 13:00 - 14:00 Öğle Yemeği

12:00 - 13:00 Discussions

14:00 - 15:00 Sivil Toplum ve Küreselleşme Moderatör: Afif DEMİRKIRAN Konuşmacılar: Lord Richard BALFE Fikret TOKSÖZ Yrd. Doç. Dr. Raffaele MARCHETTI Dr. Akkan SUVER

13:00 - 14:00 Lunch Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lordlar Kamarası Üyesi İyi Yönetişim Programı Direktörü, TESEV Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi Fakültesi ve Yönetim Okulu, LUISS Guido Carli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı

14:00 - 15:00 Müzakereler

* Toplantı sırasında Türkçe ve İngilizce dillerinde eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

14:00 - 15:00 Civil Society and Globalisation Moderator: Afif DEMİRKIRAN Speakers: Lord Richard BALFE of DULWICH Fikret TOKSÖZ Asst. Prof. Dr. Raffaele MARCHETTI Dr. Akkan SUVER

Co-Chair of the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee Member, House of Lords Director of Good Governance Programme ,TESEV (Turkish Economic and Social Studies Foundation)

Academician, Faculty of Political Science and the School of Government, LUISS Guido Carli President, Marmara Group Strategic and Social Research Foundation

14:00 - 15:00 Discussions

* There will be simultaneous translation available in Turkish and English during the Dialogue Forum.