Page 1


Ana Baraga je rojena 2. 2. 1988 v Ljubljani. Od otroštva konstantno riše. Na začetku so se na papirju pojavljale princeske in konji, z časom pa so dobili novo družbo vseh bitji in stvari. Maturirala je leta 2005 na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani zaključuje študij oblikovanja vizualnih komunikacij. Njene strasti so ilustracija in knjiga, ampak ker je življenje ustvarjeno iz toliko različnih koščkov in možnih pogledov na njih, se rada loteva različnih medijev (fotografija, video, grafične tehnike, slikanje,...) in išče nove poti ustvarjalnosti.

Ana Baraga +38641 888 036 sociopatka@yahoo.com


Ana Baraga was born 2. 2. 1988 in Ljubljana. From earliest childhood she was constantly drawing. In the beggining there were only princesses and horses and other animals. With time they got company of other beings and things.  She finished High school for design and photography in Ljubljana in 2005. She is studying on the Academy of Fine Arts and Design (ALUO) in Ljubljana and is now finishing Visual Communication studies in Design Department.  Her passions are ilustration and book design, but since life consists of so many different pieces and ways of looking at it, she likes to be creative in different medias (photography, video, painting, graphic...) and looking forward to find new ways of expression.


Autoportret

Autoportret

2009 mentor: prof. Zdravko PapiÄ?

2009 menthor: prof. Zdravko PapiÄ?


Akademik / Academic 2009, mentor: prof. Junoš Miklavc


Brez naslova / Nameless 2009, mentor: prof. Junoš Miklavc


Gozdni prijatelji

Forest friends

2008

2008


Autoportret

Autoportret

2009 mentor: prof. Radovan Jenko

2009 menthor: prof. Radovan Jenko


CherryJ'taime_FINAL.indd 1

3/2/10 2:09:55 PM

Cherie j’Taime

letak in plakat za uglajen veÄ?er kavalirjev, 2010

flyer & poster for elegant night of gentlemans, 2010


Živalski vrt

Zoo

plakat/slika, 2009

poster/painting, 2009


Globalno segrevanje / Climate change 2009, mentor: Filip Pagowski


religion&nature.indd 1

3/2/09 2:50:53 PM

Nova religija - globalno segrevanje / New religion - Climate change 2009, mentor: prof. Radovan Jenko


Tribuna bo!

Tribuna will be!

napovedni plakat za ponoven izid Tribune, 2009

poster for revival of Tribuna magazine, 2009

Tribuna je študentski socialno politični časopis, ki je začel izhajati v petdesetih letih. Umrl je v devetdesetih in se po 11 letih znova rodil. Vsebina je bila vedno provokativna, alternativna in večkrat cenzurirana. Simbol Eve ob izvirnem grehu predstavlja spreminjanje pogleda na svet in vedno nova spoznanja.

Tribuna is student social political alternative magazine that came into existence in 50s. It died in the 90s and after 11 years it came back. Content in the magazine was allways provocative, alternative and it was censored many times. Provocative themes, different way of looking, censure is visualised with the symbol of Eve that is picking the forbidden fruit - but not the first one - she is picking them constantly - she is more and more aware of life around her.


Okroglatki maj 2007 geometrijska tipografija mentor: prof. Lucijan Bratuš

Roundsquares may 2007 geometric typeface menthor: prof. Lucijan Bratuš


Festival pomladi

Spring festival

2009 logotip in grafiÄ?na podoba (nerealizirano) mentor: prof. Edvard ÄŒehovin

2009 logotype and visual identity (not realised) menthor: prof. Edvard ÄŒehovin


Alma M. Karlin - poti

Alma M. Karlin - ways

Pokrajinski muzej Celje, 2009 www.pokmuz-ce.si

Municipal museum Celje, 2009 www.pokmuz-ce.si

avtor razstave: Ksenija Baraga, Vladimir Šlibar likovni koncept in oblikovanje: Ksenija Baraga grafično oblikovanje: Ana Baraga

custodian: Ksenija Baraga, Vladimir Šlibar visual concept and design: Ksenija Baraga graphics for the exhibition: Ana Baraga

Biografska razstava o slovenski pisateljici, popotnici, zbirateljici in teozofinji Almi M. Karlin.

Biographic exhibition about Alma M. Karlin, Slovene writer, traveller, collector and teozof.


Zemljevid Alminih poti

Map of Alma’s ways


Koraki / Steps 2 min 52 sek maj 2009 mentor: prof. Srečo Dragan in Dušan Bučar http://www.youtube.com/ watch?v=VpNRzodUtS4


Color sexist 3 min 34 sek april 2009 mentor: prof. Srečo Dragan in Dušan Bučar

3 min 34 sek april 2009 mentor: prof. Srečo Dragan in Dušan Bučar

Medij videa sem obravnavala na slikarski način in gradila barvno harmonične likovne kompozicije. Uporabljeni so posnetki iz Kubrickove Odiseje 2001 - abstrahirani do nerazpoznavnosti in zloženi v vizualno kompozicijo, ki spominja na slikarstvo z dodano dimenzijo časa. Color sexist je vizualni odraz ritma, barvnosti in občutkov glasbene podlage z enakim naslovom avtorja Dorian concept.

I tried to paint with video. Shoots are from Oddysey 2001 from Kubrick, but they became abstract in the process. I tried to make video like a painting in time. Color sexist is the visual interpretation of the rhythm, colour and feeling of the music with the same name of author named Dorian concept.

http://www.youtube.com/ watch?v=pYhP68-BdsU

http://www.youtube.com/ watch?v=pYhP68-BdsU


VIS abeceda 2006 Iskanje črk v okolju na otoku Visu. mentor: prof. Lucijan Bratuš

VIS alphabet 2006 Finding letters everywhere on the island Vis. menthor: prof. Lucijan Bratuš


Razmazanci 2008 Portraits of my night friends. mentor: prof. Milan Pajk

Night friends 2008 Portraits of my night friends. menthor: prof. Milan Pajk


Oda 탑ivljenju

Ode to life

soavtor Miha Erjavec 2009, mentor: prof. Milan Pajk

soauthor Miha Erjavec 2009, menthor: prof. Milan Pajk


Analog glitch autoscan 2008, menthor: prof. Milan Pajk


Ženska / Woman 2008, menthor: prof. Milan Pajk


Meditacije / Meditations 2009, mentor: prof. Milan Pajk


Mehka erotika / Soft porn 2009, mentor: prof. Milan Pajk


ABC afektiranih dejanj emocionalnih živalic

ABC of affected being of emotional animals

2009 mentor: prof. Radovan Jenko

2009 mentor: prof. Radovan Jenko

Abeceda za otročje odrasle. Vsaka črka je ilustrirana z živaljo, katere ime se začne na tisto črko in ki v določenem emocionalnem stanju nekaj počne.

Alphabet for childlish adults. Every letter is illustrated with animal that is doing something and is expressing some emotion. Every word is starting with the presented letter.


Klementina Mo탑ina Tipografski geslovnik

Klementina Mo탑ina Typographic vocabulary

2009 mentor: prof. Radovan Jenko

2008 menthor: prof. Radovan Jenko


Vinko Mario Prizmič Nelito - emotional tampon

Vinko Mario Prizmič Nelito - emotional tampon

2008

2008

Nadrealistična kratka zgodba o emocionalnem tamponu Nelitu, življenju, ljubezni in smrti.

Surreal novel about emotional tampon named Nelito and love, life and death.


Besedarije 2010 mentor: prof. Ranko Novak 9 knjižic o vsemu in ničemur

Worderors 2010 menthor: prof. Ranko Novak 9 little books about everything and nothing


Matija Dermastija 21. 06. 1969 Prvi ト考ovek na Luni

Matija Dermastija 21. 06. 1969 First man on the moon

2008 mentor: prof. Radovan Jenko

2008 menthor: prof. Radovan Jenko


Katja Perat Pravljice za tranzicijske otroke

Katja Perat Fairytales for transitional kids

2008 poezija

2008 book of poetry


Lewis Carrol Alicine dogodivščine v čudežni deželi

Lewis Carrol Alice’s adventures in wanderland

2010 mentor: prof. Radovan Jenko

2010 menthor: prof. Radovan Jenko


Knjiga od Ane

Ana’s book

2007 ročno narejena skicirka mentor: prof. Zdravko Papič

2007 handmade sketchbook menthor: prof. Zdravko Papič


P OR T FOLI O A N A

B A R A G A

2 0 1 0

Ana Baraga PORTFOLIO  

Portfolio of works 2006 - 2010

Ana Baraga PORTFOLIO  

Portfolio of works 2006 - 2010

Advertisement