Page 45

CEL MAI DE PREŢ CADOU ________________________ 47 Procesul nu mai avu loc. Contrar sfatului avocatului apărării, Dawson se declară vinovat şi contrar sfatului procurorului, primi pedeapsa maximă. Cât timp fusese închis la Şcoala de Corecţie Caledonia, din Halifax, statul Carolina de Nord, lucrase la ferma închisorii, ajutând la cultivarea porumbului, a grâului, a bumbacului şi a boabelor de soia, transpirând sub soarele dogoritor în timpul recoltei şi îngheţând în bătaia vânturilor tăioase de miazănoapte în timp ce ara. Cu toate că el şi Tuck îşi trimiteau unul altuia scrisori, nu avusese nici măcar un singur vizitator în cei patru ani. După ce fusese eliberat condiţionat, Dawson se întoarse în Oriental. Deoarece lucra pentru Tuck, auzea bârfele oamenilor din oraş atunci când mergea uneori la magazin să cumpere piese auto. Ştia că era considerat un paria, un Cole nenorocit care nu numai că îl omorâse pe ginerele soţilor Bennett, dar şi pe singurul doctor din oraş, iar vina pe care o simţea era copleşitoare. Atunci mergea la o florărie din New Bern, apoi la cimitirul din Oriental unde fusese îngropat doctorul Bonner. Aşeza florile pe mormântul acestuia, fie dimineaţa devreme, fie seara târziu, când nu erau prea mulţi oameni prin preajmă. Uneori zăbovea acolo o oră sau mai mult, gândindu-se la soţia şi la copiii care rămăseseră în urma doctorului. In afară de acele momente, stătea mai tot anul retras, departe de privirile oamenilor. Familia lui nu îşi încheiase încă socotelile cu el. Când tatăl său apăru din nou la garaj ca să-i ia banii, venise însoţit de Ted. Tatăl avea o armă de vânătoare, iar Ted, o bâtă de baseball, însă făcuseră greşeala să vină fără Abee. Când Dawson le spuse să plece de pe proprietate, Ted acţionă repede, dar nu îndeajuns: cei patru ani de muncă grea pe câmpurile scăldate în dogoarea soarelui îl căliseră, iar el era pregătit pentru ei. Lui l ed îi rupse falca şi nasul cu o rangă, apoi smulse arma din mâna tatălui său înainte să-i rupă coastele. In timp ce aceştia zăceau întinşi pe jos, Dawson îndreptă arma de vânătoare

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement