Page 40

42

Nicholas Sparks

El era înalt şi zvelt, cu păr negru care îi acoperea ochii negri, iar ea ştiuse încă de pe atunci că avea să se transforme într-un bărbat chipeş. Nu semăna deloc cu ceilalţi membri ai familiei Cole, iar ea îl întrebase odată dacă semăna cu mama sa. Stăteau în maşina lui în timp ce picăturile de ploaie cădeau pe parbriz. La fel ca şi Tuck, el îi răspunse cu o voce blândă şi cu o expresie calmă întipărită pe faţă: - Nu ştiu, îi zise el, ştergând geamul aburit. Tata a ars toate pozele cu ea. Către sfârşitul ultimei veri petrecute împreună, se duseseră pe micul ponton de lângă pârâu, cu mult după asfinţitul soarelui. El auzise că urma să aibă loc o ploaie de meteoriţi. După ce întinseseră o pătură pe scândurile pontonului, priviră în tăcere luminile care brăzdau cerul. Era conştientă de faptul că părinţii ei s-ar înfuria dacă ar şti unde se află, însă în acel moment nimic nu conta cu adevărat, în afară de stelele căzătoare, căldura trupului lui şi tandreţea cu care o ţinea aproape de el, de parcă nu şi-ar fi putut imagina viitorul fără ea. Erau oare toate primele iubiri la fel? Dintr-un motiv sau altul, se îndoia; chiar şi în acel moment i se părea mai reală decât orice altă senzaţie pe care o cunoscuse. Uneori se întrista când se gândea că nu mai trăise un astfel de sentiment de atunci, însă viaţa reuşea mereu să estompeze acea intensitate a pasiunii; aflase din proprie experienţă că iubirea nu era întotdeauna suficientă. Cu toate astea, în timp ce privea dincolo de garaj, în curte, ea nu se putu abţine să nu se întrebe dacă Dawson mai simţise o astfel de pasiune şi dacă era fericit. Voia să creadă că era fericit, însă viaţa pentru un fost condamnat nu era niciodată uşoară. Din câte ştia ea, putea să se fi întors înapoi în închisoare sau să se fi apucat de droguri sau chiar să fi murit, însă nu putea asocia acele imagini cu persoana pe care o cunoscuse cândva. Acesta era unul dintre motivele pentru care nu îl întrebase niciodată pe Tuck despre el; se temuse de ceea ce ar

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement