Page 307

CEL MAI DE PREŢ CADOU ______________________ 309 După o clipă, el păşi pe verandă, închizând uşor uşa în urma lui. - Eşti sigură? întrebă el. Pari îngândurată. - Sunt doar obosită. Ea reuşi să schiţeze un zâmbet. Unde-i Lauren? - Soseşte imediat. S-a dus acasă să facă un duş. - S-a distrat? - Cred că da. Cel puţin a nimerit mingea. A fost foarte încântată. Amanda îşi ridică ochii şi urmări cu privirea linia umerilor lui, a gâtului şi a obrazului său plin, amintindu-şi cum arăta când era doar un băieţel. El ezită. - In fine... voiam să te întreb dacă consideri că mă vei putea ajuta. Nu mi-ai dat niciun răspuns seara trecută. El râcâi cu piciorul o scrijelitură de pe verandă. Vreau să trimit o scrisoare familiei. Doar ca să le mulţumesc, ştii? Dacă n-ar fi fost donatorul, eu n-aş mai fi aici. Amanda îşi coborî privirea, aducându-şi aminte ce o întrebase Jared cu o seară în urmă. - Este firesc să-ţi doreşti să afli cine a fost cel care ţi-a donat inima, zise ea. Dar există motive întemeiate pentru care acesta trebuie să rămână anonim. Ea spunea adevărul, chiar dacă era doar o parte din el. - O! rosti el şi umerii i se lăsaseră. M-am gândit eu că aşa stau lucrurile, continuă el. Tot ce mi s-a spus a fost că avea patruzeci şi doi de ani când a murit. Voiam doar... să aflu ce fel de persoană era. „Aş putea să-ţi spun eu mai multe, gândi Amanda. Mult mai multe. “ Ea bănuise adevărul încă de când o sunase Morgan Tanner şi dăduse nişte telefoane ca să i se confirme bănuielile. Aflase că Dawson fusese deconectat de la aparatele din Centrul Medical Regional Carolina de Est luni noaptea, târziu.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement