Page 305

CEL MAI PE PREŢ CADOU _______________________ 307 Collier din acelaşi cimitir, sufletele lor se vor regăsi în cele din urmă - întocmai cum se întâmplase în timpul vieţii, şi nu o dată, ci de două ori. In drum spre ieşire, ea făcu un ocol şi se duse la mormântul doctorului Bonner ca să îi aducă un omagiu din partea lui Dawson. Acolo, în faţa pietrei funerare, ea zări un buchet identic de crini. Sigur fusese Marilyn Bonner, care voise să-i mulţumească lui Dawson pentru ceea ce făcuse pentru Alan. Această asociere o făcu să lăcrimeze, iar în drum spre maşină îşi şterse întruna ochii. Timpul nu diminuase amintirea lui Dawson; ba mai mult, sentimentele ei pentru el deveniseră şi mai puternice. In mod ciudat, dragostea lui îi dăduse forţa de care avusese nevoie ca să treacă peste greutăţile întâmpinate în ultimii doi ani. Stând pe verandă în timp ce razele soarelui după-amiezii pătrundeau printre copaci, ea închise ochii şi îi trimise un mesaj tăcut lui Dawson. îşi aduse aminte de zâmbetul lui şi de atingerea lui când o ţinuse de mână, îşi aduse aminte de week- endul petrecut împreună. Mâine va face acelaşi lucru din nou. Să îl uite pe el sau orice legat de weekendul petrecut alături de el ar fi însemnat să-l trădeze, iar Dawson merita ca ea să îi fie loială — la fel de loială cum fusese şi el faţă de ea în toată acea perioadă îndelungată cât fuseseră despărţiţi. Il iubise cândva şi îl iubise din nou şi nimic nu avea să-i schimbe sentimentele faţă de el. La urma urmei, Dawson reuşise să îi schimbe viaţa într-un mod pe care ea nu îl crezuse posibil. *

Amanda aşeză lasagna în cuptor să se coacă şi tocmai pregătea salata când Annette se întoarse acasă. Frank sosi şi el câteva minute mai târziu. După ce o sărută scurt pe obraz, el schimbă câteva cuvinte cu Amanda, apoi se duse în hol să se schimbe. Trăncănind non-stop despre petrecerea în pijamale, Annette învelea tortul cu glazură.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement