Page 298

300__________________________________ Nicholas Sparks Ea auzi respiraţia lui Tanner la celălalt capăt al firului. - Dawson încerca să-l scoată afară din bar pe Alan Bonner când Ted a reuşit să tragă ultimul glonţ. Dawson a fost împuşcat. Amanda simţi cum i se încordează toţi muşchii din corp şi încercă să se pregătească pentru ceea ce ştia că avea să urmeze. Aceste cuvinte, la fel ca şi cele pe care le auzise în ultimele zile, păreau aproape imposibil de înţeles. - ... a fost împuşcat în cap. Nu a avut nicio scăpare, Amanda. Se afla deja în moarte clinică când a ajuns la spital. In timp ce Tanner vorbea, Amanda simţi că îi scapă telefonul din mână. Acesta căzu cu zgomot pe pietriş. Ea îl privi îndelung, înainte să se aplece şi să întrerupă convorbirea. „Dawson. Nu Dawson. Nu se poate să fi murit." Auzi din nou cuvintele rostite de Tanner. Se dusese la Tidewater. Ted şi Abee erau acolo. II salvase pe Alan Bonner, iar acum era mort. „Viaţă pentru viaţă, gândi ea. Trucul nemilos al lui Dumnezeu." Dinaintea ochilor îi apăru imaginea cu ei doi, plimbân- du-se de mână prin câmpul cu flori. Când o podidiră lacrimile, plânse pentru Dawson şi pentru toate acele zile pe care nu aveau să le mai petreacă împreună. Până când, la fel ca şi în cazul lui Tuck şi al Clarei, se vor regăsi poate cumva sub formă de cenuşă pe acel câmp luminat de soare, departe de toate cele lumeşti.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement