Page 291

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 293 înainte să intre în salon, Amanda inspiră adânc, iar doctorul Mills deschise uşa. Ea intră în încăperea puternic luminată, zărindu-şi imediat fiul care era întins într-un pat ale cărui draperii erau date la o parte. Jared era înfiorător de palid, şi era tras la faţă. El îşi întoarse capul într-o parte, schiţând un zâmbet. - Bună, mamă, şopti el, încă uşor ameţit de anestezie. i Amanda îi atinse braţul, atentă să nu deranjeze nenumăr ratele tuburi care îl înconjurau şi fâşiile de pansament de pe trupul lui. - Hei, scumpule. Cum te simţi? - Obosit, murmură el. Mă doare. - Ştiu, zise ea. Ea îi îndepărtă o şuviţă de păr de pe frunte înainte să se aşeze pe scaunul aflat lângă patul lui. Cred că te ’ va mai durea o vreme. Dar nu vei mai rămâne aici mult timp. Poate încă o săptămână. El clipi, mişcându-şi pleoapele încet. Aşa cum făcea când ; era mic, chiar înainte ca ea să stingă lumina şi el să meargă ‘ la culcare. - Am o inimă nouă, zise el. Doctorul mi-a spus că nu au avut de ales. - Aşa e, răspunse ea. I - Şi asta ce înseamnă? Jared îşi mişcă agitat braţul. Voi avea o viaţă normală? - Fireşte că da, zise ea, încercând să-l liniştească. - Mi-au scos afară inima, mamă. El strânse cu degetele cear- , şaful de pe pat. Mi-au spus că voi lua medicamente toată viaţa. Pe chipul lui se citea nedumerirea şi neliniştea. El înţelegea că viitorul lui fusese schimbat irevocabil şi oricât şi-ar fi dorit să îl poată proteja de acea realitate cruntă, Amanda ştia că nu va putea. - Da, zise ea, neluându-şi privirea de la el. Ai suferit un

1

transplant de inimă. Şi da, vei lua medicamente toată viaţa. Dar toate astea înseamnă, de asemenea, că eşti în viată.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement