Page 287

22

La îndemnul doctorului Mills, Amanda merse în cele din urmă acasă. I se spusese că Jared va fi dus în unitatea preoperatorie, unde va fi pregătit pentru intervenţie, şi că nu va mai putea sta alături de el. Era posibil ca operaţia efectivă să dureze de la patru la şase ore, în funcţie de cum aveau să decurgă lucrurile. — Nu, zise doctorul Mills, înainte ca ea să apuce să-l întrebe. Nu avem motive să credem că vor exista complicaţii. In ciuda supărării, ea îl sunase pe Frank după ce primise această veste înainte să plece de la spital. La fel ca şi ea, nici el nu dormise şi, cu toate că Amanda se aşteptase să audă bâlbâială cu care era deja obişnuită, el era treaz când îl sună. Păru vădit uşurat când auzi vestea despre Jared şi îi mulţumi pentru că îl sunase. Nu îl văzu pe Frank când ajunse acasă şi bănui că, din moment ce mama ei se instalase în camera de oaspeţi, Frank dormea în birou. Deşi extenuată, ea simţi nevoia să facă un duş şi stătu o vreme sub jetul de apă binefăcător, înainte să se târască în pat. Peste o oră sau două soarele avea să răsară. Când Amanda închise ochii, îşi spuse că nu va dormi mult. Va trage doar un pui de somn înainte să se întoarcă la spital. Somnul ei adânc dură şase ore. * Mama ei ţinea în mână o ceaşcă de cafea când Amanda traversă în grabă holul, disperată să ajungă la spital şi încercând din răsputeri să-şi amintească unde îşi lăsase cheile.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement