Page 284

286

Nicholas Sparks

ţi-a păsat decât de tine şi de cât de mult ai suferit după ce a murit Bea. Ea inspiră adânc. Dar ştii ceva? Şi eu am fost dărâmată. Eu sunt cea care i-a dat naştere. Eu sunt cea care a ţinut-o în braţe, care a hrănit-o şi care i-a schimbat scutecele în timp ce tu erai la muncă. Eu am fost cea care a vegheat-o mereu cât a fost bolnavă. Eu am fost aceea, nu tu. Eu. îşi împunse pieptul cu degetul. Dar nu ştiu cum se face că tu ai fost cel care a clacat. Şi ştii ce s-a întâmplat? In cele din urmă l-am pierdut pe bărbatul cu care m-am măritat, odată cu copilaşul meu. Şi cu toate astea, am reuşit cumva să găsesc forţa să merg mai departe. Amanda îi întoarse spatele lui Frank, cu faţa schimonosită de amărăciune. Fiul meu e ţinut în viaţă de nişte aparate, iar orele îi sunt numărate şi asta pentru că n-am avut curajul să te părăsesc. Ar fi trebuit să fac asta mai demult. In timp ce ea vorbea, Frank îşi coborî privirea, holbându-se la pardoseală. Epuizată, Amanda porni pe coridor, îndepăr- tându-se de el. Apoi se opri o clipă, se întoarse şi adăugă: — Ştiu că a fost un accident. Ştiu că îţi pare rău. Dar nu este suficient. Dacă n-ar fi fost meteahna ta, noi nu ne-am fi aflat aici. Amândoi ştim asta. Ultimele ei cuvinte răsunară ca o provocare, iar ea se aşteptase ca el să riposteze. Insă Frank nu mai adăugă nimic, iar Amanda se îndepărtă în cele din urmă. * Când membrilor familiei li se permise să intre din nou în salonul de Terapie intensivă, Amanda şi fetele îl vegheară pe Jared pe rând. Ea rămase lângă el aproape o oră. De îndată ce sosi Frank, Amanda plecă. Apoi intră Evelyn să-l vadă pe Jared, dar stătu doar câteva minute. După ce Evelyn îi luă cu ea pe ceilalţi membri ai familiei, Amanda se întoarse lângă patul lui Jared şi rămase acolo până când asistentele schimbară tura. Nu aveau nicio veste privind un posibil donator.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement