Page 281

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 283 are şanse excelente. Cauza efectivă a infarctului nu este cunoscută încă şi, după cum bine ştiţi, insuficienţa cardiacă conges- tivă întruneşte toate criteriile pentru transplant. El puse dosarul deoparte şi, aplecându-se în faţă, îi privi pe membri rând pe rând. Fără un transplant, mă îndoiesc că acest pacient va mai rezista încă douăzeci şi patru de ore. Trebuie să-l adăugăm pe listă. Vocea lui era rugătoare. Este încă tânăr. Trebuie să-i acordăm şansa de a trăi. Câţiva dintre membrii comisiei schimbară priviri sceptice. Ştia la ce se gândeau: Nu numai că acest caz era fără precedent, dar şi timpul era prea scurt. Şansele erau aproape inexistente ca să găsească la timp un donator, ceea ce însemna că pacientul avea să moară indiferent de decizia pe care ar fi luat-o ei. Ceea ce nimeni nu pomeni era un calcul la rece, la care niciun membru al comisiei nu se referi. Era vorba despre bani. Dacă Jared era trecut pe listă, cazul pacientului putea fi ori un succes, ori un eşec pentru programul de transplanturi, iar cu cât reuşitele erau mai multe, cu atât mai mult creştea reputaţia spitalului. Asta însemna fonduri suplimentare pentru cercetare şi operaţii. însemna mai mulţi bani pentru viitoarele transplanturi. Per total, însemna că mai multe vieţi puteau fi salvate de-a lungul timpului, chiar dacă era sacrificată o viaţă în acea clipă. însă doctorul Mills îşi cunoştea bine colegii şi, în adâncul lui, ştia că ei înţelegeau că fiecare pacient şi fiecare caz în parte era unic. Aceştia ştiau că cifrele nu erau întotdeauna relevante. Făceau parte din acea categorie de profesionişti care uneori îşi asumau nişte riscuri pentru a ajuta un pacient ca cel în cauză. Pentru majoritatea dintre ei, bănui doctorul Mills, acesta era motivul pentru care aceştia aleseseră medicina de la început, aşa cum făcuse şi el. Voiau să salveze oameni şi hotărâră să încerce să facă asta din nou, în acea zi. într-un sfârşit, recomandarea comisiei pentru transplant fu unanimă. într-o oră, pacientului i se conferise statutul IA, fapt

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement