Page 277

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 279 - Inima fiului dumneavoastră este slăbită, zise el. Fără... intervenţie, nu ştiu cât va mai putea rezista. Amanda se clătină pe picioare simţind fiecare cuvânt ca pe o lovitură de baros. Se rezemă de perete, încercând să înţeleagă despre ce vorbea doctorul. - Doar nu-mi spuneţi că va muri, nu? întrebă ea în şoaptă. Nu poate muri. Este tânăr şi sănătos şi puternic. Trebuie să faceţi ceva. - Facem tot ce ne stă în putinţă, zise doctorul Mills, părând obosit. „Nu din nou“, era tot ce-i trecea ei prin minte. „Nu ca şi Bea. Nu şi Jared." - Atunci faceţi mai mult! îl îndemnă ea, pe jumătate implorând, pe jumătate ţipând. Operaţi-1, faceţi ceea ce trebuie să faceţi! - Operaţia nu este o opţiune în momentul de faţă. - Faceţi ce trebuie să faceţi ca să-l salvaţi! zise ea pe un ton ridicat. - Nu este atât de simplu... - De ce nu? Pe chipul ei se citi nedumerirea. - Trebuie să cer întrunirea de urgenţă a comisiei pentru transplanturi. Amanda îşi pierdu şi ultima fărâmă de forţă când auzi aceste cuvinte. - Transplant? - Da, zise el. Aruncă o privire spre uşa rezervei, apoi se uită din nou la ea. Oftă. Fiul dumneavoastră are nevoie de o inimă nouă. * După aceea, Amanda fu condusă înapoi în sala de aşteptare unde stătuse în timpul primei operaţii a lui Jared. De data asta nu era singură. în încăpere se mai aflau alte trei persoane, toate având întipărită pe feţe aceeaşi expresie tensionată şi deznădăjduită ca şi Amanda. Ea se prăbuşi pe un

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement