Page 276

278 _________________________________ Nicholas Sparks - A apărut o infecţie, continuă acesta. Ischemie în ventriculul drept. Doctorul clătină din cap. Amanda se încruntă. - Nu ştiu ce încercaţi să-mi spuneţi! Spuneţi-mi direct ca să pot înţelege! Expresia lui era compătimitoare, iar vocea, blândă. - Fiul dumneavoastră, zise el în cele din urmă, Jared... a suferit un atac de cord masiv. Amanda clipi, simţind cum zidurile coridorului încep să se îngusteze tot mai mult. - Nu, făcu ea. Nu este posibil. Dormea... se recupera când am plecat eu. Doctorul Mills nu spuse nimic, iar Amanda simţi cum ameţeşte, cum se desprinde parcă de trup când zise bâlbâindu-se: - Aţi spus că va fi bine. Aţi spus că operaţia a decurs bine. Aţi spus că se va trezi în după-masa asta, mai târziu. - îmi pare rău... - Cum se poate să fi suferit un atac de cord? întrebă Amanda, nevenindu-i să creadă. Are doar nouăsprezece ani! - Nu sunt sigur. A fost probabil vorba despre un fel de cheag. Se poate să fi avut legătură cu trauma iniţială sau cu trauma post-operatorie, dar nu avem de unde şti sigur, îi explică doctorul Mills. Este neobişnuit, dar se poate întâmpla orice odată ce inima suferă o rană atât de gravă. El îi atinse braţul. Tot ceea ce vă pot spune este că dacă nu s-ar fi aflat la Terapie intensivă, nu ar fi supravieţuit. Amandei începu să-i tremure vocea. - Dar a supravieţuit, nu? Se va face bine, nu-i aşa? - Nu ştiu. Chipul doctorului se întunecă din nou. - Cum adică, nu ştiţi? - Ne este foarte greu să-i menţinem ritmul sinusal. - Nu mai vorbiţi ca un doctor! strigă ea. Spuneţi-mi ce vreau să ştiu! îşi va reveni fiul meu? Pentru prima dată, doctorul Mills îşi întoarse privirea.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement