Page 274

276 _________________________________ Nicholas Sparks ce îşi va aminti despre accident şi despre sosirea lui la spital. Oare se speriase când brusc începuse să se simtă rău? Oare şi-ar fi dorit să o vadă acolo? Simţi acest gând ca pe o lovitură reală şi îşi promise să rămână acolo, alături de el, cât timp va avea nevoie de ea. Nu dormise deloc de când sosise la spital. Pe măsură ce orele se scurgeau, iar Jared nu dădea niciun semn de trezire, ei începu să i se facă din ce în ce mai somn, legănată fiind de sunetul constant şi ritmat al echipamentelor de monitorizare. Ea se aplecă în faţă şi îşi rezemă capul de grilajul patului. Douăzeci de minute mai târziu, fu trezită de o asistentă medicală care îi sugeră să meargă acasă şi să se odihnească puţin. Amanda clătină din cap şi îşi privi îndelung fiul, de parcă ar fi vrut să-i transmită o parte din forţa ei trupului său slăbit. Ca să se consoleze, se gândi la asigurările pe care i le dăduse doctorul Mills. Acesta îi spuse că odată ce Jared îşi va reveni, va putea duce o viaţă aproape normală. Ar fi putut fi şi mai rău, îi spusese doctorul Mills, iar ea îşi repetă aceste cuvinte de parcă ar fi fost o incantaţie prin care alunga un dezastru. Pe măsură ce lumina pătrundea timidă prin ferestrele rezervei de la Terapie intensivă, spitalul începu să prindă viaţă din nou. Asistentele medicale schimbau tura, micul dejun era adus cu cărucioarele, iar medicii îşi începeau vizitele medicale. Zgomotul se transformă intr-un bâzâit continuu. O asistentă o informă sec pe Amanda că trebuia să verifice cateterul, iar aceasta ieşi abătută din rezervă şi se îndreptă spre cantina spitalului. Poate că o cafea îi va reda energia de care avea atâta nevoie; trebuia să fie în formă când se va trezi Jared. In ciuda faptului că era foarte devreme, se formase deja un şir lung de persoane care, la fel ca şi ea, nu dormiseră toată noaptea şi tânjeau după o cafea. In spatele ei se aşeză un tânăr între douăzeci şi ceva şi treizeci de ani. - Soţia o să mă omoare, mărturisi el în timp ce aşteptau ţinând în mână tăvile.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement