Page 271

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 273 Aproape inconştient, Ted nu reuşi să înţeleagă pe deplin cuvintele însă, în mod instinctiv, îşi dădu seama ce se întâmplă. Dawson îi scăpa din nou printre degete. Simţi cum îl cuprinde un nou val de furie, mai puternic decât moartea însăşi. Se chinui să-şi deschidă un ochi injectat de sânge în timp ce Dawson se apropia anevoie de uşă, cu iubitul lui Candy sprijinit de el. Văzându-1 pe Dawson cu spatele întors, el îşi căută din priviri puşca. Acolo. La câţiva metri depărtare, sub o masă ruptă. Sirenele răsunau din ce în ce mai tare. Cu ultimele puteri, Ted se întinse după puşcă şi îi simţi greutatea încântătoare când o apucă strâns în mână. îndreptă arma spre uşă, acolo unde era Dawson. Habar nu avea dacă îi mai rămăseseră cartuşe, dar ştia că era ultima lui şansă. Ţinti şi apăsă pe trăgaci.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement