Page 269

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 271 Nu se putea ridica de jos, dar chiar dacă avea privirea înceţoşată, putea discerne ce se întâmpla. De când străinul dăduse buzna în bar, mişcându-şi capul repede într-o parte şi-n cealaltă de parcă ar fi căutat pe cineva, Ted şi Abee încetaseră să-l mai bată şi, fără niciun motiv anume, aceştia îşi concentraseră atenţia asupra nou-venitului. Alan nu înţelegea, dar când auzi împuşcăturile se făcu covrig şi începu să se roage. Străinul se adăpostise după nişte mese, iar Alan nu îl mai vedea şi, în clipa următoare, sticle de lichior începură să zboare peste capul lui în direcţia lui Ted şi a lui Abee în vreme ce gloanţele ciuruiau barul. II auzi pe Abee strigând, apoi sunetul înăbuşit de lemn făcut ţăndări în jurul lui. Cu toate că Ted dispăruse din raza sa vizuală, trăgea necontenit cu arma. Cât despre el, Alan era convins că va muri. Doi dinţi îi fuseseră smulşi, iar gura îi era plină de sânge. Când Abee îi aplicase lovituri cu piciorul în coaste, simţise cum îi trosnesc. Partea din faţă a pantalonilor îi era udă - ori făcuse pe el, ori începuse să sângereze din cauza loviturilor la rinichi. Auzi în depărtare sunetul sirenelor, însă fiind convins de moartea iminentă, nici nu mai avea energia necesară să-i pese. In jurul lui auzi scaune rupte şi sticle sparte. Undeva, în depărtare, el îl auzi pe Abee mârâind când o sticlă de lichior se izbi de ceva solid. Văzu picioarele străinului alergând pe lângă el spre bar. Imediat după aceea, strigătele fură urmate de o împuşcătură care făcu ţăndări oglinda din spatele barului. Alan simţi o ploaie de cioburi căzând peste el, ciupindu-i pielea. Un alt strigăt şi o altă încăierare. Abee scoase un ţipăt ascuţit, care fu întrerupt brusc de zgomotul făcut de ceva care fusese trântit pe jos. Capul cuiva? Altă încăierare. De unde se afla întins pe jos, Alan îl văzu pe Ted împleticindu-se în spate, fiind cât pe ce să-l calce pe picior. Ted strigă ceva în timp ce încerca să se redreseze, însă

Nicholas sparks cel mai de pret cadou