Page 25

CEL MAI DE PREŢ CADOU ________________________ 27 după capota ridicată a maşinii, pentru că nu voia ca ea să-i vadă lacrimile. După ce fata plecă, Dawson se aşeză pe jos, pe pardoseala prăfuită, lângă maşina lui, stând nemişcat ore în şir până când Tuck ieşi, în cele din urmă, din casă şi se aşeză lângă el. Nu zise nimic vreme îndelungată. - Ai pus capăt, rosti Tuck în cele din urmă. - Am fost nevoit. Dawson abia putea să vorbească. - Mda, făcu el dând din cap. Am auzit. Soarele începea să se ridice sus pe cer, învăluind totul într-o tăcere mormântală. - Oare am procedat bine? Tuck îşi vârî mâna în buzunar şi-şi scoase ţigările, încercând să mai câştige ceva timp înainte să răspundă. Scoase din pachet o ţigară Camei. - Nu ştiu. Există multă magie între voi, asta fără doar şi poate. Iar magia face ca uitarea să fie grea. Tuck îl bătu uşor pe spate şi se ridică să plece. Cam acestea fuseseră singurele cuvinte pe care i le spusese în legătură cu Amanda. în timp ce bătrânul se îndepărta, Dawson privi lumina soarelui, închizând pe jumătate ochii, iar lacrimile începură din nou să-i curgă pe obraji. Ştia că Amanda va reprezenta mereu ceea ce era mai bun din el, acel sine pe care va dori mereu să îl cunoască. Ceea ce nu ştia era faptul că nu avea s-o mai vadă sau să-i vorbească vreodată. Săptămâna următoare Amanda se mută în campusul Universităţii Duke, iar o săptămână mai târziu Dawson fu arestat. îşi petrecu următorii patru ani în spatele gratiilor.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement