Page 249

19

în vis, Dawson se văzu din nou pe platforma petrolieră, tocmai când exploziile începuseră să zguduie platforma, dar de această dată totul se desfăşura în tăcere şi cu încetinitorul. Văzu cum tancul de stocare se desprinde brusc, urmat de flăcările care ţâşniră în văzduh; urmări cu privirea fumul negru care începea să prindă leneş forma unei ciuperci. Văzu cum undele de şoc traversează platforma rostogolindu-se, doborând fără grabă totul în calea lor, smulgând stâlpii şi utilajele de la locul lor. Suflul exploziilor arunca trupurile contorsionate ale oamenilor peste bord. Focul care începu să mistuie puntea luă nişte proporţii fantasmagorice. însă el rămase pironit locului, imun la undele de şoc şi la reziduurile care se îndreptau rotindu-se ca prin vis înspre el. Drept în faţă, lângă macara, zări un bărbat ieşind dintr-un nor de fum uleios. La fel ca şi Dawson, acesta era imun la dezastrul care se declanşase. Preţ de o secundă, fumul păru să-l învăluie, înainte să se dea la o parte ca o perdea. Dawson suspină adânc atunci când îl zări pe bărbatul brunet, îmbrăcat în hanorac albastru. Străinul rămase pe loc, dar trăsăturile îi erau nedesluşite din cauza distanţei. Dawson dădu să-l strige însă nu reuşi să scoată niciun sunet; vru să se apropie, însă parcă avea plumb în picioare. Se priveau îndelung, unul într-o parte a platformei, celălalt în partea cealaltă şi, în ciuda distanţei, Dawson avu impresia că începe să-l recunoască.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement