Page 243

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 245 sigur că Ted îşi dăduse seama de asta, dar n-avea nicio importanţă. Era mai bine să-l lase pe Ted să se dezlănţuie. Cu cât trecea mai repede accesul de furie, cu atât mai repede lucrurile aveau să se întoarcă la normal. Voia ca Ted să se concentreze mai puţin pe ce voia el şi mai mult pe ce îi spusese Abee să facă. Văzu cum Ted apucă un cric de fier de pe masa de lucru. II ridică deasupra capului şi, scoţând un ţipăt, îl lăsă să cadă greu pe parbrizul maşinii. Apoi începu să lovească capota, crestând-o pe loc. Sparse farurile cu cricul şi smulse oglinzile, dar asta era doar încălzirea. Preţ de cincisprezece minute, Ted distruse complet maşina, folosindu-se de toate uneltele care îi căzură în mână. Motorul, roţile, tapiţeria şi bordul erau distruse şi rupte în bucăţi. Ted îşi vărsa mânia provocată de Dawson cu intensitatea unui om dement. Mare păcat, gândi Abee. Maşina era o frumuseţe, o maşină clasică în adevăratul sens al cuvântului. Dar cum maşina nu era a lui, iar Ted se mai răcorise, Abee se gândi că tot răul spre bine. După ce termină, Ted se întoarse la Abee. Nu mai era atât de nesigur pe picioare cum s-ar fi aşteptat Abee şi abia respira, însă în ochi mai stăruia o umbră de nebunie. Lui Abee îi trecu prin minte că Ted şi-ar putea îndrepta arma înspre el şi l-ar putea împuşca din pură furie. însă Abee nu ajunsese capul familiei ca să dea înapoi, nici chiar atunci când fratele lui îşi ieşea complet din fire. Rămase în continuare rezemat de camionetă cu o nonşalanţă controlată în timp ce Ted se apropia de el. Abee se scobi între dinţi. îşi privi cu atenţie degetul după ce termină, ştiind că Ted era chiar în faţa lui. - Ai terminat? * Dawson se afla pe docul din spatele hotelului din New Bern, înconjurat de ambarcaţiuni. Mersese direct acolo de la

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement