Page 232

234 __________________________________ Nicholas Sparks smulse câteva fire mai lungi de iarbă de lângă piatra funerară, care fuseseră omise. Gândul îl purtă din nou la Amanda şi fu cuprins de un sentiment intens de singurătate. Viaţa lui fusese blestemată încă de la început. închise ochii si rosti o rugăciune pentru David Bonner, neobservând umbra care se alăturase umbrei lui. Neobservând că cineva se afla chiar în spatele lui. *

Când ajunse pe strada principală care traversa Oriental, Amanda se opri la intersecţie. Dacă vira la stânga, ar fi ajuns la port şi la casa lui Tuck. Dacă ar fi virat la dreapta, ar fi ieşit din oraş şi ar fi intrat pe autostrada care o ducea înapoi acasă. In faţă, dincolo de gardul de fier forjat, se afla cimitirul. Era cel mai mare din Oriental, iar acolo se afla locul de veci al doctorului David Bonner. îşi amintise că Dawson pomenise că va trece pe-acolo înainte de a pleca din oraş. Porţile cimitirului erau deschise. Scrută cu privirea cele câteva maşini şi camionete aflate în parcare, căutând maşina închiriată a lui Dawson şi i se tăie respiraţia când o zări. în urmă cu trei zile, ea îşi parcase maşina lângă a lui când ajunsese la casa lui Tuck. în acea dimineaţă, mai devreme, stătuse lângă acel automobil când el o sărutase pentru ultima oară. Dawson era acolo. „Suntem încă tineri, îi spusese el. Avem încă timp să îndreptăm lucrurile. “ Ea ţinea piciorul pe frână. Pe şoseaua principală trecu huruind o furgonetă, obturându-i pentru o clipă vederea, apoi aceasta o luă către centrul oraşului. Şoseaua era de altfel pustie. Dacă traversa drumul şi parca, ştia că avea să dea de el. Se gândi la scrisoarea lui Tuck, la anii plini de suferinţă pe care îi trăise fără Clara şi îşi dădu seama că luase decizia greşită. Nu îşi putea imagina viaţa fără Dawson. încercă să vizualizeze cum se vor desfăşura lucrurile. îl va surprinde pe Dawson la mormântul doctorului Bonner şi îi

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement