Page 203

CEL MAI DE PREŢ CADOU ________________________ 205 şampon şi săpun, găsind totul pe micile etajere. Apoi intră sub duş, încercând să îndepărteze sentimentul de panică. După aceea se şterse cu prosopul şi se îmbrăcă la loc, încercând să-şi usuce părul cât putu de bine. Aplică cu grijă fardurile pe care le avea tot timpul la ea. Cu mişcări rapide, făcu ordine în dormitor. Aranjă patul şi aşeză pernele la locul lor; luă apoi sticla de vin aproape goală şi goli ce mai rămăsese în ea în chiuvetă. După ce puse sticla în găleata de gunoi de sub chiuvetă, se gândi de două ori dacă să ia sacul menajer cu ea, apoi se hotărî să-l lase acolo. Strânse cele două pahare pe jumătate goale de pe măsuţă. După ce le limpezi cu apă, le şterse şi le aşeză la locul lor în bufet. Ascundea dovezile. Dar apelurile telefonice. Apelurile nepreluate. Mesajele. Va fi nevoită să mintă. Nici nu îi trecea prin minte să-i spună lui Frank unde îşi petrecuse noaptea. Nu suporta să se gândească la ce-ar zice copiii ei. Sau mama ei. Trebuia să rezolve problema. Trebuia să repare totul, cumva, dar cu toate astea, auzea în minte o voce persistentă, care şoptea: „Ştii ce-ai fâcut?“ „Da. Dar îl iubesc", răspundea o altă voce. Stând în bucătărie, copleşită de emoţie, simţi că îi vine să plângă. Şi poate că ar fi facut-o, însă un moment mai târziu, anticipându-i parcă frământarea, Dawson îşi făcu apariţia în bucătăria cea mică. El o îmbrăţişa şi îi şopti din nou că o iubeşte, iar pentru o secundă, oricât de imposibil ar fi părut, ea simţi că totul avea să fie bine. * Parcurseră în tăcere drumul de întoarcere către Oriental. Dawson simţea neliniştea Amandei şi ştia că era mai bine să tacă încordat, strângea de volan. Amanda îşi simţi gâtul uscat - stresul, gândi ea. Numai prezenţa lui Dawson reuşea să o împiedice să nu clacheze. Gândul ei se muta de la amintiri la planuri, de la trăiri la griji,

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement