Page 202

204

Nicholas Sparks

cădea câte un strop de apă de pe acoperiş şi ateriza pe ferigi şi pe iederă, fâcându-le să tremure sub razele aurii ale soarelui. Dawson îşi petrecu braţul pe după mijlocul Amandei, iar ea se sprijini de el, bucurându-se să-i simtă trupul lipit de-al ei. Amanda înveli din nou trifoiul în hârtie şi îl aşeză în buzunar, apoi se ridicară în picioare şi se plimbară îmbrăţişaţi prin împrejurimi. Ocolind grădina cu flori — cărăruia pe care merseseră cu o zi înainte era noroioasă - se îndreptară înspre partea din spate a casei. Aceasta se afla lângă un mal stâncos, dincolo de care se întindea Bay River, aproape la fel de mare ca şi Neuse. Pe mal zăriră un bâtlan albastru care păşea tacticos prin apa mică; puţin mai încolo, pe o buturugă, se odihneau la soare câteva broaşte ţestoase. Rămaseră o vreme acolo, admirând priveliştea, apoi o luară agale înapoi înspre casă. Când ajunseră pe verandă, Dawson o trase înspre el, o sărută din nou, iar ea îi răspunse la sărut, copleşită de sentimentul de dragoste pe care îl nutrea pentru el. Când se depărtară, ea auzi sunetul vag al unui celular care începuse să sune. Era telefonul ei, care îi aducea aminte de viaţa pe care o avea încă în altă parte. La această atenţionare, Amanda îşi aplecă cu părere de rău capul, şi la fel făcu şi Dawson. Frunţile lor se uniră în timp ce telefonul continua să sune, iar ea închise ochii. Parcă suna de-o veşnicie, dar când se opri, Amanda deschise ochii şi îl privi pe Dawson, sperând că el va înţelege. Acesta dădu din cap şi îi deschise uşa. Ea păşi înăuntru, întorcându-se când simţi că el nu o urmează. Apoi, după ce îl văzu aşezându-se pe o treaptă, se îndreptă fără tragere de inimă către dormitor. îşi luă geanta şi scotoci prin ea după celular, apoi îl deschise şi privi lista de apeluri nepreluate. Dintr-odată simţi că i se face rău, iar mintea ei o luă razna. Se duse la baie, dezbrăcându-se pe drum. Fără să vrea, începu să facă o listă în minte cu ceea ce trebuia să facă, cu ceea ce avea să spună. Porni duşul şi scotoci prin dulap după

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement