Page 193

I

CEL MAI DE PREŢ CADOU ________________________195 amintindu-i ce pierduse. In urmă cu o săptămână fusese mulţumit. Poate nu cu adevărat fericit, poate puţin retras, dar mulţumit. înţelesese cine era şi care era rostul lui în lume. Era singur, dar aceasta fusese o alegere conştientă, pe care nici măcar acum nu o regreta. Mai ales acum. Pentru că nimeni nu ar fi putut să o înlocuiască pe Amanda şi nimeni nu o va face. — Dansezi cu mine? o întrebă el în cele din urmă. Ea îi răspunse, schiţând un zâmbet. - Da. El se ridică de pe canapea şi, uşor, o ajută şi pe ea. Ea se ridică şi simţi cum îi tremură picioarele când se îndreptară împreună către mijlocul micuţei încăperi. Muzica parcă umplea camera de dorinţă şi, pentru o clipă, nici unul nu ştiu ce să facă. Amanda aşteptă, privindu-1 pe Dawson care se întoarce spre ea, cu faţa lipsită de orice expresie. în cele din urmă îi aşeză o mână pe şold şi o trase mai aproape. Trupurile lor se apropi- ară, iar ea se lipi de el, simtindu-i fermitatea pieptului când el îşi încolăci braţul în jurul taliei ei. Apoi, uşor, începură să se învârtă şi să se legene în ritmul muzicii. Atingerea lui era atât de reconfortantă. Ea îi adulmecă mirosul, proaspăt şi real, exact aşa cum şi-l amintea. îi simţea abdomenul încordat şi picioarele ferme, care le atingeau pe ale ei în ritmul muzicii. Ea închise ochii şi îşi aşeză capul pe umărul lui, copleşită de dorinţă. îşi aminti de prima noapte în care făcuseră dragoste. Tremurase atunci, aşa cum tremura şi în acel moment. Melodia se termină însă ei rămaseră îmbrăţişaţi, aşteptând să înceapă o melodie nouă. îi simţea respiraţia fierbinte pe gât şi îl auzi oftând a uşurare. El îşi apropie faţa şi mai mult, iar ea îşi lăsă capul pe spate, dorindu-şi ca acel dans să nu se mai termine niciodată. Dorindu-şi ca ei să nu se mai despartă niciodată. El îi atinse uşor gâtul cu buzele, apoi obrazul şi, cu toate că în mintea ei răsună un semnal îndepărtat de avertizare, ea tânjea după acea atingere care îi provoca fluturi în stomac.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement