Page 175

CEL MAI DE PREŢ CADOU _______________________ 177 niciodată o poză împreună, ca un cuplu. Vorbiseră despre asta, dar nu mai apucaseră s-o facă. Regreta asta acum, dar ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi avut o fotografie? Ar fi vârât-o undeva, intr-un sertar, şi ar fi uitat de ea, apoi ar fi descoperit-o din când în când de-a lungul anilor? Sau ar fi ascuns-o undeva, într-un loc ştiut numai de ea? Nu avea de unde să ştie, dar văzând chipul lui Dawson alături de-alei în oglinda din baie se simţi invadată de un sentiment de intimitate. De mult timp n-o mai făcuse cineva să se simtă atrăgătoare însă, în acel moment, aşa se simţea. Ştia că era atrasă de Dawson. Adora felul în care el o privea, precum şi mişcările leneşe ale trupului lui; era din ce în ce mai conştientă de felul instinctiv în care se înţelegeau unul pe altul. In ciuda faptului că se revăzuseră doar de câteva zile, ea avea încredere în el instinctual şi ştia că îi putea spune orice. Avuseseră o discuţie în contradictoriu în prima seară la cină, adevărat, iar apoi în legătură cu familia Bonner, dar existase şi o sinceritate făţişă în spusele lor. Nu existaseră nici înţelesuri ascunse, nici încercări secrete de a se judeca unul pe celălalt. Pe cât de aprinse fuseseră discuţiile lor, pe atât de repede se stinseseră. Amanda continuă să îl studieze pe Dawson în oglindă. El se întoarse şi îi surprinse privirea în imaginea reflectată. Continuând să se uite la ea, el îşi întinse mâna şi îi îndepărtă uşor o şuviţă de păr care îi acoperea ochii. Apoi dispăru, lăsând-o cu certitudinea că, indiferent de consecinţe, viaţa ei se schimbase deja irevocabil, într-un mod pe care ea nu îl crezuse posibil. *

După ce îşi luă geanta din camera de zi, Amanda îl găsi pe Dawson în bucătărie. Acesta deschisese o sticlă cu vin şi umpluse cele două pahare. îi întinse unul, apoi ieşiră tăcuţi pe verandă. Norii negri se adunaseră la orizont, aducând cu ei un văl subţire de ceaţă. Pe malul abrupt şi împădurit care ducea la râu, frunzişul căpătase o nuanţă de verde-închis.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement