Page 148

150 __________________________________ Nicholas Sparks Porni pe alee în jos şi îl aruncă în spatele camionetei. Apoi se urcă la volan, porni motorul şi îndreptă camioneta în direcţia parcelei de pământ pe care crescuse. Nedorind să atragă atenţia, el stinse farurile în timp ce se apropia de marginea proprietăţii familiei Cole. Se opri în faţa indicatorului pe care stătea scris „NU TRECEŢI". Ajuns acolo, îl scoase afară pe Ted din spatele camionetei şi îl propti de stâlp. Deschise telefonul şi apăsă pe buton când ajunse în dreptul numelui lui Abee. Telefonul sună o vreme înainte ca Abee să răspundă. Dawson auzi în fundal muzica zgomotoasă. — Ted? strigă acesta încercând să acopere gălăgia. Unde naiba eşti? - Nu-i Ted. Dar trebuie să vii după el. E grav rănit, răspunse Dawson. înainte ca Abee să apuce să răspundă, Dawson îi spuse unde îl putea găsi pe Ted. După ce închise, azvârli telefonul pe jos, între picioarele lui Ted. Se urcă înapoi în camionetă şi se îndepărtă în viteză de proprietate. După ce aruncă arma lui Ted în râu, se hotărî să treacă pe la pensiune ca să-şi ia lucrurile. Apoi va schimba maşinile, lăsând camioneta lui Ted acolo unde o parcase iniţial acesta, iar pe urmă va căuta un motel în afara oraşului Oriental, unde să poată să facă în sfârşit un duş şi să mănânce ceva înainte de culcare. Era obosit. Fusese o zi lungă. Era bucuros că se sfârşise.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement