Page 136

138

Nicholas Sparks

Amanda răsuflă uşurată. Nu îşi dăduse seama că îşi ţinuse respiraţia. După ce ea se aşeză la volan, Dawson îi închise portiera. Conturul trupului lui se profila pe fundalul asfinţitului de soare, dându-i parcă impresia că nu era decât un străin. Simţindu-se brusc stânjenită, ea scotoci în geantă după chei. îşi dădu seama că mâinile îi tremurau. - Mulţumesc pentru prânz, zise ea. - Oricând, răspunse el. Când plecă de pe loc, ea îşi aruncă ochii în oglinda retrovizoare şi văzu că Dawson rămăsese nemişcat, acolo unde îl lăsase ea, de parcă ar fi sperat că ea se va răzgândi şi va întoarce maşina. Simţi un tumult de emoţii periculoase, pe care încercase să le nege. El o iubea încă, era sigură de asta, iar conştientizarea acestui fapt era ameţitoare. Ştia că era greşit şi încerca să nege acel sentiment, însă Dawson şi trecutul lor prinseseră din nou contur, iar ea nu mai putea să nege adevărul simplu că, pentru prima oară după mulţi ani, avea senzaţia că sc întorsese în sfârşit acasă.

Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Nicholas sparks cel mai de pret cadou  
Advertisement