Page 1

PROJECTE SOBRE CIUTADELLA

Vam iniciar el projecte d’aquest trimestre amb una primera volta per Ciutadella. La idea era observar el poble per després iniciar una conversa sobre el que havien observat. Les coses en les que havien de fixar-se eren: • Mirar si el carrer està net o brut ( caques de ca, papers...) • Si hi ha papereres pel carrer • Com són les cases (altes, baixes). • Si hi ha botigues, bars, bancs, esglésies, edificis grans o diferents. • Diferents parts del carrer, com està enterra ( per on van els cotxes i per on van les persones).Si hi ha molt de trànsit. • Si hi ha passos de zebra. • Com està el parc infantil. • Si es veuen plantes pel carrer. • Mirar si hi ha bancs per seure, bústies, faroles, semàfors, estàtues o monuments, senyals de trànsit... • Persones que trobam ( policies, carters, jardiners, taxistes, fematers, cambres...)


Després d’aquesta primera volta vam arribar a les següents conclusions. • Un poble és un lloc on viuen les persones. • Està format per carrers i cases. Cada carrer té un nom que està a la casa del principi del carrer i les cases totes tenen un nombre. • Als carrers tenen dues zones diferents, les aceres per on caminen les persones i la calçada per on circulen els vehicles. Les aceres estan enrajolades i la calçada asfaltada. • Hi havia molts tipus d’edificis, no tot el que vam veure eren habitatges. Hi havia botigues, bancs, bars, restaurants, perruqueries, tots aquests edificis tenien serveis per a les persones. • Vam veure edificis diferents i importants com l’Ajuntament, Palaus dels Caixers Senyors de Sant Joan, La Catedral, Es Molí, Es teatre des Born, Correus, Esglésies. • Hi havia molts elements diferents pel carrer: senyals de trànsit, papereres, parquímetres, bancs per seure, jardineres, semàfors, bústies, contenidors, estàtues, fanals, fonts... • Vam observar que per la Contramurada hi havia molt de trànsit, però per Ses Voltes no hi podien passar cotxes, per tant hi ha carrers pel que no si pot circular. • Vam acabar la volta jugant una estona al parc infantil de sa Plaça dels Pins.


Després vam continuar amb una conversa sobre els llocs on ells havien anat de viatge i comparant-los amb Ciutadella, pensar com seria el seu POBLE IDEAL. Aquestes van ser les seves aportacions: • Amb molts de polis i piscines • Que hi hagi pau i amistat • Que ses cases siguin de molts colors. • Que tengui els carrers de colors. • Amb moltes botigues. • On tota sa gent s’estimi. • Que tothom tengui menjar. • Que els carrers estiguin nets. • On no hi hagi lladres. • Amb ses cases ben cuidades. • Amb molts de jardins. • On sa gent estigui feliç. • On els fillets/es puguin jugar al carrer. • Que tengui trens.


També vam fer una comparació entre pobles i ciutats i vam veure quines semblances i diferències hi havia. Vam confeccionar uns murals amb les fotos que ells havien duit a l’escola. A LES CIUTATS hi ha molts habitants, els edificis són molt alts, amb carrers amples i amb molt de trànsit. Hi ha moltes botigues, i molts de serveis, cinemes, poliesportius, museus, centres comercials, biblioteques, hospitals, escoles... ALS POBLES hi viuen més pocs habitants i les cases són més baixes, els carrers són més estrets i hi circulen més pocs cotxes. Hi ha menys botigues i més pocs serveis. Després vam preparar un recorregut pel Casc Antic de Ciutadella. Anaven en grups i cada un d’ells tenia unes fotos de diferents elements que havien de cercar fent la volta i anotar a un altre full on era. El primer recorregut va ser el següent: Contramurada fins a sa Plaça d’Artruix, Sant Joan, Santíssim, Seminari, Castell Rupit, Plaça des Mercat, Plaça Espanya, Santa Clara i Dormidor de ses Monges. En aquest recorregut havien de localitzar: s’Estàtua de sa Plaça d’Artruix, imatge de Sant Joan al carrer que dur el seu nom, mà de la porta del Seminari, Bust de Francesc de Borja Moll al pati del Seminari, taronger de sa Plaça del Mercat, Pintures a la Paret del Seminari, nom de la Plaça del Mercat, fanal de ses voltes a sa Plaça des Mercat, estàtua de Rafel Oleo i Quadrado a sa Plaça Nova, pati del convent de Santa Clara, detall de la porta de l’Església de Santa Clara.


A la seg眉ent sortida que vam anar cap al Basti贸 de la Font, on vam poder veure les restes de la muralla que envoltava Ciutadella i on actualment hi ha El Museu Municipal.


Vam seguir cap a Sa Muradeta i vam girar cap es carrer Ses Roques on vam descobrir un tram de carrer que s贸n roques.


Vam continuar cap es Carrer de Sant Jaume on hi havia una capelleta amb el Sant. Vam seguir cap es carrer Sant Bartomeu i es carrer Sant Miquel, vam veure l’esglÊsia que dur el mateix nom..


Al final del carrer Sant Miquel vam veure un taronger que al seu voltant tenia un cal·ligrama que posava “No desesperis dels núvols més negres sempre cau l’aigua més neta i fecunda” Tots vam caminar per damunt el cal·ligrama per llegir-lo


DesprĂŠs vam partir cap el Carrer Sant Rafel i Pere Capllonch, en aquesta carrer en costa vam trobar un petit rellotge de sol a la paret, just davant ses escales que davallen al port.


Des del mirador de les escales del port vam contemplar el nostre petit i polit port i vam continuar cap a la plaça del Born. Allà vam pujar dalt del passeig i vam poder dibuixar l’Ajuntament i els Palaus Nobles a més d’observar el Teatre, ara en obres, l’Església de Sant Francesc, l’edifici de Correus i l’Escola del Born. Enmig del passeig hi ha una piràmide que té 22 metres d’alçada i la van construir per recordar l’assalt dels Turcs a Ciutadella l’any 1558


Vam arribar a la conclusió de que els carrers dels Casc Antic de Ciutadella són estrets, la majoria sense voreres i amb el terra empedrat. Les cases són baixes i no hi circulen cotxes. Hi havia poc mobiliari urbà en aquesta zona de Ciutadella. Quasi bé no hi trobam botigues, la majoria estan concentrades en el tram de Ses Voltes. Abans de tornar a l’escola vam visitar La Catedral i el Palau del Bisbe. La Catedral era molt grossa i amb molts de bancs, vam veure el pas que surt a sa processó de Setmana Santa. Tenia varies Capelles laterals per ses que vam passejar. El Palau del Bisbe té un pati molt polit. Té una cisterna en mig i una font amb peixets. Té una gran escala per entra al Palau. El Bisbe va sortir a donar-nos la benvinguda i ens va obsequiar amb caramels.


Diferents imatges de l’exterior de La Catedral.


Tots els recorreguts que hem fet els hem observat i seguit amb un plànol de Ciutadella i també amb Google Maps. Ha costat un poc aconseguir que es situessin damunt el plànol. Ens ha servit de guia per ubicar-nos el Pati de Santa Clara de l’Escola, ja que era fàcil de localitzar. Després de les sortides i l’observació directe de Ciutadella, vam arribar a la conclusió de que Ciutadella és un poble gros, però no el podem considerar una ciutat. No té carrers amples, ni edificis que siguin molt alts i tampoc té molts de serveis ( museus,teatres, centres comercials, hospitals, biblioteques, cines...) Els carrers del Casc Antic estan empedrats o enrajolats i no solen tenir voreres i la resta de carrers estan asfaltats. Hi ha poc trànsit i al Casc Antic no hi circulen cotxes. Després vam enganxar amb les feines de les persones (pares i mares) vam reflexionar sobre les diverses feines i vam concloure que totes les feines són importants per el bon funcionament del poble. Vam tenir una conversa sobre l’Ajuntament format pel batlle i els regidors i que són els responsables de l’organització dels serveis del poble i a partir d’aquí vam treballar els serveis públics i la manera que noltros com a ciudatans podem contribuir en la cura del nostre poble.

Blog projecte ciutadella  

Sortida per Ciutadella per coneixer diferentspunts del poble

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you