Page 1

Broşură de diseminare a rezultatelor proiectului Tineri angajabili Februarie- August 2013 Iaşi


Despre proiect

Proiectul “Tineri angajabili” este finanţat de către Comisia Europeană, prin programul Tineret în Acţiune. Perioada de desfăşurare a proiectului este 04.02.-31.08.2013. Scopul acestuia este acela de a dezvolta abilităţile necesare pentru angajare în rândul a 96 de tineri cu vârsta între 18-25 de ani, din orasul Iaşi, aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Ideea acestui proiect a apărut din observarea dificultăţilor pe care le întâmpină tinerii care doresc să se angajeze, în special cei care nu au experienţă pe piaţa muncii. Inspiraţi atât de situaţia personală cât şi cea a prietenilor şi a colegilor, tinerii din grupul de iniţiativă au încercat să afle care sunt pricipalele cerinţe ale angajatorilor, altele decât cele care ţin de experienţa profesională. Indiferent de locul de muncă pe care angajatorii îl scot spre ocupare, există o serie de abilităţi comune cerute, în special: abilităţile de lucru în echipă, abilităţi de managementul timpului şi abilităţi de prezentare şi public speaking. De aici a pornit ideea de a organiza o serie de traininguri pentru tineri pe cele 3 teme precum şi un training de managementul carierei pentru a-i ajuta pe tineri să îşi dezvolte propriul plan de carieră şi să îşi stabilească singuri paşii şi activităţile pe care să le întreprindă pentru a-şi atinge obiectivele profesionale.


Obiectivele prezentului proiect: O1. Organizarea a 8 traininguri (câte 2 pe fiecare dintre temele: lucru în echipă, managementul timpului, public speaking şi managementul carierei), pentru un număr de 96 de tineri. Până în luna iunie 2013 toate cele 8 traininguri s-au încheiat. Au fost formaţi 100 de tineri. În cadrul trainingului de managementul carierei, participanţii au lucrat în mod direct pe propriul plan de carieră, au realizat o scrisoare de motivaţie şi au trecut printr-o formare de scriere de CV în format Europass. Toate aceste elemente au fost gândite în aşa fel încât, participanţii să fie capabili să îşi identifice abilităţile şi punctele tari şi să le poată include în CV-ul şi scrisoarea de motivaţie pe care o trimit la selecţia pentru jobul lor ideal. De asemenea, a avut loc şi o simulare de interviu, în cadrul căreia participanţii au fost puşi în ipostaza de a răspunde la o serie de întrebări “dificile” pe care le regăsesc în cadrul interviurilor de angajare. Tot în intervalul dedicat interviului, participanţii au primit o serie de “tips&trics” cu privire la modul de prezentare la interviu.


În cadrul trainingului de lucru in echipă, participanţii au experimentat o serie de metode pentru înţelegerea şi eficientizarea lucrului în echipă. Au primit sarcini de lucru pe echipe şi individual, au discutat despre etapele de dezvoltare a unei echipe, despre conflictele care apar şi efectele acestora în lucrul în echipă şi şi-au identificat rolurile pe care le au în echipele în care lucrează.

Trainingul de public speaking le-a oferit participanţilor posibilitatea de a-şi construi un discurs pe marginea unui subiect preferat şi de a identifica forma şi modul de transmiterea a acestuia către public.


S-a pus accentul pe etapele de realizare a unui discurs şi importanţa comunicării nonverbale în susţinerea unui mesaj. Participanţii au avut posibilitatea ca la finalul trainingului să susţină un discurs şi apoi să primească feedback atât din partea trainerilor cât şi din partea celorlalţi colegi de training.

Participanţii la trainingul de managementul timpului au lucrat cu diverse metode de diagnoza a propriei agende după care, folosind metode de prioritizare şi selecţie, şi-au reorganizat cele 24 de ore în vederea atingerii eficienţei dorite. S-a lucrat atât în echipe cât şi individual, s-au discutat studii de caz şi la finalul trainingului s-au prezentat în mod comparativ agendele de începutul şi cele de finalul trainingului ale participanţilor.


O2. Promovarea voluntariatului ca metodă de obţinere a experienţei profesionale în vederea creşterii şanselor de angajare în rândul participanţilor la cele 8 traininguri menţionate la O1. S-a promovat voluntariatul ca metodă de dobândire a unor deprinderi specifice unui anumit loc de muncă în cadrul firmelor şi instituţiilor. Angajatorii sunt mult mai deschişi la angajarea unei persoane care a facut o anumită perioadă voluntariat în cadrul organizaţiei şi care astfel a ajuns să cunoască sistemul după care funcţionează organizaţia şi care şi-a dezvoltat abilităţi specifice mediului intern. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost alocate câte 20 de minute din fiecare training, indiferent de tematică, pentru a discuta despre importanţa realizării unui stagiu de voluntariat. De asemenea, toţi participanţii, în mapa de proiect, au primit o listă cu site-uri pe care pot găsi oportunităţi de voluntariat şi internshipuri. 2 dintre participanţii la acest proiect au devenit ulterior voluntari ai partenerilor noştri de la CIPO-Centrul de Carieră al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. O3. Promovarea educaţiei non-formale ca metodă de învăţare în rândul celor 96 de participanţi la trainingurile organizate. În cadrul tuturor trainingurilor organizate în acest proiect s-au utilizat metode non-formale de lucru pentru a crea un mediu de învăţare relaxat şi pentru a le oferi participanţilor ocazia de a experimenta un alt stil de educaţie decât cel din sistemul de învăţământ formal.


S-a lucrat în echipe, s-au dezbătut studii de caz, au avut loc simulări şi s-au folosit diverse metode de lucru specifice fiecărei tematici abordate în trainingurile respective.

Impactul proiectului Odată cu participarea la activităţile proiectului, cât şi reprezentanţii ONG-urilor şi instituţiilor masa rotundă pentru diseminarea rezultatelor, conştientiza nevoia unei formări practice a gradului de angajabilitate a acestora.

atât participanţii la traininguri locale – care vor participa la programată în luna iulie, vor tinerilor în vederea creşterii

Participanţii la traininguri sunt acum mai capabili să desfăşoare activităţi de echipă într-un mod mai eficient, să se prezinte mai bine la interviurile de angajare şi au luat contact direct cu metode de lucru non-formale. Tinerii cunosc etapele de elaborarea ale unui plan de carieră şi vor putea aşadar să se pregătească din timp pentru a îndeplini cerinţele unui post din domeniul pe care îl vizează pentru a-şi dezvolta o carieră. Prin exemplul oferit şi altor grupuri informale şi ONG-uri locale, considerăm că am contribuit la creşterea interesului acestora pentru implicare în acest domeniu şi vom asigura o informare corectă a tuturor celor care vor dori să aplice în viitor pentru finanţările Tineret în Actiune. Nu în ultimul rând, prin implicarea tinerilor in activităţile de tip non-formal şi prin promovarea voluntaritului atât în cadrul echipei de proiect cât şi în rândul participanţilor, aceştia au constientizat faptul că implicarea tinerilor este posibilă şi într-un altfel de cadru decît cel formal.


Prin organizarea întâlnirii de diseminare se urmăreşte crearea unei baze de date cu datele de contact a tuturor reprezentanţilor instituţiilor şi ONG-urilor care vor participa în vederea unor colaborări viitoare . Sustenabilitatea proiectului este întărită şi de crearea ONG-ului iniţiat de către membrii grupului informal aplicant, respectiv ASOCIAŢIA VOICE, în vederea aplicării pentru finanţări în domeniul tineretului la nivel naţional şi internaţional.


Parteneri:

Sponsor:


Date de contact: www.asociatiavoice.ro www.facebook.com/asociatia.VOICE tineriangajabili@gmail.com

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi facută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

Tineri angajabili brosura de diseminare a rezultatelor  
Tineri angajabili brosura de diseminare a rezultatelor  
Advertisement